maanantai 1. joulukuuta 2008

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutuksetPäivittäin polkupyörällä Ouluun ja takaisin työvoimatoimiston mukaan?

Jäin työttömäksi helmikuussa 1998, kun ITC Finland Oy meni konkurssiin. Päätin silti olla aktiivinen työtön ja hakeuduin Oulun Yliopiston täydennyskoulutusosaston yrittäjäkurssille, jossa koulutettiin yrittäjiä Venäjän kauppaan. Minut valittiin tuolle kurssille, mutta en voinut kulkea Kalajoelta Ouluun päivittäin, sillä minulla ei ollut yksinkertaisesti rahaa siihen. Konkurssiin menneen yrityksen toimitusjohtajana en saanut palkkaturvasta mitään. Lisäksi minulta ulosotossa perittiin koko ajan virheellisin perustein tehdyllä Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksellä 1, 2 miljoonan markan takaussaatavia. Tämän takia olin joutunut myös luottokelvottomaksi. Työttömyyskorvaus suuruudeltaan 30 markkaa, joka minulle oli myönnetty, maksettiin jälkikäteen, joten rahaa ei ollut ”penniäkään” käytettävissä.
Olin puilla paljailla.

Työvoimatoimikunta käsitteli asiaa

Siis minun oli mahdotonta kulkea rahattomana päivittäin Kalajoelta Ouluun ja takaisin. Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola esitteli tämän asian Kalajoen työvoimatoimikunnalle kuitenkin niin, että minä olen kieltäytynyt koulutuksesta. (Katso ohessa kuvattua työvoimatoimikunnan pöytäkirjaa 3/98 § 27.) Minä en ollut kieltäytynyt koulutuksesta, vaan olin todennut tilanteen mahdottomuuden. Minun olisi pitänyt kulkea päivittäin Kalajoelta Ouluun ja takaisin. Yhteensä matkaa olisi joka päivä kertynyt 270-290 kilometriä. Päivittäisen 30 markan työttömyyskorvauksen olisi pitänyt riittää myös näihin matkakuluihin kuin myös ruokailuihin. Korvaukset olisi maksettu jälkikäteen. Korvaukset eivät olisi riittäneet edes polttoainekuluihin. Täysi mahdottomuus, koska en saanut luottokelvottomana edes velaksi polttoainetta kuukautta varten. Tietääkseni mikään auto ei kulje ilman polttoainetta. Minun olisi pitänyt kulkea nuo matkat pyörällä päivittäin ja hoitaa samalla myös luottamustoimeni valtuutettuna ja muissa luottamustoimissa.

Kalajoen työvoimatoimisto on ainoa työvoimatoimisto, mikä edellyttää työttömän osallistumaan kursseille työssäkäyntialueensa ulkopuolella. Menettely on täysin poikkeuksellinen koko Suomessa.

Tiedot salataan

Työvoimatoimikunta eväsi koko työttömyyskorvaukseni. Epäilin päätöstä tehdyksi väärillä tiedoilla. Kalajoen työvoimatoimiston johtajan Tapio Laholan toiminta paljasti, että asiassa on jotakin hämärää. Pyysin häneltä otetta työvoimatoimikunnan pöytäkirjasta ja tietoja siitä, ketkä kuuluvat työvoimatoimikuntaan. Halusin tarkistaa, miten heille tämä asia oli esitelty ja millä perusteella he olivat päätöksensä tehneet. Kalajoen työvoimatoimistonjohtaja Lahola kieltäytyi antamasta minulle näitä tietoja. Pyysin asiakirjoja työvoimaministeriön kautta lähettämälläni kirjeellä 2.2.2004 työministeri Tarja Filatoville.
Sain seuraavan vastauksen:
Ministeri Filatovilla ei ole valitettavasti hallussaan pyytämiänne asiakirjoja. Ne ovat Kalajoen työvoimatoimistossa, joten pyydän Teitä ystävällisesti selvittämään asian heidän kanssaan. Voinette keskustella asiasta myös alueenne TE-keskuksen työvoimaosaston edustajien kanssa.
Sari Sepponen, ministerin sihteeri

Kirjoitin uuden kirjeen työministerille jolloin sain seuraavan vastauksen:
Erkki Aho
Kalajoen työvoimatoimistolta 2.2.2004 suullisesti saamani tiedon mukaan pyytämänne asiakirjat koskevat ilmeisesti vuotta 1998 ja ne on Teille mitä ilmeisimmin jo aiemmin toimitettu. Mikäli haluatte jäljennöksen ko. asiakirjoista, tulee Teidän pyytää niitä suoraan Kalajoen työvoimatoimistosta. Työvoimatoimisto voi antaa asiakirjoista tiedon siltä osin kuin ne eivät ole Julkisuuslain nojalla salassapidettäviä. Siltä osin kun työvoimatoimisto ei pyytämiänne asiakirjoja luovuta, tulee työvoimatoimiston tehdä kieltäytymisestä kirjallinen päätös muutoksenhakuosoituksineen. Työministeriö ei pysty pyytämiänne asiakirjoja toimittamaan, koska ne eivät ole TM:n hallussa.
Terveisin Heidi Nummela, Ylitarkastaja, VT, Työministeriö


Katkaistu työttömyyskorvaus

Asiakirjoja en saanut. Pyysin virka-apua poliisilta, jotta saisin nuo tarvitsemani asiakirjat. Virka-apua ei annettu. Myöskään laillisuusvalvojat eivät auttaneet asiassa, kun tein asiasta kantelun. Viimein huomasin, että Kelan konttorista saan tuon asiakirjan, koska työvoimatoimiston on pitänyt ilmoittaa Kelalle asiasta. Sieltä löytyivät tarvittavat tiedot 30.7.2004, mutta ei varsinaista pöytäkirjaa. Sitten lopulta vuonna 2004 sain Ylivieskan käräjäoikeuden avustuksella tuon tarvittavan pöytäkirjan, mikä yksiselitteisesti todistaa, että päätös on tehty väärän informaation perusteella. Tuon väärän päätöksen perusteella minulta katkaistiin 26.3.1998 työttömyyskorvaukset ja minut jätettiin heitteille, koska en saanut mistään rahaa toimeentuloani varten.

Kysymys on sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeussopimuksen että myös Suomen perustuslain 19§:n 6§ vastaisesta toiminnasta.

§ 19 Oikeus sosiaaliturvaan. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

6 § Yhdenvertaisuus. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Heitteille jätettynä

Olen täysin vakuuttunut Kalajoen työvoimatoimiston johtaja Tapio Laholan käyttäneen virka-asemaansa ihan ilkeyttään väärin. Tämän asian esittelyssä hän on johtanut toimikunnan jäseniä harhaan ja tekemään päätöksen väärillä tiedoilla.

Tapio Laholan tietoisesta ilkeydestä ja asemansa väärinkäytöstä pyydän lukemaan lisää päiväkirjani kohdista ”Starttiraha katkaistiin kostona” ja ”Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti”.

Varattomana, keksityin perustein tehtynä velallisena ilman lainmukaista työttömyyskorvausta minut jätettiin heitteille.

Ei kommentteja: