keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10Tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on hävittänyt n.100 sivua todistusaineistoa, mikä todistaa Mikko Kovalaista vastaan. Katso tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon oma ilmoitus

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toiminnasta antaa kiistattoman selkeä kuvan seuraavat sähköpostit

----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL

To: Erkki Aho ; Savilampi Jaakko POL ; Rajaniemi Jyrki POL
Sent: Thursday, March 03, 2011 9:28 AM
Subject: VS: Asiakirjapyyntö

Erkki Aho

Kiitos alla mainitusta postilähetyksestä. En ole sitä pyytänyt enkä sitä tarvitse. En ymmärrä minkä takia toimitatte minulle kaikenlaista roskaa, vaikka katsotte minun olevan esteellinen hoitamaan asioitanne. Laitan lähetyksenne ns öömappiin.

Mitä tulee pyytämäänne kuulustelupöytäkirjaan, pyydän tarkentamaan mitä ja milloin tehtyä kuulustelua pyytönne koskee.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi----- Original Message -----

From: Tasanto Tapani POL
To: Erkki Aho
Sent: Monday, March 07, 2011 8:37 AM

Subject: Roskapostinne

Erkki Aho

Sain jälleen postitse lähettämäänne roskapostia. Teillä on ilmeisesti meneillään vanhojen ( 7.7.1998 menossa) asiakirjojen hävitysviikot. Pyydän vastaisuudessa toimittamaan hävitettäväksi tarkoittamanne paperit asianmukaisen yrityksen käsittelyyn, ellette voi niitä itse tuhota. Laitan tämänkin lähetyksen ns ö-mappiin myöhemmin tuhottavaksi. Niitä ei siis missään tapauksessa arkistoida.

Ystävällisin terveisin

Tapani Tasanto
rikoskomisario
puh. 0718765845, 040-5237150
tapani.tasanto@poliisi.fi

Nämä sähköpostiviestit kiistattomasti osoittavat tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tominnan esteellisyyden.

Lisänäyttöä löytyy tästä linkistä:
Allaolevassa linkissä Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta on kuvia todistusaineistoista. Kuvan 1 aineisto, minkä jätin oikeuskäsittelyssä Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen liitettäväksi oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon, joutui ikään kuin ”hukkaan”, mutta Rovaniemen hovioikeuden vaatimuksesta aineisto toimitettiin Rovaniemen hovioikeuteen, mutta se on jostain syystä jätetty kokonaan käsittelemättä oikeuskäsittelyssä. Jälleen tullaan siihen tosiasiaan, ettei oikeuskäsittely täytä oikeudenmukaisen mukaisen oikeudenkäynnin perusteita, koska todistusaineisto jätetään käsittelemättä.

Tutkinnajohtaja Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Miksi tämä allaolevassa linkissä olevan kuvan aineisto on jätetty kokonaan käsittelemättä? Aineisto todistaa kiistattomasti syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan yhdessä tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon rikollisen toiminnan kanssa!
Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tuomiopurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Mitä Tapani Tasanto on saanut aikaan?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Kiireelliseksi määrääminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/kiireelliseksi-maaraaminen.html

On syytä epäillä, että Tapani Tasanto kuuluu samaan rinkiin? Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Valvonta-asia DNRO 00711
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Miksi Suomi saa jatkuvasti tuomiota EIT:ssä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/miksi-suomi-saa-jatkuvasti-tuomioita.html

Olen vaatinut ns. Suomussalmen tapauksen eli Paavo Heikkisen jutun perusteellista selvittämistä. Poliisi on kieltäynyt tutkimasta asiaa ja oikeus ei ota todistusaineistoa vastaan, vaikka rikokset ovat kiistattomat ja pääsyylliset jutussa ovat Mikko Kovalainen ja Vesa Juntunen.

Mikko Kovalaisen
toiminta on jatkunut erittäin laajassa Kaisa Suomalaisen jutussa, jonka tutkimiseen poliisin ammattitaito ja ahkeruus eivät ole riittäneet. Todistusaineisto on kiistaton, mutta sitä on paljon. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto ei ole ymmärtänyt todistusaineisto sen enempää kuin sika tuulimyllystä.

Mikko Kovalaisen toiminta liittyy keskeisesti myös Heli Wikströmin asiaa, mikä on varsin yksinkertainen eli lähtökohta on väärin ja rikollisesti tehty perunkirja, mikä oli todistusaineistona poliisitutkinnassa, Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa, mutta yksikään näistä ei ole viitsinyt perehtyä asiaa ja kukaan näistä ei mainitse koko asiasta mitään.

Todistusaineistot löytyvät tämän linkin kuva-aineistosta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/tapani-tasannon-toiminta.html

Lisää todistusaineistoa on olemassa, mutta en voi lähettää sitä tutkinnanjohtajalle, koska on osoittautunut, ettei hän ymmärrä tai ei halua ymmärtää asiasta mitään. Kaiken lisäksi hän on toiminut asiassa esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti ja häntä on syytä epäillä rikoksista asian tutkinnoissa.

Tapani Tasanto on jättänyt kaikki Kalajoen syrjintärikosepäilyt tutkimatta. Katso

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lainvastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html

Kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan nostetut oikeusjutut on tehty rikollisesti syyttäjä Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan johdosta. Rikostutkinnat on tehty puolueellisesti siten, ettei esittämiäni todistusaineistoja ole huomioitu tai ei ole otettu lainkaan vastaan. Tutkinnanjohtajina ovat olleet Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi Tapani Tasanto, joiden kummankin on syytä epäillä toimineen kiistattoman rikollisesti. Tutkijoina on käytetty mielestäni täysin ammattitaidottomia poliiseja, jotka on ohjeistettu toimimaan rikollisesti.

Vaadin tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon välintöntä pidättämistä sekä tutkijoiden Jaakko Savilammen sekä Jyrki Rajaniemen välitöntä vapauttamista poliisin tehtävistä.

Kiistän syyllistyneeni Mikko Kovalaisen kunnianloukkaukseen. Tavoitteenani on ollut oikeuden saaminen Paavo Heikkiselle, Seppo Heikkiselle, Kaisa Savolaiselle ja Heli Wikströmille, jotka ovat joutuneet hirveiden rikosten kohteeksi ja joutuneet kärsimään valtavat taloudelliset tappiot sekä mittaamattomat henkiset kärsimykset Mikko Kovalaisen toiminnan johdosta.
Koska poliisi ei tutki eikä syyttäjä syytä niin minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin julkistaa totuus nettisivuillani. Tätä menettelyä eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävä lakimies piti oikeana menettelynä.

Kalajoella 23.03.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuutettu

PS. Toimitan tämän loppulausunnon valtakunnansyyttäjävirastoon ja oikeuskanslerille sekä Oulun syyttäjälle, koska en voi luottaa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon toimintaan.

Ei kommentteja: