torstai 27. huhtikuuta 2017

Kantelu salaisesta sähköpostiviestistä

Ylläoleva sähköpostiviesti on julistettu salaiseksi lähettäjän toimesta. Minä en näe mitään estettä sähköpostin julkistamisessa.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelija
Aho, Erkki Johannes
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Kantelutiedot

Valtakunnanvoudinvirasto ylitarkastaja Heidi Korri vastaus 26.4.2017 Dnro 247/311/17
Vastaus sivut 1-2
Asia, josta kantelen: Olen pyytänyt valtakunnanvoudinvirastoa toimittamaan minulle tiedot perityistä ulosotoista vuosilta 1996-2017. Tarvitsen kuukausikohtaiset tiedot jotta voin laskea myös viivästyskorot summille. Tarvitsen tiedot Rovaniemen hovioikeuskäsittelyyn ja edelleen Valtiokonttorille vahinkorvausvaatimustani varten. Katson, että ulosottokaaren mukaan valtionkonttorin on ilmoitettava minulle ulosmitatut määrät, koska ne perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeuden päätöksiin.

Sivu 3
Tässä todistusaineisto rikoksista, jotka on nyt oikeuskäsittelyssä
Jouni Remes on tehnyt toisten osakkaiden ( 10 osakasta) tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että Keraa ei käytetä rahoittajana perustettavassa yhtiössä. Jos tämä tieto olisi ollut osakkaiden tiedossa niin, koko yritystä ei olisi perustettu.

Sivu 4
Euronio Oy:n perustamisasiakirjat on väärennetty, koska Euronio Oy:llä ei ollut toimitiloja Helsingissä, koska kysymyksessä oli paperiyhtiö. Lisäksi pöytäkirja on väärennetty, koska hallituksen jäsenet Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho eivät ole olleet 8.5.1995 Helsingissä eivätkä he tiedä koko kokouksesta mitään. Tämä on pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa.

Sivu 5-8
Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myyvät Euronio Oy:lle maa-alueet ja kiinteistöt konkurssisäännön 50 a § vastaisesti ja salaavat kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoittavat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä oli 63 miljonaan törkeä petos. Heillä ei ollut esittää myyjiltä valtakirjaa eli kauppa oli maakaaren vastaisen. Kaupanvahvistajana kauppakirjassa on tuleva syyttäjä Sulo Heiskari.

Sivu 9
Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ollut paikalla ja ettei hän ole koskaan Heiskaria nähnytkään.

Sivu 10
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskarin kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kaupat ovat siis mitättömät.

Sivu 11
Kapoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Liitenä 1 sivu ko. pantatuista kiinnityksistä.

Sivu 12
Lehtileike mikä osoittaa, että myyjät ovat ilmoittaneet keskeneräiseksi tilauskannaksi 26 miljoonaa markkaa, vaikka todellisuudessa se oli 15 miljoonaa markkaa.

Sivu 13-14
Uhtua Wood Oy oli yksi ostavan yrityksen osakas. Uhtua Wood Oy:n yksi omistaja oli Pentti Arhippainen joka kirjallisessa lausunnossaan todistaa Alavieskan Puurakenne OY.n ja syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen menettelyn.

Sivu 15
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari on toiminut lukuisissa oikeudenkäynneissä syyttäjänä kun on käyty oikeudenkäyntejä näistä kaupoista tai niistä johtuvista syistä. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Tässä luettelo oikeudenpäätöksistä joissa syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä.

Sivu 16
Asioista on tehty lukuisia rikostutkintapyyntöjä Ylivieskan poliisille. Tutkinnanjohtajana on toiminut rikospoliisi Raimo Ollila joka on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Hän on siis syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin, mikä on rikos. Tässä luettelo tutkintapyynnöistä, joihin rikoskomisario Raimo Ollila on tehnyt tutkimattajättämispäätökset.

Sivu 17
Valitimme Suomen Asianajajaliittoon siitä, että meitä on edustanut oikeudessa meidän tietämättämme ja ilman meidän valtuutusta asianajaja Jouni Vihervalli. Hän tunnustaa Suomen Asianajajaliitolle, ettei hän ole koskaan tavannut kantelijoita eikä muista edes keskustelleensa heidän kanssaan. Siitä huolimatta hän on edustanut kantelijoita Ylivieskan käräjäoikeudessa.

Sivu 18
Oikeudenkäynneissä on esitetty lukuisia kertoja estellisyysväittämä koskien syyttäjä Sulo Heiskari. Ylvieskan käräjäoikeus on hyväksynyt aina syyttäjä Sulo Heiskarin lausuman, että hän ei ole esteellinen asiassa.

Sivu 19-21
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kiinteistöjen kaupat lainvastaisesti eli ilman kaupanvahvistajaa.Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsitoumus puretaan niin liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan. Näin ollen takaukset purkautuivat kauppojen purussa.

Sivu 22
Lisäksi Alavieskan Puurakennen Oy:n konkurssipesä purki myös muut kauppasopimukset.

Sivu 23-24
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu eikä APR Oy:n konkurssipesällä ollut enää saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä.

Sivu 25
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 401 444,45 markkaa APR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.

Sivu 25
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 500 000,00 markkaa APR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.

Sivu 26
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 100 000,00 markaan ApR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.
Takaukset olivat purkautuneet kun kauppasopimukset olivat puretut ja lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut yli miljoona markkaa 1 130 000 markan takauksista.

Sivu 27-28
Konkurssi oli siis haettu väärillä tiedoilla koska APR Oy:n konkursspesällä ei ollut saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylvieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne oikea. Käräjätuomari Nieminen ei ole tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja vaikka olisi pitänyt tarkistaa.

Sivu 29
Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa eikä valtakirjoja konkurssiasiassa.

Sivu 30
Asianajaja Asko Keränen lähetti APR Oy:n konkurssipesälle kirjeen, jossa hän ilmoittaa PR-Teollisuus Oy on maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 1 641 444,45 markkaa. Koska kaupat oli purettu niin konkurssi oli laiton.

Sivu 31
Asianajaja Asko Keränen halusi avoimet valtakirjat jotta hän voi hakea tuomionpurkua Vaasan hovioikeudelta, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli laiton. Heino Virran valtakirja todisteena asiasta.

Sivu 32
Asianajaja Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Näin me menetimme puhevaltamme asiassa. Ainoastaan korkein oikeus voi purkaa nämä rikolliset ja äärettömän suurta vahinkoa aiheuttaneet päätökset. Asianajaja Asko Keränen oli tuolloin vielä Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Sivu 33-34
Varatuomari Jorma Herttuainen teki asiassa kirjeen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle, mutta hänkin jätti asian hoitamatta, kun sai uhkaavanluoteisen vastuksen kirjeeseensä.

Katson ja pystyn todistamaan, että kaikki ulosotot ovat syntyneet rikosten avulla. Niistä on ulosotot voimassa. Ei voi olla niin, että rikokset vanhenevat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäävät voimaan. Katson, että ulosottoviranomaisten on ilmoitettava kuinka paljon valtio on kerännyt rikoksilla aikaansaatuja ulosottoja minulta vuosien 1996-2017 aikana. Ulosotot ovat edelleenkin voimassa.

Pyydän laillisuusvalvojaa toimimaan niin, että oikeus toteutuu ja väärät tuomiot puretaan ja valtio korvaa kaikki aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä korkoineen. Tarvitsen ulosottoviranomaisilta tiedot Rovanimen hovioikeudelle ja valtiokonottorille esitettäväksi.

Kalajoella 27.04.2017


Erkki Aho

torstai 13. huhtikuuta 2017

Selvitys oikeustaistelutilanteestani 13.04.2017Minä olen ulosottovelallinen. Minulta on peritty ulosotossa eläkkeestäni läes 400 euroa kuukaudessa rikollisesti aikaansaatujen ulosottovelkojen peittämiseen. Kaikki ulosotot on saatu rikollisesti aikaan esteellisen syyttäjän ja virkavelvollisuutensa laiminlyöneen poliisin ansiosta joiden yhteistyökumppaneina ovat olleet rikollisesti toimivat asianajajat ja varatuomarit sekä Suomen oikeusviranomaiset.Syyttäjän Heiskarin toimi kaupanvahvistajana ja sitten syyttäjänä samoissa asioissa joten hän on toiminut esteellisenä eli rikollisesti. Raskauttavana tekijänä on vielä se, että kauppakirjan allekirjoittaaja ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistavat, että Sulo Heiskari ei ole kaupanvahvistajana ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.
Tässä syyttäjä Sulo Heiskarin rikokset
Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Poliisi Raimo Ollila on toiminut tutkinnanjohtajana ja jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Hän on toiminut rikollisesti ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Minulle ei pitäisi olla omaisuutta, mutta minulla on omaisuutta, mutta ulosottoviranomaiset eivät ryhdy muuttamaan niitä rahaksi. Minulla on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31400 euroa. Todellisuudessa Kalajoki-näyttely on huomattavasti arvokkaampi, ehkä noin 50.000 – 80.000 euroa.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Minä olen informoinut ulosottoviranomaisia asiasta, mutta he laiminlyövät virkavelvollisuutensa. Minä olen tehnyt itsestäni rikosilmoituksen, koska olen syyllistynyt velallisen epärehellityyteen, koska minulla on omaisuutta mikä olisi tullut muuttaa rahaksi jotta rikollisesti aikaansaatuja ulosottovelkojani olisi voitu lyhentää.

Rikoslaki 39 luku 1 §
39 luku (24.8.1990/769)
Velallisen rikoksista
Velallisen epärehellisyys
Velallinen, joka
1) hävittää omaisuuttaan,
2) ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan,
3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka
4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan
ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, on tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Koska ulosottoviranomaiset eivät ryhtyneet toimenpiteisiin, niin tein itsestäni rikosilmoituksen poliisille. Poliisi teki tutkimattajättämispäätöksen. Ilmoitin asiasta valtakunnansyyttäjävirastolle, joka nimitti poliisin, jonka tuli tutka asia sekä syyttäjän, jonka tuli tutki poliisin tekemä virkarikos. Kajaanin poliisi viivytteli rikostutkinnan tekemisessä ja tiedusteltuani asiaa valtakunnansyyttäjävirastosta sain tietää uudeksi tutkijaksi oli nimitetty Oulun poliisi Markus Kiiskinen ja Lapin syytäjä Juhani Mäki. Molemmat tekivät virkarikoksen kun tekivät syyttämättäjättämispäätöksen. Syyttäjä Juhani Mäellä oli käytettävissään täydellinen todistusaineisto, mutta hän palautti sen minulle. Markus Kiiskisellä ei ollut paperista todistusaineistoa, mutta siitä huolimatta hän on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Reakoin asiasta valtakunnansyyttäjävirastolle ja Lapin syyttäjä Juhani Mäki säikähti ja nimitti seuraajakseen toisen Lapin syyttäjä, joka ei ole saanut mitään aikaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toviaisella on kiire tehdä poliisin ja syyttäjän suojelupäätös eli virkarikos valtiosyyttäjä Jorma Äijälän esityksestä ilman todistusaineistoa.


Tein uuden rikostutkintapyynnön Kalajoen poliisille Hannu Vainonpäälle. Olin käynyt hänen kanssaan aikaisemmin asioita ja todistusaineistoja läpi kahden tunnin ajan. Rikoskomisario Hannu Vanionpää teki virkarikoksen ja teki päätöksen ei rikosta. Hän teki myös toisessa asiassa ei rikosta päätöksen vaikka kysymyksessä oli tärkeät rikokset. Tein rikoskomisario Hannu Vainionpään toiminnasta kantelun poliisin lailliisuusvalvonnasta vastaavalle Pertti Rönkölle. Hän teki virkarikoksen tekemällä rikoskomisario Hannu Vainionpään suojelupäätöksen.

Päätöksen ensimmäinen sivu ( toisilla sivuilla asioita, joita en saa julkistaa)
Rikoskomisario Hannu Vainionpää kieltäytyi antamasta minulle virka-apua asiassa eli hankkimasta täydellista todistusaineistoa Ylivieskan käräjäoikeudesta rikostutkintaa varten. Todistusaineisto on tässä
Ylivieskan käräjäoikeus on kieltäytynyt palauttamasta minulle tätä todistusaineistoa.

Kun poliisi ei tutkinut asioita, niin haastoin rikoskomisario Hannu Vanionpään oikeuteen. 

Tässä haastehakemus

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Virastotalo
Valtakatu 4
84100 Ylivieska

Ylivieskan käräjäoikeudelle

Haaste käräjäoikeuteen

Vastaaja
Rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää Kalajoen poliisi

Rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää on toiminut esitutkintalain vastaisesti asiassa 5770/S/548/17. Hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa – rikoslain 40 luku 9§ tai 10 §, häntä on myös syytä epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä 7 § tai 8 §.
Erkki Aho on pyytänyt tutkimaan onko hän itse syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen (RL 39 luku 1 §), kun on jättänyt ilmoittamatta ulosotossa omaisuuttaan tai oikeammin on ilmoittanut asian ulosottomiehelle, mutta ulosottomies ei ole reagoinut asiaan eikä myöskään siihen, että Erkki Aho vastustanut koko ajan ulosottoa, koska ulosotto on saatu aikaan rikosten avulla. Rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpää on kieltäytynyt antamasta virka-apua Erkki Aholle jotta Erkki Aho ja poliisi olisi saanut todistusaineiston rikostutkintaa varten.
Rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpää on suojellut rikollisia ja peitellyt rikoksia (RL 15 luku 10 § ja 11 §).
Lisäksi rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää on toiminut esteellisenä, koska on toiminut perustuslain ( 21 §) vastaisesti ja myös laiminlyönyt virkavelvollisuutensa Erkki Aho hoitamassa asiassa 5770/R/0013205/14, jossa hän toimi tutkinnanjohtajana ja jossa valtakunnansyyttäjävirasto määräsi poliisirikosten tutkijaksi Lapinsyyttäjäviraston syyttäjän Maija Aarron. Kysymyksessä oli kiistaton syrjintärikos, koska työnanajaja oli jättänyt maksamatta ylityöt vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi tapaukseen liittyi muitakin syrjintärikoksen täyttäviä tunnusmerkistöjä.

Vaadin asioissa rikostutkinta-aineiston tarkkaa läpikäymistä ja myös virka-apupyyntöäni koskevan aineiston läpikäymistä oikeudenistunnossa. Vaadin asianomaiselle eli rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpäälle Suomen lain mukaista rangaistusta.

Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 16.01.2017 5770/S/548/17
Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 5770/R/0013205/14

Kantaja
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Kalajoella 23.01.2017

Erkki Aho

Liitteet

Rikosylikomisario Hannu Vainionpään päätös 5770/S/548/17

- Rikostutkintapyyntö
- Virka-apypyyntö
- Todistus siitä, että Erkki Aho on ulosottovelallinen
- Todistus siitä, että Erkki Aholla on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31400 euroa.
- Esitutkintalain 2 §
- Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kauppasopimus ja kaupanvahvistus
- todistus väliaikaisista pesänhoitajista
- todistus pantatuista kiinnityksistä
- rikoslaki törkeä petos
- asiamiehillä tulee olla valtakirjat
-maakaari – kauppakirjan muoto
- kaupanvahvistus – tuleva syyttäjä kaupanvahvistajana
- kauppakirjan allekirjoittajan todistus siitä että ei ole nähnyt kaupanvahvistajaa
- kaupanvahistajan kutsuman todistajan todistus siitä että ei ollut - paikalla kun kaupat vahvistetaan
- asiamiehellä tulee olla valtakirja
- laki syyttäjän esteellisyydestä – kaupanvahvistaja oli syyttäjänä
takauksia oli maksettu 1.641.444,45 mk
- konkurssi on haettu väärillä tiedoilla
- kaupat oli purettu ja kaupan purki on peruttamaton, kaupan purun yhteydessä takaukset ovat rauenneet
- varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän tunnustaa asian Oulun KRP:lle.
- Asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat jotta hän voi valittaa väärästä konkurssipäätöksest
- Asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä
 • Näyttelykansio, sisältää kuvat ja selostukset Kalajoki-näyttelystä, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tammiketo) teki päätöksen asiassa 21.3.2017, että kanne jätetään tutkimatta. Päätös on siinä mielessä erikoinen, että kysymyksessä on todella törkeät rikokset kuten syrjintärikos, törkeä työsuojelurikos, ym. ym. Nämä oli kokonaan jätetty käsitelemättä samoin kuin esittämäni oikeudenkäyntiväitteet. Myös Ylivieskan käräjäoikeuten toimittamaani todistusaineistoa ei otettu käsiteltäväksi asiassa.

Tässä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden ( käräjätuomari Timo Tammikedon) päätös.


Pyysin apulaisvaltakunnansyyttäjä Riitta Toiviaiselta vastausta asiasta poliisien ja syyttäjien rikolliseen toimintaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Toiviainen jätti vastaamatti minulle ja toimi näin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen vastaisesti. Minä saman selvityspyynnön poliisiylijohtaja Sauli Kolehmaiselle. Hän oli delgoinut asian poliisitarkastaja Henry Lehdelle, jonka vastaus on tässä.

Nyt minun on tehtävä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä valitus Rovaniemen hovioikeuteen. TÄMÄ ON OIKEUSVALTIO SUOMI. Toiminnalle nauraa jo aidanseipäätkin.
tiistai 17. tammikuuta 2017

Apulaisvaltakunnansyyttäjän virkarikos?Olin tehnyt itsestäni rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä, koska minulla on Kalajoki-näyttely ja verottaja on arvioinut sen verotusarvoksi 31 400 euroa. Olen ilmoittanut siitä ulosottomiehelle mutta hän ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin. Valtakunnansyyttäjä määräsi asiassa rikostutkinnat. Poliisirikosten osalta tutkijaksi määrättiin Lapin syyttäjä Juhani Mäki. Minun osalta asia annettin Kajaanin poliisille Tuukka Launoselle. Hän ei tehnyt asiassa tikku ristiin ja kun kyllästyin odottamaan hänen toimiaan niin otin yhteyttä valtakunnansyyttäjävirastoon. Sen jälkeen Tuukka Launonen ilmoitti tutkijana asiassa on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Rohkenin epäillä Kiiskisen valintaa, mutta en saanut vastausta valtakunnansyyttäjävirasto miksi näin oli menetelty. Epäilin sitä siksi, että hänen esimiehensä Tapani Tasanto ja Sauli Kuha olivat jääneet rysän päältä kiinni. Lapin syyttäjä Juhani Mäki teki poliisirikostutkinassa kaksi suojelupäätöstä eli virkarikosta. Silloin vaadin valtakunnansyyttäjävirastoa vaihtamaan syyttäjää. Valtakunnansyyttäjävirasto ei vastannut minulle vaan Juhani Mäki valitsi uudeksi syyttäjäksi Maija Aarron. Maija Aarto ilmoitti itse minulle, että toimii asiassa syyttäjänä. Valtakunnansyyttäjävirasto valtiosyyttäjä Jorma Äijälän johdolla kerkesi tekemään apulaisvaltakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen johdolla suojelupäätöksen.
Ihmettelin, että miten Maija Aarnio voi toimia syyttäjänä koska Juhani Mäki laittoi toidistusaineiston minulle takaisin. Mäki ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan. Hänen päätöksensä olivat vuorenvarmasti virkarikoksia ja todistusaineisto on kiistaton.
Oulun poliisi Markus Kiiskinen ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan vaan oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen ja siitäkin on kiistaton todistusaineisto olemassa jolla voidaan todistaa poliisi Markus Kiiskisen virkarikos.
Poliisi on niin rehellinen kuin osaa

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan ja oikeuslaitos ei ota asiaa käsiteltäväksi. Siksi tein uuden rikostutkinta pyynnön. Vein tutkintapyynnön Kalajoen poliisille 12.01.2017. Poliisi Mäntysaari otti vastaan rikostutkintapyynnön ja selostin hänelle rikokset ja todistusaineiston. Kerroin juridisen argumentoinnin. Hän on nyt varmasti tietoinen rikoksista. Rikoslain 15 luku ja esitutkintalaki ja poliisilaki koskevat myös poliisi Mäntysaarta.

Rikostutkintapyyntö

Pyydän poliisia tutkmaan olenko minä Erkki Johannes Aho syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, koska minä olen ulosottovelallinen, mutta minulla on Kalajoki-näyttely, minä verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Kalajoki-näyttelyssä on maalauksia, muotokuvia, rakennusten pienoismalleja, valokuvia ja historiikkeja. Minun käsitykseni mukaan niiden käypä arvo on lähempänä 100 000 euroa kuin 50 000 euroa.

Olen ilmoittanut asiasta ulosottoviranomaisille, ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. He eivät kuitenkaan ole ryhtyneet asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Pyydän tutkimaan, ovatko he syyllistyneet virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin.

Olen kuitenkin koko ajan vastustanut ulosottoa ja ilmoittanut asiasta ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. Olen vastustustanut ulosottoa siksi, että katson kaiken ulosoton syntyneen rikollisesti.

Aikanaan Euronio Oy (myöh. PR-Teollisuus Oy) osti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä kolmella eri kauppasopimuksella teollisuusalueen maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Väliaikaiset pesänhoitajat, joilla ei konkurssisäännön 50 a §:n mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta, myivät kiinteää omaisuutta. Heillä ei ollut esittää valtakirjoja kauppasopimusten tekemiseen ja he näinollen myivät toisen omaisuutta omanaan. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymyksessä on törkeä petos. Kaupanvahvistajaksi on merkitty Kalajoen piirin nimismies Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä. Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kauppa on siis laiton ja pätemätön.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa kauppakirjoista käydyissä oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä eli kysymys rikoksesta.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tehnyt kauppasopimukset. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Pääsopimus purettaesa ei liitännäisetkään voi jäädä voimaan eli kauppojen purkamisessa myös takaukset raukesivat.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut sellaisia saatavia, joilla konkurssi oli haettu. Konkurssissa varatuomari Paavo M. Petäjä on kuitenkin antanut ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne on oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Konkurssiasiassa asianajaja Asko Keränen pyysi PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajalta Heino Virralta ja toimitusjohtaja Erkki Aholta avoimet valtakirjat jotta hän voi valittaa Ylivieskan käräjäoikeuden väärästä konkurssipäätöksestä. Asinajaja Keränen sai valtakirjat mutta jätti valituksen tekemättä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa

Tämän johdosta minä Erkki Aho olen joutunut kärsimään 4 konkurssia ja yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonlaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita, joissa syyttäjänä oli esteellinen Sulo Heiskari ja tutkinnanjohtajana Raimo Ollilla, joka jätti kaikki rikokset tutkimatta.

Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa ja siellä on myös vahingonkorvauslaskelma, jota käräjäoikeus ei suostunut käsittelemään. Vahingonkorvauslaskelma tulee ajantasaistaa ja se on noin 150 miljoonaa euroa.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja vahikojen täysimääräistä korvausta korkoineen. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 10.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 v ( 7.s kausi)
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948

Liitteet
 1. todistus siitä, että olen ulosottovelallinen
 2. kuvat Kalajoki-näyttelystä, Kalajoki näyttelyn käypä arvo n. 50 000 – 100 000 euroa
 3. kauppakirja Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n välillä, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myyvät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti ja salaavat kaupassa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä ilmoittavat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellsuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymys on törkeästä petoksesta. Tässä yksi kauppakirja kolmesta, jossa on kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Pantatut kiinnitykset löytyvät Ylivieskan käräjäoikeudesta.
 4. Kauppakirjan allekirjoittaja HeinoVirta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaa
 5. kaupanvavahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla, kun kaupat on vahvistettu.
 6. Kauppakirja on tehty lain vastaisesti eli maakaaren vastaisesti
 7. Myyjän tulee esittää valtakirja kun se myy toisen omaisuutta. Nyt myyjillä ei ollut valtakirjoja vaan he myivät toisen omaisuutta omanaan.
 8. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat. Kaupan purkuilmoitus on peruuttamaton. Takaussitoumus on liitännäinen pääsopimukseen, joten kaupat purettaessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan.
 9. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet
 1. Takaussummasta oli jo maksettu 1.641.444.45 mk, joten Alavieskan Puurakenne Oy:llä ei ollut takaussatavaa, jolla se haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin.
 2. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja lausuman, että kanne oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.
 3. Asianajaja Asko Keränen pyysi avoimet valtakirjat PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtaja jotta voi tehdä konkurssiasissa valituksen Vaasan hovioikeudelle, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Hän kuitenkin jätti valituksen tekemättä ja tunnustaa asian.
 4. Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mutta käräjäoikeus ei suostunut palauttamaan sitä minulle. Pyydän poliisia hakemaan rikostutkintaa varten ko. todistusaineiston. Kuulusteluissa tulen tarkemmin kertomaan mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan.
keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Poliisi on niin rehellinen kuin osaaTässä on osa poliisille lähetettyä aineistoa.
Rikosylikomisario Markus Kiiskinen


Rikosylikomisario Markus Kiiskinen teki asiassa ei rikosta päätöksen.

Kun tiedustelin häneltä miksi hän toimi kuten toimi niin hän vastasi minulle näin:

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 1. tammikuuta 2017 15:40Vastaanottaja: Kiiskinen Markus POLKopio: VKSV TutkintaAihe: Pyydän vastaustanne

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen
Laillisuusvalvojan tekemän päätöksen mukaan virkamiehen on vastattava hänelle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen kohtuullisen ajan kuluessa.
Diaarinumero:
OKV/1063/1/2010
Antopäivä:
14.11.2012
Ratkaisija:
Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teitä rikosylikomario Markus Kiiskinen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1.     Valtakunnansyyttäjävirasto määräsi asiassani rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukka Launosen. Kun asian käsittely´oli kestänyt kohtuuttoman ajan ja poliisi Launonen ei ollut vastannut sähköposteihin, niin käännyin valtakunnansyyttäjäviraston puoleen. Sen jälkeen Kajaanin poliisi vastasi sähköpostiini ja ilmoitti, että asiaa tutkii Oulun poliisi Markus Kiiskinen, Miten voi olla mahdollista, että Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen ette tienneet, että Teidät on määrätty asiassani rikostutkijaksi?
2.     Miksi Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen toimitte esitukintalain ja poliisilain vastaisesti ja jätitte asian tutkimatta? Miksi te suojelitte rikollisesti toimivia henkilöitä. On syytä epäillä, että Te rikosylikomisario Markus Kiiskinen suojelitte rikollisia ja peitteli törkeitä rikoksia. Toimintaanne on syytä epäillä rikoslain, perustuslain, EU:n ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaiseksi. Miksi toimitte näin?
Kalajoella 01.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuotta, 7.s kausi
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
GSM 044-3025948
www.erkkiaho.com

Sent: Monday, January 2, 2017 2:53 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: Pyydän vastaustanne

Arvoisa Erkki Aho

1.      En ole saanut kirjallista määräystä mistään suunnasta asianne käsittelyyn liittyen. Olen saanut  25.8.2016 sähköpostin rikosylikonstaapeli Tuukka Launoselta, että otatte yhteyttä Oulun poliisiasemalle lähiaikoina asiassanne. Tämän jälkeen olen vastaanottanut lähettämiänne sähköposteja kuluneen syksyn aikana ja tehnyt niiden valossa joulukuussa saamanne päätöksen. Asianne ei ole edellyttänyt Oulun poliisilaitoksella enempiä tutkintajärjestelyjä.
2.      Viittaan Teille aiemmin antamiini vastauksiin. Samoja asioitanne on käsitelty poliisissa useita kertoja ja niihin on tehty eri sisältöisiä päätöksiä. Lähettämässänne materiaalissa ei ollut mitään sellaista, jonka perusteella olisi ollut syytä käynnistää esitutkinta. Olen tehnyt päätökseni virkavastuullisena ja vastaan siitä luonnollisesti henkilökohtaisella virkavastuullani.
Ystävällisin terveisin,
Markus Kiiskinen
Rikosylikomisario
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Tutkintayksikkö A
Rata-aukio 2, 90100 Oulu
PL 45, 90101 Oulu
p. 029 5465 240

POL_200_sposti_EN_276x46.jpg

Poliisi verkossa | Polis i nätet | Police in Internet:
www.poliisi.fi/oulu
facebook.com/oulunpoliisi
www.youtube.com/suomenpoliisi

www.twitter.com/suomenpoliisi

instagram.com/suomen_poliisi

Onko näitä lakipykäliä sovellettava asian käsittelyyn?


Rikoslaki 40 luku

Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

2 §
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.