keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

From: "E.Aho" e.ahoky@kotinet.com
Sent: Wednesday, April 11, 2012 9:58 AM
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi; rovaniemi.ho@oikeus.fi; korkein.oikeus@oikeus.fi

Subject: Kovalaisen verot

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

Lausuma asiassa K11/ 1589

Olen lähettänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen lausuma asiassa K11/1589 sähköisessä muodossa eli sähköpostitse. Edellisessä oikeudenkäynnissä, jossa käräjätuomarina oli Heikki Sneck, oli Ylivieska- Raahen käräjäoikeuteen lähettämäni todistusaineisto tulostettu väärin. Sain varmistettua asian, kun tilasin Rovaniemen hovioikeudesta Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden sinne toimittaman todistusaineiston. Olen merkkinyt virheellisyydet Rovaniemen hovioikeudelle lähettämääni aineistoon. Lisäksi on huomattava, että tuossa oikeudenkäynnissä minun ei annettu esittää kirjallista todistusaineistoa, siis todistusaineistoa ei otettu vastaan. Käräjätuomari Heikki Sneck kuitenkin itse valitsi todistusaineistostani jotakin jotta asia näyttäisi edes laillisemmalta. Minun oikeustajuni mukaan menettely ei täytä länsimaisen oikeuskäytännön periaatteita eikä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomari Heikki Sneck käsitteli samoja asioita jo tässä oikeudenkäynnissä toiseen kertaan joten tuomarin esteellisyyskin on otettava huomioon.

Olen pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelta kopiot sinne lähettämästäni lausunnosta todistusaineistoineen. Tämä pyyntö johtuu juuri siitä syystä, että edellisillä kerroilla kaikki aineistot oli tulostettu väärin ja päätökset oli tehty väärän aineiston perusteella. Minä uudistan vaatimukseni siitä, että saan kopiot Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta sinne toimittamastani aineistosta ja varmistuksen siitä, että istuvat tuomari on asiaan perehtynyt.

Olen lähettänyt verottajalle pyynnön selvittää Mikko Kovalaisen verotus. Liitteenä Mikko Kovalaisen verotiedot runsaalta kymmeneltä vuodelta ja siihen liittyvää laskusta. On syytä epäillä, että Mikko Kovalaisen verotustiedot on syytä tarkistaa. Tässä sähköposti viestini verottajalle.

Sain hankittua varatuomari Mikko Kovalaisen verotiedot viimeisen reilun kymmenen vuoden ajalta ja vertailin niitä eräisiin laskuihin ja muhin Mikko Kovalaisen tuloihin. Pyysin verottajaa tarkistamaan pitävätkö minun saamani tiedot paikkansa eli että onko Mikko Kovalaisen verotus suoritettu oikein. Verotietojen perusteella saatoin päätellä, että Mikko Kovalainen ei ole saanut niitäkään rahoja, jotka jouduin hänelle suorittamaan käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin kiristyksen jälkeen. Katso

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Tämä asia saattaa kiinnostaa Sinua muuten vaan

Natura - Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html

Terveisin Erkki Aho

Ylläolevasta aineistosta käy ilmi käräjätuomari Timo Tammikedon kirstys ja käräjätuomari Jyrki Määtän Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely ja muu lainvastainen toiminta.

Lisäksi on huomiotava käräjätuomari Jaakko Raittilan toiminta. Kun soitin hänelle ennen oikeudenkäyntiä, niin ilmoitti, että todistusaineistoa ei oteta vastaan eikä todistajia kuulla. Kun en mennyt tuollaiseen oikeudenkäyntiin, niin minut pidätettiin. Katso

Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ottanut todistusaineistoa vastaan ja hän oli laatinut oikeuden päätöksen jo etukääteen, sillä hän oli vamlis lukemaan oikeudenpääöksen heti oikeudenkäyntipäivän päättyessä. Päätös oli siis etukäteen valmiiksi kirjoitettu.

Käräjätuomari Timo Tammiketo kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa mikä sitten mutkien kautta kerrottiin lähetetyn Rovaniemen hovioikeuteen, joka ei sitä kuitenkaan ole päätöksen perustella ottanut huomoon päätöstä tehdessään lainkaan.

Kaikissa asioissa on ollut esteelliset tutkijat ja esteelliset tutkinnanjohtajat sekä esteelliset syyttäjät. Heidän rikollisuutensahan on kiistaton. Näitä asioita en ole saanut todistaa missään oikeudenkäynnissä. Mikko Kovalaisen rikoksista puhumattakaan. Mikko Kovalainen näyttää
verotietojen perusteella olevan aika pienituloinen henkilö joten ei ole ihme vaikka hän Suomessa ajeleekin Viron rekisterikilvillä olevalla autolla. Onhan Mikolla osoitekin Viron pääpostitoimiston postilokero, jonka hän merkinnyt osoitteekseen laskuja lähetellessään.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asioissani. Koska minulla on todistajia asioissa runsaasti, niin haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntisuunnitelman ennen oikeudenkäyntiä jotta todistajien käyttö pystytään organisoimaan oikealla ja tehokkaalla tavalla. Mielestäni olisi parempi, että oikeudenkäynti peruttaan kokonaan ja asia ratkaistaan korkeimmassa oikeudessa mahdollisimman pian tuomioiden purkuna. Näin säästetään yhteiskunnan varoja ja oikeus toteutuu oikealla tavalla.

Kalajoella 11.04.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: