sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Kansanedustaja Markku Kosken kelkankääntö


Kun olimme perustamassa PR-Teollisuus Oy:tä, niin pyysin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Kalevi Mattilaa, joka toimi silloin Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja jolla oli hyvät suhteet Keraan. Halusin tällä toimenpiteellä varmistaa valtion rahoituksen perustettavaan yhtiöön. Mattila kieltäytyi terveyssyihin vedoten. Mielestäni Kalevi Mattila oli erittäin hyvässä kunnossa ja siksi ihmettelin vähän asiaa. Mattilan kieltäytymisen jälkeen käännyin kansanedustaja Kosken puoleen, joka otti haasteen innolla vastaan. Ymmärsin, että hän halusi varmistaa seuraavankin kauden kansanedustajana, koska oli tiedossa, että Kosken vaalipäällikkö Antti Rantakangas on ehdolla seuraavissa vaaleissa ja saattaa vaikuttaa ratkaisevasti Kosken menestysmahdollisuuksiin.

Kansanedustaja Koski oli yhdessä muiden yhtiön hallituksen kanssa takaamassa tuoteoikeuksien kauppasopimusta. Muut jäsenet olivat Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho. Lisäksi yhtenä takaajana oli hallituksen ulkopuolinen sihteeri Jouni Remes.

Yhtiön hallituksen kokousten yhteydessä kansanedustaja Markku Koski kertoi, että häntä oli voimakkaasti moitittu Kera Oy:n taholta siitä, että hän lähti mukaan PR-Teollisuus Oy:n toimintaan. Koski kertoi, että Kera Oy:ssä oli tehty päätös poistaa ylikapasiteettia markkinoilta ja PR-talot kuului poistettavien listalle. Erään ravintolaillan jälkeen Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli kuitenkin luvannut pelastaa kansanedustaja Markku Kosken.

Heinäkuun 1995 aikana Markku Kosken käytöksessä oli havaittavissa selkeää muutosta, mikä merkitsi selvää takinkääntöä. Koski kertoi neuvotelleensa paljon Arsenalin Sipolan ja Räihän kanssa sekä Keran Arposen kanssa. Tuntui kuin hänet olisi aivopesty.

Markku Koski kertoi tienneensä pantatuista kiinnityksistä ja sanoi niiden poistuvan sitä mukaan kuin kauppasummaa maksetaan. Tällaista sopimusta ei ole kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä tehty. On siis vahvat syyt epäillä, että nykyinen kansanedustaja ja eduskunnan varapuhemies Markku Koski oli osallisena törkeässä petoksessa.
Markku Koski pelastettiin takaussopimuksesta lain vastaisesti, kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä teki kolmen takaajan kanssa sopimuksen ottamatta yhteyttä kahteen muuhun takaajaan eli Erkki Ahoon ja Heino Virtaan. Katso kirjan sivu 345-346. (Olet Maamme Armahin Suomenmaa kirja). Tämän sopimuksen tekemisen jälkeen Aholta ja Virralta perittiin ulosotossa vielä pari vuotta täyttä summaa eli 1,5 miljoonaa markkaa kummaltakin, vaikka takauksen olisi pitänyt muuttua pääluvun mukaiseksi eli 150 000 markaksi. Se, miten Koski tuon 150 000 markkaa maksoi, on jäänyt arvailujen varaan, sillä Koskella on leipomo, mikä tiettävästi on saanut Kera Oy:n avustusta. Markku Koski on myös Kärsämäelle perustetun pellettitehtaan toimitusjohtaja ja omistaja. On syytä epäillä, tämänkin yhtiön rahoituskuvioissa on epäselvyyksiä.

Alavieskan kunta oli myös mukana PR-Teollisuutta käsittelevässä palaverissa, joka oli järjestetty Kera Oy:n toimesta. Pöytäkirjan mukaan Ylivieskan Arsenalin tiloissa on pidetty 17.2.1996 kokous, johon ovat osallistuneet johtaja Seppo Jääskeläinen Arsenal Oy Oulu, johtaja Juha Juntunen Arsenal Oy Ylivieska, kehityspäällikkö Veikko Anttonen Kera Oy Oulu, kunnanjohtaja Aarne Karvonen Alavieskan kunta ja kunnan elinkeinoasiamies Terttu Korte. Trio Leadership Oy:tä sekä PR-Teollisuus Oy:tä kokouksessa on edustanut Stig Weckström. Stig Weckströmillä ei ollut mitään oikeutta yksin käydä tällaisia neuvotteluja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen tietämättä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan: Keskustelun jälkeen velkojat ja kunta totesivat, etteivät he löydä PR:n rahoitusongelmiin ratkaisua ja kehottivat allekirjoittanutta (Stig Weckström) kutsumaan yhtiön hallituksen välittömästi koolle. He ilmoittivat myös, että he ( Jääskeläinen ja Latola) katsovat, että yhtiön hallituksen tulisi jättää konkurssihakemuksensa, jotta yhtiön hallituksen jäsenet eivät joutuisi henkilökohtaisesti vastaamaan koko yrityksen velkamassasta.

Erkin kommentti: Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n rikollinen rooli on kiistaton ja tähän kytkeytyy myös Markku Kosken toiminta. Ylläoleva teksti oli aíkoinaan Ahonlaidalta olleessa blogissani Suomi Paremmaksi sivuilla. Koko blogi poistettiin meille tuntemattomasta syystä ja syytä ilmoittamatta. Poliisi ei tutkinut miksi Ahonlaidalta blogi poistettiin. Minulla on nuo blogikirjoitukset "kirjana" kuvassa olevassa kirjassa. Ylläoleva kirjoitus oli blogissa 16.07.2004

Katso myös Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

Ei kommentteja: