torstai 30. syyskuuta 2010

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitushallitukselleOlen saanut kahden poliisihallitukselle tehdyn virka-apupyynnön jälkeen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta pyytämäni oikeudenkäyntiaineiston, mikä kiistatta osoittaa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon, syyttäjä Esa Mustosen ja käräjätuomari Jaakko Raittilan rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Kun tähän lisätään kaksi vuotta aikaisemmin samaisen Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasian oikeudenkäyntiin toimittamani aineisto tutkinnanjohtaja Raimo Ollilalle, syyttäjä Esa Mustoselle ja käräjätuomari Jaakko Raittilalle, niin saadaan todella kattava paketti näiden henkilöiden rikosepäilyjen todistamista varten. Katso
Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Poliisirikoksia tutkii valtakunnansyyttäjävirastossa Heli Haapalehto, mutta hän ei ole puolen vuoden aikana saanut mitään aikaan rikostutkinnoissa. Siksi käännyn valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ja poliisihallituksen puoleen ja tiedustelen, kenelle lähetän todistusaineistot ja kenelle selostan rikokset ja juridiikan asioissa, koska näyttää siltä, että poliisiin ja poliisirikoksia tutkivaan henkilöön ei voi luottaa.

Myös valitukseni Rovaniemen hovioikeudelle paljastaa syyttäjä Esa Mustosen ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan rikolliseksi epäiltävä toiminta. Rovaniemen hovioikeuden olisi Suomen lain mukaan pitänyt reagoida vakaviin rikoksiin ja antaa suullinen käsittely asiassa, jotta oikeus olisi toteutunut. Rovaniemen hovioikeus mielestäni tahallisesti pitkitti asian käsittelyä ja suojeli rikollista toimintaa. Kaiken lisäksi Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittelyä eikä huomioinut päätökseen kirjallista todistusaineistoa. Katso

Katso totuus Mikko Kovalaisen toiminnasta
A.J:n todistus Rovaniemen hovioikeudelle todistaa Mikko Kovalaisen toiminnan

http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Lehtijuttu kertoo totuuden: Värikästä menoa … http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

katso Ahojahti
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Laamanni näki vaan ei huomannut
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Katso Oikeuden päätösten laadunvalvonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeuden-paatosten-laadunvalvonta.html

Katso: Selvityspyyntö oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Ahojahti jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ahojahti-jatkuu.html

Valituslupapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Pertti Rönkkö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Varsinainen pölövästi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/varsinainen-polovasti.html

Loppulausunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/06/loppulausunto-asiassa-8630r1412810.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty lainmukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-en-saanut-oikeudenmukaista.html

Lehdistötiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/lehdistotiedote.html

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/miksi-kukaan-ei-kuule-avunhuutojani.html

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/karajaoikeuden-paatos-ja-kommentit.html

Erkki Aho vastaa – vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Kantelu Kalevan uutisoinnista Julkisen sanan neuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Suojelupäätös – virkarikos?
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/09/suojelupaatos-virkarikos.html


Kalajoella 30.09.2010

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: