perjantai 20. lokakuuta 2017

Vastasin valtioneuvostolle


From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 18, 2017 10:24 AM
To: oikeusministerio@om.fi ; paula.risikko@intermin.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi
Subject: Fw: Vastaus sähköpostiviestiinne (VNK/1946/09/2017)

Arvoisa pääministeri Juha Sipilä, poliisiministeri Paula Risikko, oikeusministeri Antti Häkkänen
Mielestäni vastuu kuuluu Juha Sipilän hallitukselle siitä, että Suomen oikeus- ja poliisijärjestelmä toimii. Pääministeri vastaa ministeriensä toiminnasta hallituksessa. Jos joku ministeri ei kykene hoitamaan tehtäväänsä niin hänet on vapautettava tehtävistään.
Terve Juha!
Erkki Aho
044-3025948

From: Marja-Leena.Harkonen@vnk.fi
Sent: Tuesday, October 17, 2017 5:27 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Cc: VNK.Kirjaamo@vnk.fi
Subject: Vastaus sähköpostiviestiinne (VNK/1946/09/2017)Hyvä Erkki Aho,

Kiitos viestistänne.
Perustuslain 68 §:n mukaan kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu muun muassa pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa.
Edellä mainittu huomioiden valtioneuvoston kanslia ei ole toimivaltainen käsittelemään asioita, joita viestissänne selvitätte.Terveisin
Marja-Leena Härkönen

Hallitussihteeri/Regeringssekreterare