perjantai 10. joulukuuta 2010

Finaali lähestyy

Rovaniemen hovioikeudelle

Vastine Mikko Kovalaisen aineistoon, mikä sisälsi minua koskevia alioikeuksien päätöksiä, jotka on saatu aikaan rikosten avulla. Päätökset ovat vuorenvarmasti vääriä. Siksi vaadin Rovaniemen hovioikeudessa suullista käsittelyä asioille, jotta oikeus toteutuu. Lähetän postitse asiaan liittyen aineiston, jonka sain Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta vasta kahden Poliisihallitukselle tehdyn virka-apupyynnön jälkeen. Tämä aineisto paljastaa tutkinnanjohtajien Raimo Ollilan sekä Tapani Tasannon sekä syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Ylivieska käräjäoikeuden, Raahen käräjäoikeuden ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökset on saatu aikaan rikosten avulla. Tästä todisteena on
SM-2007-2086/Pr-1
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Viittaan myös aikaisemmin 7.8.2009 lähettämääni aineistoon sekä näihin linkkeihin:

Täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Valitus, kantelu, purkuhakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Tämä aineisto osoittaa, että minulla on perusteltu syy vaatia asioille suullista käsittelyä ja esteettömiä tuomareita asian käsittelyyn.

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Vastaus Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vastaus-rovaniemen-hovioikeudelle_14.html

Onko laki väärässä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/04/onko-laki-vaarassa.html

Värikästä menoa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/varikasta-menoa.html

Todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/tutkintapyynto-valtakunnansyyttajalle.html

Varatuomari, kääntäjä Mikko Kovalainen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/varatuomari-kaantaja-mikko-kovalainen.html

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/valitus-raahen-karajaoikeuden.html

Törkeä ihmisoikeusrikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/07/torkea-ihmisoikeusrikos.html

Haaste ja vastakanne
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/haaste-ja-vastakanne-seka-asioiden.html

Julkinen saatavan riitautus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/julkinen-saatavan-riitautus.html

10 vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Valituslupahakemus korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupahakemus-korkeimmalle.html

Valituslupapyyntö ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/valituslupapyynto-ja-valitus.html

Pyydän ilmoittamaan riittävän ajoissa milloin asioissa järjestetään suullinen käsittely, jotta voin ilmoittaa todistajille ja kutsua heidät todistajiksi oikeudenistuntoon. Koska asiat ovat nyt samanaikaisesti käsittelyssä kolmessa eri oikeusasteessa, sekä tutkinnassa poliisilla, valtakunnansyyttäjällä sekä laillisuusvalvojalla, niin varojen säästämiseksi olisi mielestäni järkevää keskittää nyt kaikki voimavarat yhteen oikeudenistuntoon, missä käsitellään kaikki asiat yhdellä kertaa ja perusteellisesti. Lähetän tämän tiedoksi ja toimenpiteitä varten
1. oikeuskanslerille
2. valtakunnansyyttäjälle
3. poliisihallitukselle
4. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle
5. Korkeimmalle oikeudelle

Kalajoella 10.12.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: