keskiviikko 8. helmikuuta 2012

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila osa 1

Näin määrää laki

Suomen perustuslain 109 §:n mukaan oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.


Näin toimii laillisuusvalvonta
Kantelun Dnro 337/4/12 analysointi
Järkyttävää asiassa on se, että
1.1. laillisuusvalvonnan päätöstä ei allekirjoita sen tekijäksi väitetty oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies. Mihin lakiin perustee se, että eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri tekee kanteluihin päätökset. Minä haluan sellaiset päätökset, jotka on allekirjoittanut eduskunnan oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että nyt näitä päätöksiä, joilla siunataan rikollisten toiminta, niin ne allekirjoittaa eduskunnan oikeusasiamiehensihteeri.
1.2. Eduskunnan oikeusasimiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja on on päättänyt, että tekemäni kantelu ei olekaan kantelu.Dnro 337/4/12
1.3.Esteellisyys asioista laillisuusvalvonnassa ei välitetä mitään. Eduskunnan oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola- Sarja on tehnyt ”ei anna aihetta päätöksen” tässä kantelussa:
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_23.html

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 3
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle_7837.html

4. Ennenkuin eduskunnanoikeusasiamies ratkaisi ylläolevaa kantelua, niin Kalajoelta Helsingissä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa henkilökohtaisesti kertomassa asiassa ja näyttämässä todistusaineistot juuri tälle samalla henkilölle eli eduskunnan oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarjalle. Näin hän varmasti jää virkarikoksesta kiinni, jos Suomi on oikeusvaltio.
5. Eduskunnanoikeudenasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja on tehnyt päätöksen myös tämän asian rikoksissa
Kirje valtakunnansyyttäjäviraston johtavalle hallintovoudille Jorma Niinivirralle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/vastaus-johtavalle-kihlakunnanvoudille.html

On täysin selvää ja kiistatonta, että myös tämän asian yhteydessä eduskunnan oikeusasiamiehen tietoon on tullut kaikki rikokset jälleen kerran, mutta laillisuusvalvonta ummistaa silmänsä rikoksilta ja laittomuuksilta.

2. Kantelun vastauksen Dnro 338/4/12 analysointi

Olen saattanut kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon tietoon samoinkuin poliisien, eri oikeusasteiden ja laillisuusvalvonnan tietoon ehkä erään Suomen vaarallisimman rikollisen varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnan. Katso selostus Mikko Kovalaisen toiminnasta:
Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Kantelun täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelun-taydennys.html

Ensimmäinen loppulausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/ensimmainen-loppulausunto-asiassa.html

Olen lisäksi pyytänyt, että eduskunnan oikeusasiamies toimittaa minulle aineiston, jonka perusteella syyttäjä Sari Leppäluoto on toiminut, koska syyttäjä itse ei minulle aineistoa toimita. Minun käsityksen mukaan syynä on se, että jos minä saan syyttäjän aineiston niin silloin syyttäjä Sari Leppäluoto jää kiinni teoistaan, mutta samalla myös iso liuta muita tekijöitä.

Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/vastaus-johtavalle-kihlakunnanvoudille.html

Kantelu edellyttää sitä, että myös sitä, että vastapuolelta kysytään asiasta ja sen jälkeen asia ratkaistaan. Nyt ei ole kysytty, enkä myöskään ole saanut sellaista vastapuolelta pyydettyä asiakirjaa oikeusasiamieheltä, johon olisin voinut antaa vastineeni.
Poliisi Jyrki Rajaniemen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Olen lähettänyt aineiston sähköpostitse sekä vienyt henkilökohtaisesti Jokilaakojen poliisille Jyrki Rajaniemelle. Hän on kieltäynyt niitä vastaanottamasta. Asia on kiistaton. Koska poliisi Jyrki Rajaniemi ei ottanut vastaan aineistoa Jokilaaksojen poliisilaitoksella, niin järjestin julkisen tilaisuuden , jossa kerroin rikokset, tekijät ja esitin todistusaineistot. Katso

Informaatio- ja teidotustilaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/informaatio-ja-tiedotustilaisuus-seka.html

Poliisi ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Sain tiedon, että valtakunnansyyttäjä Mika Illman alkaa käsittelemään asiaani. Toivon kipinä heräsi.

Vihdooinkin alkaa tapahtua
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/vihdoinkin-alkaa-tapahtua.html

Ajanvarauspyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/ajanvarauspyynto.html

Valtiosyyttäjä Illman ei ole vastannut ajanvarauspyyntööni. Kiistattomasti voidaan osoittaa, että Jokilaaksojen poliisi Jyrki Rajaniemi on toiminut esitutkinta- ja poliisilain vastaisesti.

On käsittämätöntä, että päätöksessä puhutaan apulaisoikeusasiamiehen Jussi Pajuojan näkemyksestä vaikka hän ei ole päätöstä allekirjoittanutkaan. Suomen lain mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. Näkemys ei voi olla päätöksen teon peruste.

Minä pyysin eduskunnan oikeusasiamiestä ( päätöksentekijä eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Kristian Holma) pyytämään sen aineiston, jolla kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto oli tehnyt väärän päätöksen. Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto kieltäytyi laittamasta minulle tuota aineistoa. Siksi pyysin eduskunnan oikeusasiamiestä hankkimaan tuon aineiston, koska sillä olisi paljastettu rikollinen toiminta. Minulla on siis perusteltu syy epäillä kihlakunnansyyttäjä sari Leppluotoa rikollisten suojelusta ja virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Toisaalta taas eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Kristian Holma ei pysty esittämään minkäänlaisia perusteita päätökselleen asiassa, ainoastaan mielipiteen, joka on vuoren varmasti väärä.

Jokainen, joka lukee kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksen voi muodostaa oman mielipiteen kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon sanavalinnoista, joita minä luonnollisesti olen vaatinut selvitettäväksi. Katso päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-kihlakunnansyyttaja-sari.html

Eduskunnan oikeusasiamies ( oikeusasiamiehen sihteeri Kristian Holma) toteaa seuraavaa:
Poliisin esteellisyyden osalta ette ole kantelukirjeessänne perustellut väitettänne.

Jos kantelussa on asia jäänyt epäselväksi eduskunnan oikeusasiamiehelle ( eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerille Kristian Holmalle) niin sitä olisi voinut kysyä. Kun ei kysytty niin minä kerron nyt:

Esteellisyyden asian tutkijan Jyrki Rajaniemen osalta muodostaa asiassa esitutkintalaki 16 §. Poliisin Jyrki Rajaniemen puollueettomuus oli vaarantunut sen takia, että hän kieltäytyi vastaanottamasta aineistoa, jonka vein Jokilaaksojen poliisilaitokselle tutkittavaksi. Asian voi todistaa kuulustelutodistajana ollut poliisi. Toinen syy on se, että hän ei tutkinut rähköisesti poliisille lähettääni aineistoa. Kolmas syy on se, että hän ei odottanut asiassa loppulausuntoani, josta olimme sopineet niin, että annan asiassa loppulausunto sen jälkeen, kun Helsingin hovioikeus on antanut Mikko Kovalaisen asiassa päätöksen. Tuo oikeudenkäyntihän oli ”torso”, koska kantaja Mikko Kovalainen ei saapunut oikeudenkäyntiin ja minulle palautettiin takaisin todistusaineisto, jonka oli lähettänyt sähköisesti Helsingin hovioikeuteen enkä myöskään todistaan Helsingin hovioikeudessa.

Tutkija ja tutkinnajohtaja sekä syyttäjä ovat jarkuvasti kieltäytyneet ottamasta vastaan todistusineistoa samoinkuin Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Tässä tapauksessa tarkoitan Markku Kosken kunnainloukkausoikeudenkäyntiä, jossa syyttäjä ilmoitti oikeudenistunnossa, ettei hän ole saanut eikä tutustunut poliisille toimitettuun rikostutkinta-aineistoon, mutta hän siitä huolimatta voi syyttää asiassa. Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on todella järkyttävä toiminta ja mielipide syyttäjän toiminnasta hänen itsensä lausumana.

Jokilaaksojen poliisin Jyrki Rajaniemen toiminnan tutkijana asiassa tekee esteelliseksi se, ettei hän tutkinut Markku Kosken ns. kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Markku Kosken epäiltyjä rikoksia ollenkaan. Siksi minä en allekirjoittanut kuulustelukertomusta lainkaan, koska kuulustelu oli selkeästi esitutkintalain vastainen.

Eduskunna oikeusasiamies ( eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Kristian Holma) toteaa: ”Teillä on mahdollisuus pyrkiä selvittämään toisenlaisia vaihtoehtoja aineiston luovuttamiseksi mainituille poliisiviranomaisille”.

Näin minä olenkin tehnyt. Ajoin tahallisen ylinopeuden jotta saan asiat käsittelyyn. Lähetin aineiston sähköpostitse poliisi Tomi Reinikaiselle ja poliisi Sakari Jääskelälle. Kävin Jokilaaksojen poliisilaitoksella ja kävimme poliisi Sakari Jääskelän kanssa aineiston lävitse ja paikalla oli toinen poliisi kuuntelemassa. Poliisi Sakari Jääskelä kauhisteli rikoksia ja sanoi, että Jokilaaksojen poliisin kautta nämä asiat eivät etene.

Katso: tahallinen liikennerikkomus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/tahallinen-liikennerikkomus.html

Olen myös pyytänyt perussuomalaisten eduskuntaryhmää ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Katso
Vastaus kansanedustaja Ismo Soukola tiedusteluun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/vastaus-kansanedustaja-ismo-siukolan.html

Eduskunnan oikeusasiamies ( eduskunnan oikeusasiamiehen sihteri Kristian Holma) kirjoittaa: ” Oikeuskirjallisuudessa katsottu esitutkintapöytäkirjan laatimisen peruslähtökohtana olevan, että pöytäkirjaan tallennetaan ainoastaan asian selvittämisen kannalta relevantti aineisto. Tämä periaate sisältää myös sen, ettei etutkintapöytäkirjaa saa paisuttaa asian kannalta mekityksettömällä aineistola (Helminen-Lehtola-Virolainen: Esitutkinta ja pakkokeinot. Helsinki 2005 s.243-245)
Edellä totdetun perusteella kirjoituksenne ei ole johtanut miltään osin laillisuusvalvojan toimenpiteisiin.

Jos asia oli normaalitapaus niin kirjan teksti on oikein, mutta nyt ei ole normaalitapaus, koska kaikki rikokset 17 vuoden ajalta on jätetty tutkimatta.
On otettava huomioon, että esitutkintalaki määrää miten esitutkinta on suoritettava.
5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
On lisäksi huomattava Jokilaaksojen poliisin toiminta. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/miksi-jokilaaksojen-poliisi-ei-tutki.html

Miten kansalainen voidaa asioitaan tutkittavaksi, jos poliisi ei suostu tutkimaan ja laillisuusvalvoja suojelee poliiisin vuorenvarmasti rikollista toimintaa. Vaadin, että tulostettaessa kaikki linkit avataaan ja tulostetaan. Jos on jotain kysyttävää tai tarkistettavaa, niin sähköpostiosoitteeni on e.ahoky@kotinet.com ja puhelinnumero 044-3025948.
Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan asiat uudelleen. Tämä on kantelun osa 1. Huomenna lähetän osa 2. Vaadin, että asia käsitellään yhtenä kokonaisuutena eli sen jälkeen kun olen toimittanut myös osan 2.
Kalajoella 08.02.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: