perjantai 24. syyskuuta 2010

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy:n tuhoaminen


Olli Puolitaival on pyytänyt Suomen Pankin johtaja Seppo Honkapohjaa, johtaja Anneli Tuomista, finanssineuvos Heikki Solttilaa selvittämään Konekersantti Oy:n tuhoamista ja Keskipohjan Säästöpankin toimintaa asiassa. Hän on laittanut selvityspyynnöt tiedoksi myös oikeusministeri Tuija Braxille ja oikeuskansleri Jaakko Jonkalle. Olli Puolitaival on pyytänyt vastauksia 17.9.2010 mennessä, mutta vastauksia ei ole saatu. On käynyt kuten laulussa lauletaan: ”Vaikka vastausta kuinka sulta anelen, sinä hymyilet vaieten”.

Mistä on kysymys?

Oikeustieteen tohtori, professori Hannu Tapani Klami vastaa: Konekersantti Oy ja pankki olivat molemmat peruuttamattomasti ja pätevästi sitoutuneet neuvotteluosapuoleen nähden yhdessä allekirjoittamillaan asiakirjoilla. Kansainväliseen pankkiluottoon sovelletaan yleensä lähimpänä lakina lainan antaneen luottolaitoksen maan lakia. Ja - sovellettavasta laista riippumatta - tapahtuneiden oikeudelliseen arvosteluun sovelletaan liiketapana kansainvälistä pankkikäytäntöä. Sen valossa ei voi olla pienintäkään epäselvyyttä siitä, etteikö Keskipohjan Aluesäästöpankin korkeimman johdon pankin puolesta allekirjoittama, peruuttamattomaksi ilmoitettu sitoumus olisi myös pankkia sitova.

Konekersantti Oy tuhottiin Keskipohjan Säästöpankin toimesta, joka oli jo Suomen Pankin hallussa. Oleellista on, että kaikki peruuttamattomat ja sitovat oikeustoimet on solmittu ja tehty sen jälkeen kun Suomen Pankki otti haltuunsa, vastuulleen ja määräysvaltaansa koko silloisen Säästöpankki ryhmän, SKOP 19.9.1991. Konekersantti Oy:tä ja sen henkilökuntaa käytettiin suunnitelmallisesti ja harkitusti hyväksi, jälkeenpäin todetussa petollisessa sopimussuhteessa, joka palveli ainoastaan ja vain Keskipohjan Aluesäästöpankin/SKOP/Suomen Pankin/Suomen valtion omaa taloudellista intressiä.

Konekersantti Oy:tä käytettiin suunnitelmallisesti ja törkeästi vain hyväksi aukaisemaan rahoituskanava Keskipohjan Aluesäästöpankille. Pankinjohtaja Veikko Korpela vahvistaa poliisille kuulustelukertomuksessa, että B.N.E.Swedbank myönsi 20.000.000,- määräisen luoton. Tästä konsultin laskema luottomäärä piti tulla Konekersantti Oy:lle. B.N.A. Swedbank/Luxenbourg oli juuri se pankki, johon Konekersantti Oy aukaisi sopimuksen mukaisesti rahoituskanavan Keskipohjan Aluesäästöpankille.

Konekersantti Oy hoiti omalta puoleltaan sopimusvelvoitteen, mutta Keskipohjan Aluesäästöpankki ei hoitanut omaa sopimusvelvoitettaan vaan alkoi rikollisiin toimiin yhtiön tuhoamiseksi ja sen laillisen toiminnan lopettamiseksi syyllistymällä mm. prosessipetokseen harhauttamalla oikeutta tahallisesti laatimalla petollisesti totuudenvastaisen asiakirjan 7.4.1992 oikeudelle todisteeksi, että Konekersantti Oy hävittää omaisuuttaan pankin tappioksi. Asiakirjaväärennöksen on todistanut ao. henkilö, jota on käytetty pankin puolesta petollisesti hyväksi.

Keskipohjan Aluesäästöpankki/SKOP Suomen Pankin hallinnassa, vastuulla ja määräysvallassa
kun SKOP hakee 300.000.000,- usd-määräistä valuuttaluottoa epämääräisen bulvaanin, Hari Investment Ltd:n välityksellä, 14.4.1992. mainiten, että Suomen Pankin tai pankkitarkastajan on hyväksyttävä rahan alkuperä. (Katso liitetiedosto SKOPBANK of Finland.)

Konekersantti Oy/Keskipohjan Aluesäästöpankkia sitovat peruuttamattoman sopimuksen jälkeen 19.9.1991:
- Valuuttaluottohakemus/sitoumus KKK 363, 16.10.1991
- Liittyvä maksumääräys/sitoumus KKK 363, 16.10.1991
- Toimitusjohtaja Hietalan selostus valuutan liikkeistä Konekersantti Oy:n tilille, 23.10.1991
- B.N.E.Swedbankin vahvistus rahoituskanavan aukaisusta tähän pankkiin ja todistus siitä
kuka sen suoritti, 5.1.1992

Keskipohja Aluesäästöpankin toimissa ei ollut mitään perustetta väitteilleen vaan ainoa tarkoitus oli kun rahoituskanava oli aukaistu, tuhota Konekersantti Oy:n toiminta keinolla millä hyvänsä. Tästä silloinen ko. pankinjohtaja on julkisuuteen lausunut seuraavaa. Kun tuli päätös pankkituesta, niin tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon (silloinen pääministeri) luvanneen ilmaista rahaa pankeille. Katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien (vaikeuksissa olleiden) yritysten kanssa. Tajusimme, että on turha keskustella (ongelma-) yritysten kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot, sanoo pankinjohtaja Veikko Korpela haastattelussa. Tässä samassa rytäkässä ei enää millään sopimuksilla ollut merkitystä kun tuhotyöt alkoivat. Tällä toiminnalla on täytynyt olla valtiovallan ylimmän tason hyväksyminen ja tuki. Tässä on selkeä yhteys 6.5.1992 ns. Koivoston konklaaviin, jossa teemoina tuolloin olivat yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus sekä tuomioistuinten toiminnan arviointi ja
arvostelu. Ilman ylempää annettua tukea ei pankinjohtaja omilla päätöksillään voi lähteä toteuttamaan sellaista tuhoa minkä kohteeksi Konekersantti/Esko Pirttiaho ja Olli Puolitaival joutui.

Linkin kautta on todettavissa sopimus- ja muut juttuun liittyvät asiakirjat. Näistä sitovista ja peruuttamattomista sopimuksista on Rahoitustarkastus antanut viranomaislausuntonsa 8.3.2005, Dnro 102/530/2002 seuraavasti.

2.2 Lausuntovaatimus pankin allekirjoittamista asiakirjoista.

Rahoitustarkastus toteaa, että pankin tekemät sopimukset tai muut asiakirjat sitovat pankkia sisältönsä mukaisesti.

2.3. Lausuntovaatimus pankin menettelystä

Rahoitustarkastus toteaa, että kuvaamanne menettely, jossa pankki ottaa rahat yrityksen aukaisemasta rahoituskanavasta omaan käyttöönsä tai jonkun muun käyttöön, ei ole hyvän pankkitavan mukaista.

2.4. Lausuntovaatimus OKO:n antamasta takaussitoumuksesta nro 598001 - 90891951

Kuten edellä on todettu pankin allekirjoittamat sitoumukset sitovat pankkia sisältönsä mukaisesti.

Tämän takauksen tarpeettomuus eli päättämisehto kuuluu seuraavasti:

Takauksen käytyä tarpeettomaksi, joka yhteisesti todetaan, tulee tämä takaussitoumus palauttaa Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle.

Helsinki, 18. kesäkuuta 1999

Osuuspankkien Keskuspankki Oyj

Jarmo Viitanen Ilpo Kivimäki

Takaussumma on kohta 13 Konekersantti Oy/Esko Pirttiaho ja Olli Puolitaival vaatimus 13.344.278,98 markkaa 16 %:n vuotuisella korolla 18.5.1992 lukien, sekä 700.000,- markan oikeudenkäyntikulujen kattaminen.
Tämän takauksen tarpeettomuutta,,...joka yhteisesti todetaan,...ei ole suoritettu.

Rahoitustarkastus on todennut, että takaussitoumus OKO nro 598001 - 90891951 on voimassa niin kauan kuin se sisältönsä eli kirjoitetun tekstin mukaan lopetetaan.

Katso
Konekersantti Oy:n tuhoaminen
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/06/konekersantti-oyn-tuhoaminen.html

Todistusaineistoa Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/todistusaineistoa-konekersantti-oyn.html

Lisää todistusaineisto Konekersantti Oy:n jutussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/lisaa-todistusaineistoa-konekersantti.html

Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/asianajotoimisto-borenius-kemppinen.html

Esa Heikkisen syyttämättäjättämispäätös
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07/esa-heikkisen-syyttamattajattamispaatos.html

Ei kommentteja: