tiistai 2. joulukuuta 2008

Syyte kevyellä pohjalla

Raahen käräjäoikeuden välipäätöksiä 21.8.2008
Varatuomari Mikko Kovalainen on tehnyt rikostutkintapyynnön 20.12.2007 Erkki Ahon nettipäiväkirjan kirjoituksesta 26.4.2007 ja hän on vaatinut rangaistusta Aholle törkeästä kunnianloukkauksesta.

Syyttäjä Esa Mustonen nosti syytteet asiassa Erkki Ahoa vastaan rikostutkinnan perusteella. Tutkinnanjohtajana asiassa oli Ylivieskan poliisi Raimo Ollila.

Lisäksi varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Ahon irtainta omaisuutta hukkaamiskieltoon ja vakuustakavarikkoon 4000 euron + korot määrästä. Varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Ahoa maksamaan tämän hakemuksen tekemisestä 480 euroa laillisine korkoineen. Varatuomari Mikko Kovalainen vaati Erkki Aholle myös mielentilatutkimusta.

Raahen käräjäoikeus käsitteli asiaa torstaina 21.8.2008 valmisteluistunnossa ja hylkäsi varatuomari Mikko Kovalaisen vaatimukset hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta. Myös Kovalaisen vaatima Ahon mielentilatutkimus sai Raahen käräjäoikeudelta hylkäävän päätöksen. Raahen käräjäoikeus ei suostunut myöskään oikeuskäsittelyn siirtoon, jota varatuomari Mikko Kovalainen oli vaatinut.
Varatuomari Mikko Kovalainen ei ilmestynyt valmisteluistuntoon lainkaan.

Syyttäjä Esa Mustosen syyte

Syytteen teonkuvauksen mukaan Aho olisi syyllistynyt törkeään kunnianloukkaukseen nettipäiväkirjassaan kolmessa eri virkkeessä, jotka syyttäjä on maininnut syytteessä. Ensimmäisen kohdan mukaan Aho olisi todennut, että Kovalainen on väärentänyt avoimia valtakirjoja. Toisen kohdan mukaan Aho olisi todennut, että on syytä epäillä Kovalaisen käyttäneen luottamusmiesasemaansa väärin. Kolmannessa kohdassa Aho väittää Kovalaisen lainanneen rahaa päämieheltään ja jättäneen ne maksamatta. Syyttäjä katsoo kaikkien näiden toteamusten täyttävän törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Syytteen sanamuodon perusteella on ymmärrettävissä, että syyttäjä on katsonut kunnianloukkauksen tapahtuneen nimenomaan lain 24 luvun 9 §:n 1 kohdan tarkoittamalla tavalla, mutta törkeäksi teon tekee se, että se on ollut joukkotiedotusvälineen kautta lukuisten ihmisten saatavilla. Syyttäjä ei ole esittänyt kuitenkaan mitään sellaisia lakiin perustuvia syitä, jotka osoittavat teon kokonaisuudessaan törkeäksi.Erkki Aho esitti kaikkiin kolmeen syytteen kohtaan aukottomat todistusaineistot, joita myös syyttäjä Esa Mustonen piti riidattomina.

Mikko Kovalainen on itse tunnustanut todistusaineiston mukaan väärentäneensä avoimia asianajovaltakirjoja sekä lainaneensa päämieheltään rahaa. Rahanlainauksista todisteena on myös pankkitosite ja oikeuden päätös. Samoin esitetyt oikeudenkäyntitapaukset Mikko Kovalaisen hoitamina olivat asiakirjanäyttöjen ja kuulustelukertomusten mukaan sellaisia, että niiden perusteella Erkki Aholla oli perusteltu syy epäillä varatuomari Mikko Kovalaisen käyttäneen luottamusmiesasemaansa väärin. Myös todistajat voivat todistaa asian.

Asian pääkäsittely on 2.9.2008 klo 9.00 Raahen käräjäoikeudessa.

Ei kommentteja: