tiistai 26. kesäkuuta 2012

Onko korkeimman oikeuden toiminta tietoisen rikollista?


Sain juhannuksen aatonaattona korkeimman oikeuden ratkaisun. Osasin odottaa, että ratkaisu on täysin hanurista, enkä siksi avannut sitä ennen juhannusta, koska se olisi pilannut juhannuksen viettoni. Avasin kirjeen vasta maanantaina. Aavistukseni oli oikea. Korkein oikeus kieroilee eikä halua, että kansalaiset saisivat oikeutta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että korkeimman oikeuden toiminta on tietoisen rikollista.

Olen vaatinut lukuisia kertoja korkeimmalta oikeudelta alioikeuksien väärien tuomioiden purkua ja olen vaatinut suullista käsittelyä. Minulta tietoisesti estetään suullinen käsittely ja todistusaineston esittäminen. Miksi korkein oikeus suojelee rikollisia ja toimii oikeudenkäymiskaaren vastaisesti. Korkein oikeus on 20.06.2012 Diaarinumero K2012/36 ilmoittanut, ettäkuten vastauksesta näkyy, niin päätöksen on tehnyt kansliapäällikkö Sinikka Tuomi ja esitellyt esittelijäneuvos Timo Ojala. Voidaan perustellusti kysyä kenen etua palvelee korkeimman oikeuden toiminta, jossa rikollisia suojellaan ja rikoksia vanhennetaan. Onko tämä kansalaisten edun mukaista toimintaa ja verovarojen oikeaa käyttöä?

Korkeimmalle oikeudella lähettämässäni aineistossa on selostettu tapahtumat, todistusaineistot ja juridinen argumentointi. Korkein oikeus on jälleen kerran jättänyt linkit avaamatta, joissa on todistusaineistot. Mielestäni toiminta on tietoisen rikollista eikä nauti Suomen kansalaisten luottamusta. Korkeimman oikeuden toiminta ei ole tästä maailmasta.

Kun korkein oikeus ei osaa avata linkkejä, niin minä vaadin, että korkein oikeus käsittelee asian uudelleen. Minä vaadin suullista käsittelyä ja sitä, että saan esittää todistusaineistot tietokoneen avulla näyttötaululle, josta kaikki voivat ne nähdä. Minä vaadin, että oikeudenkäynti videotallennetaan. Vain näillä toimenpiteillä varmistetaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja oikeuden toteutuminen. On järkyttävää miten korkein oikeus, poliisi, syyttäjälaitos ja eri oikeusasteet voivat pelleillä kansalaisten oikeusturvalla ja toimia täysin rikollisesti joutumatta vastuuseen teoistaan. Palautan asiakirjat korkeimpaan oikeuteen jotta korkein oikeus voi itse todeta, että linkit, joissa on todistusaineistot on esitetty, on jätetty kokonaan avaamatta ja käsittelemättä. Siksi vaadin kiireellisesti suullista käsittelyä ja käsittelyn videotallentamista.


Kalajoella 26.06.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

perjantai 15. kesäkuuta 2012

Rovaniemen hovioikeudelleOlen valittanut Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 12/2588 antopäivä 16.4.2012 K11/1589. Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut valituksen vastaanottamisen sähköpostitse. Pyydän ilmoittamaan minulle, kuka on tuon jutun esittelijä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen myös pyytänyt asiaan liittyvät asiakirjat nähtäväkseni ennen päätöksentekoa jotta voin tarkistaa onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt oikeat asiakirjat Rovaniemen hovioikeuden päätöksen tekoa varten. Markku Kosken kunnianloukkausjutussahan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei lähettänyt oikeita asiakirjoja Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mikä selvisi kun sain nähtäväksi sinne lähetetyt asiakirjat. Silloinkin käräjätuomarina oli Heikki Sneck, joka käsitteli silloin samoja asioita jo toiseen kertaan eikä suostunut vastaanottamaan todistusaineistoa asiassa. Jostain syystä en ole vieläkään saanut jutun 12/2588 asiakirjoja tarkistettavakseni ja siksi kiirehdin niiden lähettämistä.

Valituksessani toin selkeästi esille käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisen toiminnan asiassa, koska hän käsitteli asiaa jo kolmanteen kertaan ja lisäksi hän kiletäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Menettely oli oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely ja menettelyä on syytä epäillä rikoslain vastaiseksi, koska jo toimitettu todistusmateriaali sisälsi sellaista todistusaineistoa, mikä kiistattomasti osoitti konkurssin saadun aikaan rikollisesti.

Valituksessani todistin myös konkurssipesänhoitajaksi ryhtyneen varatuomari Pasi Markus Leinosen rikolliseksi epäiltävän toiminnan, koska hän tunnusti oikeudessa saaneen tietoonsa aineiston, mikä todistaa rikollisen menettelyn asiassa. Konkurssi oli siis saatu vuoren varamasti rikollisesti aikaan ja konkurssipesänhoitaja tietoisena tästä asiasta jätti velvoitteensa hoitamatta.

Olin haastanut oikeudenistuntoon todistajiksi neljä varsin tunnettua ja asian kassa keskeisesti toiminutta henkilöä, mutta kukaan heistä ei saapunut oikeudenistuntoon. Edellytän, että Rovaniemen hovioikeus velvoittaa nämä henkilöt tulemaan oikeuden istuntoon todistamaan jotta oikeus toteutuu ja perusteet konkurssin purkamiselle ovat kiistattomat.


Kysymys on todella laajasta rikosprosessista, joissa on syytä epäillä näitä henkilöitä

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

Vaadin asioissa suullista käsittelyä. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi Oulun Avi:n johtajalle ja Oulun syyttäjävirastolle. Vaadin asioihin esteetöntä ja puolueetonta rikostutkinaa. Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuustolle, jotta hallintoasetuksen mukainen valvonta suoritetaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen toiminnassa kutsumalla poliisin neuvottelukunta hätäistuntoon poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta.

VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

Olen kiirehtinyt korkeinta oikeutta purkamaan kaikki alioikeuksien minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset mukaan luettuna Rovaniemen hovioikeuden päätökset

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/06/miksi-korkein-oikeus-ei-pura.html

Kalajoella 14.06.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


sunnuntai 10. kesäkuuta 2012

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

Syyttäjä Sulo Heiskari
                                                                        Raimo Ollila
                                                                   Petri Oulasmaa
                                                                     Tapani Tasanto
Keskeisin syy siihen, etten ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on mielestäni Jokilaaksojen poliisin rikolliseksi epäiltävä toiminta sekä syyttäjien Sulo Heiskari sekä Esa Mustonen rikolliseksi epäiltävä toiminta. Vaadin Jokilaaksojen poliisin neuvottelukuntaa kiireelliseen hätäkokoukseen. Katso valtuustoaloitteeni.

En ole saanut yli 17 vuoteen esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaisa oikeudenkäyntiä. En ole saanut hovioikeudessa enkä korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä. Todistusaineistoa ei ole otettu vastaan oikeuskäsittelyssä eiko todistajiani ole kuultu.

Olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja kuudennen kauden valtuutettu. Olen ollut useissa vaaleissa Kalajoen ylivoimainen ääniharava. Olen sitä mieltä, että kyllä kansa tietää kenelle luottamuksensa antaa. Olen joutunut todella törkeiden ihmisoikeusrikosten uhriksi. Siitä on aiheutunut minulle valtavia taloudellisa tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Koska Jokilaaksojen poliisi ei tutki tekemiäni rikostutkintapyyntöjä, niin olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen, jossa vaadin Jokilaaksojen poliisin neuvottelukuntaa kiireelliseen hätäistuntoon.

Valtuustoaloite
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

Vaadin korkeinta oikeutta purkamaan kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien päätökset kiireellisesti.

31 luku.

Yleismääräisestä muutoksenhausta.

Kantelu.
1 §.
Lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa:
1) jos oikeus ei ole ollut tuomionvoipa taikka jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkittavaksi ottamatta;
2) jos poissa oleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan taikka jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta;
3) jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu; tai
4) jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.


Lain voiman saaneen tuomion purkaminen.
7 §.
Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.
Tuomiota älköön purettako 1 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta.
8 §.
Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä, tahi on erittäin painavia syitä, katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.


Todistusaineistoa tässä


http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2009/10/176-kko-purki-oman-tuomionsa-kari-uotin.html


HUOM! Linkit avattava ja yuotube videot katsottava!

torstai 7. kesäkuuta 2012

Miksi Keskipohjanmaa vaikenee?

Tein valtuustoaloitteen Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnan koolle kutsumiseksi hätäistuntoon poliisin rikolliseksi epäilemäni toiminnan johdosta. Keskipohjanmaa ei ole julkistanut uutista asiasta, vaikka asia on perin harvinen ja olisi kaiken järjen mukaan pitänyt ylittää uutiskynnyksen. Asia on esitetty virallisessa valtuustonkokouksessa ja on julkinen asiakirja. Koska Keskiophjanmaa ei ole julkistanut asiaa, niin tein asiasta mielipidekirjoituksen lehteen. Sitäkään Keskipohjanmaa ei ole julkistanut ainakaan vielä 7.6.2012 mennessä. Tässä kirjoitus.
From: E.Aho
Sent: Sunday, June 03, 2012 8:02 PM
Subject: miksi Keskipohjanmaa vaikenee


Miksi Keskipohjanmaa vaikenee?

Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.05.2012 Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunnan koollekutsumiseksi. Perusteena on poliisin hallinnosta annettu asetus. Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen mukaisesti poliisin neuvottelukunta. Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:


 1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
 2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
 3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
 4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
  Oulun lääninhallituksen poliisiosasto on päättänyt, että vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa on yksi jäsen jokaisesta toimialueemm 18 kaupungista/ kunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Lasse Nikula.

Valtuustoaloitteeni http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html


Haluan, että poliisin neuvottelukunta ryhtyy asiassa toimenpiteisiin, koska Jokilaaksojen poliisi ei tutki selviä rikoksia. Haluan, että poliisin neuvottelukunnan kokous on tiedotusvälineille ja yleisölle avoin. Haluan esittää ja todistaa selvät rikokset ja tuoda esiin todistusaineistot sekä juridisen argumentoinnin. Haluan, että poliisin on pakko tunnustaa, että olen oikeassa. Tilaisuudesta on tehtävä sellaiset paperit, joiden perustella Korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat alioikeuksien väärät päätökset mahdollisimman pikaisesti. Oikeustaisteluni on kestänyt jo yli 17 vuotta , vaikka näytöt rikoksista sekä poliisien ja syyttäjien toiminnasta ovat kiistattomat.

Toivon, että Keskipohjanmaa-lehti noudattaa journalistisia ohjeita. Minun tietääkseni kukaan ei koskaan aikaisemmin ole tehnyt valtuustoaloite poliisihallinnon asetuksen 11 §: n perusteella poliisin toimien selvittämiseksi. Mielestäni tämän asian olisi pitänyt ylittää uutiskynnys ja lehden olisi pitänyt olla kiinnostunut asiasta ja tuoda asia julki. Lehden tulisi toimia vallan vahtikoirana. Journalistisissa ohjeissa on muun muassa seuraavat ohjeet:


 1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

  2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

  3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.
  4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

  5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.

  6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
  7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

  TIETOJEN HANKKIMINEN JA JULKAISEMINEN

  8. Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

  9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

  10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

  11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

  12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

  13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

  14. Journalistilla on oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa. Toimituksen on kunnioitettava tätä periaatetta.

  15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
  Pyydän Keskipohjanmaa-lehteä tuomaan asian julki ja seuraamaan miten Jokilaaksojen poliisin neuvottelukunta toimii asiassa.
  Kalajoella 03.06.2012
  Erkki Aho
  Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja