sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11


















Kuva poliisin rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Kaikki linkit on avaamatta.

Varatuomari Mikko Kovalaisen tekemään rikostutkintapyyntöön esitän sen, mitä olen kuulustelukertomuksessani jo esittänyt. Kuulustelukertomuksessani olen esittänyt, että 13.09.2011 Helsingin hovioikeudessa käsittelyssä oleva asia otetaan huomioon. Olin varautunut esittämään ko. istunnossa muun muassa tämä aineiston:

TI 13.09.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

Helsingin hovioikeuden istunto on 20.01.2012 klo 9.00. Pyydän, että tuon oikeuskäsittelyn päätös liitetään loppulausuntooni.

Pyydän huomioimaan asiassa myös sen, että tutkija Jyrki Rajaniemi ja tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen sekä syyttäjä Kati Alkula ovat esteellisä käsittelemään tätä tutkintapyyntöä. Siksi asia on siirrettävä suoraan valtakunnansyyttäjä Mika Illmanille. Em. henkilöiden esteellisyys selviää tästä:

Rovaniemen hovoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Pyydän loppulausunnossa ottamaan huomioon ja liittämään loppulausuntooni Rovaniemen hovioikeuden päätöksen.

Pyydän ottamaan huomioon jälleen kerran sen, että rikostutkinnassa on jälleen kerran toimittu siten, että on jätetty sähköpostitse lähetetyistä aineistosta kaikki linkit avaamatta eli todistusainesto, mikä todistaa rikokset, on jätetty huomioon ottamatta. Rikostutkinta Jokilaaksojen poliisin toimesta on jälleen kerran tehty päin mäntyä. Kysymys ei voi olla sattumasta , vaan on syytä epäillä tietoista rikollista toiminta, jonka kohteeksi olen joutunut, kun olen paljastanut muun muassa poliisin, syyttäjän ja käräjätuomareiden rikolliseksi epäiltävän toiminnan.
Koska linkit asiakirjoista on avaamatta niin loppulausuntopyyntö on tehty väärillä asiakirjoilla. Pyydän valtakunnansyyttäjävirastoa ja oikeuskansleria sekä poliisiministeriä ja oikeusministeriä kiireellisesti puuttumaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen ja varatuomari Mikko Kovalaisen järkyttävään toimintaan.

Kalajoella 04.12.2011

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: