torstai 4. joulukuuta 2008

Korkeimman oikeuden lainvastaisuudet jatkuvat
Palautin 16.10.2008 Korkeimman Oikeuden perustelemattoman päätöksen nro 2198 takaisin Korkeimpaan oikeuteen uudelleen ratkaistavaksi. Lähetin purkuhakemuksia koskevan aineiston suoraan Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelolle.

Purkuhakemuksen loppuun kirjoitin seuraavan kappaleen:

Palautan päätöksen H2007/1545 takaisin Korkeimpaan oikeuteen uudelleen ratkaistavaksi Suomen lain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä tavalla eli päätös on perusteltava lain mukaisesti. Pyydän ettei asian käsittelyyn käytetä yhtä pitkää aikaa kuten nyt käytettiin, koska aineisto on selkeä ja kiistaton. Tein edellisen purkuhakemuksen 16.7.2007 ja sain KO:n lainvastaisen päätöksen 13.10.2008. Pyydän lainmukaista käsittelyä ilman aiheetonta viivytystä.
Kalajoella 16.10.2008 Erkki Aho

Korkeimman oikeuden päätös 01.12.2008 nro 2597 diaarinumero H2008/220
Ratkaisun on esitellyt esittelijä Tero Mikkola ja asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Möller, Lehtimaja ja Bygglin.

Ratkaisussa lukee: Aho ei ole esittänyt hakemuksensa tueski sellaisia perusteita, joiden johdosta Korkeimman oikeuden päätös voitaisiin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännösten nojalla poistaa tai purkaa. Sen vuoksi Korkein oikeus hylkää hakemuksen.
Hakemus asiakirjoineen palautetaan Aholle.

Kommentti ratkaisuun: Ratkaisu on edelleen Suomen perustuslain, oikeudenkäymiskaaren ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Lisäksi kaikki ratkaisuun osallistuneet esittelijäneuvokset olivat esteellisiä käsittelemään asiaan.
Minun on jälleen kerran palautettava Korkeimman oikeuden päätös asian- ja lainmukaiseen käsittelyyn.

Ei kommentteja: