keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Helsingin hovioikeudelle


Lähetin 18.01.2012 Helsingin hovioikeudelle kuvassa olevan sähköpostin liitteineen etukäteen todistusaineistoksi asiaan, jossa Mikko Kovalainen oli haastanut Kaisa Suomalaisen oikeuteen. Minä olin varatunut todistajaksi Kaisa Suomalaiselle Mikko Kovalaista vastaan. Minulla oli sellainen tunne, että varatuomari Mikko Kovalainen ei tule oikeudenistuntoon, niin kuin ei tullut 13.09.2011. Siksi lähetin osan aineistoa jo etukäteen Helsingin hovioikeuteen. Soitin Helsingin hovioikeuteen 19.01.2012 Ritva Auviselle 0295640693 ja varmistin, että oikeudenistunto on ja minun ei tarvitse turhaan matkustaa Helsinkiin. Minulle kerrottiin puhelmitse, että istuntoa ei ole peruttu. Menin Helsinkiin ja asiassa kävi kuten olin aavistanut, varatuomari Mikko Kovalainen kantajana ei saapunut oikeutenistuntoon lainkaan. Varatuoamri Kovalainen oli kuitenkin nähty kaupungilla ja hän oli saamani tiedon mukaan voinut laistaa oikeudenkäynnin lääkärintodistuksen perusteella. Minua kiinnostaa kuka on kirjoittanut ja millaisen lääkärintodistuksen. Minua ei todistajana kuultu Helsingin hovioikeudessa, mutta minulle palautettiin Helsingin hovioikeuteen sähköpostitse lähettämäni aineistoa. Erästä toista todistajaa kuultiin. Istunnoissa oli pahasti salailun makua. Kuulijatkin poistettiin istuntosalista. Minun ei annettu todistaa asiassa eikä jättää todistusaineistoa asiassa. Näin oikeus ei voinut toteutua.

Istunnon, joka kuitenkin pidettiin, vaikka kantajaa ei ollut paikalla, jälkeen menin heti eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja pyysin saada neuvotella päivystävän lakimiehen kanssa. Pidin palaverin päivystävän lakimiehen Jaana Romakkaniemen kanssa. Kotiin palattuani tein korkeimmalle oikeudelle tuomioiden purkuhakemukset ja latoin ne tiedoksi Helsingin hovioikeudelle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtakunnansyyttäjävirastolle ja Suomen Asianajajaliitolle. Tässä alkua tuosta tuomioidenpurkuhakemuksesta, mikä liitteineen on lähetetty korkeimpaan oikeuteen ja muille tiedoksi ja toimenpiteitä varten:

From: E.Aho
Sent: Monday, January 23, 2012 3:55 PM
To: helsinki.ho@oikeus.fi ; jaana.romakkaniemi@eduskunta.fi ; VKSV@oikeus.fi ; sakari.jaaskela@poliisi.fi ; info@asianajajaliitto.fi
Subject: valaehtoinen todistajalausunto

Helsingin hovioikeudelle tiedoksi
Olin valmistautunut todistamaan 20.01.2012 Helsingin hovioikeuden istunnossa ja lähetin sähköpostia jo etukäteen, koska arvasin Mikko Kovalaisen keplottelevan pois vastuusta tässä oikeudenkäynnissä. En ole tyytyväinen hovioikeuden toimintaan, koska jouduin turhaan matkustamaan Helsinkiin. Myös asianajaja Juha Moisalan toiminta oli mielestäni pelkkää rahastukseen keskittymistä. Kyllä hovioikeuden tulee nähdä milloin henkilöt ovat avun tarpeessa. Mikko Kovalaisen käytös ja toiminta osoittaa kiistatta sen, että hän on yhteiskunnalle vaarallinen. Siksi todistusaineisto olisi tullut ottaa vastaan ja ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Lähetin aineiston liitteineen korkeimpaan oikeuteen ja pyysi korkeinta oikeutta pikaisesti purkamaan kaikki Mikko Kovalaisen aikaansaamat väärät päätökset. Liitteenä valaehtoinen todistajalausunto, jonka olin valmistellut hovioikeuden istuntoa varten.
Tiedoksi: eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävällakimiehes Jaana Romakkaniemi, jonka luona vierailin heti hovioikeudenistunnon jälkeen, valtakunnansyyttäjävirasto ja Jokilaaksojen poliisi Sakari Jääskelä.

Kalajoella 23.01.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: