perjantai 12. joulukuuta 2008

Matti Juhani Saari - 11 kuolluttaLyhyt on elämä,
lyhyt on kuolema,
pitkä on Tuonelan virta.

Kukat kukkii,
päivät päättyy,
rakkaus ikuisesti kestää.

"Yhteensä 11 ihmistä on kuollut ammuskelussa Kauhajoen Koti- ja laitostalousoppilaitoksella. Poliisi epäilee ampujaksi 22-vuotiasta Matti Juhani Saarta. Hän menehtyi itse aiheuttamiin vammoihinsa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa useita tunteja ammuskelun jälkeen."

On syytä epäillä, että Kauhajoen poliisi menetteli ampuma-aselain vastaisesti. Lain mukaan poliisin olisi pitänyt ottaa ase pois kuulemisen yhteydessä. Tässä lakipykälä, jonka mukaan poliisin olisi tullut toimia.
Ampuma-aselaki 9.1.1998/1
92 § Väliaikainen haltuunotto
Jos on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin, taikka jos niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille, poliisin on viipymättä tehtävä päätös esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun.
Poliisimiehen on otettava ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset pois niiden haltijalta, jos niiden väärinkäytön vaara on ilmeinen. Poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava pois ottamisesta sen paikan poliisilaitokselle, jonka toimialueella esineet on otettu pois niiden haltijalta, tai luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle. Poliisin on 14 vuorokauden kuluessa esineiden pois ottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin päätöksen tekemiseksi esineiden ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun tai luovutettava pois otetut esineet takaisin niiden haltijalle.

Syyteharkintaan

Poliisin toiminta Kauhajoen koulusurmaajan aseasiassa etenee syyteharkintaan. Asiasta päätti Satakunnan kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Timo Luosma. Esitutkinta on nyt valmis.
Poliisia epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun kouluampuja Matti Saari sai pitää aseensa.

Kysyttävää

Yhteiskunnallinen kehitys Suomessa on johtanut siihen, ettei lähimmäisestä välitetä enää samalla tavalla kuin ennen. Yhteisöllisyys on kadonnut nykyisessä elämänmuodossa. Vanha sanonta: "joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee" pitää paikkansa. Nykyinen lainsäädäntö estää vanhempia ohjaamasta lapsia oikealle tielle. Joensuulainen aviopari haastettiin oikeuteen, kun he olivat myöntäneet lastensa tukistelun, läimäytykset ja luunapit, koska lapset eivät ole totelleet sanallisia kieltoja. Vapaa kasvatus on johtanut siihen, ettei lapsi opi tietämään mikä on oikein ja mikä on väärin. Nykyisin katsotaan, että lapsille tulee estoja, kun heitä kasvatetaan isällisin ottein.
Koulussa oppilasryhmiä on suurennettu eikä opettajilla ole mahdollisuutta huolehtia oppilaista riittävän yksilöllisesti, lämmöllä ja rakkaudella. Koulukiusaaminen on entistä yleisempää ja törkeämpää. Nykyisin yhteiskunta on yksilölle turvaton, kylmä ja kalsea. Turvattomuuden tunne kasvaa entisestään. Monessa koulussa on siirrytty pois turvallisesta kotiluokkasysteemistä. Nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa lasten vanhemmilla ei ole riittävästi aikaa lapsilleen. On ponnisteltava jokapäiväisen leivän eteen lasten edun kustannuksella. Lapset kokevat entistä enemmän turvattomuutta ja saavat niin sanottua vapaata kasvatusta. Käytännössä se merkitsee vapautta ilman vastuuta. Suomessa joka kolmas avioliitto päättyy eroon. Moni lapsi jää ilman isällistä kasvatusta.

Yhteiskunta antaa mahdollisuuden eristäytyä ja netistä tulee tällaisille henkilöille keskeinen seurusteluväline. Henkilöt syrjäytyvät. Mielenrauha järkkyy. Netti on lähes ainoa mielenkiinnon kohde. Voidaan kysyä: Eikö kukaan kuule? Miksi ei puututa tällaiseen syrjäytymiseen. Merkit tällaisesta syrjäytymisestä ja siihen johtaneesta kehityksestä on monen yksilön kohdalla selkeät ja kiistattomat. Matti Juhani Saaren vanhemmat erosivat. Matti oli koulukiusattu. Hän keskeytti lukion ja hän keskeytti armeijan. Ne eivät ole kannustavia kokemuksia. Matilla oli mielenterveydellisiä ongelmia. Miksi niitä ei hoidettu?

Mielestäni Matti Juhani Saari sai liian helposti hankkitua aseen. Ennen Suomessa tarvittiin kahden henkilön todistus siitä, että jollekin voitiin antaa aseen hankintalupa. Nyt sellaista ei vaadita. Sellainen menettely voisi aiheutta nykyaikana henkilöille henkisiä estoja. Matti Juhani Saari esitti netissä ampumavideoitaan. Poliisille tehtiin asiasta ilmoitus. Eikö poliisilla hälyytyskellot soineet tuossa tilanteessa? Poliisi kuulusteli Matti Saarta, mutta ei ryhtynyt asian vaatimiin toimepiteisiin. Oliko poliisi tehtäviensä tasalla vai johtuuko menettely siitä, että poliiseilla on tietokoneissa estot, etteivät he pääse youtube-sivuille katsomaan videoita? Olen itse saanut konkreettisesti kokea sen miten välinpitämättömästi poliisi toimii. Poliisi ei tunne yhteiskunnallista vastuutaan eikä edes lain edellyttämää vastuutaan asioissa. Kävikö tässäkin tapauksessa näin?

Ovatko Jokelan ja Kauhajoen kaltaiset tapahtumat tulleet jäädäkseen suomalaiseen yhteiskuntaan?

Ei kommentteja: