keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Kiirehtimispyyntö

Perusteet purkuhakemusten kiirehtimiselle korkeimpaan oikeuteen sekä kiirehtimispyyntö laillisuusvalvojalle, valtakunnansyyttäjälle ja poliisille sekä valtioneuvostolle:

Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella Alavieskan Puurakenteen talouspäälliköksi tullut ”saattohoitaja” Jouni Remes lähti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssin jälkeen mukaan uuteen perustettavaan yhtiöön PR-Teollisuus Oy. Hän teki muiden osakkaiden tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, ettei PR-Teollisuus Oy käytä Kera Oy:tä rahoittajana. Kukaan muu osakas ei tiennyt tällaisesta sopimuksesta. Sopimuksella saattohoitaja Jouni Remes varmisti yrityksen tuhoamisen jo ennen toiminnan aloittamista. Katso osakkailta salattu sopimus

Kera Oy ja Arsenal Oy olivat Alavieskan Puurakenne Oy:n suurimmat velkojat. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ollut oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Katso väliaikaisen pesänhoitajat

Väliaikaiset pesänhoitajat salasivat kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset, eikä heillä ollut pantinhaltijan kirjallista suostumusta pantatun omaisuuden myyntiin. Katso pantti


Kaupanvahvistaja, tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, ei ollut paikalla kun kiinteistökaupat ja siihen liittyvät kaksi muuta kauppasopimusta allekirjoitettiin. Katso kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistusKaupanvahvistajan kutsuma todista Arto Ranta-Ylitalo ei ollut paikalla kun kiinteistön kauppakirjat allekirjoitettiin. Katso kaupanvahvistajan kutsuman todistajan lausunto

Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman PR-Teollisuus Oy:n konkurssisasiassa ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja, että kanne oikea, vaikka kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja konkurssihakemus oli tehty täysin väärillä tiedoilla. Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa asiassa. Katso Petäjän tunnustusPR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjat asianajaja Asko Keräselle, jotta hän hoitaisi asian, koska konkurssi oli laiton johtuen kauppojen purusta. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Näin ollen Aho ja Virta eivät voineet valittaa asiasta.


Selostus asioista, katso Erkki Aho vastaa:


Korvausvaatimukseni putkakertomuksessa: Laskeskelin vahingonkorvausvaatimustani valtiolle PR-talojen konkurssivyyhdessä. Päädyin summaan 192 768 873 euroa. Katso:
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kalajoella 13.10.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: