keskiviikko 22. syyskuuta 2010

Totuus asioissa

Sain eilen Ylivieskan käräjäoikeudesta osan aineistoa, mikä koski pidätykseeni johtanutta oikeudenkäyntiä. Sain aineiston vasta kahden poliisihallitukselle tehdyn virka-apupyynnön jälkeen. Aineisto olisi tullut toimittaa minulle veloituksetta, mutta sen hinta oli 250,50 euroa. Aineisto oli sikäli puutteellinen, että se oli tulostettu väärin. Näin aineistosta tuli vain murto-osa. Tämä kuitenkin todistaa sen, että poliisi, tutkinnanjohtaja, syyttäjät ja käräjätuomari eivät ole perehtyneet asiaan juuri lainkaan. Päätökset on tehty luulon varassa, mikä näkyy myös oikeudenpäätöksestä.
Syyttäjä Esa Mustosta koskeva aineisto puuttuu lähes kokonaan. Syyttäjä Esa Mustonen on saanut jo edelliseen oikeudenkäyntiin liittyen sähköpostitse aineistoa, mikä todisti tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ja syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden. Tässä todistusaineisto, mikä puuttui nyt minulle toimitetusta aineistosta ja mikä todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden:

Raahessa huomasin heti, että haasteeseen liittyvästä asiakirjamateriaalista ja esitutkintamateriaalista oikeuskäsittelyssä mukana on korkeintaan vain yksi prosentti koko asiakirjamateriaalista. Kotiin palattuani lähetin heti syyttäjä Esa Mustoselle seuraavan sähköpostin:

7.5.2008 klo 10:55
Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen
Olen saanut haasteen Raahen käräjäoikeuteen 6.5.2008. Oikeudenistunto on 2.9.2008 klo 9.00. Kävin Raahen käräjäoikeudessa tutustumassa haastehakemukseen liittyviin asiakirjoihin 7.5.2008. Tilasin Ylivieskan käräjäoikeudesta asiakirjat 7.5.2008. Valitettavasti asiakirjoista puuttuu minulle tuntemattomasta syystä noin 99 prosenttia asiakirjoista. Pyydän Teitä toimittamaan ko. puuttuvat asiakirjat Raahen käräjäoikeuteen tämän viikon (vko 19) kuluessa, koska minun on annettava oma vastaukseni asiassa
5.6.2008. Kalajoella 7.5.2008
Erkki Aho kaupunginvaltuutettu
Tiedoksi käräjätuomari Jyrki Määttä, lääninsyyttäjä Ilpo Virtanen ja valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki

Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen vastasi sähköpostiini samana päivänä näin:
7.5.2008 klo 12:35
Syyte perustuu minulle toimitettuun esitutkintapöytäkirjaan. Muita asiakirjoja minulla ei ole toimittaa.
Esa Mustonen, kihlakunnansyyttäjä

Tarkastelu kihlakunnansyyttäjä Mustosen vastaukseen
Raahen käräjäoikeuden asiakirjamateriaalista puuttui muun muassa kokonaan molemmat loppulausuntoni, jotka olin tehnyt niin, että syyttäjä Esa Mustonen joutuu varmasti niiden perusteella ryhtymään toimenpiteisiin Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa ja Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskaria sekä muita rikoksista epäiltyjä kohtaan. Loppulausunto annetaan rikostutkinnan yhteydessä. Siis siinä vaiheessa kun kumpikin osapuoli on kuulusteltu. Sen jälkeen voi antaa loppulausunnon. Minun loppulausuntojani ei ole oikeudenkäyntimateriaalissa lainkaan.

Ensimmäinen loppulausuntoni on tehty 1.2.2008 ja se on lähetetty tiedoksi myös valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle ja sisäministeriön poliisiosastolle.

Toinen loppulausunto on tehty 4.3.2008. Lisäksi olen toimittanut syyttäjä Esa Mustoselle aineistoa muun muassa 14.2.2008, 19.2.2008, 20.2.2008 ja 11.4.2008. Syyttäjän olisi pitänyt ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Hän ei ole ryhtynyt, vaan on jättänyt lausuntoni kokonaan pois esitutkintamateriaalista, koska ne olivat liian hankalia asian käsittelyn kannalta. Koko juttua ei olisi voitu viedä syytteen tasolle minua vastaan, jos loppulausunnot olisi otettu mukaan esitutkintamateriaaliin.

Lähetin kihlakunnansyyttäjä Esa Mustoselle 7.5.2008 tekemäni tiedustelun tiedoksi myös Raahen käräjätuomari Jyrki Määtälle varmistaakseni sen, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen vastaus voidaan varmuudella tulkita oikeusprosessissa annetuksi vääräksi lausumaksi, mikä rikoslain 15 luvun 1-4 §:n mukaan on rikos. Teko täyttää myös rikoslain 16 luvun 9 § mukaisen viranomaiselle antamisen väärän todistuksen tunnusmerkistön. Toisen loppulausunnon olen antanut, koska syyttäjä Mustonen määräsi uudet kuulustelut. Raahen käräjäoikeuden asiakirja-aineistosta havaitsin, että kysymykset tuota kuulustelua varten oli laatinut oikeudenkäynnin vastapuoli eli varatuomari Mikko Kovalainen.

Minä vastasin kuulusteluissa kysymyksiin tyhjentävästi ja todistin väitteeni todeksi asiakirjanäytöin. Kaikki asiat, mitä olin nettipäiväkirjassani esittänyt ovat totta.Tästä huolimatta syyttäjä Esa Mustonen on nostanut syytteen minua vastaan tarkemmin erittelemättä, mikä on todellinen rikos eli mikä tieto ei pidä paikkaansa ja mikä asia voidaan tulkita kunnianloukkaukseksi.

Nyt minulla on perusteltu syy epäillä, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen on syyllistynyt väärän lausuman antamiseen oikeusprosessissa, kun hän on kirjallisesti todistanut, ettei hänellä ole muuta materiaalia oikeuskäsittelyyn. Näissä menettelyissä on vakavaa ristiriitaisuutta, minkä ihan tavallinenkin lainoppimaton pystyy tajuamaan. Lisäksi minun on syytä epäillä syyttäjä Mustosen syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen (rikoslaki 40 luku 9 §) sekä rikollisten suojeluun (15 luku 11 § ).Minulla on syytä epäillä, että menettely täyttää rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisen rikoksen. Myös rikoslain 15 luvun 9 §:n törkeä todistusaineiston vääristeleminen täyttyy raskaimman mukaan. Syyttäjän tehtävät on määritelty syyttäjistä annetun lain 1 §:ssä näin: Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Nyt joudutaankin tarkastelemaan, onko syyttäjä Esa Mustosen toiminut tässä oikeusprosessissa syyttäjistä annetun lain mukaista. Ei varmasti ole.

Lähetin tänään 22.9.2010 oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjävirastolle, poliisihallitukselle, oikeusministerille, korkeimmalle oikeudelle ja tiedostusvälineille seuraavan sähköpostin tiedoksi ja toimenpiteitä varten:

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo@okv.fi ; tutkinta.vksv@oikeus.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; tuija.brax@om.fi
Cc: timo.soini@europarl.europa.eu
Sent: Wednesday, September 22, 2010 8:14 AM
Subject: KIIREELLINEN JA TÄRKEÄ

Totuus asioissa

Sain eilen Ylivieskan käräjäoikeudesta osan pyytämästäni aineistosta ja 250,50 euron laskun, vaikka aineisto olisi pitänyt toimittaa minulle veloituksetta. Nyt minulla on aineistoa, minkä avulla voidaan todistaa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys ja syyttäjä Esa Mustosen esteellisyys ja jopa heidän tietoinen rikollinen toimintansa sekä käräjätuomari Jaakko Raittilan virheellinen menettely. Samalla voidaan todistaa niin Raahen käräjäoikeuden kuin Ylivieskan käräjäoikeuden tuomiot aikaansaaduksi rikosten avulla. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymyksessä on tietoinen rikollinen toiminta.

Tapanani on perehtyä asioihin perusteellisesti johtuen työkokemuksestani ja koulutuksestani sekä yhteiskunnallisesta toiminnastani. Minulla on erittäin monipuolinen työkokemus yritystoiminnasta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta. Olen toiminut alan kouluttajana muun muassa Pohjois-Suomen Toimitusjohtaja koulun vetäjänä. Olen toiminut opettajan kauppaopistossa 12 vuoden ajan. Minulla on erittäin pitkä tausta yhteiskunnallisena vaikuttaja. Olen nyt kaupunginvaltuutettuna kuudetta kautta ja olen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Työkokemus ja luottamustoimet
http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html

Yhteiskunnallinen toiminta
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

Halu auttaa puolueen puheenjohtaja Timo Soinin pyynnöstä

Vuoden 2006 vappuna olin Perussuomalaisten puheenjohtajan, Timo Soinin, kanssa puhumassa Kajaanin torilla. Siellä kaksi miestä Suomussalmelta tuli luoksemme ja pyysi apua ongelmiinsa. Timo pyysi minua hoitamaan tämän asian selvittämisen. Kävin Suomussalmella perehtymässä tapaukseen useita kertoja. Kävin asianomaisten luona tarkentamassa saamaani postitettua aineistoa. Yrittäjän ja yhteiskunnallisen vaikuttajakokemuksen sekä juridisen asiantuntemukseni pohjalta minulle muodostui selkeä kuva niistä törkeistä rikoksista, joiden kohteeksi suomussalmelaiset miehet olivat joutuneet.

Suomussalmella rikostutkinnat on tuohon aikaan hoidettu huonosti, koska epäilyjen kohteena oli poliisin esimies nimismies Vesa Juntunen. On esimerkiksi syytä epäillä, että eräs tappo tai mahdollisesti murha on jätetty tutkimatta, kun tekijäksi on syytä epäillä poliisin vaimon veljeä.

Tässä totuus asioista eli nämä asiat olivat tutkinnanjohtajien Raimo Ollilan ja Tapani Tasannon sekä syyttäjä Esa Mustosen ja käräjätuomareiden Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan tiedossa:

Iltalehti otsikoi keskiviikkona 23.3.1994 uutisen otsikolla "Ex-nimismiehen liikesotkut tuonevat uusia syytteitä." Hyrynsalmen entisen nimismiehen sotkuiset liiketoimet poikivat yhä vielä uusia syytteitä. Hyrynsalmen vallesmannina toiminut Vesa Juntunen harrasti monipuolista liiketoimintaa paikkakunnalla. Kalankasvatuksen lisäksi nimismies Vesa Juntunen pyrki matkailukeisariksi ja suunnitteli suuren lomakeskuksen rakentamista Hyrynsalmelle. Ukkohallan lomakeskuksesta suunniteltiin turistirysää, joka vetäisi maksukykyisiä asiakkaita ympäri Eurooppaa. Tätä varten perustettiin parinkymmenen yrityksen yritysrypäs pyörittämään erilaisia liiketoimintoja.
KRP tutki Juntusen toimia ja häntä vastaan nostettiin syytteitä kirjanpitorikoksista, velallisen epärehellisyydestä ja luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Hän aloitti dynastiansa rakentamisen perustamalla vuonna 1988 Emäjoen Lohi Oy:n. Kalankasvatuksen avulla hän pyrki matkailukeisariksi ja suunnitteli suuren lomakeskuksen rakentamista. Kaiken alku oli kuitenkin Emäjoen Lohi Oy.

Suomussalmella oli toiminnassa Jumalisjärven Lohi Ay. Jumalisjärven Lohi Ay:n osakkaina olivat:
- Paavo Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1986,
- Seppo Heikkinen 1.1.1987 - 31.05.1991 ja
- Lauri Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1989.
- Avoin yhtiö joutui lopettamaan kalanpoikastuotannon varattomana 31.5.1991.

Nimismies Vesa Juntunen perusti kilpailevan yrityksen ja ammattitaidon hän sai yritykseen Jumalisjärven Lohi Ay:n yhtiömieheltä Lauri Heikkiseltä, jonka hän otti osakkaaksi oman yritykseensä Emäjoen Lohi Oy:öön. Emäjoen Lohi Oy:n yhtiömiehet olivat Hyrynsalmen nimismies Vesa Veikko Eemeli Juntunen,
Eija Birgitta Juntunen enemmistöosakkaana ja
Lauri Eemeli Juntunen osakkaana ja
metsäinsinööri Juho Kemppainen osakkaana omistivat Emäjoen Lohi Oy:n.
- Emäjoen Lohi Oy toimi seurakunnalta vuokratulla maalla 4.2.1988 alkaen.
- Yhtiö rekisteröitiin 13.7.1988.
- Kainuun Osuuspankki haki yrityksen konkurssiin 21.9.1992.
- Kajaanin käräjäoikeuden tuomio 6.10.1992.

Yhteiskunnan tukea Emäjoen Lohi Oy sai seuraavasti: Emäjoen Lohi Oy:lle KTM myönsi 27.4.1988 käynnistysavustusta 674 300 markkaa ja käynnistysavustusta kolmella eri vuodelle 580 700 markkaa. Myös Kera Oy rahoitti hanketta. Työministeriön varoista myönnettiin investointiavustusta 222 398 markkaa 13.3.1989.

Hyrynsalmen nimismiehen Vesa Juntusen toimet herättivät suurta mielenkiintoa aina eduskuntaa myöten. Kansanedustaja Sulo Aittoniemi teki eduskuntakyselyn Hyrynsalmen entisen nimismiehen Vesa Juntusen toimista. Oli epäiltävissä, että nimismies Vesa Juntusen liiketoiminnan vastuupiirissä oli myös yhtiöitä, joita oli tuettu valtion taholta eri rahoitusmuotojen kautta. Sulo Aittoniemi kysyi 16.2.1994:
Ovatko Hyrynsalmen Hiihtokeskus Oy,
Tuomivaaran Matkailukeskus Oy,
Hyrynsalmen Matkailu Oy,
Ukkohalla Oy,
Ukkohallan Myyntitykit Oy,
Ukkohallan Rakennusliike Oy,
Ukkolohi, Ukkohallan
Tuomi-Invest Oy,
Emäjoen Lohi Oy, Tykkyukko Oy,
Ukkohallan Alppikylä Oy,
Kirkkonummen Laskettelu & Golf Oy/ Hilfing Nyberg,
Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Hallan Luhtiaitta,
Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Hallan Saunatonttu,
Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Välskäri,
Kiinteistö Oy Hallanlinna,
Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Hirnu-Ukko ja
Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Hallan Kuppari
olleet valtion taholta erilaisten tuki- ja lainoituspäätösten kohteena, ja onko Hallitus riittävän tarkoin seurannut mahdollisten rahoituspäätösten oikeellisuutta ja niihin liittyneiden varojen lainmukaista käyttöä.

Kauppa- ja teollisuusministeri vastaa

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Kääriäinen vastasi mm. näin:
Hyrynsalmen Hiihtokeskus Oy:lle kauppa- ja teollisuusministeriön Kainuun piiritoimisto on myöntänyt 30.7.1991 investointiavustusta 855 000 markkaa hiihtokeskushankkeeseen. Kera Oy on rahoittanut yritystä myös viidellä eri päätöksellä vuosina 1987-1992.
Tuomivaaran Matkailukeskus Oy:lle lomakylähankkeeseen KTM:n Kainuun piiritoimisto on myöntänyt 31.10.1988 tehdyillä päätöksillä investointiavustusta ja käynnistysavustusta yhteensä 783 000 markkaa. Lisäksi KTM:n Kainuun piiri on myöntänyt yritykselle 30.11.1989 investointiavustusta 447 700 markkaa.

Emäjoen Lohi Oy:lle KTM myönsi 27.4.1988 käynnistysavustusta 674 300 markkaa ja käynnistysavustusta kolmella eri vuodelle 580 700 markkaa. Myös Kera Oy rahoitti hanketta. Työministeriön varoista myönnettiin investointiavustusta 222 398 markkaa
13.3.1989.Ukkohalla Service Oy:lle KTM:n yrityspalvelun Kainuun piiritoimisto myönsi 19.12.1990 pienyritystukea 50 000 markkaa.
Ukkohallan Alppikylä Oy:lle myönnettiin työministeriön varoista investointiavustusta 3 629 200 markkaa. Lisäksi myönnettiin 24.5.1990 työministeriön varoista 2 908 800 markkaa.
Tukien maksatuksen jälkeen tuetuista yrityksistä konkurssituomion on saanut Tuomivaaran Matkailukeskus Oy joulukuussa 1993, Emäjoen Lohi Oy vuoden 1993 alussa, Ukkohallan Alppikylä Oy toukokuussa 1993. Myös Hyrynsalmen hiihtokeskus asetettiin konkurssiin.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Keran toimesta on tiettyjen em. yritysten osalta jätetty poliisille rahoituksen väärinkäyttöön liittyvän syytteen nostamista koskeva kirjelmä. KTM:n tätä koskeva kirjelmä on jätetty KRP:lle 21.2.1994. Lisäksi osa kysymykseen kohteena olleista yhtiöistä on poliisitutkinnan alla. Hallitusneuvos Sakari Arkio on myöntänyt, että on syytä epäillä avustuspetoksia Vesa Juntusen yritysryppäässä.

Näin toimittiin

Jumalisjärven Lohi Ay myi 5.6.1988 Emäjoen Lohi Oy:lle 365 438 kalanpoikasta hintaan 0.50 markkaa/kappale. Kaupan arvo 182 719 markkaa. Saman kaupan perusteella Jumalisjärven Lohi Ay myi edelleen 24 - 25.1988 välisenä aikana 1-vuotiaita kirjolohen poikasia 10 820 kg à 15,00 markkaa kilo. Kaupan arvo oli 162 300 markkaa. Kahden kaupan yhteisarvo oli 345 019 markkaa.

Kaupassa myyjänä oli Jumalisjärven Lohi Ay:stä Lauri Heikkinen ja ostajana Emäjoen Lohi Oy:n puolesta sama mies eli Lauri Heikkinen. Yhtiömiesten kirjallisen sopimuksen mukaan Lauri Heikkisellä ei ollut yksin oikeutta ko. kaupan tekemiseen.
Emäjoen Lohi Oy teki asiasta perusteettoman reklamaation, jonka ajankohdaksi reklamaatiossa on mainittu 17.6.1988.
Reklamaation mukaan Emäjoen Lohi Oy maksaa kaloista vain 100 000 markkaa. Toinen reklamaatio on päivätty 15.9.1989. Silloin Emäjoen Lohi Oy:llä ei ollut enää reklamaatio-oikeutta kauppaan. Reklamaation mukaan käyväksi kauppahinnaksi on sovittu 108 200 markkaa.

Reklamaatiot on laatinut nimismies Vesa Juntunen ja hyväksynyt hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen, joka oli kaupassa sekä myyjänä että ostajana. Lauri Heikkinen on hyväksynyt reklamaation kuulematta toista avoimen yhtiön osakasta Seppo Heikkistä. Teko on yhtiömiesten tekemän sopimuksen vastainen teko.

Koska Lauri Heikkinen oli sekä myyjä että ostaja samalla kertaa, niin reklamaation tekeminen kaupasta on käsittämätön asia ja osoittaa epärehellistä toimintaa. Näin ensimmäisestä kalanpoikaskaupasta jäi maksamatta 82 719 markkaa ja toisesta 54 100 markkaa. Yhteensä 136 819 markkaa.

Emäjoen Lohi Oy maksanut Lauri Heikkiselle poikasista 100 000 markkaa, eikä Lauri Heikkinen ole tilittänyt rahoja Jumalisjärven Lohi Ay:n tilille. Lauri Heikkinen tunnustaa kuulustelukertomuksessa saaneensa maksun 24.8.1988. "Rahoista puolet sijoitin Emäjoen Lohi Oy:n osakepääoman korottamiseen ja puolet jätin omaan käyttööni", sanoo Lauri Heikkinen kuulustelukertomuksessa.
Minun oikeustajuni mukaan teko täyttää rikoslain 36 luvun 2 §:n mukaisen törkeän petoksen tunnusmerkistön. Vesa Juntunen oli tuohon aikaan Hyrynsalmen virassa oleva nimismies ja hän on käyttänyt hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta ja teossa on käytetty hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta tilaa. Tekoa on pidettävä kokonaisuutta arvostellen törkeänä.

Keväällä 1987 Jumalisjärven Lohi Ay:n altaisiin kuoli kalanpoikasia noin 500 000 markan arvosta. Poikasten kuoleman aiheutti väärin asennetut vedenpumppauslaitteet. On syytä epäillä, että vedenpumppauslaitteet asennettiin tarkoituksellisesti väärin.
Kuulustelukertomuksissa kilpailevan yhtiön osakas Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa laitteet. "Koska minulla oli vastuuvakuutus, haimme korvausta aiheutuneesta vahingosta minun vastuuvakuutukseni perusteella. Vesa Juntunen täytti Hyrynsalmella korvaushakemuksen, jonka allekirjoitukseksi kelpasi vain Sepon nimikirjoitus. Koska korvaushakemuksella oli erittäin kiire, eikä Seppoa saatu puhelimitse kiinni, laitoin nimen Sepon puolesta. Katson, ettei nimenkirjoittamisella ole tapahtunut kenellekään vääryyttä, koska hakemus koski meidän yhteiselle yhtiölle aiheutuneen vahingon korvaamista".

On aika epätodennäköistä, että ammattimies voi kytkeä putket väärinpäin vedenpumppauslaitteissa. Kun ottaa Lauri Heikkisen muun toiminnan huomioon, niin vakuutuspetosepäily olisi pitänyt tutkia huomattavasti paremmin. Hyödynsaajana todellisuudessa on ollut Lauri Heikkinen ja vahingonkärsijänä Jumalisjärven Lohi Ay. Oliko rikostutkinnan esteenä Lauri Heikkisen yhtiökumppani, Hyrynsalmen virassa oleva nimismies Vesa Juntunen?
Asianomistajan osalta poliisi on jättänyt asiat selvittämättä, vaikka tämä on kärsinyt Vesa Juntusen ja oman yhtiökumppaninsa toimien vuoksi seuraavat vahingot:

1987 vakuutuspetos 600 000 markkaa,
1988 kalakauppa 182 719,00 markkaa,
1988 kalakauppa 54 100,00 markkaa,
1990 kavallustuomio 198 750,00 markkaa,
1991 jatkettu kavallus 9,669,30 markkaa,
1991 kotitilan metsät menivät pakkohuutokaupassa 364 000,00 markkaa,
1992 yhtiön velka henkilökohtaisesti maksettavaksi 300 000,00 markkaa, yhtiön velka takaajien maksettavaksi 480 000,00 markkaa.
1992 asianomaisen muut taloudelliset menetykset 1 000 000 markkaa, henkiset kärsimykset ( S.H. ja P.H.) yhteensä 800 000 markkaa. Vahingot yhteensä vähintäänkin 4 miljoonaa markkaa + korot.

Mikäli nimismies Vesa Juntunen ei olisi perustanut Emäjoen Lohi Oy:tä kilpailemaan Jumalisjärven Lohi Ay:n kanssa rikollisin keinoin niin Jumalisjärven Lohi Ay olisi voinut jatkaa toimintaansa näihin päiviin saakka. Nimismies Vesa Juntusen rikollinen toiminta yhdessä yhtiömiehensä Lauri Heikkisen kanssa on olut Jumalisjärven Lohi Ay:n tuhon aiheuttaja.

Mikko Kovalaisen rooli

Mikko Kovalainen oli tuohon aikaan persaukinen varatuomari, jonka Paavo Heikkinen joutui lunastamaan ulos hotellista ja ostamaan tälle vyönkin, että housut pysyy jalassa. Varatuomari Mikko Kovalainen käytti tuolloin hyväkseen Paavo Heikkisen hädänalaista asemaa. Mikko Kovalainen soitti kuulustelukertomuksen mukaan Paavo Heikkiselle ja lupasi hoitaa Osmo Suorsaa vastaan vahingonkorvausoikeudenkäynnin Oulun raastuvanoikeudessa ja pyysi korvauksesi 5.000 markkaa ilmoittaen samalla, että hän ei hoida asiaa ellei rahaa lähetetä ennakkoon hänelle.

Puhelun päätyttyä Kovalainen soitti Paavolle uudelleen ja ilmoitti, että rahaa pitää olla 7.000 markkaa, koska se 5.000 markkaa ei riitä. Kovalainen on huhtikuussa 1992 kovaan rahapulaansa vedoten vaatinut Heikkistä suorittamaan 11.000 markkaa minkä summan Heikkinen oli varmistaakseen oikeudenkäyntiasian hoitamisen maksanut Kovalaiselle 13.4.1992 pankkisiirtona. Mainitun 11.000 markkaa Heikkinen oli vaivoin saanut koottua siten, että hän oli saanut vävyltään Timo Heikkiseltä 10.000 markkaa ja Bruno Kovalaiselta 1.000 markkaa. Heikkinen on taipunut maksamaan Kovalaiselle mainitun 11.000 markkaa ainoastaan siitä syystä, että Heikkinen on halunnut pelastaa Kovalaisen oman ilmoituksensa mukaan uhkaavalta konkurssilta. Kovalainen ei kuitenkaan ollut pitänyt lupaustaan hoitaa Oulun raastuvanoikeudessa vireille tullutta asiaa 7.000 markalla, vaan Kovalainen oli osoittanut Heikkiselle 18.11.1992 yhteensä 31.089,90 markan suuruisen laskun.

Todistajalausunnon mukaan Mikko Kovalainen käytti Paavo Heikkiseltä saamansa rahat rästissä olleiden toimistonsa vuokrien maksamiseen eikä Paavo Heikkisen asioiden hoitamiseen.

Miksi Mikko Kovalainen haastoi oikeuteen Osmo Suorsan, kun Lauri Heikkinen oli sekä suullisesti että kirjallisesti todistanut, että hän on asentanut putket väärin? Varatuomari Mikko Kovalainen Paavo Heikkisen asiamiehenä haastoi väärät henkilöt oikeuteen. Lisäksi varatuomari Mikko Kovalaisella olisi pitänyt olla myös Seppo Heikkiseltä avoin valtakirja hoitaa asioita. Sitä hänellä ei ollut eikä myöskään Oulun käräjäoikeuden tuomari ole tarkistanut varatuomari Mikko Kovalaisen valtakirjoja hoitaa asiaa. Asian käsittely olisi pitänyt lopettaa siihen, ettei varatuomari Mikko Kovalaisella ollut valtuuksia hoitaa asiaa Seppo Heikkisen puolesta. Joensuun Lakiasiaintoimiston laskuissa on laskutettu sellaisia matkoja, jotka Mikko Kovalainen on tehnyt muiden kyyditsemänä. Tällaisia ovat 4.1.1992 tehdyt matkat, joista on laskutettu 995,40 markkaa ja 9.6.1993 tehdyistä matkoista 995,40. Lasku on tehty Kainuun Lähivakuutusyhdistykselle ja täyttää näin ollen petoksen tunnusmerkistön. Oulun käräjäoikeuden istunnosta istuva tuomari teki kantelun Mikko Kovalaisen toimista Rovaniemen hovioikeudelle.

Mikko Kovalainen on haastanut Paavo Heikkisen tietämättä Katri Helena Heikkisen ja Matti Hermanni Heikkisen kuolinpesän oikeuteen maanvuokraussopimuksen irtisanomisen mitättömyyttä tarkoittavassa asiassa. Suomussalmen kihlakunnanoikeus ei ole tarkistanut avoimia asianajovaltakirjoja, sillä asian hoitamisessa olisi tarvittu myös Seppo Heikkiseltä valtakirja asian hoitamiseen. Sellaista ei Mikko Kovalaisella ollut. Asian käsittely olisi pitänyt lopettaa heti alkuunsa valtuutuksien puutteen vuoksi.Mikko Kovalainen valitti asiasta edelleen Rovaniemen hovioikeuteen ilman riittäviä valtuuksia. Rovaniemen hovioikeuskaan ei tarkistanut Mikko Kovalaisen toimivaltuuksia asiassa.

Kovalainen on nostanut 14.4.1993 Kuusamon tuomiokunnan tuomarille osoittamallaan haastehakemuksella maanvuokraussopimuksen irtisanomisen mitättömyyden toteuttamista tarkoittavan vahvistuskanteen, jossa Paavo Heikkinen on kantajana. Asiaa on käsitelty Suomussalmen kihlakunnanoikeudessa 9.6.1993 § 552 kohdalla (S93/85). Kovalainen on nostanut kanteen ilman Heikkisen suostumusta ja ilman Heikkisen antamaa valtuutusta. Heikkinen ei edes tiennyt, että asiassa tullaan nostamaan kanne. Kainuun lähivakuutus on maksanut Kovalaiselle Paavo Heikkisen vakuutusyhtiössä olleen vakuutuksen perusteella tämän asian hoitamisesta yhteensä 16.772,82 markkaa.

Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Rovaniemen hovioikeudelle tehty kantelu Mikko Kovalaisen toimista. Katso http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Varatuomarin arvon poistamiskäsittely. Uutinen Savon Sanomissa Varatuomarin arvo on pysyvä.. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/prosessihairikko-mikko-kovalainen.html

Värikästä menoa …
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Todistusaineisto Raahen käräjäoikeudessa http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Oma puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/puolustukseni-raahen-krjoikeudessa.html

Tämä todistaa syyttäjä Esa Mustosen ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan tietoisen rikollisen toiminnan
Valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Tämä todistaa tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon tietoisen rikollisen toiminnan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Varsinainen pölövästi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/varsinainen-polovasti.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty lain mukaisesti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeudenkayntivaittamiani-ei-kasitelty.html

Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.htmlNämä sähköpostit varmistavat käräjätuomari Jaakko Raittilan tietoisen rikollisen toiminnan.

----- Original Message -----

From: Erkki Aho

To: tutkinta.vksv@oikeus.fi ; tuija.brax@oikeus.fi ; pev@eduskunta.fi ; ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Cc: toimitus@kpk.fi ; toimitus@kaleva.fi ; mika.lahtonen@kuvalehdet.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; sari.huovinen@yle.fi ; martti.backman@yle.fi

Sent: Monday, August 16, 2010 5:47 AM

Subject: Siirtopyyntö
Ylivieskan-Raahen käräjäoikeudelle
käräjätuomari Jaakko Raittila

Olen saanut perjantaina 13.8.2010 Master of Law Mikko Kovalaisen viimeisen asiakirjan vastineen antamista varten käräjäoikeudenistuntoon, mikä on määrätty pidettäväksi tiistaina 17.8.2010. Soitin Teille perjantaina 13.8.2010 ja keskustelimme asiasta. Aioitte perehtyä asiakokonaisuuteen maanantaina 16.8.2010 ja ollaan minuun yhteydessä sen jälkeen.

Minä vaadin oikeuskäsittelyn siirtoa. Perustelut:

1. Master of Law Mikko Kovalaisen asiat ovat valtakunnansyyttäjävirastossa poliisirikoksia tutkivan Heli Haapalehdon tutkinnassa. Hän ei ole vielä tutkimuksissaan päässyt alkua pidemmälle.

2. Master of Law Mikko Kovalaisen asiat ovat oikeuskanslerinviraston tutkittavana. Minun saamani tiedon mukaan asia käsittelee Lieslahti-niminen henkilö. Minun oikeustajuni mukaan asian laajuuden ja valtakunnallisen suuren merkittävyyden johdosta asian vastuu kuuluisi suoraan oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.

3. Master of Law on saanut toiminnallaan aikaan Raahen käräjäoikeudessa väärän tuomion minulle johtuen poliisi Raimo Ollilan esteellisyydestä, syyttäjä Esa Mustosen esteellisyydestä oikeuskäsittelyssä sekä käräjätuomari Jyrki Määtän joko tahallisesta tai tahattomasta väärästä menettelystä, kun hän ei antanut minun kuulustella Master of Law Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeuskäsittelyssä huomioimatta suuren osan todistusaineistoa eikä antanut minulle mahdollisuutta kuulla todistajia puhelimitse kuten vastapuoli sai tehdä. Kolme henkilöä todistaa kirjallisesti käräjätuomari Jyrki Määtän puolueellisen toiminnan ja sen ettei hän antanut minun kuulustella vastapuolen todistaa. Kysymys on ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta. Tästä Raahen käräjäoikeuden väärästä tuomiosta Rovaniemen hovioikeus ei antanut minulle suullista käsittelyä ja pitkitti minun oikeustajuni mukaan tahallisesti asian käsittelyä ja teki mielestäni tahallisesti väärän päätöksen. Tähän Rovaniemen hovioikeuden väärään päätöksen Korkein oikeus ei antanut valituslupaa. Koska Rovaniemen hovioikeuden väärä päätös jäi lainvoimaiseksi, niin Master of Law Mikko Kovalainen on hakemassa minua henkilökohtaiseen konkurssiin tuo väärän päätöksen perusteella. Jotta tämä rikollinen toiminta voidaan estää, niin asiat on tutkittava valtakunnansyyttäjäviraston ja oikeuskanslerinviraston toimesta jotta korkein oikeus voi purkaa alioikeuksien väärät päätökset. Master of Law Mikko Kovalaisen toiminta yhteiskunnan varojen väärinkäyttämiseksi ja kansalaisten elämisen ja toiminnan vaikeuttamiseksi on saatava loppumaan. Master of Law Mikko Kovalaisen asioita ei pidä käsitellä alioikeudessa ennen kuin valtakunnansyyttäjävirasto ja oikeuskanslerinvirasto ovat asiat tutkineet. Korkeimman oikeuden on kiireesti purettava kaikki väärät tuomiot, jotka Master of Law Mikko Kovalainen on saanut aikaan.

4. Oikeudenkäyntiväittämiini ja Master of Law Mikko Kovalaisen rikolliseen toimintaan ei ehdi yhden päivän perehtymisellä paneutua, sillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi ne on tutkittava perusteellisesti. Kysymyksessä on valtakunnallisesti erittäin merkittävien rikosvyyhtien selvittämisestä, joissa eri viranomaiset kuten poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvonta ja tuomioistuinlaitos ovat laiminlyöneet tehtävänsä.

5. Todistusaineiston perusteella on syytä epäillä, että Master of Law on yksi Suomen kaikkien aikojen vaarallisimmista rikollisista. Tämä käy ilmi myös A.J:n valituksesta Rovaniemen hovioikeudelle. Master of Law väärentää avoimia valtakirjoja, käyttää härskisti väärin luottamusmiesasemaansa ja tekee vakuutuspetoksia. Siitä on kiistattomat näytöt. Master of Law Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan tekee vaaralliseksi se, että se on tehty poliisin erityissuojeluksessa. Master of Law Mikko Kovalainen on ns. prosessihäirikkö, joka jatkaa oikeudenkäyntejä aina korkeimpiin oikeusasteisiin saakka. Useasti asioita on hoidettu päämiehen tietämättä. Päämiehet ovat löytäneet ylemmistä oikeusasteista Master of Law Mikko Kovalaisen väärentämiä avoimia valtakirjoja ja Master of Law Mikko Kovalainen on luonnollisesti laskuttanut asioiden hoitamisesta vakuutusyhtiötä. On tapauksia, jossa Master of Law on laskuttanut sekä asiakasta että vakuutusyhtiötä samasta asiasta.

6. Oikeudenkäyntiväittämissä todistetaan kiistattomasti poliisien Raimo Ollila, Tapani Tasannon ja syyttäjien Sulo Heiskarin ja Esa Mustonen rikollinen toiminta sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määrän virheellinen rikolliseksi epäiltävä toiminta. Poliisien Raimo Ollilan ja Tapani Tasannon osalta syytelista on pitkä ja asiat valtakunnallisesti merkittäviä. Ollila on jättänyt PR-talojen konkurssivyyhden tutkimatta, jossa syyttäjä Sulo Heiskarin rooli rikoksissa on keskeinen. Ollila on jättänyt tutkimatta Konekersantti Oy:n asian ja Natura-rikokset. Myös valtakunnallisesti merkittävän ns. Tenkulan tapauksen Ollila on jättänyt tutkimatta. Eläkkeellä oleva poliisi Veikko Tenkula todistaa entisen esimiehensä Raimo Ollilan rikollisen toiminnan. Sekä Ollila että Tasanto ovat jättäneet tutkimatta merkittävän Kalajoen kaupungin syrjintärikossarjan. Molemmat ovat jättäneet tutkimatta Master of Law Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan, siis ns. Suomussalmen tapauksen, espoolaisen K. Suomalaisen tapauksen ja helsinkiläisen H. Wikströmin tapauksen vaikka todistusaineistot ovat kiistattomia.

7. Kun oikeuskäsittelyä siirretään, niin viranomaiset ehtivät tutkia ja perehtyä asioihin ja Master of Kovalaisen toiminta eli oikeuslaitoksen ja poliisien resurssien väärinkäyttö saadaan sillä tavalla estettyä ja tutkinnan jälkeen kaikilta Master of Law Mikko Kovalaisen jutuilta putoaa pohja pois. Master of Law Mikko Kovalainen ei saapunut Helsingin hovioikeuden istuntoon vaikka oli saanut asialleen suullisen käsittelyn.

Katso:

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Näillä perusteilla pyydän oikeuskäsittelyn siirtoa.

Kalajoella 16.08.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948, puh. 08-462763, email e.ahoky@kotinet.com

Toinen sähköposti

---- Original Message -----

From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Sent: Tuesday, August 17, 2010 7:30 AM

Tuomarin esteellisyys – oikeudenkäyntiväite käräjätuomari Jaakko Raittilan esteellisyydestä
Oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa 7 § (1.6.2001/441) käsitellään tuomarin esteellisyyttä.

Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.

Maanantaina 16.08.2010 keskustelin käräjätuomari Jaakko Raittilan kanssa perjantaina 13.08.2010 sovitun mukaisesti. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei suostunut siirtämään oikeudenkäyntiä kirjallisesta perustellusta pyynnöstäni huolimatta. Minulle jäi sellainen kuva, että hän haluaa tietoisesti tehdä väärän päätöksen. Tiedustelin oikeudenkäyntiväittämieni käsittelystä, koska epäilin niiden lainmukaista käsittelyä. Käräjätuomari Jaakko Raittila sanoi minulle oikeudenkäyntiväittämistäni, että ”näistähän me olemme keskustelleet jo aikaisemminkin”. Tämä keskustelu on tapahtunut juuri tuon oikeudenkäynnin yhteydessä jolloin käräjätuomari Jaakko Raittila hylkäsi oikeudenkäyntiväittämäni syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Ylivieskan käräjäoikeuden tuomari Jaakko Raittila on ollut tuomarina oikeudenistunnossa 3.10.2000 00/611. Tuolloin hän jätti tutkimatta oikeudenkäyntiväittäni ja hyväksyi syyttäjä Sulo Heiskarin ilmoituksen, ettei hän, syyttäjä Sulo Heiskari, ole esteellinen toimimaan syyttäjänä. Syyttäjä Sulo Heiskari tiesi vuorenvarmasti olevansa esteellinen, mutta halusi rikollisella toiminnallaan saada minulle väärän oikeuden päätöksen aikaan ja onnistui tavoitteessaan.
Puhelinkeskustelun perusteella käräjätuomari Jaakko Raittilan kanssa sain sen käsityksen, että käräjätuomari Jaakko Raittila ei hyväksy puhelintodistajien lausumia tulevassa oikeudenkäynnissä. En voi välttyä vaikutelmalta, että kaikki merkit viittaavat siihen, että käräjätuomari Jaakko Raittilan tietoisena tavoitteena on aikaansaada oikeuden väärä päätös, jollaisen hän jo saanut kohdallani aikaan 3.10.2000 syyttäjän Sulo Heiskarin ja rikostutkinnan johtajan Raimo Ollilan esteellisyydestä johtuen.
Oikeudenkäymiskaaren mukaan käräjätuomari ei voi käsitellä samaa asiaa toiseen kertaa. Näin ollen oikeudenkäynnistäni ei voi tulla oikeudenmukaista, koska on syytä epäillä, että tutkinnanjohtaja, syyttäjä ja käräjätuomari ovat esteellisiä ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa. Käräjätuomari Jaakko Raittila tietää vuorenvarmasti olevansa esteellinen käsittelemään asiaani Ylivieskan käräjäoikeuden 03.10.2000 päätöksen 00/611 johdosta.


Katso: Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Yksityiskohtaisempi selostus ja todistusaineistot

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä – Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys voidaan asiakirja-aineiston lisäksi todistaa todistajalausunnoin. Heino Virta toisena kiinteistöjen kauppakirjan allekirjoittajana voi todistaa, että silloinen nimismies Sulo Heiskari ei ollut paikalla, kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin väliaikaisen pesänhoitajan Hannu Maskosen toimistossa. Väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa markkaa todellista suuremmaksi. Pantattua omaisuutta ei saa lain mukaan myydä ilman pantinhaltijan kirjallista suostumusta. Tällaista kirjallista suostumusta väliaikaisilla pesänhoitajille ei ollut. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsumaksi todistajaksi merkitty Arto Ranta-Ylitalo voi todistaa, että hän ei ole ollut paikalla Oulussa väliaikaisen pesänhoitajan Hannu Maskosen toimistossa, kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi Maskosen toimistossa työskennellyt Minna Hanhisuvanto voi todistaa, että kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ja kaupanvahvistajan kutsumaksi ilmoittama todistaja Arto Ranta-Ylitalo eivät olleet paikalla, kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin. Miksi syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan tutkiminen on niin vaikeaa? Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa muissa paitsi Raahen käräjäoikeudenistunnossa minua ja yritystoimintaani käsittelevissä oikeudenkäynneissä.
Asiat selviävät myös näistä linkeistä:

Tutkinnanjohtaja Tapani Tasannon esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Katso apulaisoikeuskanslerin päätös tutkinnanjohtajan esteellisyydestä
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2002/20021694

Laamanni näki vaan ei huomannut

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/laamanni-naki-vaan-ei-huomannut.html

Esteelliset tutkinnanjohtajat ja esteelliset syyttäjät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/esteelliset-tutkinnanjohtajat-ja.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/ylivieska-raahen-karajaoikeudet-eivat.html

Nämä aineistot tekevät sekä tutkinnanjohtajan Tapani Tasannon sekä syyttäjä Esa Mustosen esteellisiksi käsittelemään asioita muun esittämäni aineiston ohella.

Minä haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja toimivaltaisen tuomioistuimen käsittelemään asiaa. Nyt oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei voi saada, koska kirjallista todistusaineistoa ei ole huomioitu juuri mitenkään tutkintavaiheessakaan. Tutkintamateriaalista ja syyttäjän syytteestä näkyy tietoinen tavoite saada aikaan väärä oikeudenpäätös.

Valituslupapyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Miksi en saanut korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä?

Todistusaineistona ovat Seppo Heikkisen, Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin todistukset ja avoimet asianajovaltakirjat todistuksena siitä, että heidän nimensä on kirjoitettu heidän tietämättään ja ilman heidän toimeksiantojaan avoimiin asianajovaltakirjoihin.

Todistusaineistona on asiakirjoja siitä, että Mikko Kovalainen on laskuttanut sekä asiakasta, että vakuutusyhtiötä samasta asiasta. Todistuksena ovat oikeudenpäätökset siitä, että Mikko Kovalainen on jättänyt velkansa maksamatta. Todistusaineistona on asiakirjoja siitä, että Mikko Kovalainen on hoitanut asioita päämiestensä tietämättä, haastanut vääriä henkilöitä oikeuteen jne. Olen esittänyt todisteista merkittävän osan oikeudelle toimitetussa materiaalissa. Olen selvittänyt kolme laajaa rikosvyyhteä, joissa Mikko Kovalainen on keskeisessä roolissa. Miksi Mikko Kovalaisen rikosten tutkinta on niin äärettömän vaikeaa poliisille? Miksi kansalaiset joutuvat kärsimään valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan takia?

Seppo Heikkistä, Paavo Heikkistä, Kaisa Suomalaista ja Heli Wikströmiä sekä muutamia muita henkilöitä on kuultava oikeudessa, jos kirjalliseen todistukseen ei uskota. Nyt kun puhelinkuulustelua ei hyväksytäkään, niin todistajia ei silloin voida kuulla tässä oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnistäni voi tulla siksikään oikeudenmukaista.

Katso totuus Mikko Kovalaisen toiminnasta
A.J:n todistus Rovaniemen hovioikeudelle todistaa Mikko Kovalaisen toiminnan

http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Lehtijuttu kertoo totuuden: Värikästä menoa … http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

katso Ahojahti
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

Katso Oikeuden päätösten laadunvalvonta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/oikeuden-paatosten-laadunvalvonta.html

16 LUKU (12.8.1960/362)

Oikeudenkäyntiväitteistä (11.7.1997/690)
1 § (12.8.1960/362)
Oikeudenkäyntiväite on tehtävä silloin, kun vastaaja ensimmäisen kerran käyttää asiassa puhevaltaa, ja kaikki väitteet, mikäli mahdollista, yhdellä kertaa. (22.7.1991/1052)
Jos oikeudenkäyntiväite tehdään myöhemmin, älköön sitä otettako tutkittavaksi, ellei se koske seikkaa, jonka oikeus on velvollinen ottamaan huomioon omasta aloitteestaan.

2 § (12.8.1960/362)
Oikeudenkäyntiväitteistä antakoon oikeus eri päätöksen, milloin asian laatu sitä vaatii.

3 § (23.5.2003/381)
Ratkaisuun, jolla asia oikeudenkäyntiväitteen johdosta jätetään tutkimatta, haetaan muutosta 25 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti valittamalla.

Ratkaisuun, jolla tuomari on todettu esteelliseksi käsittelemään asiaa, ei saa hakea muutosta.

Oikeudenkäyntiväitteen hylkäävään ratkaisuun haetaan muutosta samassa yhteydessä kuin käräjäoikeuden tuomioon tai lopulliseen päätökseen, jollei tuomioistuin määrää, että muutosta haetaan erikseen. Jos asianosainen on hakenut muutosta oikeuden lopulliseen päätökseen, saa vastapuoli muutoksenhakemukseen antamassaan vastauksessa myös hakea muutosta päätökseen, jolla hänen tekemänsä oikeudenkäyntiväite on hylätty.

Näillä perusteilla katson, että oikeudenkäynti on siirrettävä sellaiseen tuomioistuimeen, mikä on toimivaltainen asiassa. Katson mikään oikeusistuin mikä on Rovaniemen tai Vaasan hovioikeuden alainen ei ole toimivaltainen asiassa.

Katson, että asiat on ensin tutkittava rikostutkinnassa. Ihmettelen miksi poliisirikoksia tutkiva Heli Haapalehto ei ole saanut mitään aikaan tekemissäni tutkintapyynnöissä. En voi välttyä vaikutelmalta ettei hän haluakaan selvittää rikoksia. Yritin tavoittaa Haapalehtoa maanantaina 16.08.2010, mutta en onnistunut tavoittamaan. Kuulin nimittäin käräjätuomari Jaakko Raittilalta, ettei Haapalehdon mukaan ole syytä epäillä rikoksia. Onko rikostutkinnan esteenä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske? Ihmettelen miksi oikeuskansleri ei ole vastannut minulle Raahen käräjäoikeuden istunnosta tekemääni kanteluun.

Katso: Selvityspyyntö oikeuskanslerille Jaakko Jonkalle: http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Pyydän oikeuskansleri Jaakko Jonkalta vastausta asiaan mahdollisimman pikaisesti, miksi kanteluani ei ole tutkittu, vaikka kantelu on jätetty heti Raahen käräjäoikeuden väärän päätöksen jälkeen? Kolme todistajaa todistaa Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän lainvastaisen toiminnan. Asialla on sen takia kiire, että Raahen käräjäoikeuden tahallisen väärän päätöksen seurauksena Mikko Kovalainen hakee minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Raahen käräjäoikeuden väärä päätös johtuu siitä, että tutkinnanjohtajana oli esteellinen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjänä esteellinen syyttäjä Esa Mustonen. Lisäksi minua estettiin kuulustelemassa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista ja todistusaineistostani jätettiin n. 80 prosenttia huomioonottamatta jotta saatiin väärä päätös aikaan. Lisäksi esitutkintamateriaalista toimitettiin oikeuskäsittelyyn vain murto-osa, koska tutkinnanjohtajan ja syyttäjän piti salata asioita jotta saadaan aikaan väärä oikeudenpäätös. Minä en voi ymmärtää sitä, että oikeuskansleri Jaakko Jonkka edistää toimillaan tai paremminkin toimimattomuudellaan rikollisuutta ja estää kansalaisia saamasta oikeutta.

Pyydän, että saan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toimivaltaisessa tuomioistuimessa esteettömän rikostutkinnan jälkeen. Oikeuskanslerin on määrättävä kiireellisesti esteetön rikostutkinta, koska muuten sellaista ei saada aikaan. Minulle on muodostunut sellainen kuva, että poliisirikoksia tutkiva Heli Haapalehto tietoisesti jättää rikokset tutkimatta. Miksi oikeusministeri Tuija Brax vaikenee totuuden edessä? Miksi tiedotusvälineet vaikenevat totuuden edessä?

Katso: Hätähuutoja Suomesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/human-rights-violations-in-finland.html

Miksi korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti: http://www.oikeus.fi/uploads/3udllko.pdf

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeudenmukainen_oikeudenk%C3%A4ynti

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti http://www.edilex.fi/asiasanat/?letter=O&title=Oikeudenmukainen+oikeudenk%C3%A4ynti&word=word6540

Katso oikeudenmukainen oikeudenkäynti Petri Jääskeläinen http://www.oikeusasiamies.fi/dman/Document.phx/eoa/suomi/puheetjaesitelmat/Jaaskelainen/asianajajapaivat2006?folderId=eoa%2Fsuomi%2Fpuheetjaesitelmat%2FJaaskelainen&cmd=download

Rikosoikeuden kohtuullinen käsittelyaika…
https://oa.doria.fi/handle/10024/50323

Katso Euroopan Ihmisoikeussopimus http://www.fredman-mansson.fi/eniosop.htm

Minä en voi mennä sellaiseen oikeudenkäyntiin, josta etukäteen tietää saavansa väärän päätöksen johtuen

1. tutkinnanjohtajan esteellisyydestä ja tietoisen huonosta rikostutkinnasta,
2. syyttäjän esteellisyydestä ja kelvottomasta syytteestä,
3. tuomarin esteellisyydestä ja epäilystä siitä, ettei voi saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 4. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asioissa johtuen edellä mainituista asioista ja järkyttävän suuresta määrästä vääriä oikeudenpäätöksiä.

Olen yrittänyt saada oikeutta jo yli 15 vuotta, mutta tilanne Suomessa on mahdoton. Myös Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin osalla tilanne on samanlainen. Rikolliset saavat villisti ja vapaasti jatkaa rikollista toimintaansa yhteiskunnan erityissuojeluksessa kansan edun vastaisesti. Suomen oikeuslaitoksen ja poliisin toiminta on uskomatonta pelleilyä verovaroilla ja virkavastuulla. Ei ole ihme vaikka Suomi saakin jatkuvasti EIT:n tuomioita, jotka koskevat liian pitkiä oikeudenkäyntejä ja sitä, että oikeudenkäynnit eivät ole oikeudenmukaisia.

Kalajoella 17.08.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Pöytäkirja ja päätös 10/970 17.8.2010 Asiano R 10/506, jossa käräjätuomari Jaakko Raittila on ratkaisut oman esteellisyytensä, osoittaa selkeästi sen, että on syytä epäillä tietoista väärää päätöstä. Kysymyksessä on juuri sama syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyysasia, jonka hän on ratkaissut aikaisemmin 3.10.2000, 00/611. Raittila haluaa kierrellä totuutta asiassa. Totuus hänelle on ilmoitettu myös sähköpostitse. On syytä epäillä, että Jaakko Raittila siis toimi esteellisenä tuomarina, koska hänellä on ennakkoasenne asioihin eikä hän ollut perehtynyt asioihin riittävästi. On syytä epäillä, että pidättämiseni oli törkeä ihmisoikeusrikos ja käräjäoikeuden päätös tietoinen väärä päätös.

Asian käsittelyn yhteydessä syyttäjä Esa Mustonen ja asianomistaja Kovalainen ovat ilmoittaneet, ettei kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari liity asian käsittelyyn. Molemmat ovat näin antaneet väärän lausuman oikeudelle, koska molemmat ovat olleet tietoisia PR-talojen konkurssivyyhden asioista ja syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta.

Syyttäjä Esa Mustosen lausuma on varmasti väärä ja sitä on syytä epäillä rikollisen toiminnan ja rikollisten suojeluksi, kuten olen esittänytkin syyttäjä Esa Mustosen esteellisyysväittämässäni, minkä käräjätuomari Jaakko Raittila jätti kokonaan käsittelemättä. Raittila jätti käsittelemättä myös tutkinnanjohtajien ja syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden asioissa.

Käräjätuomari Raittila ei myöskään suostunut siihen, että saan oikeudenkäyntiin oikeusoppineen avustajan. Tästä hän on jättänyt päätöksen kirjaamatta, mutta asian voi todistaa oikeudenistuntoa seurannut Aimo Remes.

Nyt saamani aineiston avulla voin kiistattomasti osoittaa tutkijoiden, tutkinnanjohtajien, syyttäjien ja käräjätuomareiden rikollisen toiminnan. Tästä aineistosta on minulle tullut Ylivieskan käräjäoikeudesta 250,50 euron lasku, vaikka aineisto olisi pitänyt toimittaa minulle veloituksetta. Pyydän nyt kiireellistä asioiden käsittelyä, sillä Mikko Kovalainen on lähettänyt ulosoton kautta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttäessään hyväksi Raahen käräjäoikeuden rikoksilla aikaan saatua päätöstä, johon Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittelyä eikä korkein oikeus muutoslupaa. Pyydän valtakunansyyttäjävirastoa ja oikeuskansleria ryhtymään asian vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin.

Kalajoella 22.09.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: