keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011


Mielestäni Suomi ei ole oikeusvaltio. Kollegiaalisen suojelujärjestelmän hallitsema korruptitunut virkakoneisto ei kunnioita kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen eliitin valvontaan, Se toimii kansalaisten etujen vastaisesti eikä noudata Suomen lakeja eika Euroopan Ihmisoikeussopimusta. Tässä perustelut painavalle mielipiteelleni. Olen käynyt oikeustaistelua jo yli 16,5 vuotta saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi, eikä korkeimman oikeuden toiminta ole tästä maailmasta. Mielestäni Suomen asiat kuuluisivat kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. On äärettömän pettynyt poliisin, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toimintaa. Jokaisessa instanssissa jätetään sähköpostitse lähetystä aineistosta linkit avaamatta eli todistusaineistot tulostamatta.

Katso Jorma Kalske – korruption isä
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Oikeusvaltio Suomi – valtakunnansyyttäjäviraston päätös 26.10.2009 Dnro 9/41/09
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/oikeusvaltio-suomi-valtakunnansyyttajav.html

Pankkikriisi ja sen seuraukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta (kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Paavo M. Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Se on siinä – varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/se-on-siina-varatuomari-paavo-m-petajan.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/varatuomari-vrensi-nimet-avoimiin.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Suomi-brändi-valtuuskunnalle
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Ylivieska - Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/sahkoposti-ministereille.html

Haaste ja vastakanne sekä asioiden käsittely yhtenä kokonaisuutena ja vastine Kovalaisen antamaan lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Konkurssihakemus - kiirehtimispyyntö Korkeimmalle oikeudelle

Toimenpidekieltovaatimus ja valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/toimenpidekieltovaatimus-ja.html

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/eduskunnan-oikeusasiamiehen-sihteeri.htm

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitushallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Ei kommentteja: