sunnuntai 14. joulukuuta 2008

Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle


Rovaniemen hovioikeus on lähettänyt minulle tiedoksi 10.12.2008 Diaarinumero R 08/974 syyttäjä Esa Mustosen ja varatuomari Mikko Kovalaisen vastaukset. Kysymyksessä on Raahen käräjäoikeuden päätös 19.9.2008 nro 543.
Ko. henkilöt ovat tehneet vastaukset tähän valitukseeni http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html


Katson asian yhteiskunnallisen merkityksen kannalta välttämättömäksi vastata ko. henkilöiden vastauksiin tekemällä oman vastineeni heidän vastauksiinsa, vaikka Rovaniemen hovioikeus ei ole sitä pyytänytkään. Käänsin allaolevan sähköpostiviestin KRP:lle ja Espoon poliisille sekä soitin asiasta hälyytyskeskukselle.


Sähköposti Espoosta: Hätätilanne

Sain allaolevan sähköpostin Espoosta lauantaina 13.12.2008 klo 16.25. On syytä epäillä, että asialla ovat Mikko Kovalaisen apujoukot.

324@anttalainen.com
Sent: Saturday, December 13, 2008 4:27 PM
Subject: Hätätilanne jatkuu...
Nyt ovestani tullaan läpi. Katso etusivulta... Hätätilanne. Kello on 15:39 lauantaina 13.12.2008. Murtoääniä kuului hetki sitten, läpi ei ole vielä päästy. Haetaan kai tehokkaampia välineitä.

Tilanne on sellainen, että olen toimittanut käräjäoikeudelle kirjallisen vaatimuksen päästä kuulusteluun viranomaisrikollisten apurin, varatuomari Mikko Kovalaisen väitettyä kunniaa koskevassa jutussa. Käräjäoikeus siirsi päättämisen poliisille ja ilmoitti tästä minulle kirjallisesti.

Alla olevan tekstin mukaisesti vaadin myös puhelinkuulustelua ja olen viitannut nettisivullanioleviin yksityiskohtiin. Koko kuulustelulausuntoni käsittää kaksi sanaa ja on nähtävänä netissä.

Asia on ollut poliisilla päätettävänä noin 25.11.2008 alkaen. Olen vaatinut asiasta päätöksen mutta mitään päätöstä ei ole tehty eikä minuun ole oltu millään tavoin yhteydessä. Ainakin 23.11.2008 yritettiin tulla väkisin sisälle ja nyt taas. En tiedä onko poissaolessani yritetty muulloinkin.

Uusia ääniä kuuluu klo 15:56... Hiljaista klo 16:00... Taas ääniä klo16:02... Varmuuden vuoksi lähetän tämän jo nyt, koska sähkö saatetaan katkaista tai rynnäköstä tulee niin äkillinen, että en ehdi lähettää tätä myöhemmin. Toivottavasti luopuvat yrityksestä, sillä ovi on lukittu ja muutenkin suojattu niin tehokkaasti, että ilman kirvestä ja sorkkarautaasisälle ei pääse.

Vilkaisin sisäoven ja ulko-oven väliin: murtunutta puuta on pudonnut laittialle, lukko ei vaikuta enää toimivalta, vaan pyörii löysänä mutta muut asentamani lisäsuojaukset ovat vielä ehjät. Mitään paperia kuten vaatimusta tai ilmoitusta ei ole työnnetty sisälle. Kello on nyt 16.26 lauantaina 13.12.2008

Osmo

Kommentti Mikko Kovalaisen vastaukseen

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Ahon valitus on kaikkeen jutussa esitettyyn nähden absurdi, sekava, ristiriitainen, liitteiden osalta ylilyövä, harhainen tospekoraali, jolla epätoivoisesti yritetään nyt jälkikäteen puhua/esittää musta valkoisena.
Ahon asenne koko häväistyskirjoituksiinsa netissa ja niiden postittamiseen useille kymmenille tahoille jatkuvasti on korskea ja uhmakas.

Ahon vastine: Mikko Kovalainen esittää asiassa vain omia mielipiteitään. Hän ei pyrikään esittämään vastineita tosiasioihin ja todistusaineistoihin. Myönnän, että olen lähettänyt aineistot keskusrikospoliisille sekä oikeuskanslerille asian vaatimia toimenpiteitä varten.

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Kun otetaan huomioon "prosessiväitteen" "monipuolisuus", sisältö ja perusteettomuus ja yksinomainen häväistys- ja loukkaustarkoitus lukuisten kohteidensa osalta, voidaan vastaansanomattomasti todeta, ettei hän edes itse suhtaudu vakavasti asiaansa - saati vakavissaan odota sen muuttumista hänen edukseen.
Hän on tehnyt itsestään - omassa asiassaan- juridisen pellen - ja hänen valituksensa käsittelyyn tule suhtautua samalla kepeydellä, mikä ilmenee liiteainiestosta. Niitä ei ole edes tarkoitettu vakavasti otettavaksi.

Ahon vastine: Prosessiväite ei koske Mikko Kovalaista joten hänen lausumallaan asiassa ei ole mitään merkitystä. On kuitenkin syytä kommentoida sitä, että Mikko Kovalainen jälleen vain esittää mielipiteitään, ei tosiasioita. Todistusaineisto oleva liiteaineisto on faktatietoa, jota Kovalainen ei pysty vääräksi todistamaan. Siksi hän kirjoittaa vain omia mielipiteitään. Todistusaineisto on totisinta totta ja on otettava todella vakavasti.

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Hän (Aho) tulee saamaan kauttani lisäsyytteitä, joiden uskon johtavan jopa ehdottomaan vakeustuomioon, korvausvelvoitteiden kera ja harkinnassa tulee olemaan myös hänen edustustoimensa jatko kaupunginvaltuutettuna!

Ahon vastine: Kalajokiset ovat valineet Erkki Ahon suurella äänimäärällä Kalajoen kaupunginvaltuustoon jo kuudetta kertaa. Kalajokiset äänestäjät tietävät ja tunteva Erkki Ahon ja luottavat Ahon toimintaa. Siinä ei auta Kovalaisen uhkailut.

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Hän (Aho) on ilmoittanut minulle useita kertoja, ettei tule lopettamaan häväistyskampanjaansa, Jatkoprosessit jäävätminulla jatkossakin ainoaksi vaihtoehdoksi. Hän on ilmolittanut samoin, etten tule saamaan häneltä euroakaan korvauksia. Hän on uhannut viedä minulta nettihäväistyskirjoituksillaan ja niiden postittamisella useille eri tahoille ihmisoikeuksieni rippeetkin.

Ahon vastine: Kun Mikko Kovalainen esittää ylläolevia väitteitä niin hänen pitää myös todistaa väitteensä todeksi. En ole koskaan ollut Mikko Kovalaiseen yhteydessä ja esittänyt hänen esittämiään väitteitä. Mikko Kovalainen antaa tässä oikeudelle väärän lausuman.

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Pidän hänen (Ahon) "valitustaan" euforis-infantiilisena sisällöttömänä pekoraalina, minkä en jaksa uskoa parantavan hänen asemaansa tahi saavan hänen kannaltaan muutosta parempaan.

Erkki Ahon vastine: Mikko Kovalainen kirjoittaa vain omia mielipiteitään eikä vastaan vastineessani esitettyyn todistusaineistoon. Siis ei kykene osoittamaan todistusaineistoani vääräksi.

Mikko Kovalainen kirjoittaa: Katson, että häntä (Ahoa) voidaan luonnehtia - rikoskierteensä yhä jatkuessa - tältä osin taparikolliseksi.. Eli kun otetaan huomioon kaikki tässä asiassa aiemmin ja nyt lausuttu, vaadittu ja esitetty Ahon syyllisyydestä (myös taparikollisuudesta1) on esitetty niin kumoamaton fakta-aineisto että Ahon valitus tulee jättää huomioimatta: ja hänet tulee velvoittaa korvaamaan asianomistajalle tämän vastauksen antamisesta lisäoikeudenkäyntikuluina 400 euroa, laillisine korkoineen.

Erkki Ahon vastine: Mikko Kovalainen ei ole vastannut yhteenkään todistusaineistossani esittämään asiaan. Hän on vain lausunut omia erikoisia mielipiteitään ja vaatii siitä 400 euron korvausta. Menettely osoittaa Mikko Kovalaisen toiminnan laadun ja tason. Vastustan jyrkästi Mikko Kovalaisen korvausvaatimuksia. Katson, että Mikko Kovalaisen kirjoitus täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön ja oikeudelle esitettynä varatuomarin koulutuksen saaneelta henkilöltä on rangaistava teko.

Syyttäjä Esa Mustosen vastaus

Syyttäjä Esa Mustonen vaatii vastauksessaan valitukseeni, että valitus tulee hylätä. Perusteluina on syyttäjän oma mielipide. Perustelut 1. Ahon on katsotava syyllisyneen törkeään kunnianloukkaukseen Raahen käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla. 2. Rangaistuksen mittaaminen on suoritettu oikein.

Ahon vastine syyttäjän vastaukseen: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että syyttäjä Esa Mustonen ei ole viitsinyt tai kyennyt antamaan vastausta valitukseeni. Voidaan kiistattomasti osoittaa, että syyttäjä Esa Mustonen on toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan. Hänen ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikostutkinnanjohtaja Raimo Ollilan ja syyttäjä Sulo Heiskarin rikolliseksi epäiltvän ja kiistattomasti todistusaineistolla ja tosistajalausunnoilla todistetun rikollisen toiminnan suhteen. On syytä epäillä, että Raahen käräjäoikeuden päätös on syntynyt syyttäjä Esa Mustosen rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Syyttäjä Esa Mustonen ei halua pääkäsittelyä ymmärrettävistä syistä.

Lopuksi totean, että todistusaineistoni osoittaa kiistattomasti varatuomari Mikko Kovalaisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Ei voi olla sattumaa, että näin suuri joukko kokee joutuneensa Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan uhriksi. Olen pyrkinyt auttamaan rikoksen kohteeksi joutuneita kansalaisia. Erityisesti minua säälittää lähes 80-vuotiaan Paavo Heikkisen kohtalo. Hänelle Mikko Kovalainen soittaa vielä jatkuvasti uhkaussoittoja ja uhkaa sillä, että Paavo joutuu mökistään lähtemään. Mielestäni kansanedustaja Esa Lahtelan toteamus siitä, että kansalaisten kusetus Mikko Kovalaisen toimesta on saatava loppumaan, on oikeaan oikeaanosunut. On täysin kiistatonta, että Paavo Heikkistä koskevat oikeudenpäätökset on tehty materiaalisesti väärin johtuen juuri Mikko Kovalaisen toiminnasta sekä Hyrynsalmen nimismiehen Vesa Juntusen toiminnasta. Juntunen tuomittiin vankeusrangaistuksiin, mutta kaikkia asioita ei tutkittu riittävän huolellisesti ja tarkasti.

Myös Osmo Anttalaisen kokema tilanne on järkyttävä, kun puhutaan oikeusvaltio Suomesta. Minun näkemykseni mukaan todistusaineisto on jo riittävä Mikko Kovalaisen vangitsemisoikeudenkäynnin aikaansaamiseen. Vaadin Rovaniemen hovioikeutta kumoamaan Raahen käräjäoikeuden päätöksen ensi tilassa. Mielestäni asia on niin selkeä, että pääkäsittelyn suorttaminen asiassa olisi valtion varojen tuhlausta. Oikeusturvani kannalta ja oikeusvarmuuden saamiseksi pääkäsittely näyttää kuitenkin olevan välttämätön
Lähetän tämän vastaukseni tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös oikeuskanslerille ja keskusrikospoliisille.


Kalajoella 14.12.2008 Erkki Aho

Ei kommentteja: