tiistai 17. tammikuuta 2017

Apulaisvaltakunnansyyttäjän virkarikos?Olin tehnyt itsestäni rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä, koska minulla on Kalajoki-näyttely ja verottaja on arvioinut sen verotusarvoksi 31 400 euroa. Olen ilmoittanut siitä ulosottomiehelle mutta hän ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin. Valtakunnansyyttäjä määräsi asiassa rikostutkinnat. Poliisirikosten osalta tutkijaksi määrättiin Lapin syyttäjä Juhani Mäki. Minun osalta asia annettin Kajaanin poliisille Tuukka Launoselle. Hän ei tehnyt asiassa tikku ristiin ja kun kyllästyin odottamaan hänen toimiaan niin otin yhteyttä valtakunnansyyttäjävirastoon. Sen jälkeen Tuukka Launonen ilmoitti tutkijana asiassa on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Rohkenin epäillä Kiiskisen valintaa, mutta en saanut vastausta valtakunnansyyttäjävirasto miksi näin oli menetelty. Epäilin sitä siksi, että hänen esimiehensä Tapani Tasanto ja Sauli Kuha olivat jääneet rysän päältä kiinni. Lapin syyttäjä Juhani Mäki teki poliisirikostutkinassa kaksi suojelupäätöstä eli virkarikosta. Silloin vaadin valtakunnansyyttäjävirastoa vaihtamaan syyttäjää. Valtakunnansyyttäjävirasto ei vastannut minulle vaan Juhani Mäki valitsi uudeksi syyttäjäksi Maija Aarron. Maija Aarto ilmoitti itse minulle, että toimii asiassa syyttäjänä. Valtakunnansyyttäjävirasto valtiosyyttäjä Jorma Äijälän johdolla kerkesi tekemään apulaisvaltakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen johdolla suojelupäätöksen.
Ihmettelin, että miten Maija Aarnio voi toimia syyttäjänä koska Juhani Mäki laittoi toidistusaineiston minulle takaisin. Mäki ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan. Hänen päätöksensä olivat vuorenvarmasti virkarikoksia ja todistusaineisto on kiistaton.
Oulun poliisi Markus Kiiskinen ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan vaan oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen ja siitäkin on kiistaton todistusaineisto olemassa jolla voidaan todistaa poliisi Markus Kiiskisen virkarikos.
Poliisi on niin rehellinen kuin osaa

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan ja oikeuslaitos ei ota asiaa käsiteltäväksi. Siksi tein uuden rikostutkinta pyynnön. Vein tutkintapyynnön Kalajoen poliisille 12.01.2017. Poliisi Mäntysaari otti vastaan rikostutkintapyynnön ja selostin hänelle rikokset ja todistusaineiston. Kerroin juridisen argumentoinnin. Hän on nyt varmasti tietoinen rikoksista. Rikoslain 15 luku ja esitutkintalaki ja poliisilaki koskevat myös poliisi Mäntysaarta.

Rikostutkintapyyntö

Pyydän poliisia tutkmaan olenko minä Erkki Johannes Aho syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, koska minä olen ulosottovelallinen, mutta minulla on Kalajoki-näyttely, minä verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Kalajoki-näyttelyssä on maalauksia, muotokuvia, rakennusten pienoismalleja, valokuvia ja historiikkeja. Minun käsitykseni mukaan niiden käypä arvo on lähempänä 100 000 euroa kuin 50 000 euroa.

Olen ilmoittanut asiasta ulosottoviranomaisille, ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. He eivät kuitenkaan ole ryhtyneet asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Pyydän tutkimaan, ovatko he syyllistyneet virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin.

Olen kuitenkin koko ajan vastustanut ulosottoa ja ilmoittanut asiasta ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. Olen vastustustanut ulosottoa siksi, että katson kaiken ulosoton syntyneen rikollisesti.

Aikanaan Euronio Oy (myöh. PR-Teollisuus Oy) osti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä kolmella eri kauppasopimuksella teollisuusalueen maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Väliaikaiset pesänhoitajat, joilla ei konkurssisäännön 50 a §:n mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta, myivät kiinteää omaisuutta. Heillä ei ollut esittää valtakirjoja kauppasopimusten tekemiseen ja he näinollen myivät toisen omaisuutta omanaan. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymyksessä on törkeä petos. Kaupanvahvistajaksi on merkitty Kalajoen piirin nimismies Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä. Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kauppa on siis laiton ja pätemätön.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa kauppakirjoista käydyissä oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä eli kysymys rikoksesta.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tehnyt kauppasopimukset. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Pääsopimus purettaesa ei liitännäisetkään voi jäädä voimaan eli kauppojen purkamisessa myös takaukset raukesivat.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut sellaisia saatavia, joilla konkurssi oli haettu. Konkurssissa varatuomari Paavo M. Petäjä on kuitenkin antanut ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne on oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Konkurssiasiassa asianajaja Asko Keränen pyysi PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajalta Heino Virralta ja toimitusjohtaja Erkki Aholta avoimet valtakirjat jotta hän voi valittaa Ylivieskan käräjäoikeuden väärästä konkurssipäätöksestä. Asinajaja Keränen sai valtakirjat mutta jätti valituksen tekemättä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa

Tämän johdosta minä Erkki Aho olen joutunut kärsimään 4 konkurssia ja yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonlaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita, joissa syyttäjänä oli esteellinen Sulo Heiskari ja tutkinnanjohtajana Raimo Ollilla, joka jätti kaikki rikokset tutkimatta.

Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa ja siellä on myös vahingonkorvauslaskelma, jota käräjäoikeus ei suostunut käsittelemään. Vahingonkorvauslaskelma tulee ajantasaistaa ja se on noin 150 miljoonaa euroa.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja vahikojen täysimääräistä korvausta korkoineen. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 10.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 v ( 7.s kausi)
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948

Liitteet
 1. todistus siitä, että olen ulosottovelallinen
 2. kuvat Kalajoki-näyttelystä, Kalajoki näyttelyn käypä arvo n. 50 000 – 100 000 euroa
 3. kauppakirja Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n välillä, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myyvät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti ja salaavat kaupassa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä ilmoittavat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellsuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymys on törkeästä petoksesta. Tässä yksi kauppakirja kolmesta, jossa on kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Pantatut kiinnitykset löytyvät Ylivieskan käräjäoikeudesta.
 4. Kauppakirjan allekirjoittaja HeinoVirta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaa
 5. kaupanvavahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla, kun kaupat on vahvistettu.
 6. Kauppakirja on tehty lain vastaisesti eli maakaaren vastaisesti
 7. Myyjän tulee esittää valtakirja kun se myy toisen omaisuutta. Nyt myyjillä ei ollut valtakirjoja vaan he myivät toisen omaisuutta omanaan.
 8. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat. Kaupan purkuilmoitus on peruuttamaton. Takaussitoumus on liitännäinen pääsopimukseen, joten kaupat purettaessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan.
 9. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet
 1. Takaussummasta oli jo maksettu 1.641.444.45 mk, joten Alavieskan Puurakenne Oy:llä ei ollut takaussatavaa, jolla se haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin.
 2. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja lausuman, että kanne oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.
 3. Asianajaja Asko Keränen pyysi avoimet valtakirjat PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtaja jotta voi tehdä konkurssiasissa valituksen Vaasan hovioikeudelle, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Hän kuitenkin jätti valituksen tekemättä ja tunnustaa asian.
 4. Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mutta käräjäoikeus ei suostunut palauttamaan sitä minulle. Pyydän poliisia hakemaan rikostutkintaa varten ko. todistusaineiston. Kuulusteluissa tulen tarkemmin kertomaan mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan.
keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Poliisi on niin rehellinen kuin osaaTässä on osa poliisille lähetettyä aineistoa.
Rikosylikomisario Markus Kiiskinen


Rikosylikomisario Markus Kiiskinen teki asiassa ei rikosta päätöksen.

Kun tiedustelin häneltä miksi hän toimi kuten toimi niin hän vastasi minulle näin:

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 1. tammikuuta 2017 15:40Vastaanottaja: Kiiskinen Markus POLKopio: VKSV TutkintaAihe: Pyydän vastaustanne

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen
Laillisuusvalvojan tekemän päätöksen mukaan virkamiehen on vastattava hänelle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen kohtuullisen ajan kuluessa.
Diaarinumero:
OKV/1063/1/2010
Antopäivä:
14.11.2012
Ratkaisija:
Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teitä rikosylikomario Markus Kiiskinen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1.     Valtakunnansyyttäjävirasto määräsi asiassani rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukka Launosen. Kun asian käsittely´oli kestänyt kohtuuttoman ajan ja poliisi Launonen ei ollut vastannut sähköposteihin, niin käännyin valtakunnansyyttäjäviraston puoleen. Sen jälkeen Kajaanin poliisi vastasi sähköpostiini ja ilmoitti, että asiaa tutkii Oulun poliisi Markus Kiiskinen, Miten voi olla mahdollista, että Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen ette tienneet, että Teidät on määrätty asiassani rikostutkijaksi?
2.     Miksi Te, rikosylikomisario Markus Kiiskinen toimitte esitukintalain ja poliisilain vastaisesti ja jätitte asian tutkimatta? Miksi te suojelitte rikollisesti toimivia henkilöitä. On syytä epäillä, että Te rikosylikomisario Markus Kiiskinen suojelitte rikollisia ja peitteli törkeitä rikoksia. Toimintaanne on syytä epäillä rikoslain, perustuslain, EU:n ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaiseksi. Miksi toimitte näin?
Kalajoella 01.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuotta, 7.s kausi
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
GSM 044-3025948
www.erkkiaho.com

Sent: Monday, January 2, 2017 2:53 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: Pyydän vastaustanne

Arvoisa Erkki Aho

1.      En ole saanut kirjallista määräystä mistään suunnasta asianne käsittelyyn liittyen. Olen saanut  25.8.2016 sähköpostin rikosylikonstaapeli Tuukka Launoselta, että otatte yhteyttä Oulun poliisiasemalle lähiaikoina asiassanne. Tämän jälkeen olen vastaanottanut lähettämiänne sähköposteja kuluneen syksyn aikana ja tehnyt niiden valossa joulukuussa saamanne päätöksen. Asianne ei ole edellyttänyt Oulun poliisilaitoksella enempiä tutkintajärjestelyjä.
2.      Viittaan Teille aiemmin antamiini vastauksiin. Samoja asioitanne on käsitelty poliisissa useita kertoja ja niihin on tehty eri sisältöisiä päätöksiä. Lähettämässänne materiaalissa ei ollut mitään sellaista, jonka perusteella olisi ollut syytä käynnistää esitutkinta. Olen tehnyt päätökseni virkavastuullisena ja vastaan siitä luonnollisesti henkilökohtaisella virkavastuullani.
Ystävällisin terveisin,
Markus Kiiskinen
Rikosylikomisario
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Tutkintayksikkö A
Rata-aukio 2, 90100 Oulu
PL 45, 90101 Oulu
p. 029 5465 240

POL_200_sposti_EN_276x46.jpg

Poliisi verkossa | Polis i nätet | Police in Internet:
www.poliisi.fi/oulu
facebook.com/oulunpoliisi
www.youtube.com/suomenpoliisi

www.twitter.com/suomenpoliisi

instagram.com/suomen_poliisi

Onko näitä lakipykäliä sovellettava asian käsittelyyn?


Rikoslaki 40 luku

Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

Virkavelvollisuuden rikkominen
Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

2 §
Perätön lausuma viranomaismenettelyssä
Jos
1) joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
2) muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
3) muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Markus KiiskinenOlen huolissani rikostutkintojen viivästymisestä. Kun tein rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä, niin tein sen ensin poliisille. Koska poliisi jätti asian tutkimatta, niin tein rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle, joka määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukkasen. Kun rikostutkinta oli mielestäni varsin hidasta, niin tiedustelin Kajaanin poliisilta miksi rikostutkinta viivästyy. Kajaanin poliisi Tuukkanen ilmoitti minulle, että rikostutkijana on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Olen nyt huolissani rikostutkintojen viivästymisestä, koska rikostutkintapyynnän tekemisestä on kulunut jo yli puoli vuotta.

 Suomen perustuslain 21 §:n mukaan Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Minä olen pyytänyt tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Näyttelyä on lisäksi täydennetty valokuvanäyttelyllä. Näistä linkeistä selviää mikä on Kalajoki-näyttely.
Tervetuloa tutustumaan Kalajoki-näyttelyyn.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttelyssä on esillä näyttelykansiot, joissa on kerrotu miten Kalajoki-näyttely on syntynyt.

Kalajoki-näyttelyn synty

Lisäksi Kalajoki-näyttelyssä on toimistoni seinällä kopiot todistusaineistosta, jotka todistavat syyttömyyteni kaikkiin niihin rikoksiin, josta minut on tuomittu.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeudessa on kaikki nämä todistusaineistot

Keskeinen todistusaineisto löytyy myös tästä linkistä

Pyydän tutkimaan myös sen, että onko kihlakunnan ulosottoviranomaiset toimineet rikollisesti, kun minä olen koko ajan vastustustanut ulosottoa, mutta kihlakunnan ulosottomies ei ole mitenkään huomionut vastustustani vaan on jatkuvasti ulosmitannut eläkkeestäni rahaa rikollisesti aikaansaatujen oikeudenpäätösten perusteella. Onko ulosottomies syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen, koska ei ole perinyt minulta ulosotossa Kalajoki-näyttelyn omaisuuta, vaikka olen sen kihlakunnan ulosottomiehelle lukuisia kertoja ilmoittanut?

Huom. Laillisuusvalvojan mukaan lähetyt linkit on avattava ja tulostettava.

Kalajoella 11.12.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuoden ajan
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

torstai 8. joulukuuta 2016

Rikostutkintapyyntö kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen toiminnasta


Pyydän tutkmaan onko Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistynyt rikokseen tehdessään päätöksen 5800/S/2270/15. Päätöksen mukaan entinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ei olisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen.

Juhani Mäen käytössä ollut todistusaineisto kiistattomasti osoittaa, että Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta. Rikoksiin syyllistyneet ovat tunnustaneet tekonsa.
Asia näkyy esimerkiksi tästä todistusaienistosta

Kalajoki-näyttelyn synty

Tämä todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mikä suurimmalta osalta oli asiakirjoineen kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäen käytössä

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki on tehnyt tutkinnan vastoin lakia. Minua ei ole kuultu eikä minulle ole annettu mahdollisuutta antaa loppulausuntoa asiassa.

Toimitan tutkijalle/tutkinnanjohtajalle todistusaineiston asiassa heti kun minulle ilmoitetaan kuka on tutkija/tutkinnanjohtaja.
Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 08.12.2016
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

puh. 044-3025948

torstai 1. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Paula Viitasaari

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, December 1, 2016 5:00 PM
Subject: Re: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Rikosylikomisario Paula Viitasaari,

Toimintanne on käsittämätöntä. Te pyydätte minua kääntymään kihlakunnansyytäjä Juhani Mäen puoleen, jota on tutkinnanjohtajana syytä epäillä virkarikoksesta, koska hän on jättänyt rikokset tutkimatta ja syyttämättä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Pitäisikö minun kääntyä nyt rikoksista epäillyn puoleen? HALLOO? ONKO KAIKKI KOTONA?
Eikö Teitä ole nyt syytä epäillä virkarikoksesta, koska varmasti tiedätte, että asiassani rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Yksi pääsyyllisistä on syyttäjä Sulo Heiskari. Hän toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoihin, joista käydyissä oikeudenkäynneissä hän toiminut syyttäjänä? ETTEKÖ TUNNE LAKIA? Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa ettei ole koskaan kaupanvahvistajaa nähnytkään ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.  Kaupat purettiin. Konkurssiasiassa varatuomari Paavo M. Petäjä antaa väärän lausuman oikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja ja hän tunnustaa asian KRP:lle. Lisäksi entinen asianajaja, nykyinen varatuomari oli paikalla velkojain kokouksessa, kun todistin, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Paikalla oli syyttäjä Sulo Heiskarin lisäksi asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat meiltä, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. MENEEKÖ JAKELUUN?
MIKÄ SAATANA SIINÄ ON ETTÄ SUOMESSA EI SAA OIKEUTTA? EIKÖ OLE PÄIVÄN SELVÄÄ, ETTÄ POLIISIT OVAT SYYLLISTYNEET VIRKAVELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖMISEEN, KUN OVAT JÄTTÄNNEET RIKOKSET TUTKIMATTA? EIKÖ KYSYMYKSESSÄ OLE NIMENOMAAN POLIISIRIKOKSET, JOTKA KUULUVAT VASTUUALUEESEENNE?

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
044-3025948

Sent: Thursday, December 1, 2016 2:29 PM
To: Erkki Aho
Subject: VS: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Vastaus 1.12.2016 Erkki Aholle,
Lapin syyttäjänviraston Juhani Mäki vastaa kysymykseenne tutkinnanjohtajan vaihtamisesta.

Poliisirikosten käsittely-yksikössä käsitellään vain poliisien tekemäksi epäiltyjä juttuja.
Muut purkuvaatimukset on osoitettava oikeuden päätöksien mukaisesti oikeille tahoille.
Virastossamme on käytössä ainoastaan kirjallinen menettely.
Poliisirikosten käsittely-yksikössä ei ole avoimena juttuna asiaanne, joten emme tarvitse tänne todistusaineistoanne.

Terveisin
Paula Viitasaari
Rikosylikonstaapeli

Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisirikosten käsittely-yksikkö
Albertinkatu 25 A, PL 333
00181 Helsinki

p. 029 562 0815
gsm 050 456 1177
fax 029 562 0888
paula.viitasaari@oikeus.fi

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 1. joulukuuta 2016 13:07
Vastaanottaja: VKSV Tutkinta
Aihe: Fw: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Valtakunnansyyttäjävirasto Tutkinta
Olen nyt saanut takaisin aineiston Lapin syyttäjältä. Nyt olen odottanut vastausta pyyntööni tutkinnanjohtajan vaihtamisesta. Koska vastausta ei ole tullut niin esitän, että tulen itse valtakunnansyyttäjävirastoon Teille sopivana aikana ja tuon todistusaineiston mukanani ja käydään asiat läpi niin, että saadaan aikaan sellainen aineisto, jolla korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden väärät päätökset. Sen jälkeen minä voin käynnistää vahingonkorvausneuvottelut valtionkonttorin kanssa. Pyydän vastausta mahdollisimman pian eli n. viikon kuluessa.
Kalajoella 01.12.2016
Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu
Lanklantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, November 24, 2016 4:39 PM
Subject: tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki/valtakunnansyyttäjävirasto
Pyydän Teitä palauttamaan kaiken lähettämäni todistusaineiston tekemistäni rikostutkintapyynnöistä. En ole tyytyväinen toimintaanne ja siksi vaadin asioissa uutta tutkinnanjohtajaa. Katson, että olen riittävän selkeästi osoittanut asioissa rikokset ja minun on perustelu syy epäillä Teitä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Tässä on todistusaineisto selostettuna

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistyy rikollisen suojeluun. Kysymyksessä ovat
1.      kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
2.      asianajaja Antti Latola
3.      asianajaja Hannu Maskonen ( kuollut pudotessaan parvekkeelta)
4.      varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut rikoksensa
5.      varatuomari, entinen asianajaja Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa
+ lukuisa määrä valtion virkamiehiä poliiseja, syyttäjiä, oikeuden tuomareita, laillisuusvalvojia.
Kalajoella 24.11.2016
Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu

torstai 24. marraskuuta 2016

Tutkinnanjohtajan vaihtaminen

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki kuvassa oikealla

Kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki/valtakunnansyyttäjävirasto

Pyydän Teitä palauttamaan kaiken lähettämäni todistusaineiston tekemistäni rikostutkintapyynnöistä. En ole tyytyväinen toimintaanne ja siksi vaadin asioissa uutta tutkinnanjohtajaa. Katson, että olen riittävän selkeästi osoittanut asioissa rikokset ja minun on perustelu syy epäillä Teitä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä.

Tässä on todistusaineisto selostettuna

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki syyllistyy rikollisen suojeluun. Kysymyksessä ovat
 1. kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari
 2. asianajaja Antti Latola
 3. asianajaja Hannu Maskonen ( kuollut pudotessaan parvekkeelta)
 4. varatuomari Paavo M. Petäjä, joka on tunnustanut tekonsa
 5. varatuomari, entinen asianajaja Asko Keränen, joka on tunnustanut tekonsa
  + lukuisa määrä valtion virkamiehiä poliiseja, syyttäjiä, oikeuden tuomareita, laillisuusvalvojia.

Kalajoella 24.11.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Valtiopetus tutkintapyyntö - suojelupoliisin virkavelvollisuuksien laiminlyöntiFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 26, 2016 4:53 PM
Subject: suojelupoliisin virvalvollisuuksien laiminlyönti

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisin päätöksestä. Suojelupoliisi ei ole tehnyt asiasta eli tutkintapyynnöstä valtiopetoksesta virallista allekirjoitettua päätöstä. Suojelupoliisi kiemurtelee asiassa ja minun oikeustajuni mukaan suojele rikollisia ja siten syyllistyy erittäin vakaviin rikoksiin. Koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän Juhani Mäen niin vaadin, että Lapin syyttäjä tutkii onko suojelupoliisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen ja muihin mahdollisiin rikoksiin jättämällä asian tutkimatta. Minä olen ja edelleen vaadin että saan antaa loppulausunnon asiassa. Tässä todistusaineisto ja suojelupoliisin menettely. Tulen lisäksi esittämään todistusaineistona alkuperäisessä tutkintapyynnössä mainitsemani kirjat sekä SSP-sopimuksen 22.10.1193.

Nettikirja

Natura

Jorma Jaakkola

 Oikeusvaltio Suomi

 Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Oikeusvaltio Suomi

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Jyrki Virolainen Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Kalajoella 26.10.2016
Erkki Aho 

Sent: Monday, October 3, 2016 2:51 PM
Subject: VS: tiedustelu


Vastaus tiedusteluunne


Pyyntönne on kirjattu ja asiassa on päädytty siihen, että asianne ei aiheuta toimenpiteitä Suojelupoliisissa. Olette ollut asiassanne myös aikaisemmin yhteydessä Suojelupoliisiin ja Teille on tällöin selvitetty Suojelupoliisin tehtävät ja valtiopetosrikoksen tunnusmerkistö.
Ystävällisin terveisin
Suojelupoliisin kirjaamo


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 27. syyskuuta 2016 9:43Vastaanottaja: Pelttari Antti SUPOAihe: tiedustelu


Tiedustelu
Tiedustelu Suojelupoliisin päällikölle Antti Pelttarille
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teiltä tietoa miten edistyy rikostutkintapyyntöni valtiopetoksesta?
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 23, 2016 11:42 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Tervehdys!
Haluan tietää miten rikostutkinta etenee, kun kysymys on valtiopetoksen tutkinnasta, johon myös nämä asiat liittyvät

 Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että suojelupoliisi ei uskalla tutkia valtiopetosta.
Kalajoella 23.08.2016
Erkki Aho
 From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:11 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 10:07 AM
Subject: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Rikosilmoitus valtiopetoksesta
Pyydän suojelupoliisia tutkimaan onko Suomen valtionjohto syyllistynyt valtiopetokseen, koska minä eikä moni mukaan ole voinut saada oikeutta Suomessa. Pyydän aloittamaan valtiopetoksen tutkinnan ulosottoviranomaisten toiminnasta ja tämän linkin antamista tiedoista.

 Tärkeä todistusaineisto asioissa on blogini oikeustoimi ja poliisi.fi
 
ja
pankkikriisi blogini
 sekä

Nettikirjani
 Toimitan lisää todistusaineisto rikostutkinnan käynnistyessä ja annan asiassa loppulausunnon. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta. Pyydän pitämään minut ajan tasalla rikostutkinnoista.
Kalajoella 03.06.2016

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 
Pyydän vastausta laillisuusvalvojan edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa, mikä tarkoittaa 14-21 päivää.
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu