torstai 22. lokakuuta 2015

Kihlakunnanvouti Juha VähäsantanenFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 22, 2015 5:48 PM
Subject: vastaus kihlakunnanvoudille

Kihlakunnanvouti Juha Vähäsantanen

Kiitän vastauksestanne 19.10.2015. Ulosottokaaren 1 luvun 20 §:n mukaan  ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja havaitessaan tilanteen niin vaativan omatoimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista sekä antaa asianosaisille tarvittaessa muuta ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja täytäntöönpanon vaiheesta samoin kuin muista asianosaisille merkityksellisistä seikoista.
Ulosottokaaren 34 §:n mukaan henkilölle, joka on tai on ollut vastaajana tai hakijana ulosottoasiassa, tulee pyynnöstä antaa muut kuin henkilötunnusta ja yhteystietoja sekä tilitysosoitetta koskevat asianhallintatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa tätä pitemmältä ajalta.
Minä olen pyytänyt nyt ulosottoviranomaiselta tietoja 30.06.1996 lähtien ja ne minulla on lain mukaan oikeus saada ja ulosottoviranomaisella on ne velvollisuus toimittaa minulle. Pyydän toimittamaan ne kiireellisesti.
Olen lisäksi riitauttanut kaikki ulosottotoimet, koska kaikki ulosottosaatavat perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeudenpäätöksiin. Minä olen todistanut asian.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi


Siksi ulosotto on keskeytettävä ja odotettava oikeuden päätöstä voidaanko ulosottoa jatkaa. Tässä tapauksessa kysymys on tuomioiden purkamisesta korkeimmassa oikeudessa. Ei ole minun vikani jos korkeimman oikeuden päätös pitää odottaa. Minä olen yrittänyt kiirehtiä päätöksen tekemistä. On todennäköistä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus tekee 30.10.2015 juuri tällaisen päätöksen, jossa esitetään ennakkopäätöksen hakemista asiassa korkeimmalta oikeudelta.
Koska asia on riitautettu niin ulosottoviranomaisella ei ole oikeutta periä ulosotossa rikollisesti aikaansaatuja saatavia, vaan on odotettava oikeuden päätöstä asiassa. Siitä huolimatta minulla on oikeus saada tietää kaikki minulta ulosmitatut varat aina 30.06.1996 lähtien.

Kalajoella 22.10.2015
Erkki Aho

kaupunginvaltuutettu

tiistai 13. lokakuuta 2015

Laamanni Juha Tervo

laamanni Juha Tervo

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 12, 2015 9:52 AM
Subject: asian käsittelyvaatimus

Ylivieska-Raahe käräjäoikeus
laamanni Juha Tervo

Olen pyytänyt ulosoton keskeytystä ja ulosotettujen rahojen palautusta, koska kaikki ulosotot perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeudenpäätöksiin. Minä olen vastustanut lukuisia kertoja ulosottoa, mutta Raahenseudun ulosottovirasto ei ole reagoinut asiaan lainmukaisella tavalla. Rikoslain 15 luvun mukaan törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko. Epäilen, että ulosottomies on syyllistynyt rikoslain 15 luvun mukaiseen tekoon. Pystyn kiistatta osoittamaan, että olen syytön kaikkiin niihin tekoihin ja rikoksiin josta minut on tuomittu. Kysymyksessä on neljä konkurssi ja yksi 75 päivän ehdoton vankeusrangaistus sekä muita tuomioita. Todistusaineisto on tässä

Tämän päätöksen seurauksena kaikki muut päätökset kumoutuvat. Asia on nyt korkeimman oikeuden käsiteltävänä, mutta asian käsittely on äärettömän hidasta.
Minulla on oikeus vastustaa ulosottoa ja minulla on oikeus saada asia käräjäoikeuden käsittelyyn. Kun käräjäoikeudessa saan osoittaa, että kaikki minua ja yritystoimintaa vastaan aikaansaadut tuomiot ovat rikoksen avulla aikaansaatuja, niin käräjäoikeus ei voi purkaa niitä päätöksiä,mutta käräjäoikeuden on lähetettävä oma päätöksensä sille elimelle jolle se kuuluu eli korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Kun asialle saadaan käräjäoikeuden päätös niin silloin korkein oikeus voi nopeammin päättää ulosoton keskeytyksestä. Myös ulosottomies voi keskeyttää ulosoton jos asialle on käräjäoikeuden päätös, sillä kukaan ei tule nostamaan ulosottomiestä vastaan syytettä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Katson, että käräjätuomari Heikki Sneck on ollut esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän itse on käräjätuomarina tehnyt minua koskevia vääriä päätöksiä ja aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia tappioita. Minulla on myös tämä asia oikeus todistaa oikeudessa.
Vaadin asioiden käsittelyä käräjäoikeudessa.
Tässä kirjeenvaihtoa käräjätuomari Heikki Sneckin kanssa.
Raahenseudun ulosottovirasto
PL 27
Kummalantie 6
92101 Raahe
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Valtakatu 4
84100 Ylivieska
Vastustan ulosottoa

Raahenseudun ulosottovirasto on lähettänyt minulle vireilletuloilmoituksen VAHX/01 04.10.2015

Kopio ilmoituksesta liittenä.


Saatava on syntynyt rikosten avulla ja siksi se on perintäkelvoton niin kuin kaikki muutkin ulosotossa olevat minua koskevat saatavat. Siksi ulosotto on keskeytettävä ja asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa, jossa voin todistaa asian.
Tässä on perustelut asialleni:
PR-Teollisuus Oy:n konkurssi
( Huom. on syytä avata linkit kun tulostetaan asiakirja.)
Pyydän Raahenseudun ulosottovirastoa selvittämään kuinka paljon minulta on peritty ulosotossa rahaa 30.06.1996 jälkeen ja laskemaan sille korot samalla prosentilla kuin minultakin on veloitettu. Vaadin ulosottoa palauttamaan rahat minulle takaisin korkoineen.
Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle asian käsittelyajankohdan ja vaadin ulosoton keskeytystä välittömästi..
Kalajoella 09.10.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisen käräjätuomari Heikki Sneckin vastaus

From: heikki.sneck@oikeus.fi
Sent: Friday, October 9, 2015 1:57 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: SÄHKÖPOSTIVIESTINNE 9.10
Olette saaneet ulosotosta 4.10.2015 päivätyn vireilletuloilmoituksen, jossa velkojan saatavana on ilmoitettu Vaasan hovioikeuden 13.1.2000 antamaan ratkaisuun perustuvia saatavia.  Olette pyytäneet ulosoton keskeyttämistä ja asian käsittelyä käräjäoikeudessa, jotta voisitte todistaa saatavan perintäkelvottomuuden.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivaltaan ei kuulu hovioikeuden tuomioon perustuvaa saatavaa koskevan ulosoton keskeyttäminen tai aikanaan ratkaistun korvausvaatimuksen uudelleen käsitteleminen.  Kirjeenne ei anna aihetta pyytämänne käsittelyn järjestämiseen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.  

Heikki Sneck
käräjätuomari

Vaadin asian käsittely Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ja siihen minulla on laillinen oikeus ja perustuslain mukaan minulla on omaisuuden suoja joten ulosottomiehen on keskeytettävä ulosotto ja laskettava paljonko minä olen saamassa takaisin rikoksien avulla perittyjä ulosottosaatavia ja minulla on oikeus tietää paljonko valtio joutuu maksamaan korkoja näistä ulosotoista, joita on kestänyt jo yli 20 vuotta.

Kalajoella 12.010.2015
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki


perjantai 9. lokakuuta 2015

Ulosoton takaisinperintä


Raahenseudun ulosottovirasto
PL 27
Kummalantie 6
92101 Raahe

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Valtakatu 4
84100 Ylivieska

Vastustan ulosottoa

Raahenseudun ulosottovirasto on lähettänyt minulle vireilletuloilmoituksen VAHX/01 04.10.2015

Kopio ilmoituksesta liittenä.

Saatava on syntynyt rikosten avulla ja siksi se on perintäkelvoton niin kuin kaikki muutkin ulosotossa olevat minua koskevat saatavat. Siksi ulosotto on keskeytettävä ja asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa, jossa voin todistaa asian.

Tässä on perustelut asialleni:
PR-Teollisuus Oy:n konkurssi
( Huom. on syytä avata linkit kun tulostetaan asiakirja.)

Pyydän Raahenseudun ulosottovirastoa selvittämään kuinka paljon minulta on peritty ulosotossa rahaa 30.06.1996 jälkeen ja laskemaan sille korot samalla prosentilla kuin minultakin on veloitettu. Vaadin ulosottoa palauttamaan rahat minulle takaisin korkoineen.
Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle asian käsittelyajankohdan ja vaadin ulosoton keskeytystä välittömästi..

Kalajoella 09.10.2015
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5

85100 Kalajoki

sunnuntai 4. lokakuuta 2015

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi 30.05.1996 klo 9.00

PR-talojen markkinoilta poistaminen on ollut yksi Suomen historian törkeimmistä rikoksista. 
Laajempi ja yksityiskohtainen selvitys asioista on kirjassani Olet Mamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilla 108- 230 ja siellä on myös kopioituna suuri osa todistusaineistoa sivuilla 230-234 ja 272-376, 523-529.
Asioista selostus löytyy myös netistä osoitteesta 
PR-talojen markkinoilta poistaminen

ja laajempi selostus oikeustaistelustani blogistani
Oikeuslaitos ja poliisi


Keskityn nyt konkurssipäätöksen virheelliisyyksiin ja siihen johtaneeseen kehitykseen.
Kirjani sivuilla 328-329 Ylivieskan käräjäoikeudelle Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän tekemä konkurssihakemus, jonka ovat allekirjoittaneet konkurssipesän toimitsijamiehet Antti Latola ja Hannu Maskonen.
Konkurssihakemuksessa todetaan, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä on PR-Teollisuus Oy:ltä erääntynyttä kauppahintasaataaa vaihto-omaisuudesta ja tuoteoikeuksista 1.130.000,00 markkaa 13 prosentin vuotuistne korkoineen 17.6.1995 lukien sekä käyttöomaisuudesta 1.350.000,00 markkaa 13 prosentin vuotuisine korkoineen 250.000,00 markalle 30.7.1995 lukien, 250.000,00 markalle 30.8.1995 lukien, 250.000,00 markalle 30.10.1995 lukien, 200.000,00 markalle 30.11.1995 lukien ja 200,00,00 30.12.1995 lukien.

Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, sillä PR-Teollisuus oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 19.05.95 401.444,45 markkaa. Tästä todistusaineisto ja valokopio kirjani sivuilla 302. Lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 28.03.1996 500.000,00 markkaa. Tästä todistusaineisto ja valokopio kirjani sivuilla 303. Lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 05.06.1996 100.000.00 markkaa. Tästä todistusaneisto ja valokopio kirjani sivuilla 304. Kaikkiin näihin maksusuorituksiin oli merktty maksun osoitteeksi TUOTEOIKEUDET. Lain mukaan kun velallisella on useampia saatavia, niin hän voi osoittaa maksusuorituksensa siihen velkaan johon hän haluaa sen kohdistuvan. PR-Teollisuus halusi kohdistaa velkasuorituksensa tuoteoikeuksiin, koska niissä oli 1.530.000,00 markan takaus. Nyt tästä takausta oli maksettu 1.001.444,45 markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy:n Ylivieskan käräjäoikeudelle ilmoittama saatava PR-Teollisuus Oy:ltä on siis väärä.


Lisäksi on huomattava se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ei ilmoita saatavakseen kiinteistöjen osuutta, koska kiinteistöt olivat pantattuja ja se salattiin kaupanteon yhteydessä. Tämä käy ilmi kiinteistöjen kauppakirjasta Alavieskan Puurakenne Oy:n kkonkurssipesä ja Euronio Oy:n välillä. Todistusaineisto ja kopio kauppakirjasta kirjani sivuilla 282-284. Kauppakirjastahan käy myös ilmi, että myyjinä kauppakirjassa esiintyy konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Hannu Maskonen ja Antti Latola. Konkurssisäännön mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi väliaikaiset pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut päämiesten Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n valtakirjoja omaisuuden myymiseen.
Kauppakirjasta käy myös ilmi, että julkisena kaupanvahvistajana on toiminut Kalajoen piirin nimismies Sulo Heiskari ja kaupanvahvistajan kutsumana todistajana on toiminut Arto Ranta-Ylitalo.
Kirjani sivuilla 294 on todistusaineisto ja kopio kauppakirjan allekirjoittajan todistuksessa, jossa Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan henkilökohtaisesti tavannut Kalajoen piirin nimismiestä Sulo Heiskaria.

Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat on allekirjoitettu.Takaussaatavaa ei ollut myöskään sen takia, koska kaupat oli purettu. Kiinteistöjen kaupat oli purettu 19.4.1996. Tästä todistusaineisto ja kopio kirjani sivulla 305 ja vaihto-omaisuuden ja tuoteoikeuksien kaupat oli purettu 19.03.1996. Siitä todistusaineisto ja kopio kirjani sivuilla 306-308. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, ks. mm. Telaranta: Sopimuoikeus, Helsinki 1990 s. 39. Kun ko. kauppa on purettu, ovat myös takaussitoumukset rauenneet. Takaussitous on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa.
Takaukset olivat siis purkautuneet kauppojen purkujen yhteydessä. Siksi konkurssihakems on väärä koska takaussaatavaa ei ollut. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä todistaa konkurssivalvonnassa, että kaupat oli purettu. Asia oli myös KRP:n tiedossa, koska varatuomari Jorma Herttuainen teki rikosilmoituksen asiasta Oulun KRP:lle 5.5.1998.


Miten takaukset tulivat voimaan?

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että Alavieskan Puurakenne Oy:n kanne on oikea.Kirjani sivuilla 514 todistusaineisto ja kopio siitä, että varatuomari Paavo M. Petäjä ilmoittaa, että hänellä ei ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.
Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ilmoittaa PR-Teollisuus Oy:n eli konkurssiinhaettavan puolesta, että kanne on oikea. Tästä todistusaineisto ja kopio kirjani sivuilla 330-331. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän toimitsijamies asianajaja Antti Latola antaa väärän todistuksen Ylivieskan käräjäoikeudelle, koska Alavieskan Puurakenne Oy ei ollut mitään sopimusta PR-Teollisuus Oy:n kanssa asiasta.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä ja tunnustaa asian

Velkojain kuulustelussa 11.7.1996 asianajaja Asko Keränen oli valvomassa Päivi Rautiaisen ( 91.) saatavaa ( raviohjastaja Jorma Kontion avopuoliso) sekä Kalle Tuohimaan ( 110.) saatavaa. Tilaisuuden jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi minut kahville ja totesi, että konkurssihan on laiton, koska minä oli velkojain kokouksessa todistanut, että kaupat oli purettu ja konkurssi on laiton. Paikalla oli kärärjätuomarin lisäksi myös syyttäjä Sulo Heiskari. Asianajaja Asko Keränen pyysi minulta ( Erkki Aho) ja Heino Virta avoimet valtakirjat asian hoitamiseksi eli valituksen tekemiseksi Vaasan hovioikeudelle.

Raviohjastaja Jorma Kontio

Avoin valtakirja


Asianajaja Asko Keräsen tunnustus


PR-Teollisuus Oy ei voinut valittaa asiasta Vaasan hovioikeuteen, koska asianajaja Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä ja näin ollen PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös sai lainvoiman. Nyt ainoa keino oikeuden saamiseksi on se, että korkein oikein purkaa PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksen ja siitä johtuvat kaikki muut Erkki Ahoon ja tämän liiketoimintaan kohdistuneet päätökset, koska syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä ja poliisi Raimo Ollila on jättänyt virkavelvollisuutensa suorittamatta.


Syyttäjä Sulo Heiskari, joka toimi kaupanvahvistajana ja toimi esteellisenä syyttäjänä.
Tutkinnanjohtaja, poliiisi Raimo Ollila, joka jätti kaikki rikokset selvittämättä.

Tämän johdosta minä olen joutunut kärsimään neljä konkurssia ja saanut 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä lukuisia muita tuomioita. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja menettänyt maineeni, omaisuuteni ja ihmisarvoni sekä kärsinyt valtavat satojen miljoonien eurojen taloudelliset tappiot.

Törkeät ihmisoikeusrikokset


Tässä kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle tuomiooiden purkamiseksi


Asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt asioiden johdosta oman ja lopullisen ratkaisunsa