tiistai 2. joulukuuta 2008

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen päätösPäätös 9.9.2008 Dnro 136/41/08

Tässä jälleen kerran hyvä esimerkki, miten kollegiaalinen suojelujärjestelmä toimii: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös.

Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään toimenpiteisiin syyttäjä Sulo Heiskarin ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan johdosta. Epäilen molempia syyttäjiä rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske teki suojelupäätöksen asiassa.

Kun luin allaolevaa saamaani apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöstä, niin mieleeni tuli oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:
Jos asiamies tai avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi, saa oikeus evätä häneltä vallan esiintyä siinä jutussa. Oikeus voi myös, milloin syytä on, kieltää häneltä oikeuden enintään kolmen vuoden aikana toimia siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Jos kysymys on asianajajasta, oikeuden on päätöksestään ilmoitettava yleisen asianajajayhdistyksen hallitukselle.


Valtakunnansyyttäjäviraston päätös 9.9.2008 Dnro 136/41/08
Aihe: Mikko Kovalainen

Te olette Keskusrikospoliisille osoittamassanne kirjoituksesanne katsonut mm. Oulun kihlakunansyyttäjän Esa Mustosen toimivan Oulun kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin rikoskumppanina.
Kirjoituksenne ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Syyttäjän menettelyn osalta kirjoituksastanne ei käy riittävän yksilöidysti selville, mihin virheeseen, missä vaiheessa ja millä tavalla katsotte syyttäjän syyllistyneen. Valtakunnansyyttäjäviratolla ei ole siitä olmenevien tietojen perusteella mahdollista tutkia syyttäjän menettelyä.
Kirjoituksenne liite palautetaan ohessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske
Neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen
Tiedoksi
Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen
Kihlakunnansyyttäjä Sulo HeiskariSelvyyden vuoksi mainitsen nämä kyseessä olevat kirjoituksen liitteet:
1. Selvitys syyttäjä Esa Mustosen toiminnasta Mikko Kovalaisen asiassa
2. „Olet Maamme Armahin Suomenmaa“- kirja
3. „Olet Maamme Armahin Suomenmaa“- kirjan asiakirjoista yksityiskohtainen selvitys, mistä käy selville mihin rikoksiin muun muassa syyttäjä Sulo Heiskari on syyllistynyt
4. „Laman ja Rahan pelurit“- kirja
5. DVD-elokuva: „Mayday From Finland“


Huomautus
Mikko Kovalaisen teot näkyvät yksilöitynä päiväkirjassani www.erkkiaho.com/blog.

Ei kommentteja: