torstai 12. tammikuuta 2012

Tahallinen liikennerikkomus
From: E.Aho
Sent: Thursday, January 05, 2012 4:10 AM
To: sakari.jaaskela@poliisi.fi ; VKSV@oikeus.fi ; mika.illman@oikeus.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; paivi.rasanen@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: Fw: ylinopeusasia ja perustelut asialle

Poliisi Sakari Jääskelä, valtakunnansyyttäjävirasto, valtiosyyttäjä Mika Illman, oikeuskanslerinvirasto, oikeusministeri ja poliisiministeri.

Tunnustan ajaneeni autolla 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella 121 km/ tunnissa kuten valvontakamera osoittaa. Teko on tahallinen. Katson, että tämä antamani selvitys on myös kuulustelukertomus. Edellytän, että kaikki linkit asiassa avataan ja tulostetaan sekä kaikki niissä esitetyt rikokset tutkintaan sekä syylliset saatetaan oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Esitutkintalain 7 §:n mukaan

Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.

Esitutkintalain 5 §:n mukaan

Esitutkinnassa selvitetään:

1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;

2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;

3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä

suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.

Suomen perustuslain 6 § ;n mukaan: Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Perustelut lain rikkomiselle: Olen tehnyt tahallisen liikennerikkomuksen, jotta saan asiat rikostutkintaan. Jokilaaksojen poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa, kun vein todistusaineisto Ylivieskan poliisilaitokselle. Lähetin ne myös sähköpostitse. Järjestin vielä julkisen tilaisuuden asian johdosta

Poliisi ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Kysymys on näistä rikoksista: PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Esitin asiat myös rikostutkinnan yhteydessä sähköisesti poliisi Jyrki Rajaniemelle, mutta hän ei ole liittänyt asiakirjoja tutkintamateriaaliin. Lähetin asiakirjat myös tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle, mutta hänkään ei ole ottanut niitä huomioon. Olen lähettänyt asiakirjat useita kertoja syyttäjä Esa Mustoselle, mutta hänkään ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimiin, vaan toiminut tietoisen rikollisesti asioissa.

Koska poliisi ei ottanut aineistoa vastaan, eikä syyttäjä ottanut aineistoa vastaan ja oikeusistuimet Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen asti ovat jättäneet asiakirjat huomioonottamatta samoin kuin laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto, niin katsoin, että minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä sellainen lain rikkomus, että asiakirjat on pakko ottaa vastaan ja tutkia perusteellisesti. Kun esitin asiat Jokilaaksojen poliisipäällikölle ja ihmettelin rikostutkintojen pitkittymistä, niin hän sanoi, että murhaajat saavat asiansa nopeasti käsittelyyn. En halunnut noudattaa poliisipäällikön ohjetta, vaan tein tietoisen ylinopeusajon jotta saan asiat tutkintaan. Katson, että ylinopeusasiaani ei voida ratkaista ennen kuin siihen vaikuttaneet asiat on selvitetty, rikokset tutkittu sekä saatettu syylliset korvausvelvollisiksi.

Huomautan, että tähän sisältyy koko oikeuslaitos- ja poliisiblogi-aineisto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

, sekä naturarikosten tutkinta.
http://naturansalat.blogspot.com/

Keskeiset asiat ovat tässä . Kaikki linkit on avattava ja tulostettava. Rikokset on tutkittava ja syylliset on saatava vastuuseen. Vahingot on korvattava täysimääräisesti.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html

Kysymys on erittäin laajasta rikostoiminnasta, joissa ovat mukana Jokilaaksojen poliisit poliisipäälliköt Petri Oulasmaa, Kaarlo Similä, sekä yksi päätekijöistä on Raimo Ollila, Antero Aulakoski, Harri Rahkola, Jyrki Rajaniemi jne. Mukana asioissa ovat myös poliisijohtaja Sauli Kuha ja Oulun poliisi Tapani Tasanto jne.. Syyttäjistä keskeisin on Sulo Heiskari, lisäksi Esa Mustonen, Kati Alkula, Kirsi Männikkö jne. Käräjätuomareista Jyrki Määttä, Timo Tammiketo, Jaakko Raittila, Heikki Sneck jne.. sekä asianajajia ja varatuomareita pitkä rivi alkaen Antti Latolasta, Asko Keränen, Hannu Maskonen (kuollut) Antti Kejo, Paavo M. Petäjä, Veli Päivikkö jne. Korkeimman oikeuden esittelijöistä Kaisu Arponen, Kirsi Kohonen jne.. sekä Rovaniemen hovioikeuden esittelijöitä.

Lisäksi mukana KRP:n poliiseja kuten Leila Melander, Eero Klemetti jne...

On selvitettävä myös ns. Koiviston konklaavi eli Mauno Koiviston valtiopetoeepäilyt sekä Tasavallan Presidentti Tarja Halosen osuus valtiopetokseen. On selvitettävä ns. Aktiv Hansa-kauppa ja Suvi Anne Siimeksen osuus mahdolliseen törkeään petokseen sekä presidenttiehdokkaiden Paavo Lipposen, Sauli Niinistön ja Eva Biaudetin osuus asiaan.

Lähetän tässä myös poliisi Tomi Reinikaiselle lähettämäni aineiston asian johdosta:

( En julkista blogissani poliisi Tomi Reinikaiselle lähettämääni sähköpostia, koska se sisältää arkaluontoista asiaa koskien mm. erään kunnanjohtajan toiminnasta)

Ei kommentteja: