torstai 23. heinäkuuta 2009

Varatuomari kääntäjä Mikko Kovalainen hävisi jälleen


Rovaniemen hovioikeus katsoi ratkaisussaan 22.7.2009 nro 673 Diaarinumero S09/633, ettei oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n nojalla ole toimitettava pääkäsittelyä ja ettei käräjäoikeuden ratkaisu ole virheellinen. Kovalaisen oikeusturva ei asian laatu huomioon ottaen muustakaan syystä edellytä valituksen käsittelyn jatkamista.
Kovalainen oli vaatinut Rovaniemen hovioikeutta kieltämään riittävän suurella sakolla internetosoitteessa www.erkkiaho.com olevia sivustoja poistettavaksi. Lisäksi Kovalainen oli vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamsita käräjäoikeudessa 2200 eurolla ja hovioikeudessa 2200 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen. Kovalaisen rahastusyritys kuitenkin epäonnistui ja hän joutui itse maksamaan omat kulunsa.

Tässä oikeudenkäynnissä oli todistusaineistona muun muassa jäljennös Heli Wikströmin valtakirjasta ja Wikströmin kirjeestä 22.7.2008. Samanaikaisesti Kovalainen on nostanut oikeusjutun Heli Wikströmiä vastaan näistä asiakirjoista, jotka on jo käsitelty Rovaniemen hovioikeudessa. On aika käsittämätöntä, että Kovalaiselle annetaan mahdollisuus käsitellä samoja asioita yhtäaikaa eri oikeusasteissa. Jos Wikströmin asiakirjoihin olisi Kovalaisella ollut jotakin huomauttamista niin hän olisi voinut tehdä sen jo Raahen käräjäoikeudessa tai Rovaniemen hovioikeudessa. Nyt hän käyttää edelleen suomalaista oikeuslaitosta väärin haastamalla samoista asioista henkilöitä oikeuteen kunnianloukkausesta. Kaiken tämän hän tekee rahastamistarkoituksessa ja Helsingissä tutkinnanjohtaja Pekka Seppälän ja rikostutkija Risto Lähteenmäen avustuksella. Näin poliisit avustavat kääntäjä Kovalaista oikeuslaitoksen väärinkäytössä ja yhteiskunnan varojen väärinkäytössä sekä syyttömien kansalaisten kiusaamisessa ja vahingonteossa.

Ei kommentteja: