maanantai 6. syyskuuta 2010

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit


Ylivieskan-Raahen käräjäoikeus käräjätuomari Jaakko Raittila on antanut asiassani tuomion. Asioissani rikostutkijana ja tutkinnanjohtajina ovat olleet esteelliset poliisit sekä esteelliset syyttäjät. Sen asian käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila jätti huomioimatta. Tuomio on siis syntynyt rikosten avulla. Tein asiasta oikeudenkäyntiväitteet, mutta ne jätettiin käsittelemättä niin Raahen käräjäoikeudessa kuin nyt Ylivieskan käräjäoikeudessa. Menettely on kansalaisen oikeusturvan kannalta kestämätön tilanne. Tärkeimmät asiat ovat tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyys. Tämä on täydennys kanteluuni oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjävirastoon sekä keskusrikospoliisille.

YLIVIESKA-RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUS
Ylivieskan kanslia
Tuomioistuimen kokoonpano:
käräjätuomari Jaakko Raittila

TUOMIO 10/1034

Asiano: 6.9.2010 R 10/506

Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen

Vastaaja AHO ERKKI JOHANNES

Asianomistaja KOVALAINEN MIKKO

Asia TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS

Vireille 27.4.2010

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS
25.7.2008 - 23.6.2009 KALAJOKI

Aho on esittänyt toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Lisäksi hän myös muulla tavalla halvensi toista.

Hän esitti valheellisia tietoja tai vihjauksia Mikko Kovalaisesta sekä halvensi tätä seuraavalla tavalla:

1. Raahen käräjäoikeuteen 25.7.2008 saapuneessa 24.7.2008 Kalajoella allekirjoittamassaan kirjeessä hän kirjoitti: "Todisteen mukaan VT Mikko Kovalainen on väärentänyt myös Heli Wikströmin nimen avoimeen asianajovaltakirjaan tämän tietämättä. Heli Wikströmin kirje ja avoin asianajovaltakirja todistusaineistona."

Erkin kommentti: Tässä on todisteena Heli Wikströmin löytämä avoin asianajovaltakirja korkeimmasta oikeudesta. Heli Wikström todistaa, että hän ei ole allekirjoittanut tuota nimeä avoimeen asianajovaltakirjaan eikä myöskään hänen sisarensa.

2. Raahen käräjäoikeuteen käräjätuomari Jyrki Määtälle ja muille henkilöille 5.8.2008 lähettämässään sähköpostiviestissa hän kirjoitti: "Sain maanantaina 4.8.2008 n. klo 20.25 puhelinsoiton Helsingistä. Sen mukaan myös helsinkiläisellä Marjatta Frimanilla on hallussaan Mikko Kovalaisen väärentämiä asiakirjoja."

3. Rovaniemen hovioikeuteen ja eri henkilöille 10.8.2008 lähettämänsä sähköpostiviestin liitteiksi laittamissaan kirjoituksissa, jotka hän oli myös julkaissut kotisivullaan internetissä, hän kirjoitti:

3.1 "On syytä syytä epäillä, että Mikko Kovalainen on yksi Suomen oikeushistorian törkeimpiä ja viekkaimpia rikollisia, joka on tuhonnut jo monen ihmisen omaisuuden."

Erkin kommentti: Todistusaineistona tässä on Paavo ja Seppo Heikkisen tapaus Suomussalmelta, Heli Wikströmin tapaus Helsingistä ja Kaisa Suomalaisen tapaus Espoosta. Kaikkien osalta on selvitys mitä on tehty. Syyttäjä ja näköjään myös käräjätuomari eivät ole perehtyneet asioihin asian vaatimalla. Myös todistusaineiston esittäminen asioissa minulta estettiin oikeudenistunnossa.

3.2 "Lisätodisteena esitän asioita helsinkiläisen henkilön asioiden hoidosta, jotka Mikko Kovalainen on hoitanut kelvottomasti ja päämiehensä tappioksi. On syytä epäillä, että hän on käyttänyt luottamusmiesasemaansa törkeästi väärin."

Erkin kommentti: Kysymys on juuri Heli Wikströmin asioista, joista esitin todistusaineiston ja suurta osaa todistusaineistosta en saanut esittää oikeudessa.

3.3 "Kovalainen on toiminut niin, että hänen päämiehensä on syyttömästi pidätetty."

Erkin kommentti: Kysymys on Heli Wikströmin pidättämisestä.

4. Rovaniemen hovioikeuteen 1.9.2009 saapuneessa 31.8.2009 Kalajoella allekirjoittamassaan kirjeessä hän kirjoitti: "Olen selvittänyt myös kaksi laajaa rikosvyyhteä, joissa keskeisenä toimijana on ollut Masters of Law Mikko Kovalainen."

Erkin kommentti: Kysymys on Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin asioista, joista on kiistaton todistusaineisto, mutta syyttäjä ei perehtynyt asiaan eikä myöskään käräjätuomari. En saanut esittää todistusaineistoja asiasta oikeudessa.

5. Rovaniemen hovioikeuteen 9.4.2009 lähettämässään sähköpostiviestissä hän kirjoitti: "Katson, että Mikko Kovalainen käyttää tietoisesti väärin Suomen oikeusjärjestelmää ja aiheuttaa toiminnallaan yhteiskunnalle ja sen kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa."

Erkin kommentti: Olen esittänyt asioista kiistattomat todistusaineistot Paavo ja Seppo Heikkisen osalta. Syyttäjä ei ole perehtynyt asiaan eikä myöskään käräjätuomari. Samanlaisia asioita on myös Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin tapauksissa. Syyttäjä ei ole perehtynyt asiaan eikä myöskään käräjätuomari.

6. Häntä Jokilaaksojen poliisilaitoksen Kalajoen palvelupisteessä 23.6.2009 eräässä kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa todistajana kuulusteltaessa on hän kertonut kirjatun kuulustelukertomuksen mukaan: "Olen perehtynyt Mikko Kovalaisen toimiin perusteellisesti ja pidän häntä yhtenä Suomen oikeushistorian suurimpana rikollisena."

Erkin kommentti: Olen esittänyt todisteeksi avoimia asianajovaltakirjoja ja todistuksia siitä, että heidän nimensä on kirjoitettu avoimiin asianajovaltakirjoihin kymmenen eri henkilön osalta. Henkilöt eivät ole tienneet, että heidän asioitaan on hoidettu heidän tietämättään. Tästäkin on useita todistajalausuntoja. Lisäksi on todisteena useita laskuja, joissa on laskutettu sellaisia asioita, joita ei olisi pitänyt laskuttaa, esim. matkoja, jotka on tehty toisten kyydissä. Lisäksi on laskutettu sekä asiakasta että vakuutusyhtiötä. On lainattu päämieheltä rahaa. On jätetty lainat maksamatta, joista on myös todistajalausuntoja ja oikeudenpäätöksiä todisteena.

Kysymyksessä on katsottava olevan törkeän kunnianloukkauksen koska rikos on tehty toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville ja aiheuttamalla suurta ja pitkäaikaista kärsimystä.
Kunnianloukkausta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä tekotapa huomioiden.


2. TÖRKEÄ KUNNIANLOUKKAUS
13.10.2009 - 18.6.2010 KALAJOKI

Aho on esittänyt toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Lisäksi hän myös muulla tavalla halvensi toista.

Hän esitti valheellisia tietoja tai vihjauksia Mikko Kovalaisesta sekä muuten halvensi tätä seuraavalla tavalla:

1. Internetissä osoitteessa www.erkkiaho.com 13.10.2009 julkaisemassaan ja Rovaniemen hovioikeuteen 13.10.2009 saapuneessa Korkeimmalle oikeudelle osoittamassaan Kalajoella 13.10.2009 päiväämässään valituslupapyynnön ja valituksen käsittävässä kirjoituksessaan hän kirjoitti:

1.1. " Lisätodisteena esitän asioita helsinkiläisen henkilön asioiden hoidosta, jotka Mikko Kovalainen on hoitanut kelvottomasti ja päämiehensä tappioksi. On syytä epäillä, että hän on käyttänyt luottamusmiesasemaansa törkeästi väärin."

Erkin kommentti: Todisteena on Paavo ja Seppo Heikkisen tapaus Suomussalmelta, Kaisa Suomalaisen tapaus Espoosta ja Heli Wikströmin tapaus Helsingistä sekä Aino Jääskeläisen tapaus Tampereelta.

1.2. "Olen selvittänyt kolme erittäin laajaa varatuomari Mikko Kovalaisen hoitamaa juttua, joissa kaikissa on järkyttävää jälkeä. Rikosten uhrit ovat joutuneet varatuomari Mikko Kovalaisen puhdistamiksi ja vakuutusyhtiöiden laskuttamaksi."

Erkin kommentti: Kysymys on Paavo ja Seppo Heikkisen tapauksesta Suomussalmelta, Kaisa Suomalaisen tapauksesta Espoosta ja Heli Wikströmin tapauksesta Helsingistä. Nämä olivat kirjallisesti selostettuna asiana käräjäoikeuden tuomarille lähetetty, mutta todistusaineistoa minun ei annettu esittää oikeudessa.

1.3. "On täysin turhaa tutkia varatuomari Mikko Kovalaisen tekemiä tutkintapyyntöjä, sillä ne on tehty kiusanteko mielessä ja tavoitteena hänellä on tehdä ilkeyttä rehellisille ihmisille keinoja kaihtamatta. Kysymys on myös yhteiskunnan varojen väärinkäytöstä."

Erkin kommentti: Olen keskustellut asiasta myös eduskunnan päivystävän lakimiehen kanssa, joka totesi, että Mikko Kovalainen on prosessihäirikkö. Näistä tutkintapyynnöistä ja oikeustapauksista oli lukuisia esimerkkejä todisteena oikeudessa.

1.4. "Olen selvittänyt Suomussalmen tapauksen lisäksi Espoon ja Helsingin tapaukset, joissa ihmiset ovat joutuneet järkyttävien vääryyksien kohteeksi Mikko Kovalaisen hoitaessa heidän asioitaan."

Erkin kommentti: Olen selvittänyt nämä kolme tapausta ja tehnyt niistä lyhyen yhteenvedon oikeudelle, joista ilmenee perusrikos, jonka ympärille kytkeytyy laaja rikosvyyhti.

2. Internetissä osoitteessa www.erkkiaho.com 18.06.2009 julkaisemassaan Kalajoella 18.6.2010 päiväämässään "loppulausunto asiassa 8630/R/14128/10" -kirjoituksessaan hän kirjoitti: "Kovalainen on ollut mukana myös H.W:n jutussa, jossa keskeinen asia on perunkirjan laatiminen väärillä ja paikkansapitämättömillä tiedoilla. Kysymyksessä on erittäin laaja rikosvyyhti, jossa Kovalainen on keskeisessä roolissa."

Erkin kommentti: Asia on todistettu kiistattomasti asiakirjanäytöin, mutta oikeus ei ollut kiinnostut todistusaineistosta.

Kysymyksessä on katsottava olevan törkeän kunnianloukkauksen koska rikos on tehty toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville ja aiheuttamalla suurta ja pitkäaikaista kärsimystä.
Kunnianloukkausta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä tekotapa huomioiden.

Syyttäjän muut vaatimukset ja vastaus oikeudenkäyntikuluvaatimukseen

Vastaajalle rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena otettava huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden rikoksen suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Aho on tuomittu aikaisemmin 14.5.2007 Rovaniemen hovioikeudessa (Ylivieskan käräjäoikues 28.11.2005) törkeästä kunnianloukkauksesta ehdolliseen 3 kuukauden vankeusrangaistukseen ja 30.9.2009 Rovaniemen hovioikeudessa (Raahen käräjäoikeus 19.9.2008) törkeästä kunnianloukkauksesta 60 päiväsakon määräiseen sakkorangaistukseen.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Erkin kommentti: Ylivieskan käräjäoikeuden päätös on syntynyt esteellisen tutkijan, esteellisen tutkinnanjohtajan ja esteellisen syyttäjän toiminnan johdosta. Todistusaineisto on asiassa kiistaton. Rovaniemen hovioikeus ei antanut asiassa suullista käsittelyä eikä huomioinut kirjallista todistusaineistoa asiassa. Korkein oikeus antanut valituslupaa asiassa.

Ahon oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut määrällisesti kohtuullinen.

Asianomistajan vaatimukset

Kovalainen on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimuksiin törkeistä kunnianloukkauksista.

Hän on vaatinut Ahoa velvoitettavaksi korvaamaan
syytekohdan 1. osalta
- oikeudenkäyntikulut, 6.400 euroa
- henkisistä kärsimyksistä 12.000 euroa
- matkakulut (Helsinki-Ylivieska-Helsinki 536 km x 2 x 0,45 euroa/km), 482,40 euroa (määrä sisältää valtion korvattavaksi tulevat julkisen liikenteen maksut)
- majoituskulut, 30,50 euroa, ja
- kaksi kokopäivärahaa, yhteensä 72 euroa,
sekä syytekohdan 2. osalta
- henkisistä kärsimyksistä 12.000 euroa
- oikeudenkäyntikulut, 4.200 euroa
- matkakulut (Helsinki-Ylivieska-Helsinki 536 km x 2 x 0,45 euroa/km), 482,40 euroa (määrä sisältää valtion korvattavat tulevat julkisen liikenteen maksut)
- majoituskulut, 30,50 euroa, ja
- kaksi kokopäivärahaa, yhteensä 72 euroa,
kaikki laillisine viivästyskorkoineen.

Jos mahdollista, Aho on velvoitettava riittävällä, 10.000 euron uhkasakolla, heti poistamaan kaikki asiassa tarkoitetut internethäväistyskirjoitukset ja internetsivustoille oikeudettomasti laittamansa Kovalaista koskevat valokuvat.

Internet-häväistyskirjoitukset ovat olleet perusteettomia, loukkaavia, pitkäaikaisia, laajalevikkisiä ja jatkuvia, ja ne on tehty niin, ettei Aho ole edes yrittänyt tarkistaa Kovalaisen kautta loukkaus- ja häväistyskirjoitusten perusteita tai paikkansapitävyyttä.

Aho on ottanut nettihäväistyskirjoitusten laatimisen tavaksi eikä ole ojentunut useista aiemmista vastaavista tuomioista. Hän pitää kansalaisten kunniaa ja yhteiskunnan normeja pilkanteon kohteina.

Kovalainen on tarkistanut nettihäväistyskirjoitukset, tehnyt poliisille rikosilmoituksen ja perehtynyt asiaan, käynyt henkilökohtaisessa kuulemisessa, antanut loppulausunnon esitutkinnassa, tehnyt kirjallisen vaatimuksen käräjäoikeudelle ja ollut henkilökohtaisesti läsnä käsittelyissä. Oman auton käyttäminen on ollut välttämätöntä muun muassa sovittujen toimeksiantojen hoitamisen takia.

Vastaus: Aho on tunnustanut kirjoittaneensa kaikki teonkuvauksissa väitetyt kirjoitukset ja myös väitetyt tapahtumat oikeiksi. Hän on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä kunnianloukkauksiin, koska tällaiset rikokset ovat rangaistavia vain tahallisesti tehtyinä. Hänen vaikuttimensa on ollut totuuden selville saaminen; hän on laittanut kirjoitukset esille, koska asioiden tutkinta on hyvin vaikeaa. Hän ei ole ollut kirjoituksista yhteydessä Kovalaiseen mutta on saanut tältä muutaman häirintäsoiton niiden julkaisemisen jälkeen.

Hän on vastustanut Kovalaisen korvausvaatimuksia perusteettomina ja määrällisestikin kokonaisuudessaan kohtuuttomina. Kovalaisen matkakuluvaatimus on ollut perusteeton, ja Kovalaisen käyttämän auton rekisterinumero on selvitettävä. Kovalaisen jättämä oikeudenkäyntikululasku on ollut perusteeton.

Jos todistetaan, etteivät hänen kirjoituksensa pidä paikkaansa, ne poistetaan internetistä.

Sen varalta, että syytteet hylätään, hän on vaatinut valtiota velvoitettavaksi korvaamaan oikeudenkäyntikuluinaan 4.000 euroa, joka sisältää sekä matka- että asiakirjakulut.


TODISTELU

Kirjalliset todisteet 1. Aino Jääskeläisen selvitys
2. kaksi Kaisa Suomalaista koskevaa valtakirjaa, kirje 26.7.2010 ja lasku
3. Heli Wikströmiä koskeva valtakirja ja kirje
4. siirtokirja ja Reino Niskasen kirje
5. Kaisa Suomalaisen kirje 10.9.2009
6. Paavo ja Seppo Heikkisen vahinkoluettelo, Seppo Heikkisen todistus ja häntä koskeva valtakirja, Paavo Heikkisen todistus ja häntä koskeva valtakirja ja kolme Paavo ja Seppo Heikkistä koskevaa muuta valtakirjaa
7. Kotimaa -lehden artikkeli
8. Oulun raastuvanoikeuden jäsenten kirje Rovaniemen hovioikeudelle
9. selostus Pekka Pesosen kirjoittamasta kirjeestä ja itse kirje sekä ratkaisuselostuksia Kovalaista koskevista esiintymiskielloista (sisältyvät kirjettä lukuun ottamatta asiakirjaan "Vastaajan vastaus kanteeseen")
10. Ahon Pertti Virolaisen tekemäksi käsittämän aineiston sivu 26
11. tutkinnanjohtaja Pekka Piipon selvitys Oulun lääninhallitukselle


PERUSTELUT

Syyksilukemisen perustelut

Kunnianloukkauksena on rangaistavaa valheellisen tiedon tai vihjauksen esittäminen toisesta niin, että teko on omiaan aiheuttamaan loukatulle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Lisäksi myös muulla tavalla toisen halventaminen on rangaistavaa. Kunnianloukkauksena ei pidetä kuitenkaan arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn esimerkiksi elinkeinoelämässä ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä (rikoslaki 24 luku 9 §).

Koska Aho on riidattomasti kirjoittanut teonkuvauksissa tarkoitetut kirjoitukset ja myös lähettänyt tai julkaissut ne väitetyillä tavoilla, rikosoikeudellisesti merkitykselliseksi kysymykseksi on jäänyt, onko hänen menettelynsä ollut sallittua vai rangaistavaa.

Hän on pääkäsittelyssä lausumansa perusteella päätynyt pitämään kirjoittamiaan väitteitä ja vihjauksia tosina sen perusteella, mitä on kuullut esimerkiksi Heli Wikströmin, Aino Jääskeläisen, Kaisa Suomalaisen, Reino Niskasen ja Paavo ja Seppo Heikkisen tahoilta. Hänen päätelmässään ei ole hänen saamansa tiedon valossa ja ihmisten päättelytapa huomioon ottaen ollut sinänsä erikoista tai ihmeellistä, mutta asiassa on ratkaistava se, onko tällaisia johtopäätöksiä saanut esittää julkisesti tai lainkaan. Hän on oikeudenkäynnissä pyrkinyt jättämillään todisteilla osoittamaan kirjoittamansa väitteet todenperäisiksi.

Erkin kommentti: Asiat on pyritty todistamaan oikeiksi kirjallisilla ao. henkilöiden todistuksilla, koska oikeuteen heitä ei ollut mahdollisuus kutsua eikä heitä voitu kuulla puhelimitse. Tältä osin en voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomarilla oli ennakkoasenne asiaan ja hänen tietoinen tarkoituksensa oli saada aikaan väärä oikeuden päätös.

Aino Jääskeläisen selvityksestä on ilmennyt Jääskeläisen kanta Kovalaisen menettelytavoista ja Kovalaisesta itsestään, mutta siitä ei ole selvinnyt, että Kovalainen olisi esimerkiksi väärentänyt asiakirjoja.

Erkin kommentti: Pertti Virolaisen kirjoittama sivu 26 todistaa Aino Jääskeläisen ja parin muun henkilön ihmetellyn siitä, että Kovalainen on voinut hoitaa asioita heidän tietämättään ja kirjoitta heidän nimensä avoimiin asianajovaltakirjoihin.

Kaisa Suomalaista koskevista valtakirjoista ei ole selvinnyt, että ne olisi väärennetty, vaikka 30.9.2004 allekirjoitettuun valtakirjaan on kirjoitettu "VÄÄRENNETTY". Kirjeestä 26.7.2010 tai laskusta ei myöskään ole selvinnyt mitään, mikä olisi tukenut Ahon kirjoituksia.

Erkin kommentti: Kaisa Suomalainen itse todistaa kirjallisesti, että asiakirjaan on hänen nimensä väärennetty ja että hän löysi tuon asiakirjan hovioikeuden arkistosta. Hän siis oli täysin tietämätön, että asia oli viety hovioikeuden käsittelyyn.

Heli Wikströmiä koskevasta valtakirjasta ei ole selvinnyt, että se olisi ollut väärennetty tai että se olisi ollut Kovalaisen väärentämä, ei myöskään Wikströmin kirjeestä siitä huolimatta, että siitä on ilmennyt Wikströmin kanta Kovalaisen tällaista koskevasta menettelystä.

Erkin kommentti: Heli Wikström itse kirjallisesti todistaa, että hänen ja hänen sisarensa nimi on ko. asiakirjaan väärennetty ja että se on löytynyt korkeimman oikeuden kansiosta.

Vaikka siirtokirja on päivätty Espanjassa, siitäkään ei ole selvinnyt, että siinä olevat allekirjoitukset olisivat olleet väärennettyjä, ei edes siitä huolimatta, etteivät allekirjoittajat olisi itse käyneet Espanjassa. Reino Niskasen kirjeestä on ilmennyt hänen kantansa Kovalaisesta ja tämän menettelystä, mutta sekään ei ole osoittanut Ahon väittämiä todenperäisiksi.

Erkin kommentti: On otettava huomioon asiakirjan luonne. Allekirjoitus ja todistajat. Kun tehdään tällainen allekirjoitus niin silloin pitää päämiehen olla myös paikalla. Kun lisäksi kaikki kolme vakuuttavat, että nimikirjoitus ei ole heidän laatimansa niin silloin on syytä epäillä rikosta.
Kaisa Suomalaisen kirjeestä 10.9.2009 on ilmennyt hänen näkemyksiään muun muassa Kovalaisen menettelyyn liittyen, mutta näkemykset eivät ole osoittaneet Ahon väitteitä tosiksi.

Erkin kommentti: Todistusaineistoa en saanut oikeudessa esittää.

Paavo Heikkisen allekirjoittamasta vahinkoluettelosta on ilmennyt hänen ja mahdollisesti Seppo Heikkisenkin näkemys kärsimistään ja valtiolta haettavista vahingoista. Heidän allekirjoittamistaan todistuksista on ilmennyt heidän kantansa vanhojen valtakirjojen allekirjoituksia koskien, mutta niistä tai valtakirjoistakaan ei ole selvinnyt, että valtakirjojen allekirjoitukset olisivat olleet väärennettyjä.

Erkin kommentti: Jopa sokea Reetta voi nähdä, että asiakirjat ovat väärennettyjä eli ne eivät ole Paavo ja Seppo Heikkisen allekirjoittamia.

Kotimaa -lehden artikkelilla ei ole ollut poikkeuksellisesta uutisestaan huolimatta merkitystä asiaa ratkaistaessa. Myöskään Oulun raastuvanoikeuden jäsenten kirjoittamasta kirjeestä ei ole selvinnyt yhteyttä tähän asiaan.

Erkin kommentti: Käräjätuomari ei ole perehtynyt asiaan. Oulun raastuvan oikeuden jäsenten kirjoittama kirje Rovaniemen hovioikeudelle on nykyisen Raahen laamannin allekirjoittama ja koskee sitä oikeudenkäyntiä, johon Mikko Kovalainen oli haastanut väärät henkilöt vastaajiksi, koska todelliset syylliset olivat Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen ja hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen. Kuulustelukertomuksista käy selkeästi ilmi miten Kovalainen on toiminut päämiehensä Paavo Heikkisen asioissa. Paavo ei ollut saanut puhua lainkaan ja Kovalainen oli keskittynyt Paavon mukaan kokonaan vääriin asioihin. Käräjätuomarin mukaan Kovalaisen toimintaa oikeudessa on Rovaniemen hovioikeuden kiinnitettävä huomiota.

Pekka Pesosen kirjeestä on ilmennyt hänen kantansa Kovalaisen menettelytavoista, mutta siitäkään ei ole selvinnyt Ahon väitteiden oikeellisuus.

Erkin kommentti: Pesosen kirjeestä käy todistajalausuntona ilmi Kovalaisen menettelytavat.

Kovalaisen ilmoittaman mukaan hän on saanut esiintymiskieltoja eri tuomioistuimissa, joten tämä on ollut riidatonta, mutta tällä ei ole osoitettu olleen merkitystä asiaa ratkaistaessa.

Erkin kommentti: Kovalainen sai puhua oikeudessa suu vaahdossa todistamatta väitteitään. Kyllä terve maalaisjärki asettaa Kovalaisen uskottavuuden kyseenalaiseksi, jos hän on saanut esiintymiskiellon useisiin oikeusasteisiin sekä lukuisiin käräjäoikeuksiin. Katso

Oikeudenkäymiskaari 15 luku
10 a § (12.12.1958/497)
Jos asiamies tai avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi, saa oikeus evätä häneltä vallan esiintyä siinä jutussa. Oikeus voi myös, milloin syytä on, kieltää häneltä oikeuden enintään kolmen vuoden aikana toimia siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Jos kysymys on asianajajasta, oikeuden on päätöksestään ilmoitettava yleisen asianajajayhdistyksen hallitukselle.
Milloin asiamieheltä tai avustajalta on evätty oikeus esiintymiseen, on hänen päämiehelleen, jollei tämä ole oikeudessa saapuvilla ja tahdo itse asiaansa ajaa, varattava tilaisuus hankkia kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiamies.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa asiamies tai avustaja hakea muutosta valittamalla, mutta on päätöstä valituksesta huolimatta heti noudatettava.

Ahon Pertti Virolainen -nimisen henkilön tekemäksi käsittämän aineiston sivusta 26 ei ole selvinnyt, että Ahon väittämät olisivat olleet totuudenmukaisia.

Erkin kommentti: Asia liittyy Aino Jääskeläisen ja kahden muun henkilön kummeksuntaa siitä, että Kovalainen on voinut kirjoittaa heidän nimensä avoimiin asianajovaltakirjoihin ja hoitaa asioita heidän tietämättään. Tähän liittyy myös Aino Jääskeläisen laaja todistusaineisto, jonka todisteet käräjätuomari Raittila kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoksi.

Tutkinnanjohtaja Pekka Piipon selvityksestäkään ei ole selvinnyt Ahon väitteiden totuudellisuus. Siitä on sitä vastoin ollut luettavissa Piipon näkemys Kovalaisen poikkeuksellisesta menettelystä erään asian esitutkinnassa. Tämä on tukenut Ahon väittämiä siitä, että Kovalainen olisi aiheuttanut toiminnallaan yhteiskunnalle vahinkoa. Tällainen mahdollinen vahingon aiheuttaminen on liittynyt kuitenkin vain yhteen esitutkintaan, kun taas Ahon esittämä vihjaus on liittynyt Kovalaisen toimintaan yleisesti.

Erkin kommentti: Käräjätuomari ei ole käsittänyt, että aiheettomasta tutkinnasta on aiheutunut yhteiskunnalle kuluja. Piipon todistus on kiistaton näyttö asiasta. Myös Paavo Heikkisen tapauksessa on Kovalainen haastanut vääriä vastaajia oikeuteen. Asiasta on myös oikeuden päätös. Kaisa Suomalaisen osalta on useita oikeuden päätöksiä, jotka Kovalainen on hävinnyt.

Ahon jättämän aineiston perusteella on vahvistunut kuva siitä, että hän on saanut usean tahon mielipiteiden ja näiltä saamiensa viitteiden takia aihetta epäillä Kovalaisen menettelyssä olevan arvosteltavaa. Olennaista kuitenkin on, onko tämä perustanut hänelle oikeuden esittää väittämänsä rankaisematta. Vaikka hänellä on ollut oikeus ilmaista mielipiteensä ja viestinsä kenenkään ennalta estämättä (Suomen perustuslaki 12 §), myös Kovalaisen kunnia on ollut perusoikeutena turvattu (sama laki 10 §). Tässä ristiriitatilanteessa on ratkaistava, kumpi oikeuksista joutuu väistymään, sananvapauden ja tiedonjulkistamisen tarve vai asianosaisen kunnian suoja.

Erkin kommentti: Olen keskustellut asiasta eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen kanssa ja hän oli sitä mieltä, että kansalaisten on hyvä tietää Mikko Kovalaisen toiminnasta. Asia kuuluu poliisin tutkittavaksi ja eduskunnan päivystävä lakimies katsoi, ettei asia kuulu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Minun oikeustajuni mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen olisi tullut ohjata asia poliisin tutkittavaksi.

Kovalainen on harjoittanut elinkeinotoimintaa lakimiesavustajana, joten hänen elinkeinotoimintaansa liittyvää menettelyään on saanut arvostella tavalla, joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Siltä osin kuin Aho on esittänyt Kovalaisen olevan Suomen oikeushistorian törkeimpiä ja viekkaimpia rikollisia, joka on tuhonnut monen omaisuuden, väite on jäänyt paitsi osoittamatta ollut jo yleisluontoisuudessaan sisällöltään niin halventava, ettei sellaisen esittämistä oikeuta edes se, että Kovalainen on riidattomasti tuomittu vuosia sitten kahdesta vastoin parempaa tietoa tehdystä ilmiannosta. Tuohonkaan tuomioon Aho ei ole kirjoituksissaan edes selvästi viitannut. Selvää kuitenkin on, ettei rikoksesta tai rikoksista tuomitseminen oikeuta sen varjolla missään tapauksessa halventamaan ja loukkaamaan tuomittua.

Erkin kommentti: Pidin tärkeänä, että kansalaiset saavat oikeutta. Siksi pyysin, että oikeudenistuntoa siirretään. Käräjätuomari Raittila ei suostunut oikeudenistunnon siirtämiseen. Siis hänellä oli kiire saada aikaan väärä päätös. Minä esitin myös, että käsitellään asiat siten, että käydään kaikki kolme tapausta läpi oikeudenkäyntiväittäminä, joilla todistetaan poliisin ja syyttäjän esteellisyys, koska he eivät ole perehtyneet asiaan. Samalla olisi varmennettu ettei Kovalainen pääse sotkemaan asioita. Tähänkään käräjätuomari Raittila ei suostunut. Minulta siis estettiin rikosten todistaminen. Minulta estettiin todistajien käyttö. Minulta estettiin oikeusavustajan käyttö.

Aho ei ole osoittanut eikä saattanut todennäköiseksi, että Kovalainen olisi väärentänyt Ahon kirjoituksissaan mainitsemia tai vihjaamia allekirjoituksia. Hänellä ei ole myöskään ollut pelkän puhelinsoiton perusteella aihetta vihjata, että Kovalainen olisi väärentänyt useampiakin asiakirjoja. Hän ei ole osoittanut, että Kovalainen olisi hoitanut jonkun asioita kelvottomasti ja tämän tappioksi, että Kovalainen olisi käyttänyt luottamusmiesasemaansa väärin tai että tämän päämies olisi tämän toimien takia syyttömästi pidätetty. Hän ei ole myöskään osoittanut selvittäneensä rikosvyyhtejä tai asioita, joiden uhrit olisivat menettäneet varansa, joutuneet vakuutusyhtiöiden laskuttamiksi ja joissa Kovalainen olisi ollut keskeisenä toimijana. Myös väite siitä, että Kovalainen käyttäisi oikeusjärjestelmää tietoisesti väärin ja aiheuttaisi toiminnallaan yhteiskunnalle ja kansalaisille suurta taloudellista vahinkoa, on jäänyt paitsi osoittamatta ollut tämäkin sisällöltään jo lähtökohtaisesti kohdettaan halventava. Väite olisi saattanut keskeisesti elinkeinon harjoittamiseen ja esimerkiksi tutkinnanjohtaja Piipon tarkoittamaan esitutkintaan liittyvänä olla puolustettava mutta on nyt yleisluontoisuutensa takia ylittänyt selvästi hyväksyttävän menettelyn rajan. Koska Aho ei ole osoittanut väitteitään todenperäisiksi eikä edes niiden todenperäisyyttä uskottavaksi, hänen väittämiään tietoja ja vihjauksia on pidettävä valheellisina.

Erkin kommentti: Edelläoleva teksti osoittaa sen, että käräjätuomari Raittila ei ole paneutunut asiaan juuri lainkaan. Koska huomasin asian, niin pyysin oikeudenkäynnin siirtoa. Siihen käräjätuomari Raittila ei suostunut. En halunnut vapaaehtoisesti mennä oikeudenistuntoon, jossa katsoin oikeusturvani täysin asioihin perehtymättömien henkilöiden varassa.

Väite, jonka mukaan Kovalaisen tutkintapyyntöjä on täysin turha tutkia sen takia, että ne on tehty kiusantekomielessä ja tavoitteena tehdä ilkeyttä keinoja kaihtamatta ja että kysymys on myös yhteiskunnan varojen väärinkäyttämisestä, on sekin jäänyt Piipon selvityksestäkin huolimatta osoittamatta. Vaikka Kovalainen on ollut lakimieselinkeinon harjoittaja, elinkeinon harjoittamista sivuavat väitteet ovat olleet perusteettomia ja niin loukkaavia ja elinkeinotoiminnan osalta vahingonvaaran aiheuttavia, ettei niitäkään ole voinut pitää hyväksyttävinä. Aho ei ole myöskään osoittanut Kovalaisen olleen keskeisessä roolissa rikosvyyhdessä, jossa kysymys olisi ollut perukirjan laatimisesta väärillä ja paikkansapitämättömillä tiedoilla.

Erkin kommentti: Tämä perustelu osoittaa kiistatta sen, että käräjätuomari ei ole perehtynyt asioihin sen enempää kuin syyttäjäkään. Todistusaineistona oli väärin tehty perunkirja. Käräjätuomari Raittila kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.

Niillä seikoilla, että Kovalainen on asetettu eri tuomioistuimissa esiintymiskieltoihin, että hän on ottanut päämiehiltään velkaa tai että velkojen takaisinmaksamisesta on ollut erimielisyyttä, ei ole osoitettu olleen asiassa merkitystä; esiintymiskiellot tai erimielisyydet eivät sellaisenaan osoita rikollista menettelyä.

Erkin kommentti: Oikeuden päätöksellä ja todistajalausunnoilla on kiistattomasti osoitettu, että Kovalainen on jättänyt velkansa maksamatta ja hän on saanut siitä myös oikeudentuomion.

Vaikka Aho on muodostanut itselleen kielteisen kuvan Kovalaisen menettelytavoista perustuen lähinnä siihen, mitä eräät henkilöt ovat esittäneet käsityksenään Kovalaisesta ja tämän tavoista, ja siis osoittanut saaneensa aihetta epäillä Kovalaisen menettelytapoja, se ei ole antanut hänelle vahvoja perusteita eikä edes perusteltua syytä pitää käsityksiä tai mielipiteitä totuutta vastaavina. Vielä vähemmän se on antanut hänelle perusteita ryhtyä esittämään tällaisia väitteitä tosina laajalti tai muulla tavoin halventamaan Kovalaista. Ylipäänsä se, että jotkut ovat olleet omissa asioissaan tietynlaista mieltä, ei ole osoittanut näitä käsityksiä oikeiksi eikä ole siksi oikeuttanut Ahoa esittämään näitä koskevia väitteitä tai niistä muodostamiaan omia kantojaan.

Erkin kommentti: Kaikista väitteistäni on kirjallinen todistusaineisto. Asiat olisi voitu todistaa myös todistajalausunnoilla myös puhelimitse, mutta siihen ei minun ymmärtääkseni annettu mahdollisuutta. Minä katsoin tässä tilanteessa, että asianomaisten henkilöiden kirjallinen lausuma on riittävä asioissa. Tämäkin kohta osoittaa sen, että tutkinnanjohtaja, syyttäjä ja käräjätuomari eivät ole perehtyneet asioihin, vaan toimivat luulojen varassa. Miksi valmisteluistuntoja ei järjestetty?

Aholla on ollut aikaa ja hyvä mahdollisuus valmistautua oikeudenkäyntiin ja osoittaa väittämänsä tosiksi. Hänellä ei ole kuitenkaan varsin ilmeisesti ollut sellaista aineistoa, jolla olisi voinut todistaa väittämiensä oikeellisuuden. Koska hänen väittämiensä todenperäisyys on jäänyt osoittamatta ja koska väitteistä on ilmennyt selvä loukkaavuus muutenkin, hänellä ei ole ollut oikeutta esittää Kovalaisesta teonkuvausten mukaisia valheellisia tietoja ja vihjauksia eikä halventaa tätä teonkuvauksissa kuvatulla tavalla muutenkaan. Hänen Kovalaisesta esittämät väittämänsä ovat ylittäneet selvästi hyväksyttävän arvostelun rajan, jos kysymys on ollut lainkaan arvostelusta. Hänellä on myös ollut mahdollisuus jättää väitteet esittämättä. Koska hän on esittänyt ne siitä huolimatta kuvatulla tavalla ja yhteyksissä, jotka ovat olleet omiaan aiheuttamaan Kovalaiselle vahinkoa, kärsimystä ja tähän kohdistuvaa halveksuntaa, hän on syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Erkin kommentti: Laitoin putkassa kaikki todistusaineistot järjestykseen, koska oletin, että oikeudessa noudatetaan lakia ja saan esittää oikeudenkäyntiväitteeni, joilla olisi voitu osoittaa kaikki väitteeni tosiasioiksi.

Syyttäjän ilmoittaman mukaan teonkuvauksissa väitetyistä menettelytavoista on seurannut kaksi eri syytettä sen takia, että menettelyillä on ollut jonkinverran erilainen ajankohta. Esitutkinnat ja haastehakemukset ovat sen seurauksena valmistuneet eri aikana. Ahon väittämät ovat kohdistuneet käytännössä yhtenä jatkumona samaan henkilöön, Kovalaiseen. Menettelyillä on ollut selkeä ajallinen, paikallinen, menettelyllinen ja sisällöllinen yhteys. Se, että Aho on saanut menettelystä kaksi eri syytettä, on ollut sattuma. Menettelyssä on ollut kysymys yhdestä kunnianloukkaamisrikoksesta.

Erkin kommentti: Syyttäjän toiminta on mielestäni kelvotonta ja tehty puolihuolimattomasti. Sama linja jatkui mikä asiassa oli jo Raahen käräjäoikeudessa, jonka käsittelystä kolme asioita seuraamassa ollut henkilöä todistaa tuomarin puolueellisen menettelyn sekä sen ettei todistusaineistoa saanut esittää. Raahen käräjäoikeudenistunnossa en saanut esittää vastinetta kanteeseen. Lisäksi käräjätuomari Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa, mikä on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Lisäksi syyttäjä jätti toimittamatta oikeuteen runsaasti todistusaineistoa.

Aho on ilmoittanut, ettei ole pyrkinyt selvittämään esittämiensä väitteiden todenperäisyyttä Kovalaiselta. Hänen olisi ollut helppo tehdä se, ja häneltä olisi voinut odottaa sitä, koska hän on nojannut menettelynsä yksipuolisesti muiden hänelle Kovalaisesta ilmoittamaan ja koska väitteet ovat liittyneet Kovalaisen harjoittamaan elinkeinoon. Hän on esittänyt väitteitä tuomioistuimille ja julkaissut ne internetissä, jota kautta ne ovat olleet lukumäärältään rajoittamattoman ihmisjoukon vapaasti saatavissa. Vaikka menettely on jatkunut lähes kahden vuoden ajan, Kovalaisen mukaan hän on itse saanut internetkirjoituksista tiedon muilta eli sattumalta jälkikäteen. Tämän takia se, että Aho olisi aiheuttanut hänelle suurta tai pitkäaikaista kärsimystä, on jäänyt selvittämättä. Kunnianloukkaus on ollut joka tapauksessa edellä mainituista syistä kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Erkin kommentti: Asioihin perehtymättömältä se saattaa kuulostaa törkeältä, mutta olen perehtynyt kolmeen tapaukseen vuosien ajan ja poliisi on kiistattomasti jättänyt selviä rikoksia tutkimatta ja syyttäjä syyttämättä. Minun tavoitteeni on ollut auttaa oikeudettomaan tilaan joutuneita.

Syyksilukeminen Aho on menetellyt teonkuvauksissa väitetyin tavoin muuten, mutta niistä hylätään väitteet siitä, että hän olisi aiheuttanut rikoksella suurta ja pitkäaikaista kärsimystä. Hän on syyllistynyt menettelyllään yhteen törkeään kunnianloukkausrikokseen.

Seuraamuksesta Aho on tuomittu aiemminkin törkeistä kunnianloukkauksista ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sakkorangaistukseen. Tämä kokonaisuus ja se huomioon ottaen, että hän on noista tuomioista huolimatta jatkanut samantapaista menettelyä, seuraamukseksi on tuomittava vankeutta ja rangaistusta on kovennettava.

Erkin kommentti: Kaikki aikaisemmat tuomiot tuomiot ovat johtuneet esteellisistä tutkijoista ja esteellisistä tutkinnanjohtajista ja esteellisistä syyttäjistä. Siis kaikki aikaisemmat minua koskevat oikeuksien päätökset on saatu aikaan rikosten avulla.

Vaikka menettely on jatkunut pitkähkön ajanjakson, sen kohteena on ollut lakimieselinkeinonharjoittaja. Menettelyä ei ole siksi voinut pitää yhtä moitittavana, kuin jos kohdehenkilönä olisi ollut esimerkiksi täysin julkisuudessa toimimaton henkilö. Tämäkin on otettu huomioon rangaistusta mitattaessa.

Aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen perusteena olevasta rikoksesta (päättynyt 6.4.2005) ja siitä tuomitusta rangaistuksesta (28.11.2005) on kulunut jo niin paljon aikaa, ettei vankeusrangaistusta ole rikoksen laatukaan huomioon ottaen ollut aihetta tuomita ehdottomana. Ehdollinen vankeusrangaistus on ollut ilman sakkorangaistustakin mittaamisineen sellaisenaan riittävä seuraamus.

Vahingonkorvauksista

Ahon menettely on epäilemättä loukannut Kovalaista, ja näin Kovalainen on myös ilmoittanut. Kovalainen on saanut tietää loukkauksesta muiden kautta eikä ole väittänyt sillä olleen erityistä vaikutusta hänen elämässään tai elinpiirissään. Loukkaus on kohdistunut hänen kunniaansa - ei esimerkiksi ruumiilliseen koskemattomuuteensa - ja asemaansa lakimieselinkeinonharjoittajana. Tällaisen elinkeinon harjoittaja joutuu varautumaan siihen, että hän saattaa saada joko asiallista tai jopa asiatontakin arvostelua osakseen. Aholla ja Kovalaisella ei ole kuitenkaan ollut minkäänlaista yhteyttä toisiinsa ennen loukkaamista, ja loukkaaminen on perustunut käytännössä vain Ahon muilta kuulemaan ja siksi yksipuolisesti värittyneeseen aineistoon. Aho on esittänyt loukkauksen julkisesti tuomioistuimissa, esitutkintaviranomaisessa ja internetissä. Tästä huolimatta ei ole ollut todennäköistä, että se olisi tullut tai tulisi erityisen laajan henkilöpiirin tietoon. Lähinnä se on ollut omiaan tulemaan tietoon Kalajoen kunnan ympäristössä ja mahdollisesti hakujärjestelmiin tietynlaisia hakuja syöttäville. Tämän kokonaisuuden takia Kovalainen ei ole osoittanut vaatimiaan kärsimyskorvausmääriä perustelluiksi.

Korvaus on määrätty sen oletetun kärsimyksen perusteella, jollaisen tällainen Ahon tekemä loukkaus oikeudenkäynteihin liittyen tai hänen internet -kotisivustollaan on ollut omiaan aiheuttamaan (vahingonkorvauslaki 5 luku 6 §).

Muusta Kovalainen saa käräjämatkojen hänelle aiheuttamat kustannukset lähtökohtaisesti valtion varoista.

Hän on laskuttanut todistelukustannuksina valtiolta 17.8.2010 järjestetyn pääkäsittelyn osalta kaksi päivärahaa, majoittumiskustannuksena 30,50 euroa ja oman auton käyttämisestä 482,40 euroa ja samoin 23.8.2010 pidetyn pääkäsittelyn osalta kaksi päivärahaa, majoittumiskustannuksena 30,50 euroa ja matkakustannuksina 482,40 euroa. Hänen mukaansa oman auton käyttäminen on ollut välttämätöntä kulkuyhteyksien sopimattomuuden ja käsittelyajankohtien takia.

Erkin kommentti: Pyysin käräjätuomaria lisäämään Kovalaisen matkalaskuun autonrekisterinumeron. Kovalainen leuhki ajaneensa virolaisilla rekisterikilvillä rekisteröidyllä autolla jo seitsemän vuotta Suomessa. Käräjätuomari kieltäytyi laittamasta Kovalaisen auton rekisterinumeroa laskuun.

Hänen käräjämatkansa on ollut pitkä ja aikaavievä, mutta hän ei ole ilmoittanut, milloin on aloittanut matkanteon. Koska hän on kuitenkin 17.8.2010 päässyt paluumatkalle jo yhdentoista jälkeen, hänen matkansa ei ole todennäköisesti kestänyt yhteensä yli 32 tuntia. Sen takia hänelle tulee maksettavaksi käsittelyn 17.8.2010 osalta koko- ja osapäiväraha. Sen sijaan pääkäsittely 23.8.2010 on kestänyt yli kuuteentoista, joten tämän matkan osalta hän on ollut oikeutettu kahteen kokopäivärahaan. Hänen vaatimiensa majoittumiskustannusten oikeellisuutta ei ole ollut aihetta epäillä pitkän käräjämatkan takia, ja kustannukset ovat olleet määrältään kohtuulliset. Helsingistä Ylivieskaan ja takaisin on hyvät junayhteydet, eikä junamatkan voi arvioida vievän aikaa edes niin paljon kuin omalla autolla ajaminen. Pendolino-junamatkan hinta on ollut yhteen suuntaan 69,80 euroa, joten neljän matkan kustannus olisi ollut 279,20 euroa.

Aho on tuomittu rikoksesta, ja hän on esteettömänä jäänyt saapumatta 17.8.2010 pidettäväksi tarkoitettuun pääkäsittelyyn. Hänen on korvattava todistelukustannukset määrällisesti sellaisenaan ja menettelyynsäkin nähden kohtuullisina takaisin valtiolle.

Kovalaiselle maksettavaksi määrättävät todistelukustannukset ovat olleet hänelle aiheutuneisiin kustannuksiin nähden hänen kannaltaan sellaisenaan kohtuulliset. Ahoakaan ei ole siksi kohtuullista velvoittaa korvaamaan Kovalaiselle enempää tämän todistelusta vaatimina kustannuksina (laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 9 §).

Kovalainen on vaatinut Ahoa velvoitettavaksi heti sakon uhalla poistamaan kaikki asiassa tarkoitetut internethäväistyskirjoitukset ja internetsivustoille oikeudettomasti laittamansa Kovalaista koskevat valokuvat. Ahon mukaan hänen kirjoituksensa poistetaan internetistä, jos ne todistetaan paikkansapitämättömiksi.

Tuomioistuin voi määrätä sisällöltään lainvastaiseksi todetun verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi (laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 22 §).
Teonkuvauksissa mainitut Ahon internetiin laittamat Kovalaista koskevat kirjoitukset on todettu sisällöltään lainvastaisiksi. Koska ne loukkaavat jatkuvasti Kovalaisen kunniaa esillä ollessaan, niitä koskevat verkkoviestit on määrättävä poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Määräyksen täytäntöönpanemista ei voida tehostaa sakon uhalla.

Erkin kommentti: Poistan heti kaikki kirjoitukset, jotka todistetaan lainvastaiseksi eli sellaisiksi, mitkä eivät ole totta. Rovaniemen hovioikeuden päätöksen osalta sain voudilta tarkat lauseet mitkä piti poistaa. Haluan samanlaisen päätöksen Ylivieskan käräjäoikeudelta, koska tämän päätöksen perusteella on vaikea määritellä mitä virkettä päätös koskee.

Kovalaista koskevia valokuvia ei ole käsitelty oikeudenkäynnissä lainkaan, joten niitä ei ole todettu sisällöltään lainvastaisiksi.

Kovalaisen oikeudenkäyntikululasku on ollut hyvin suurpiirteinen, eikä siitä ole ilmennyt aika, jonka Kovalainen on käyttänyt asiansa ajamiseen. Sen lisäksi on selvää, ettei hänen ole tarvinnut käyttää oikeudenkäyntiin valmistautumiseen 23.8.2010 pidettyä pääkäsittelyä varten aikaa enää yhtä paljon kuin 17.8.2010 pidettäväksi tarkoitettua pääkäsittelyä varten. Muun selvityksen puuttuessa on arvioitu, että oikeudenkäyntiin valmistautumiseen ja oikeudenkäynteihin on riittänyt neljä työpäivää. Koska kysymys on ollut Kovalaisen omasta ja hänelle siis tutusta asiasta ja koska asia ei ole ollut rikosasiana vaikea tai suuriaineistoinen, kohtuullisena tuntilaskutusperusteena on pidetty 150 euroa.

Koska Aho on tuomittu rikoksesta, hänellä ei ole oikeutta saada oikeudenkäyntikulujaan valtiolta.


LOPPUTULOS Tuomiolauselmalehdellä

Yksityisoikeudellinen korvausvastuu

Ahon on korvattava Kovalaiselle
- kärsimyksestä 2.000 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 18.6.2010 lukien ja
- oikeudenkäyntikuluina 4.800 euroa samanlaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tästä päivästä lukien.

Muulta osin Kovalaisen vaatimat korvaukset hylätään.

Muusta Ahon on poistettava heti kaikki teonkuvauksissa tarkoitetut verkkoviestit yleisön saatavilta.

Erkin kommentti: Käräjäoikeuden määriteltävä tarkasti mitkä tekstit on poistettava. Päätöksestä se ei käy ilmi. Todistaako se sitä, että käräjätuomari ei sittenkään ole perehtynyt asioihin kansalaisen oikeusturvan vaatimalla tavalla.

Hänen oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa valtiota vastaan hylätään.


MUUTOKSENHAKU Tuomioon tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen hovioikeuteen. Siinä tapauksessa tyytymättömyyttä on ilmoitettava viikon kuluessa tästä päivästä lukien.

Vastapuoli saa valittaa tuomiosta tyytymättömyyttä ilmoittamatta kahden viikon kuluessa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä.

Käräjätuomari Jaakko Raittila

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä kunnianloukkaus 25.7.2008-18.6.2010

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
3 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 4 päivää.
Vapaudenmenetysaika 20.-23.8.2010
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 6.9.2012.

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 24 luku 10 § /1
Rikoslaki 6 luku 5 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

Ahon on korvattava valtiolle todistelukustannukset 464,20 euroa.

MUUT LAUSUNNOT

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi, jos
tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan
vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päät-
tymisestä.

Vaadin, että oikeuskansleri tutkii uudelleen Raahen käräjäoikeuden istunnon sekä nyt tämän Ylivieskan käräjäoikeuden istunnon kokonaisuutena. Erityisesti kiinnitän huomiota oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin esim. tutkinnanjohtajien kohdalla. Katso esim. http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Syyttäjien toiminta on varmasti ollut myös kiistattomasti esteellistä, josta olen jo aikaisemmin lähettänyt aineistoa.

Pidätykseni lainmukaisuus on tutkittava siinä valossa, että tutkijat, tutkinnanjohtajat ja syyttäjät ovat olleet asioissa esteellisiä sekä käräjätuomarit asioihin erittäin huonosti perehtyneitä. Kansalaisten oikeusturvan kannalta menettelyt ovat olleet kestämättömällä pohjalla. Pidätykseeni ei ollut myöskään kotietsintälupaa ja muutenkin menettely oli kohtuuton siinä suhteessa, ettei käräjätuomari suostunut siirtämään oikeuskäsittelyä, ei hyväksynyt oikeudenkäyntiväitteitä, ei järjestänyt valmisteluistuntoja, ei hyväksynyt puhelintodistajia jne.

Lähetän tämän myös valtakunnansyyttäjävirastolle sekä keskusrikospoliisille, koska tiedän olevani oikeassa ja olen perehtynyt asioihin perusteellisesti. Oikeudenkäyntiväittämieni käsittelemättä jättäminen on mielestäni törkeä oikeudenloukkaus, koska kysymyksessä on laajojen piirien perusoikeuksista ja oikeusturvasta kysymys.

Kalajoella 6.9.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: