sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Tutkijan esteellisyys
From: Erkki Aho
Sent: Sunday, September 29, 2013 9:22 AM
Subject: poliisin esteellisyys ja ulosoton keskeytysvaatimus
 
Jokilaaksojen poliisin Ilkka Piispasen esteellisyys
Pyydän poliisihallituksen laillisuusvalvojaa tutkimaan onko poliisi Ilkka Piispanen toiminut esteellisenä tutkijana ja tutkinnanjohtajana tekemissäni tutkintapyynnöissä. Pyydän valtakunnansyyttäjävirastoa tutkimaan onko poliisi Ilkka Piispanen syyllistynyt virkarikoksiin ja muihin mahdollisiin rikoksiin asioissani. Epäilen esteellisyyttä sekä virka-aseman väärinkäyttöä. Vaadin Ilkka Piispaselle Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä aiheutettujen taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen sekä mittaamattomien henkisten kärsimysten korvaamista.
Perustelut: Lain mukaan poliisin esteellisyys määritellään seuraavasti:
Esteellisyys
16 §
Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen on tehnyt 24.09.2013 tutkimattajättämispäätöksen asiassa 8540/R/11203/13. Poliisi Ilkka Piispanen on toiminut asiassa esteellisenä tutkijana.
Jokilaaksojen poliisin rikosylikomisaario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 22.05.2012 8540/S/1277712 koskien Suomen Natura päätöksiä. Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on toiminut esteellisenä tutkijana, koska hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa jo aikaisemmissa rikostutkinnoissa, mitkä koskivat virka-avun pyytämissä Kalajoen kouluverkkoasian laskemien saamisessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä oli kieltänyt antamasta laskelmia kaupunginvaltuutetuille. Tästä Myllylän päätöksestä kaupungin virkamies Rauli Mäkitalo kirjoitti kirjallisen todistuksen, mikä toimitettiin poliisille virka-avun saamiseksi. Poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi antamassa virka-apua asiassa. Asia on sen jälkeen kehittynyt kalajokisten vahingoksi seuraavasti:
Kouluverkkoasia kuumentaa tunteita
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/kouluverkkoasia-kuumentaa-tunteita.html

Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen teki tietoisen väärän päätöksen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan toimissa, jossa hän nosti Erkki Aho ja tämän vaimoa Eilaa vastaan syytteen velallisen epärehellisyydestä pankin nimissä lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä asiassa, jossa todellista velkaa ei ollut olemassakaan. Kysymys on laajasta PR-talojen konkurssirikosvyyhdestä.
PR-TALOJEN KONKURSSIVYYHTI
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html
Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html
Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html
Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/10/kiirehtimispyynto.html
DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
Tässä on asioiden juridinen argumentointi:
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html
Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html
Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html
Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html
Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni
Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on kiistattomasti toiminut esteellisenä tutkijana tehdessään päätöksen 22.05.2012 asiassa 8540/S/1277/12. Kysymys oli näistä asioista
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/tutkintapyynto-naturasta-jokilaaksojen.html
Valitus ja purkuhakemus
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/valitus-ja-purkuhakemus.html
Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen esteellisenä tutkijana 22.05.2012 8540/S/1281/12 varatuomari Mikko Kovalaista koskevassa asiassa, vaikka todistusaineistot kiistattomasti osoittavat varatuomari Mikko Kovalaisen yhdeksi maamme oikeushistorian vaarallisimmista tekijöistä, joka aiheuttanut lukuisille ihmisille valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Todistusaineisto asioissa on kiistaton.
Lehdistotiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/lehdistotiedote.html
Asia 8540/R/11203/13 koskee ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin asiaa. Siksi laitan tämän tutkintapyynnön tiedoksi Raahenseudun ulosottovirastolle, koska se varmasti tietää, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja siten ulosottokelvottomia. Koska nämä asiat ovat olleet niin ulosottomiehen kuin kihlakunnanvoudinkin tiedossa, niin ulosottomenettelyssä heitä on syytä epäillä virkarikoksesta, koska peritään olematonta saatavaa. Tätä asiaa ei voi käsitellä kahdessa viranomaisessa yhtä aika eli oikeudessa ja rikostutkinnassa. Siksi katson, että kihlakunnanvoudin päätös 12.09.2013 3449/6610/13P ei ole asian ratkaisun kannalta oikea menettely. Pyydän oikeusministeri Anna-Maja Henriksonia keskeyttämään ulosottomenettelyn rikostutkinnan ajaksi.

Kalajoella 29.09.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Jakelu: poliisiylijohtaja, poliisihallitus, valtakunnansyyttäjävirasto, Raahenseudun ulosottovirasto, oikeusministeri, sisäministeri ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Jokilaaksojen poliisilaitos

keskiviikko 11. syyskuuta 2013

Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten


Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, September 11, 2013 9:22 PM
Subject: oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittely
 
Arvoisat kansanedustajat,
huomenna käsittelette oikeuskanslerin vuosikertomusta. Olen tehnyt oikeuskanslerille kantelun valtiopetoksesta. Hän ei ole käsitellyt kanteluani lainkaan. Ei ole ilmoitettu kuka käsittelee jne.. aivan niin kuin kantelua ei olisi tehtykään. Tässä on totuus Suomen oikeushallinnon tilasta tällä hetkellä. Olemme kaukana oikeusvaltiosta. Ns. Koiviston konklaavi on useamman oikeusoppineen käsityksen mukaan valtiopetos. Tämän valtiopetoksen takia minä olen kärsinyt jo 18,5 vuotta valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Viranomaiset ovat todenneet rikokset vanhentuneiksi, mutta ulosotossa on rikosten avulla tehtyjä vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja minulla vielä n. 50 000 euroa, koska korkein oikeus kieltäytyy purkamasta oikeuksien vääriä päätöksiä vedoten oikeudenkäymiskaaren muutokseen 31.12.2013. Poliisiviranomaiset eivät suorita rikostutkintoja vaikka todistusaineiston ovat kiistattomat ja juridinen argumentointi valmiiksi tehty. Eduskunta on vastuussa laillisuusvalvojien toiminnasta. Oikeusministeri ei ole keskeyttänyt perintätoimia, vaikka varmasti tietää että ulosottosaatavat on saatu aikaan rikosten avulla.

Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa
Erkin kommentti:
Tämä sähköpostiviesti vahvistaa omalta osaltaan käsitystä Koiviston valtiopetoksesta
Aihe: prof. Heikki Ylikankaan vastaus . seminaarikyselyyn
Päiväys: 10.06.2002 15.06
Hyvä xxxxxx xxxxx
Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa.
Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa. Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen oli kuitenkin teettänyt lainanottajan oikeuksia puoltavan päätöksen KKO:ssa ennen kokousta, mistä Koivisto oli selvästikin näreissään.
Minulta ei ollut pyydetty valmisteltua puheenvuoroa. Käytin kuitenkin keskustelussa puheenvuoron, jossa käsittelin tuomioistuinten merkitystä valtiota muodostavina instituutioina historiassa ja EU:n toiminnassa. Ennakkotapauksin ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja luodaan oikeudellista massaa, josta kodifikaatioin tiivistetään yleiset ja perustuslait. Minä olin ymmärtääkseni tullut kutsutuksi merkittäviksi arvioitujen juristien mukana laskien minut kuuluvaksi samaan joukkoon, vaikka itse asiassa olen historioitsija. Silloin olin oikeushistorian professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Aika huomattava osa läsnäolleista myötäili Koivistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja oli siinä oikeassa. Itse tuin Heinosta. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vaikuttaa, oli jo tehty.
Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pelosta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen pätevyyteen.
Olen ottanut vapauden lähettää tekstin Jukka Kekkoselle, joka oli alustaja ja nuorempana miehenä muistaa asiat paremmin.

Terveisin
Heikki Ylikangas

Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Karmea totuus pankkikriisistä

PR-talojen konkurssivyyhti

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

Poliisijohtaja Sauli Kuha kieltäytyy vastaamasta

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Kantelu oikeuskanslerille

Valtiopetos on tosiasia

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

Täällä lisää todistusaineistoa

Kävin tapaamassa poliisiylijohtaja Mikko Paateroa

Rikostutkintapyyntö ulosottomies Vesa Heikkisestä ja kihlakunnanvouti Outi Rantahalvarista
EOK-jäsentiedote 11.9.2013
Oikeusvaltion haaksirikko: Koiviston konklaavi loukkasi yksilön perusoikeuksia
 Moderni oikeusvaltio perustuu keskeisesti valtiovallan kolmijakoon eli siihen, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettu toisistaan.
 Tämän rajan yli mentiin 6.5.1992 ns. Koiviston konklaavissa, kun tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui salassa järjestettyyn tilaisuuteen korkeimman oikeuden tuomareita ja muita lainoppineita. Salassa pidetyllä tilaisuudella loukattiin räikeästi demokraattiselle oikeusvaltiolle kuuluvia arvoja, hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vastaan, toteaa Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliiton (EOK) liittohallituksen puheenjohtaja varatuomari Petri Kankaansivu.
 Keskustelutilaisuudessa tasavallan presidentti saattoi omalla arvovallallaan vaikuttaa tuomioistuimien ratkaisuihin. Tästä vaikuttamisesta ei ole näyttöä, mutta olennaista asiassa ei ole se, ovatko ylimmän toimeenpanovallan edustajan toimet vaikuttaneet tuomareihin vaan se, mikä oli toiminnan tarkoitus ja päämäärä. Nyt julkistettujen tietojen perusteella toiminnan tarkoituksesta ei jää epäselvyyttä.
 Presidentti Koiviston tarkoituksena oli vaikuttaa tuomareihin yleisen edun nimissä pankin asiakkaina olleita tavallisia kansalaisia vastaan. Koska oikeusvaltion tehtävänä on yksilön perusoikeuksien suojeleminen valtiovaltaa vastaan, presidentin toiminta loukkasi suoraan yksilön perusoikeuksia. Yksinkertaisinta ilmaista sama asia on, että suomalainen oikeusvaltio kärsi tilaisuudessa haaksirikon, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.
 Voidaan myös kysyä, onko tällä tapauksella vaikutusta nykyhetkeen. Mielestäni vaikutus on selvä, jollei Koiviston konklaavin pöytäkirjoja julkisteta kokonaan. Salakähmäisyys heikentää kansalaisten yleistä luottamusta tuomioistuinten toiminnan riippumattomuuteen, kommentoi asiaa varatuomari Petri Kankaansivu.

Uutiset

"Koiviston konklaavin" osallistujat muistelevat: näin presidentti fundeerasi


Kalajoella 11.09.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi ( useita kertoja Kalajoen ylivoimainen ääniharava)
Lankilantie 25 B 5
Kalajoki 85100
044-3025948

tiistai 10. syyskuuta 2013

Rikostutkintapyyntö kihlakunnanulosottomiehesta Vesa Heikkisestä sekä kihlakunnanvouti Outi Rantahalvarista

Kalajoen kaupunginarkistossa oleva todistusaineisto 1879 sivua, mikä todistaa kaikki kunnianloukkasasiat perättämiksi ja paljastaa muutkin rikokset suurelle yleisölle. Raili Myllylän toimesta tämä aineisto "salattiin" valtuutetuilta, jotka pyysivät minulta selvitystä asiassa. Nyt tämä aineisto on rikostutkinnan keskeinen materiaali ja pohja.

Raahenseudun ulosottovirasto on tehnyt päätöksen ulosmittauksesta 05.09.2013 klo 11.00 tietoisena siitä, että ko. saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia. Poliisi ja laillisuusvalvojat ovat todenneet rikokset vanhentuneiksi. Jos rikos on vanhentunut ja jätetty tutkimatta, niin ei silloin voi rikoksella aikaansaatu hyötykään voi jäädä voimaan. Tuomioille on haettu purkua korkeimmasta oikeudesta, mutta korkein oikeus ei purkanut tuomioita oikeudenkäymiskaaren muutoksen vuoksi. Nyt tuomioiden purkua varten on jätetty vaatimus poliisihallituksen rikosten tutkimiseksi jotta korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset.
Koska kihlakunnanulosottomies ja kihlakunnanvouti ovat varmasti tienneet, että ulosotosssa olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla niin katson teon tahalliseksi. Kysymys on rikoslain 15 luvun 10 §.n ja rikoslain 11 §.n rikkominen sekä törkeän virka-aseman väärinkäyttäminen rikoslain 40 luku 7 § ja 8 §.
Vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.

Todistusaineisto:
Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa
Erkin kommentti:
Tämä sähköpostiviesti vahvistaa omalta osaltaan käsitystä Koiviston valtiopetoksesta

Aihe: prof. Heikki Ylikankaan vastaus . seminaarikyselyyn
Päiväys: 10.06.2002 15.06

Hyvä xxxxxx xxxxx

Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa.
Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa. Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen oli kuitenkin teettänyt lainanottajan oikeuksia puoltavan päätöksen KKO:ssa ennen kokousta, mistä Koivisto oli selvästikin näreissään.
Minulta ei ollut pyydetty valmisteltua puheenvuoroa. Käytin kuitenkin keskustelussa puheenvuoron, jossa käsittelin tuomioistuinten merkitystä valtiota muodostavina instituutioina historiassa ja EU:n toiminnassa. Ennakkotapauksin ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja luodaan oikeudellista massaa, josta kodifikaatioin tiivistetään yleiset ja perustuslait. Minä olin ymmärtääkseni tullut kutsutuksi merkittäviksi arvioitujen juristien mukana laskien minut kuuluvaksi samaan joukkoon, vaikka itse asiassa olen historioitsija. Silloin olin oikeushistorian professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Aika huomattava osa läsnäolleista myötäili Koivistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja oli siinä oikeassa. Itse tuin Heinosta. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vaikuttaa, oli jo tehty.
Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pelosta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen pätevyyteen.
Olen ottanut vapauden lähettää tekstin Jukka Kekkoselle, joka oli alustaja ja nuorempana miehenä muistaa asiat paremmin.

Terveisin
Heikki Ylikangas

Koiviston konklaavi - Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

Täällä lisää todistusaineistoa

Virastapidättämisvaatimus rikostutkintojen ajaksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/09/virastapidattamisvaatimus.html


Poliisijohtaja Mikko Paatero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/08/poliiisiylijohtaja-mikko-paatero.html


Poliisijohtaja Sauli Kuhan vastaamattomuus vahvistaa käsitystä valtiopetoksesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/07/eduskunnanoikeusasiamiehen-paatoksen.html

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäävirastolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/12/poliisihallitukselle-ja.html

Jokilaaksojen poliisille on tutkinta-aineisto valmiina Kalajoen kaupunginarkistossa, jossa on 1879 sivun kirjallinen selvitys asioista. Olen joutunut tekemään Kalajoen kaupunginvaltuustolle selvityksen luottamustoimen ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta. Siinä on kirjalliset todisteet niin Torsti Kalliokosken, Tapio Laholan ja Markku Kosken kunnianloukkausasiaan, jotka nyt ovat ulosottoperinnän kohteena. Minulla on kotona 6 banaanilaatikollista todistusaineistoa sekä blogikirjoitukseni. Rikostutkintapaikka on luonnollisesti Kalajoen kaupungintalo ja siellä voidaan varata alakerran kahvihuone tätä tarkoitusta. Rikostutkinta voidaan aloittaa välittömästi.
Kalajoella 10.09.2013

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 7.s kausi
Lankilantie 25 B5
85100 Kalajoki

044-3025948

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Virastapidättämisvaatimus rikostutkinnan ajaksiRikostutkintapyyntö

Vaadin, että Raahenseudun ulosottoviraston kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen pidätetään virastaan välittömästi rikostutkintojen ajaksi.

Perustelut: Raahenseudun kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen on ilmoittanut ulosmittauspäiväksi 05.09.2013 klo 11.00. Ulosmittausnumero on 36636113. Ulosmittauksen kohteeksi on ilmoitettu rikoksella aikaansaatuja saatavia, jotka ovat riidanalaisia ja poliisitutkinnassa sekä sellaisia Mikko Kovalaisen saatavia, jotka on maksettu siitä huolimatta, että ne on saatu aikaan rikosten avulla.

Mikko Kovalaisen vahingonkorvaus kunnianloukkauksesta 18.06.2000 suomma 2.000 euroa ja okeudenkäyntikulut 06.10.2000 on maksettu käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin kiristyksen jälkeen. Käräjätuomari Timo Tammiketo kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa asiassa. Asian voi todistaa ja ovat todistaneetkin kirjallisesti paikalla olleet henkilöt.

Alunperin rikostutkinnat Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiassa tehtiin esitutkintalain vastaisesti. Rikostutkijana oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka ilmoitti minulle kuulusteluun mennessäni, että taas kunnianloukkaus. Hän syyllisti minut ennen kuulustelua, mikä on Suomen lain ja Euroopan ihmisoikeusopimusten ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen menettely. Harri Rahkola kieltäytyi vastaanottomasta todistusaineistoa ja otti minulta sormenjäljet ja kuvasi minut poliisikameralla monelta kantilta. Menettely on järjetön.
Tutkinnanjohtajana asiassa oli Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka oli esteellinen tutkinnanjohtaja, koska oli jättänyt kaikki rikokset PR-talojen konkurssivyyhdessä, Naturassa ja Kalajoen kaupungin syrjinnässä tutkimatta. Samoin kuin poliisi Harri Rahkola, joka ilmoitti minulle, että tutkintapyyntö Kalajoen kaupungin harjoittamasta syrjinnästä on hänen työpytänsä alimmassa laatikossa. Sinne se myös jäi eikä asiassa tehty koskaan minkäänlaista päätöstä. Olen joutunut kärsimään Kalajoen kaupungin syrjinnästä yli 30 vuotta.
Syyttäjänä asiassa oli Esa Mustonen, joka nosti syytteet kevyin perustein. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun edes esittää oikeudessa vastaus syytöksiin ja keskeytti puheenvuoroni. Käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista puhelinkuulustelussa,mikä on Suomen lain, EU:n ihmisoikeussopimuksen ja EIT:n päätösten vastainen menettely. Asian voi todistaa ja ovat kirjallisesti todistaneet kolme paikalla ollutta henkilöä. Myös puhelinauha Kalervo Savolaisen todistuksesta todistaa asian. Asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle antoivat käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen. Rovaniemen hovioikeus samoinkuin Korkein oikeuskaan ei ole nähtävästi kuunnellut puhelintodistusnauhoja, koska niistä ei ole päätöksisä mitään mainintaa, vaikka ne ovat asian tärkein todistuskappale ja ne on toimitettu molempiin oikeusasteisiin. Siis kaikki varatuomari Mikko Kovalaisen esittämät laskut ovat saatu aikaan rikosten avulla.

Toinen ulosotossa oleva saatava on Markku Kosken kunnianloukkakseen liittyvä vahingonkorvaus. Tässä asiassa tehtiin rikostutkinnat esitutkintalain vastaisesti. Tutkijana asiassa oli Ylivieskan poliisi Jyrki Rajaniemi ja tutkinnanjohtajana Haapajärven poliisi Jonny Paananen. Kumpikaan ei ottanut todistusaineistoa vastaan. Kun Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa niin lähetin todistusaineisto sähköpostitse tutkinnanjohtaja Jonnu Paanaselle, syyttäjä Esa Mustoselle sekä suoraan Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen käräjätuomari Heikki Sneckille. Syyttäjä Esa Mustonen määräsi minut tekemään selvityksen rikosseuraamusvirastolle tulevan vankeustuomion takia. Hän oli nähtävästi antanut asiasta tiedot tiedotusvälineille, koska ne uutisoivat asiasta. Tein selvityksen rikosseuraamusvirastolle asiassa ja laiton sinnekin todistusaineistot asiassa. Oikeudenkäyntiin syytteentehnyt Esa Mustonen ei tullut todistajaksi, koska olin tehnyt hänen toiminnastaan käräjäoikeudelle myös esteellisyysilmoituksen, minkä käräjätuomari Heikki Sneck jätti oikeudenkäyntiasiakirjoista pois. Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Minä en siis saanut esittää todistusaineistoa, vaan oikeudenkäynti keskeytettiin hetkeksi jona aikana käräjätuomari katsoi, mitä aineistoa hän voi ottaa vastaan, jotta jo mahdollisesti etukäteen päätetty oikeudenpäätös voitiin toteuttaa.
Markku Koskea on syytä epäillä oikeudenharhauttamisesta ja myös muista mahdollisista rikoksista. Hänellä oli asianajaja Timo Hautamäki, joka toimi minulla aikaisemmin asianajajana, mutta hänellä ei silloin vielä ollut asiajajakelpoisuutta ja Mikko Kovalainen jäävästi hänen asianajotoimintansa tällä perustella.
Timo Hautamäki oli perehtynyt Markku Kosken toimintaa tarkasti ja oli tietoinen PR-talon konkurssivyyhden asioista niin kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sisällön ja todistusaineiston kautta sekä blogini kautta, jossa oli tarkat todisteet Markku Kosken toimista. Siis Timo Hautamäki oli tietoinen kaikista muistakin rikoksista asiassa ja toimi näin Suomen Asianajajaliiton ohjeiden vastaisesti ja rikoslain 15 luvun vastaisesti.
Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.
Todistusaineistot on toimitettu poliisylijohtajalle ja poliisihallitukselle jo monta kuukautta sitten. Asia on siellä selvityksen alla, minkä myös rikostarkastaja Juha Henttala heikolla suomenkielellä ilmoitti:

Sent: Tuesday, August 27, 2013 2:58 PM
Subject: Kirjoituksenne Poliisihallitukselle

Tervehdys

Poliisihallitus on vastaanottanut kirjoituksenne liitteineen. Poliisihallitus on tutustuu materiaaliin ja käsittelee asianne mahdollisimman pian.


Juha Henttala
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Tämä on osoittaa selvästi, että saatavat ovat riidanalaisia ja siksi perintäkelvottomia. Olen valmis tulemaan poliisihallitukseen maanantaina 9.9.2013 ja selvittämään asiat. Vieraillessani poliisiyliohtaja Mikko Paateron luona Paatero varmasti saattoi tunnin keskustelun aikana vakuuttua ammattitaidostani. Pyydän ilmoittamaan minulle välittömästi kuka on tutkijana asiassani ja sopiiko 9.9.2013 tapaamispäiväksi poliisiyliohtaja Mikko Paaterolle tai tämän määrämälle tutkijalle. Olen vaatinut kaikkien tuomioideni purkua. Poliisin on suoritettava rikostutkinta asiassa, vaikka rikokset olisivat vanhentuneet eli siis rikostutkinta 18 vuoden ajalta. Tulen ”johtamaan” rikostutkintaa, koska olen perehtynyt asioihin hyvin (poliisiylijohtaja Mikko Paatero voi todistaa asian). Vaadin tutkinnan videointia ja kaikkien tutkinta- ja oikeudenpäätösten läpikäymistä 18 vuoden ajalta tuomioiden kaikkien tuomioiden purkamiseksi korkeinta oikeutta varten.

Erkki Aho
Kalajoentie 25 B 5
85100 Kalajoki

044-3025948