sunnuntai 4. elokuuta 2019

SU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseenSU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseen

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö


From: Erkki Aho
Sent: Sunday, August 4, 2019 10:08 AM
Subject: Oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen Suomessa

Oulun käräjäoikeus

asia L19/14048

käräjätuomari Minna Leikas

Pyydän asian käsittelyn keskeyttämistä siksi ajaksi kun Oulun käräjäoikeus on hankkinut valtiopetoksen todistusaineiston eli
 1. salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin asiakirjat
 2. 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan kauppasopimuksen

Suomi on nyt EU:n puheenjohtajamaa ja Suomen on vietävä vaatimuksestani omasta aloitteestaan sekä Unkarin pääministeri Viktor Orbanin arvostelun johdosta Suomen oikeusvaltiotilanne EU:n tomielinten käsiteltäväksi. Olen informoinut asiassa kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja olen pyytänyt apua asiassa kaikilta EU:n jäsenvaltioilta sekä informoinut asiasta suomalaisia ja kansainvälisiä tiedotusvälineitä.
Asian käräjäoikeuskäsittelyä on siksi siirrettävä EU:n toimielinten käsittelyn takia.

Kalajoki 04.08.2019

Erkki Aho

Tämä vielä tiedoksi Oulun käsäjäoikeudelle ja tiedoksi ja toimenpiteitä varten Suomen tasavallan presidentille sekä ao.ministereille sekä Euroopan Unionin jäsenvaltioille

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Maria Ohisalo ja pääministeri Antti Rinne – oikeusvaltioperiaate koskee myös Suomea

Suomi on Euroopan Unionin puheenjohtajamaa 01.07.2019 – 31.12.2019. Suomen hallitus on ilmoittanut EU-puheenjohtajakautensa tavoitteeksi seuraavat asiat; Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Euroopan unioni voi luoda hyvinvointia ja ratkoa aikamme suurimpia haasteita vain olemalla yhtenäinen ja puolustamalla yhteisiä arvojaan. Unionin on vaalittava Euroopan integraation kulmakiviä: rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja vaurautta. Perusarvojen turvaaminen on välttämätöntä EU:n toimivuudelle, hyväksyttävyydelle ja uskottavuudelle.
Oikeusvaltioperiaatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet. Suomi edistää neuvoston puheenjohtajana EU:n oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien välineiden vahvistamista ja kehittämistä.
YHTEISET ARVOT JA OIKEUSVALTIOPERIAATE EU:N TOIMINNAN KULMAKIVENÄ 

Oikeusministerinä Anna-Maja Henriksson on kirjoittanut Oikeusministeriön sivuille seuraavan kolumnin:
Yksi Suomen puheenjohtajakauden prioriteeteista on yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen ja vahvistaminen koko EU:n toiminnan kulmakivenä. Juuri tässä on myös kaksikymmenvuotista taivaltaan viettävän EU:n oikeusalueen ydin.
ANNA-MAJA HENRIKSSON: EU:N OIKEUSALUEEN 20 VUOTTA – TYÖTÄ JA TULOKSIA TURVALLISEN JA SUJUVAN ARJEN TAKAAMISEKSI

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on päättänyt, että Suomen EU-puheenjohtajakaudella hän puuttuu EU-maiden oikeusvaltiokehitykseen. Se on ollut huonoa esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa ja maat ovat kyseenalaistaneet EU:n arvopohjan.
Rinne: "EU-maiden on pidettävä kiinni oikeusvaltiosta" – lipsuvien maiden EU-rahoitusta pitäisi leikata

Suomi nosti Unkarin oikeusvaltio-ongelmat esille

BRYSSEL EU:n puheenjohtajamaa Suomi nostaa Unkarin oikeusvaltio-ongelmat ensi kertaa ministerineuvoston asialistalle syyskuussa.
Kyse on Euroopan parlamentin käynnistämästä ns. artikla 7 -sanktiomenettelystä, joka on odottanut jo yli vuoden sitä, että jäsenmaat veisivät prosessia eteenpäin.
Edellinen puheenjohtajamaa Romania ei tarttunut Unkarin tilanteeseen, ja suhtautui varauksella myös Puolan oikeusvaltio-ongelmien käsittelemiseen ministerineuvostossa. Puolan kohdalla kuulemisia on järjestetty jo aiemmin.
Suomi nostaa Puolan ja Unkarin oikeusvaltio-ongelmat EU-maiden syyniin: "Teemme palveluksen demokratialle"

Unkarin pääministeri Viktor Orban vastasi:

Euroopan Unioni on huolissaan Unkarin oikeusvaltiokehityksestä. Puheenjohtajamaa Suomi ajaa jäsenmaille annettavien tukirahojen sitomista oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Unkarin pääministeri Viktor Orbán iski takaisin väittämällä, että myös Suomella olisi ongelmia oman oikeusvaltionsa kanssa
Miksi Viktor Orbán hyökkäsi Suomen oikeuslaitosta kohtaan? – Unkarin suurlähettiläs väittää: “Oikeusvaltiolle ei ole määritelmää”

Onko Orban oikeassa?

Nyt itse pääministeri Orbán toisti väitteet siitä, ettei Suomi voi vaatia EU-mailta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, koska Suomessa oikeuslaitos on poliittisessa kontrollissa.
Nyt jo Unkarin pääministerikin kritisoi Suomea puheessaan: ”Tarvitsemme itse­hillintää, ettemme nauraisi”

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin
On usein ehdotettu, että Suomeenkin pitäisi perustaa perustuslakituomioistuin. Suomessa on sen sijaan perustuslakivaliokunta, joka on yksi eduskunnan valiokunnista eli sen jäsenet ovat kansanedustajia. Perustuslakivaliokunnan toimiaika on sama kuin eduskuntakausi. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka pitää puoluepoliittisesti nimitettyä perustuslakivaliokuntaa ongelmana, kun kansanedustajat säätävät lakeja ja toimivat perustuslain tuomareina. Hän haluaisi sen tilalle riippumattoman perustuslakituomioistuimen, kuten Saksassa. Perussuomalaiset on vaatinut Suomeen perustuslakituomioistuimen perustamista.

Suomessa ei ole perususlakituomioistuinta vaan poliitikoista koostuva perrustuslakivaliokunta vastaa laillisuusvalvonnasta ja laillisuusvalvojat valvovat poliitikkojen toimintaa. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Käytännössä virkamiehet voivat toimia villisti ja vapaasti ja täysin rikollisesti pelkäämättä joutumasta vastuuseen toiminnastaan. Minun pitkän kokemukseni perusteella väitän, että kansalaisen oikeusturvan kannalta valtion pahimmat organisaatiot ova valtakunnansyyttäjävirasto, poliisihallitus ja korkein oikeus. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Korkein oikeus ei perustele kieltesiä pätöksiä eikä se ota käsiteltäväkseen väärien tuomioiden tuomionpurkuasioita, sillä korkein oikeus ottaa käsiteltäväkseen vain ne asiat, joissa se myöntää valitusluvan. Valituslupahakemuksia saapuu korkeimpaan oikeuteen vuosittain noin 2.500. Valituslupa myönnetään alle 10 prosentissa hakemuksista. Silloinkin aniharva saa oikeutta asiassaan.Kysymys on siis mielivallasta eikä oikeudenkäytöstä.

Koska laillisuusvalvonta ei Suomessa toimi, niin sama tauti on tarttunut valtakunnansyyttäjävirastoon, jonka julkisivu pidetään yllä naisjohtajalla. Todellisuudessa valtakunnansyyttäjävirasto voi toimia villisti ja vapaati kuin sika vatukossa ja niinhän se tekeekn, sillä laillisuusvalvojat eivät puutu valtakunnansyyttäjäviraston toimintaan eikä poliisihallituksen toimintaan. Suomessa kansalaiset eivät saa oikeutta. Kuuntele professori Erkki Aurejärven asiantunteva haastattelu:
Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Unkarin pääministeri Viktor Orban on oikeassa

Suomi ei ole oikeusvaltio koska oikeuslaitos on poliittisessa ohjauksessa. Oikeusministeriön vastuualueeseen kuuluu
Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat
 • tuomioistuimet
 • Rikosseuraamuslaitos, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
 • Valtakunnansyyttäjänvirasto, syyttäjänvirastot
 • Valtakunnanvoudinvirasto, ulosottovirastot
 • valtion oikeusaputoimistot
 • Konkurssiasiamiehen toimisto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • saamelaiskäräjät
 • Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • kuluttajariitalautakunta
 • tuomarinvalintalautakunta
 • tuomarinkoulutuslautakunta
 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta
 • nimilautakunta

Oikeusministeriön tehtävät ovat
 • lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta
 • tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus
 • oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys
 • yleinen edunvalvonta
 • syyttäjäntoimi
 • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta
 • sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano
 • rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu
 • rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit
 • armahdusasiat
 • holhoustoimen sisällön kehittäminen
 • avioliitto-oikeudelliset hakemukset
 • kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa
 • valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen
 • puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen
 • kielilain täytäntöönpanon seuranta
 • Suomen säädöskokoelma
 • onnettomuuksien tutkinta
 • Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto
 • saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen
 • Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
 • yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen

Konkreettinen esimerkki siitä, että Suomi ei ole oikeusvaltio.

Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista selvittämään valtiopetoksen ja siitä johtuvat asiat. Olen lähettänyt asiasta sähköpostiviestin myös pääministeri Antti Rinteelle sekä oikeusminsteri Anna-Maja Henrikssonille sekä sisäministeri Maria Ohisalolle. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeutta hankkimaan salaiseksi julistetut asiakirjat todistusaineistoksi oikeudenkäyntiin.

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Yksikään ministeri ei ole vastannut minulle asiassa. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ollut vaiti samoinkuin sisäministeri Maria Ohisalo. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei ole vastannut minulle. Ymmärrän tämän vaitiolon, koska valtiopetos ja Suomen oikeusvaltioperiaate eivät kestä julkisuutta.
Suomessa tapahtui valtiopetos 1990-luvun laman yhteydessä, jossa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Maksajiksi valittiin yrittäjät ja heidän omaisuutensa. Tasavallan presidentti Maauno Koiviston johdolla 6.5.1992 päätettiin, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja. Asiakirjat julistettiin salaiseksi. Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä sovittiin 22.10.1993 100 vuodeksi salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa yritysten kaatamisperusteet. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä ja myöhemmin lisää – kaikkiaan n. 60 000 yritystä.
Yrittäjistä tehtiin valtion toimesta ja johdolla rikollisia oikeuden väärillä päätöksillä. Yrittäjistä kaikki eivät kestäneet tällaista ihmisoikeusrikosta vaan 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä – myöhemmin itsemurhia tuli lisää kaikkiaan n. 16000. Kysymyksessä oli kansanmurhan ja omaisuuden ryöstö. Tätä asiaa pyritään salamaan sillä Suomessa oikeuslaitos toimii poliittisessa ohjauksessa. Rikosten peittelemiseksi tehtiin 30.3.2000 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa kauppa.

Valtakunnansyyttäjävirasto kieltäytyy tutkimasta valtiopetosta ja Oulun käräjäoikeus kieltäytyy hankkimasta salaiseksi julistettuja asiakirjoja todistusaineistoksi oikeudenkäyntiin. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
Asioita pyritään salaamaan kuten valtakunnansyyttäjäviraston ja valtakunnanvoudin salaiset sähköpostiviestit osoittavat. Suomi ei ole oikeusvaltio.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

Jorma Jaakkolan kotisivut

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

Pankkikriisi

Nettikirja

Katson, että Euroopan unionin maiden on toimittava niin, että oikeusvaltioperiaatteet toteutuvat myös Suomessa. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Se edellyttää valtiopetoksen tutkimista ja käsittelemistä puolueettomassa ja riippumattomassa oikeusistuimessa. Suomeen on perustettava riipumaton totuuskomissio EU:n johdolla ja perustuslakituomioistuin mikä ratkaisee asian. Suomessa on suoritettava oikeusuudistus, jossa nykyisenkaltainen laillisuusvalvonta lakkautetaan samoin hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Suomessa tulee olla käräjäoikeudet, hovioikeudet ja perustuslakituomioistuin. Tämän uudistuksen myötä myös poliisi- ja syyttäjätoimi palautetaan oikeille raiteille.

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot ovat Suomi, Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Tulen toimimaan niin, että EU-maat joutuvat käsittelemään Suomen oikeusvaltioperitaatteet sekä oikeuslaitoksen toiminnan 1990-lamassa sekä selvittämään valtiopetoksen. Todelliset syylliset on saatava vastuuseen ja syyttömänä tuomituille ja vahinkoja kärsineille on korvattava oikeusvaltioperiaatteen mukaisella tavalla. Suomen perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia on kunnioitettava.

Euroopan Union jäsenmaille

Dear Sir

Finland is not a state governed by the rule of law. Finland needs the help of other states of the European Union in order to restore Finland to the rule of law and to implement the rule of law in Finland.

You are interested about the Finnish economic crisis of the 1990´s. The economic experiences of Finland in the second half of 1980`s and through 1990`s have been dramatic.

The matter of “massacre” in Finland In early 1990’s was a result of government’s “Steady Markka” policy. Finland went through a period of great economic depression. This policy was the cause of unemployment for over 500,000 Finnish citizens. In addition the policy resulted in over 280,000 people being burdened with debts far greater than their incomes and approximately 60,000 productive and viable companies ceased to exist. According to the statistics published by the Stakes over 14,500 suicides were committed during that period.

Finland is not a state governed by the rule of law. All EU countries must respect the rule of law. The EU Commission must insist that the rule of law is also implemented in Finland. The issues of the 1990s recession and the state ethos must be investigated. The Truth Commission and the Constitutional Court to be established in Finland. The real culprits must be brought to justice, and those convicted of innocence must be compensated for the financial damage and terrible mental suffering. Finland needs the help of other EU countries to solve these problems.
EU countries must ensure that the rule of law is implemented in Finland.

03.08.2019 

Erkki Aho
www.erkkiaho.com 

Suomessa tapahtui valtiopetos 1990-luvun laman yhteydessä, jossa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit. Maksajiksi valittiin yrittäjät ja heidän omaisuutensa. Tasavallan presidentti Maauno Koiviston johdolla 6.5.1992 päätettiin, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annetaan syytesuoja. Asiakirjat julistettiin salaiseksi. Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä sovittiin 22.10.1993 100 vuodeksi salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa yritysten kaatamisperusteet. Markkinoilta poistettiin vuoden 1997 loppuun mennessä 48 000 yritystä ja myöhemmin lisää – kaikkiaan n. 60 000 yritystä.
Yrittäjistä tehtiin valtion toimesta ja johdolla rikollisia oikeuden väärillä päätöksillä. Yrittäjistä kaikki eivät kestäneet tällaista ihmisoikeusrikosta vaan 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä – myöhemmin itsemurhia tuli lisää kaikkiaan n. 16000. Kysymyksessä oli kansanmurhan ja omaisuuden ryöstö. Tätä asiaa pyritään salamaan sillä Suomessa oikeuslaitos toimii poliittisessa ohjauksessa. Rikosten peittelemiseksi tehtiin 30.3.2000 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv-Hansa kauppa.
Valtakunnansyyttäjävirasto kieltäytyy tutkimasta valtiopetosta ja Oulun käräjäoikeus kieltäytyy hankkimasta salaiseksi julistettuja asiakirjoja todistusaineistoksi oikeudenkäyntiin. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
Asioita pyritään salaamaan kuten valtakunnansyyttäjäviraston ja valtakunnanvoudin salaiset sähköpostiviestit osoittavat. Suomi ei ole oikeusvaltio.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

Jorma Jaakkolan kotisivut

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

Pankkikriisi

Nettikirja

Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista tutkimaan valtiopetoksen sekä toimimaan syyttäjänä asiassani. Asiassa on kuitenkin tehnyt päätöksen 31.07.2019 päätösnumero 19)936 asianumero R19/260 käräjätuommari Heidi Savurinne. Näin vakavassa ja koko Suomen historian merkittävimmässa rikosasiassa tehtävän hoitoa ei minun oikeustajuni mukaan olisi saanut siirtää toiselle henilälle. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen päätös on niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin olla voi.
 1. Minua ei ole kuultu asiassa eli minua ei ole kuulusteltu. Siis en ole saanut esteetön rikostutkintaa, mikä on perustuslain vastainen teko
 2. esittämiäni todistusaineistoja ei ole käsitelty asiassa lainkaan eikä niitä ole otettu mitenkään huomioon
 3. Valtiopetoksen todistusaineistoon ei ole otettu kantaa eikä sitä ole käsitelty millään tavalla. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
 4. Kidutusrikostani ei ole käsitelty lainkaan, vaikka todistusaineisto asiassa on kiistaton. Kysymys on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen ihmisoikeusrikos,koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskaan.
 5. Minua kohtaan tehdyt rikokset eivät ole vanhentuneet, koska ulosotto on voimassa. Ei voi olla niin, että rikoksilla ja oikeuden väärillä päätöksillä aikaansaadut ulossotot jäävät voimaan ja rikokset vanhenevat.
 6. Kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut koko ajan vireillä niin asiat eivät ole päässeet vanhenemaan, vaan ne on viranomaisten toimesta vanhennettu tai ainakin on luultu että ne vanhenee kun viranomaiset laiminlyövät tehtävänsä ja jättävät asiat tutkimatta ja käsittelemättä, Kaiken lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoinena, koska valtiopetos ei vanhene koskaan.
 7. Minun on syytä epäillä, että kihlakunnansyyttäjä Heidi Suvirinne syyllistyy päätöstä tehdessään virkavallan väärinkäyttöön, rikollisten suojeluun ja on osallisena valtiopetoksessa sekä syyllistyy kidutukseeni joka on ihmisoiekusrikos ja perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen teko.

Tässä käräjätuomari Heidi Savurinteen päätösValtakunnanvoudunviraston vastaus DRO 552/311/19 päiväyksellä 01.08.2019 ja allekrjitukselle ylitarkastaja Ylle Norrgård on myös niin sisältä, syvätlä ja pimiästä kuin olla voi.
 1. Olen pyytänyt ulosottoviranomaisilta ulsottokaaren mukaisia saamistodistuksia, mutta ulosottoviranomaiset kieltäytyvät toimittamasta niitä ja uhkailevat suurilla monistuskuluilla. Minulla on oikeus saada saamistodistukset kaikisa ulosottoveloistani koko ulsottohistorian ajalta. Kun ne tulevat oikeuskäsittelyyn todistusaineistoksi niin häviäjä maksaa oikeudenkäyntikulut. Koska kaikki ulosottoni perustuvat rikoksilla aikaansaatuihn ulosottosaatavniin ja kaiken lisäksi ne perustusvat valtiopetokseen niin minulla on oikeus todistaa oikeudenmukaisessa oikeudnekäynnissä asia ja ei ole epäilystäkään kuka silloin häviää oikeusjutun. Oikeusvarmuuden saamiseksi olen vaatinut Oulun käräjäoikeutta live stream–videoesitykseen jotta koko maailma voi seurata että saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynin. Kysymys on Suomen oikeushistorian yhdestä merkittävimmästä oikeudenkäynnista.
 2. Olen pyytänyt ulosottoviranomaisia laskemaan kaikki ulsottoni yhteen ja laskemaan korkoa korolle kokp ulosottohistoriani ajalta tähän päivään saakka. Tähän en ole saanut vastausta. Luonnollisesti voin sen laskea itsekin ja veloittaa siitä ulosottoviranomaisilta summan samalla periaatteella kuin ulosottoviranomaisetkin ilmoittavat veloittavansa minulta.
 3. Katson, että ulosottoviranomaisen ja valtakunnansyyttäjäviraston vastausten yhdenaikaisuus osoittaa virastojen välistä yhteistoimintaa ja siksi minun on syytä epäillä ulosottoviranomaista samoista asioista kuin kihlakunnansyyttäjä Heidi Suvirinnettä. Lisäksi ulosottoviranomainen on ollut tietoinen, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikollisesti ja minulla on perustuslain suoman omaisuuden suoja. Kun perustuslaki ja ulosottokaari ovat ristiriidassa niin oikeuskäsittelyssä perustuslaki on voimakkaampi perustuslain 106 §:n mukaisesti.
  Lisäksi ulosottoviranomaisten olisi tullut ryhtyä rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n edellyttämiin toimiin saadessaan tietoon vakavat rikokset.

Tässä ulosttoviranomaisen ylitarkastaja Ylle Norrgårdin vastaus minulle.

Katson, että Euroopan unionin maiden on toimittava niin, että oikeusvaltioperiaatteet toteutuvat myös Suomessa. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Se edellyttää valtiopetoksen tutkimista ja käsittelemistä puolueettomassa ja riippumattomassa oikeusistuimessa. Suomeen on perustettava riipumaton totuuskomissio EU:n johdolla ja perustuslakituomioistuin mikä ratkaisee asian. Suomessa on suoritettava oikeusuudistus, jossa nykyisenkaltainen laillisuusvalvonta lakkautetaan samoin hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Suomessa tulee olla käräjäoikeudet, hovioikeudet ja perustuslakituomioistuin. Tämän uudistuksen myötä myös poliisi- ja syyttäjätoimi palautetaan oikeille raiteille.


Kalajoki 04.08.2019

Erkki Aho