maanantai 1. joulukuuta 2008

Starttiraha katkaistiin kostona - maineen mustaaminenKarpolla on asiaa oli erittäin katsottu suosittu televisio-ohjelma menneinä vuosina. Kerroin tässä ohjelmassa Kalajoen työvoimatoimiston toiminnasta. Siitä miten minulta oli katkaistu työttömyyskorvaus mielestäni täysin mielivaltaisesti, koska en pystynyt kulkemaan yrittäjäkursseilla Oulussa päivittäin 130 kilometrin päässä rahattomana ja luottokelvottomana. Saavutin pientä kuuluisuutta tämän lähetyksen ansiosta, kyläläisillä riitti puhumista minusta. Televisiointi taisi mennä jollekin väärään kurkkuun?

Koska työttömyyskorvaukseni oli evätty, niin päätin käynnistää oman konsulttitoimistoni, jonka olin jo perustanut Leiribaari Ky:n toiminnan lopettamisen yhteydessä. Yritys oli ollut ”naftaliinissa”, koska toimin toimitusjohtajana PR-Teollisuus Oy:ssä ja ITC Finland Oy:ssä. Sain oman yrityksen käynnistämiseen starttirahaa.

Tuen myöntämisen edellytykset määritellään laissa seuraavasti:
42 §

Yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle työnhakijalle voidaan työttömän omaehtoisen työllistymisen edistämiseksi myöntää työllistämistukea hänen toimeentulonsa turvaamiseksi sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Konsulttitöitä

Kalajoen silloisen kunnanvaltuuston ylivoimaisena ääniharavana minulta pyydettiin apua moniin asioihin. Pidettiin luonnollisena, että Erkki auttaa, koska hän on valtuutettu ja auttaminen kuuluu tehtävän luonteeseen. Minun oli erittäin vaikea ryhtyä perimään maksuja henkilöiltä, jotka tulivat apua pyytämään.

Eräs tällainen tapaus oli Matti Orellin pyyntö. Hän pyysi selvittämään onko Kallat Naturassa. Asia oli erittäin vaikea selvittää. Kävin Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän luona ja hän kertoi, että Oulun läänin alueella on vain yksi poliisi, joka ymmärtää Naturaa ja tämäkään ei nyt ehdi perehtymään asiaan. Minä päätin perehtyä Naturaan ja selvittää onko Kallat Naturassa. Mielestäni oli erittäin tärkeää selvittää historiallisen Kallan karien itsehallinnon tila. Selvitin asian ja se on myös luettavissa päiväkirjassani kohdassa:

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa?
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=14

Selvitin koko Natura-asian lainmukaisuuden ja sekin on nettipäiväkirjassani kohdassa:
Natura 2000 - vaiettu valtiosalaisuus
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=15

Nämä ovat asioita, joita poliisi ei pystynyt selvittämään. Kun poliisille teki tutkintapyyntöjä, niin poliisi tutki, mutta ei selvittänyt. Minä selvitin ja olen sanojeni takana.

Lisäksi halusin selvittää PR-talojen konkurssivyyhden asiat. Niistäkin löytyvät perusteelliset tiedot päiväkirjani kohdissa:

Erikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

PR-Teollisuus – televisiokuvaukset Haukiputaalla
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=30

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Puukartelli ulottui myös Venäjän puolelle
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=108

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Tietoja asioista sain tekemällä valituksia ja tutkintapyyntöjä, joihin vastapuoli joutui tekemään vastineita. Näin saatuja tietoja yhdistelemällä ja koostamalla päästiin oikeisiin tuloksiin. Poliisi tutki, mutta ei halunnut selvittää näitä asioita. Joskus tuntui siltä, että poliiseja oli kielletty selvittämästä asioita.

Katsoin, että minulle on erittäin tärkeätä tämä selvitystyö samalla kun käynnistän yritystoimintaani. Selvityksistäni on hyötyä paitsi itselleni, niin myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Minulla oli kuusi kuukautta aikaa yritystoimintani aloittamiseen. Yrityspuolen kokemukseni oli hyvin vahva, koska olin toiminut yrityselämässä kymmeniä vuosia ja olin ollut perustamassa noin 100 yritystä. Olin toiminut yrittäjien kouluttajana 10 vuoden ajan. Virittelin ensin konsulttitöiden valmistelua olemassa olevien suhteideni kautta. Valmistelutyöt kestävät isoissa hankkeissa kuukausia. Aluksi aloitin vain muutaman hankkeen selvittämisen. Tällaisista voin mainita mm. aurinkosaunan markkinoinnin suunnittelun, sekä muutamia aikaa vieviä idänkauppaan liittyviä projekteja.

Starttiraha katkaistiin alkuunsa

Olin ehtinyt saada ensimmäisen erän starttirahasta, kun minulle ilmoitettiin, että starttiraha katkaistaan, koska käytän aikaani valitusten tekemiseen. Katson, että starttirahan katkaisu oli kosto minulle, koska selvitin asioita myös työttömyyskorvauksen osalta ja sain totuuden selville. Kaikkiin Suomen työvoimatoimistoihin lähetetyn kyselyn perusteella ilmeni, että vain kaksi työvoimatoimiston johtajaa muisti joltakin starttirahan katkaisemisen. Silloinkin oli kysymys starttirahan saajan sairastumisesta. Keneltäkään Suomessa ei ole starttirahaa katkaistu niin kuin Erkki Aholta. Menettely oli täysin poikkeuksellista ja mielivaltaista.

On huomautettava lukijalle, että kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari ja Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Tapio Lahola työskentelivät silloin samassa pienessä toimistorakennuksessa Kalajoen kaupungintaloa vastapäätä. Heillä oli jatkuva helppo mahdollisuus keskustella yhdessä ja suunnitella tulevia toimenpiteitä. Jotta taustan ymmärtäisi oikein, niin on huomattava myös, miten olin selvittänyt Ylivieskan kihlakunnan johtavan syyttäjän Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset, koko PR-talojen rikosvyyhdin, sekä Rahjan saariston Natura Liferahoitushakemuksessa tehdyn törkeän 12,2 miljoonan markan petoksen, jota poliisi ei halunnut selvittää.

Rikosilmoituksia

Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola käynnisti laajat rikostutkinnat sen johdosta, että olen käyttänyt starttirahaa väärin. Hän teki asiasta rikosilmoituksen, jossa syyttäjä teki 15.8.2001 syyttämättäjättämispäätöksen diaarinumero 01/300. Rikosilmoituksen koodi ja numero on 6870/R/883/00.

Rikostutkinnoissa kuultiin myös niitä toimeksiantajia, joiden kanssa olin aloittanut yhteistyön konsulttitoiminnan merkeissä. Nämä kontaktit loppuivat siltä seisomalta tehtyihin rikostutkintoihin. Näillä rikostutkinnoilla takuuvarmasti voitiin tuhota konsulttitoimintani, joka perustuu luottamukseen ja ammattitaitoon. Julkisuuteen laitettujen tiedotteiden avulla minut leimattiin yleisön silmissä rikolliseksi, missä ei ollut enempää takana kuin pelkän starttirahan käyttöön liittyvä tutkimus. On täysin selvää, että jos minua epäillään konsulttina rikoksista, niin sillä varmasti voidaan vetää matto altani! Kukaan ei halua olla tekemisissä liikeasioissa tällaisen henkilön kanssa. Näin rikostutkinnoilla saatiin valtavaa vahinkoa aikaan, mutta rikoksista ei löytynyt minkäänlaista näyttöä. On huomattava, että silloin saamani starttirahan suuruus oli 9 345.60 markkaa, myönnetty ajalle 1.12.1999 - 31.1.2000. Se, mitä yhteiskunta kulutti tämän turhan tutkimuksen takia, sitä ei kukaan uskalla kertoa, varmasti moninkertaisen summan.

Kun sitten rikostutkinnat eivät tuottaneet tulosta, niin Kalajoen työvoimatoimiston johtajan Tapio Laholan aloitteesta aloitettiin saamani starttirahan takaisinperintä oikeusteitse.

Oulun hallinto-oikeuden toiminta

Kalajoen työvoimatoimisto ja Oulun Työvoimapiiri vaativat Oulun hallinto-oikeuden kautta minulta niitä minulle maksettuja starttirahoja takaisin. Oulun hallinto-oikeus päätti asiasta 4.6.2004 numero 04/0285/1 diaarinumero 0135/02/5000. Hallinto-oikeuden päätöksellä minun pitää maksaa takaisin maksetut starttirahat. Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Karikoski, Marja Mattila ja Pirjo Jalonen.

Asian on esitellyt esittelijä Antti Toppari.
Esittelymuistiossaan Toppari kertoo näin:
Esittelijän mielestä liittyy…..
Olisin kuitenkin sitä mieltä, että …… niin se jätettäneen tutkimatta. Itse asian suhteen voitaneen todeta, että …..
Selvää lienee …. Pitäisikö siteerata perusteluissa, jos …. mutta totuus lienee ollut toinen.
Pitäisikö siteerata tätä lainkohtaa, tuosta esityksestä jää hieman sellainen tunne, että siinä on varsin vähän ”lihaa luiden ympärillä”…... ainakin perustelujen muotoilemisesta keskusteltaneen.

Siis näin vähäisen vakuuttavalta pohjalta Oulun hallinto-oikeus teki tämän päätöksen. Starttiraha on nyt ulosotossa ja siihen on tullut viivästyskorkoja 277,09 euroa ja ulosottomaksua 118,00, yhteensä summa on nyt 1 966,91 euroa. Rahasta on kyse. Ja kunniasta. Ei varsinaisesta auttamisesta, mikä on työvoimatoimistojen päätehtävä.

Kuva
Opettaja-arvostelu oppilaiden tekemänä yrittäjäkurssilta. Se osoittaa, että oppilaat pitivät Erkki Ahon opetuksesta, koska kaikki yhtä lukuunottamatta antoivat Aholle opetuksen tiedollisesta annista ja opetuksen innostavuudesta kiitettävän arvosanan. Parempaa todistusaineistoa on vaikea löytää starttirahan myöntämisen oikeutukseen. Tästä ilmenee selkeästi Erkki Aholla olleen asiat hallinnassa ja yrityksen käynnistämisen osalta ei ollut pelkoa siitä, etteikö oma yritys käynnisty kuudessa kuukaudessa.

Ei kommentteja: