torstai 16. helmikuuta 2012

Tällaiselle toiminnalle nauravat jo aidan seipäätkin

From: E.Aho
Sent: Thursday, February 16, 2012 7:45 AM
To: petri.jaaskelainen@eduskunta.fi ; pauliine.koskelo@oikeus.fi ; anna-maja.henriksson@om.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; pev@eduskunta.fi ; eoa-kirjaamo@eduskunta.fi
Cc: timo.soukola@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ; pentti.kettunen@eduskunta.fi ; jari.lindstrom@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi ; ritva.elomaa@eduskunta.fi ; teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; lauri.heikkila@eduskunta.fi ; james.hirvisaari@eduskunta.fi ; reijo.hongisto@eduskunta.fi ; olli.immonen@eduskunta.fi ; ari.jalonen@eduskunta.fi ; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi ; johanna.jurva@eduskunta.fi ; arja.juvonen@eduskunta.fi ; kimmo.kivela@eduskunta.fi ; osmo.kokko@eduskunta.fi ; laila.koskela@eduskunta.fi ; maria.lohela@eduskunta.fi ; anne.louhelainen@eduskunta.fi ; pirkko.mattila@eduskunta.fi ; lea.makipaa@eduskunta.fi ; hanna.mantyla@eduskunta.fi ; martti.molsa@eduskunta.fi ; mika.niikko@eduskunta.fi ; jussi.niinisto@eduskunta.fi ; pentti.oinonen@eduskunta.fi ; tom.packalen@eduskunta.fi ; vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; maria.tolppanen@eduskunta.fi ; reijo.tossavainen@eduskunta.fi ; kaj.turunen@eduskunta.fi ; kauko.tuupainen@eduskunta.fi ; pertti.virtanen@eduskunta.fi ; ville.vahamaki@eduskunta.fi ; juha.vaatainen@eduskunta.fi ; erkki.havansi@eduskunta.fi
Subject: kantelu

Eduskunnan oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja on tehnyt 10.2.2012 päätöksen Dnro 557/4/12.

Päätös on vastaus tähän kanteluun.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila-osa.html

Olen pyytänyt, että kantelun vastauksen allekirjoittaa oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies asian tutkittuaan. Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja ilmoittaa, että oikeusasiamies Petri Jääskeläisen pyynnöstä ilmoitan, että uudesta kirjoituksestanne ei käy ilmi seikkoja, joiden vuoksi asiaa olisi syytä arvioida toisin kuin vastauksessa 2.2.2012 on tehty. Vaadin oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä itseltään kirjallista vastausta omalla allekirjoituksellaan asiasta. Edellytän, että hän perehtyy kanteluun perusteellisesti, avaa kaikki linkit ja katsoo todistusaineistot.

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja on siis aikaisemmin tehty samoista asioista ”ei anna aihetta-päätöksen” ja on täysin varmaa, että hän on vuorenvarmasti esteellinen käsittelemään nyt asiaa ja on syytä epäillä, että hän on syyllistynyt törkeään virkarikokseen suojellessaan rikollisia ja rikollista toimintaa päätöksellään.

Vastauksessaan oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja ilmoittaa, että oikeusasiamiehen pyynnöstä ilmoitan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian 31.12.2009 vahvistettujen ohjeiden mukaan vastaukset, jotka eivät sisällä oikeudellista harkintaa eivätkä johda toimenpiteisiin, allekirjoittaa esittelijä pääsääntöisesti yksin. Minä kysyn, mihin lakiin perustuu tällainen ohje?

Toiseksi esittämäni aineisto vuorenvarmasti pitää sisällään oikeudellista harkintaa vaativia asioita.

Oikeusasiamiehensihteerin tekemä vastaus kanteluuni osoittaa törkeää välinpitämättömyyttä ja kansalaisten aliarvioimista ja kaiken lisäksi se on törkeää virka-aseman väärinkäyttöä, koska päätöksellä suojellaan rikollisia ja rikollista toimintaa.

Minä vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen itse käsittelee ja antaa vastauksen minulle mahdollisimman nopeasti asiassa ja kertoo mihin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt näiden kantelujen johdosta. Vaadin, että eduskunnan perustuslakivaliokunta seuraa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen toimintaa asiassa samoin kuin Perussuomalaisten eduskuntaryhmä.

Kantelun 1. osa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila-osa.html

Kantelun 2. osa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila.html

Kantelun 3. osa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/helsingin-hovioikeuden-paatos-mikko.html

Sähköpostini 8.2.2012 eduskunnan oikeusasiamiehelle

From: E.Aho

Sent: Wednesday, February 08, 2012 11:43 AM

To: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi

Cc: timo.soukola@eduskunta.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ; pentti.kettunen@eduskunta.fi ; jari.lindstrom@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi ; ritva.elomaa@eduskunta.fi ; teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; lauri.heikkila@eduskunta.fi ; james.hirvisaari@eduskunta.fi ; reijo.hongisto@eduskunta.fi ; olli.immonen@eduskunta.fi ; ari.jalonen@eduskunta.fi ; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi ; johanna.jurva@eduskunta.fi ; arja.juvonen@eduskunta.fi ; kimmo.kivela@eduskunta.fi ; osmo.kokko@eduskunta.fi ; laila.koskela@eduskunta.fi ; maria.lohela@eduskunta.fi ; anne.louhelainen@eduskunta.fi ; pirkko.mattila@eduskunta.fi ; lea.makipaa@eduskunta.fi ; hanna.mantyla@eduskunta.fi ; martti.molsa@eduskunta.fi ; mika.niikko@eduskunta.fi ; jussi.niinisto@eduskunta.fi ; pentti.oinonen@eduskunta.fi ; tom.packalen@eduskunta.fi ; vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; maria.tolppanen@eduskunta.fi ; reijo.tossavainen@eduskunta.fi ; kaj.turunen@eduskunta.fi ; kauko.tuupainen@eduskunta.fi ; pertti.virtanen@eduskunta.fi ; ville.vahamaki@eduskunta.fi ; juha.vaatainen@eduskunta.fi ; erkki.havansi@eduskunta.fi

Subject: Kantelu eduskunnaan oikeusasiamiehelle

Vaadin eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan asian uudelleen ja myös allekirjoittamaan itse päätöksensä.

Tässä kantelu

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/02/laillisuusvalvonnan-jarkyttava-tila-osa.html

Liitän liitteeksi kanteluun sähköpostin, jonka laitoin Jokilaaksojen poliisille. Tämä on otettava huomioon kantelussa, koska en saa millään keinolla rikoksia tutkittavaksi.

Kalajoella 08.02.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho

Sent: Monday, January 30, 2012 7:58 AM

To: sakari.jaaskela@poliisi.fi

Subject: ilmoitus tapaamisesta

Tervehdys Sakari Jääskelä,

Tulen tänään maanantaina 30.01.2012 noin kello 13 Ylivieskaan. Toivottavasti autoni lähtee käyntiin ja ellei lähde niin ilmoitan asiasta. Kuten olen aikaisemminkin kertonut, niin ylinopeuden syy on siinä, että en saa asioitani esteettömään ja asianmukaiseen rikostutkintaan Jokilaaksojen poliisilaitoksella muulla keinoilla. Nyt ja kahdessa aikaisemmassa sähköpostiviestissäni olen mielestäni antanut poliisille tarkat tiedot ja todistusaineistot rikoksista ja edellytän, että kaikki asiat tutkitaan esitutkintalain mukaisesti ja syylliset saatetaan vastuuseen ja vahingot korvataan täysimääräisesti. Omalta osaltani korvausvaatimus on n. 214 miljoonaa euroa. Rikokset eivät ole vanhentuneet, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja lisäksi osassa rikoksista on vastuussa myös Suomen Asianajajaliitto, jonka vastuuvakuutuksesta aiheutetut vahingot on korvattava. Pääasiassahan on kysymys asianajajien, varatuomareiden, poliisien, syyttäjien ja oikeuslaitoksen rikollisesta toiminnasta alioikeuksista korkeimpaan oikeuteen asti. Naturassa on puolestaan kysymys myös ympäristöviranomaisten ja korkeimman hallinto-oikeuden väärästä menettelystä. Tavoitteenani on palauttaa Suomi oikeusvaltioiden joukkoon ja parantaa suomalaisten oikeusturvaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Luonnollisesti haluan kaikilta osilta esteettömän ja oikeudenmukaisen asioiden käsittelyn. Väliaikainen ajokielto ja sakko on mielestäni ja oikeustajuni mukaan oikea ratkaisu, mutta se pieni hinta siitä hyödystä, mitä saan oikeudenmukaisen ja esteettömän rikostutkinnan ansioista. Mikäli ajokielto määrätään, niin haluan luovuttaa ajokorttini Kalajoen valtuuston kokouksen yhteydessä tiistaina 31.01.2012 Kalajoen poliisille Tomi Reinikaiselle lehdistön läsnäollessa. Haluan, että asialle tulee julkisuuden painetta jotta asiat tutkitaan asiallisesti. Vaadin että todelliset syylliset saatetaan vastuuseen asioista. Väliaikaista ajokieltoa määrättäessä tulee ongelmalliseksi määritellä esitutkintalain edellyttämät esitutkinnassa selvitettävät ja huomioon otettavat yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Vastaavaa tapausta ei aikaisemmin Suomessa ole ollut ja siksi tapaus on ennakkopäätöksen luonteinen, ei siis normaali ylinopeussakotus.

Tahallinen liikennerikkomus

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/tahallinen-liikennerikkomus.html

Oikeus- ja asianajajamafia
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/10/oikeus-ja-asianajajamafia.html

Kirottu salaisuus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Pankkikriisi ja sen seuraukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/

Pankkikriisin karmea totuus
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html

Toteutuksen valvonta
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/12/toteuksen-valvonta.html

Arvoisa tasavallan presidentti Tarja Halonen
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/11/arvoisa-tasavallan-presidentti-tarja.html

Natura
http://naturansalat.blogspot.com/

Helsingin hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/helsingin-hovioikeudelle.html

Kantelu kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-kihlakunnansyyttaja-sari.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Kalajoella 30.01.2012

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Vaadin eduskunnan oikeusasiamiestä Petri Jääskeläistä perehtymään asioihin ja ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta laki ja oikeus toteutuu. Vaadin eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmää valvomaan Jääskeläisen toiminnan. Vaadin, että saan antaa vastineen Petri Jääskeläisen hankkimaan aineistoon ennenkuin Jääskeläinen antaa lopullista vastausta kanteluuni.

Tiedoksi korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo.

Kalajoella 16.02.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: