keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos?Rikostutkija Jyrki Rajaniemi Ylivieskan poliisi

Kuulustelu 16.11.2010 klo 14.00 Tämä on etukäteen lähetetty aineisto. Esitutkintalaki 5 § (11.7.1997/692)
Esitutkinnassa selvitetään:
1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat;
2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan;
3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntööpanemiseksi; sekä
4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.
(31.3.2006/245)
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa.
6 §
Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.
7 §
Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.
Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä.

Tutkintapyynnöntekijä Markku Koski

Rikoksesta epäilty Erkki Aho Plassintie 39 A 3 85100 Kalajoki gsm 044-3025948, puh 08-462763, email e.ahoky@kotinet.com

Markku Koski on tehnyt Erkki Ahon blogikirjoituksista rikostutkintapyynnön. Erkki Ahon saaman tiedon mukaan kysymyksessä on kolme blogikirjoitusta. Kysymys on todennäköisesti näistä kolmesta kirjoituksesta:

1. Suojelupäätös- virkarikos?
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/09/suojelupaatos-virkarikos.html

2. Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

3. Markku Koski myrksyn silmässä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/markku-koski-myrskyn-silmissa.html


Kiistän jyrkästi syyllistyneeni Markku Kosken kunnianloukkaukseen. Olen blogikirjoitusteni avulla pyrkinyt tuomaan totuuden esille.

1. Blogikirjoituksessa on syytä epäillä myös rikoskomisario Mauri Torvikoskea rikoksesta ja siksi tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjän määräämä syyttäjä.

Asiat selviävät hyvin pitkälle blogistani olevasta linkistä
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Näistä kolmesta linkistä selviää perusasiat ja niistä saa kokonaiskuvan joten ne on avattava ja tulostetta todistusaineistoksi ennen kuin allekirjoitan kuulustelupöytäkirjaa.

Katso
Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tämän linkin alaisuudessa olevat linkit on kaikki monistettava todistusaineistoksi ennekuin allekirjoitan kuulutustelukertomusta.

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

DVD-dokumentti on 77 minuuttia pitkä kahdeksaan osaan jaettu kokonaisuus, joka esittää asiat ja todistusaineistot. Nämä aineistot tulee kopioida kuulustelupöytäkirjan liitteeksi.

Myös kaikki nämä linkit on avattava totuuden esille saamiseksi ja tulostettava kuulustelupöytäkirjaan.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Kaikki tämän linkin alalinkkien aineistot on tulostettava todistusaineistoksi. Tämän todistusaineiston avulla todistetaan tutkinnanjohtajien Raimo Ollilan, Tapani Tasannon, syyttäjien Esa Mustonen ja Sulo Heiskari sekä käräjätuomarien Jyrki Määttä ja Jaakko Raittila virkarikosepäilyt.
Ylivieskan käräjäoikeudesta poliisihallitukselle tekemäni virka-apupyynnön saamani aineisto paljastaa myös virkarikokset. Siksi koko aineisto on monistettava kuulustelukertomukseen mukaan sekä aineistossa olevat kaikki alalinkit on monistettava aineistoksi, minkä jälkeen rikokset paljastuu.
Tämän linkin aineistot alalinkkeineen monistettuna todistusaineistoksi paljastaa monissa asioissa totuuden eli rikollisen toiminnan. Asiakirja-aineistoa Ylivieskan käräjäoikeus ei ole lähettänyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, joten on syytä epäillä, että Ylivieskan käräjäoikeus ja käräjätuomari Jaakko Raittila on syyllistynyt rikolliseksi epäiltävään toimintaan.

Poliisi Jaakko Savilammelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Tämän linkin aineisto alalinkkeineen on monistettava todistusaineistoksi, koska se paljastaa merkittävän määrän rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä.

Kantelu julkisen sanan neuvostolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kantelu-kalevan-uutisoinnin-johdosta.html

Tämän linkin alalinkkien aineistot on tulostettava todistusaineistoksi rikoksille ennen kuin allekirjoitan kuulustelukertomusta.

Mistä kaikki johtuu?

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-taloudellinen-lama-1990-luvun.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Suomen pankin rooli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/suomen-pankin-rooli.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Laman ja rahan pelurit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/12/laman-ja-rahan-pelurit.html

Monistetaan todistusaineistoksi. Alalinkin kirjaa ei tarvitse monistaa. Toimitan kirjaan erillisenä todistusaineistoksi

Laman syylliset – rikollisille syytesuoja
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/laman-syylliset-rikollisille-syytesuoja.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja linkissä mainittujen henkilöiden teot on tutkittava.

Lama ja oikeus – pankkikriisin jälkiä etsimässä
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/lama-ja-oikeus-pankkikriisin-jlki.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja alalinkissä oleva Jukka Davidssonin tekemä aineisto monistetaan todistusaineistoksi. Linkissä oleva video hankittava todistusaineistoksi.
Lähdeaineiston kirjat hankittava todistusaineistoksi.

Salainen pankkituki – pääkonna Mauno Koivisto
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/salainen-pankkituki-pkonna-mauno.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja hankitaan kirja todistusaineistoksi.

Koiviston konklaavi – salatut sopimukset
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja on tutkittava Aktiv Hansa-kauppa.

Pankkikriisin peitellyt paperit
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/pankkikriisin-peitellyt-paperit.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja hankitaan kirja todistusaineistoksi linkissä mainittujen tekojen tutkimiseen.

Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/trke-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja Aktiv Hansa-kauppa rikostutkintaan.

Kasinotaloutta ja kulutusjuhlaa
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/kasinotaloutta-ja-kulutusjuhlaa.html

Monistetaan todistusaineistoksi.

Miksi vastuulliset viranomaiset vaikenevat?

Miksi ministerit eivät vastaa?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kirjallinen-kysymys-vastattavaksi.html

Monistetaan alalinkkeineen todistusaineistoksi ja on tutkittava ovatko henkilöt syyllistyneet rikolliseen toimintaan kun eivät vastaa ja muidenkin osalta on tutkittava mahdolliset virkarikokset.

Miksi poliisiylijohtaja ei vastaa?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja tutkitaan kaikki linkissä mainitut henkilöt ja heidän tekonsa, siis onko syytä epäillä rikosta.

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Monistettaan todistusaineistoksi alalinkkeineen ja selvitetään mahdolliset rikokset ja rikoksentekijät.

Oikeusvaltio Suomi?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Monistetaan todistusaineistoksi. Myös kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja monistettava todistusaineistoksi.

Vastaus Pia Siwelle, miksi korkein oikeus ei pura vääriä päätöksiä?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/vastaus-pia-sivelle.html

Monistetaan todistusaineistoksi ja myös kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja monistettava todistusaineistoksi sekä tutkittava mahdollinen rikollinen toiminta.

Noin 700 väärää KHO:n Naturapäätöstä
http://naturansalat.blogspot.com/2010/09/timo-soini-kysyy-neljannen-kerran.html

Linkki avattava ja tulostettava todistusaineistoksi.

Törkeä petos ja poliisirikokset sekä muut rikosepäilyt
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Linkki avattava ja tulostettava todistusaineistoksi. Kaikki alalinkit ja niiden alalinkit on avattava ja tulostettava todistusaineistoksi. Kysymyksessä on todella vakavat rikokset.

Human Rights Violations In Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/human-rights-violations-in-finland.html

Todistusaineistoksi on kopioitava kaikki Jali Raidan viisi linkkiä Human Rights Violations In Finland.

2. Blogikirjoituksen 2. Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/07/markku-kosken-liiketoimet-julistettu.html

aineisto on peräisin Valtiontalouden tarkastusvirastosta ja sinne tehdyistä kanteluista. Finnvera Oyj:n lausunto 29.12.2009 ja Vapo Oy:n lausunto 18.12.2009. Asiakirjat kuuluvat lähdesalaisuuden piiriin, mutta poliisin on hankittava asiakirjat. Haluan antaa niistä erikseen lausunnot sen jälkeen poliisi on hankkinut nuo asiakirjat.

3. Blogikirjoitus 3. Markku Koski myrksyn silmässä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/markku-koski-myrskyn-silmissa.html

perustuu pääasiassa Kalevan uutisointiin. Ne ovat julkisuudessa ollutta aineistoa eivätkä missään tapauksessa täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä.
Mitä tulee PR-talojen osalta blogikirjoituksessa esitettyihin asioihin niin ne ovat tulleet todistetuksi jo 1. blogikirjoituksen yhteydessä.

Asiat tulevat todistetuksi myös kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa olevalla todistusaineistolla, jonka asiakirjakopioihin on erillinen selvitystä mitä niillä todistetaan. Liitän kirjan ja liitteen todistusaineistoksi.

Lisäksi minulla on kaksi mapillista aineistoa, jotka monistetaan läsnä ollessani todistusaineistoksi rikoksista.
Lisäksi monistetaan yli 500-sivuinen aineisto, mikä on kierrekansilla oleva aineisto todistusaineistoksi.

Lisäksi todistusaineistoksi monistetaan RTS-toimialaraportti -97 talopakettimarkkinat.

Liitän jo tässä vaiheessa todisteeksi tämän sähköpostiviestin
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: info@ihmisoikeusliitto.fi ; frank.johansson@amnesty.fi ; risto.uimonen@jsn.fi ; uutiset@iltasanomat.fi ; il.toimitus@iltalehti.fi ; atte.jaaskelainen@yle.fi ; merja.yla-anttila@mtv3.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:36 AM
Subject: Fw: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo@intermin.fi ; VKSV@oikeus.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:33 AM
Subject: Fw: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: presidentti@tpk.fi ; kirjaamo@tpk.fi
Sent: Monday, November 15, 2010 5:29 AM
Subject: Sananvapaus ja syrjinta - Suomen ihmisoikeustilanne

Sananvapaus- ja syrjintä - Suomen ihmisoikeustilanne

Olen valmistellut EIT:lle tehtävää valitusta huippujuristin ohjeiden mukaan ja hänen lopullista viimeistelyään varten. Keskeinen asia on se, että olen Kalajoen kaupungin luotetuin kunnallispoliitikko, moninkertainen ääniharava ja olen konsultti, toimittaja sekä opettaja. Kaikille näille ammateille on tärkeää luottamus ja julkinen kuva. Minä olen joutunut järkyttävän syrjinnän ja muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi toimintaperiaatteideni takia. Keskeiset toimintaperiaatteeni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus ja lainmukaisuus.

Olennaista on se, että olen ottanut ikävätkin yhteiskunnalliset asiat rohkeasti esille toimintaperiaatteideni mukaisesti ja erittäin tärkeää on se, että olen ollut oikeassa ja pystynyt myös aina todistamaan esittämäni asiat. Minut on tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksista suuriin sakkoihin ja jopa ehdottomaan vankeuteen jutuissa, joissa ovat olleet esteelliset rikostutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja esteelliset tuomarit. Kuulusteluissa minua on uhkailtu, jos en allekirjoita kuulustelijan laatimaa totuudenvastaista kuulustelupöytäkirjaa ja kuulustelija on pitänyt kuulusteluissa asetta pöydällä tai muuten käden ulottuvilla.

Rikostutkintapyyntöni poliisille on jätetty systemaattisesti tutkimatta ja kanteluni laillisuusvalvojille sekä valtakunnansyyttäjävirastolle on jätetty myös systemaattisesti tutkimatta. Oikeudenistunnoissa todistusaineistojani ei ole otettu vastaan, todistajia ei ole kutsuttu oikeudenistuntoon, en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa ja minulta on estetty oikeusavustajien käyttö. Olen joutunut olemaan maanpaossa viranomaisten minuun kohdistaman Ahojahdin johdosta. Minut on pakotettu oikeudenistuntoon ilman oikeusavustajaa ja terveydellinen tilani on ollut oikeudenistunnossa sellainen, etten ole ollut juridisesti läsnä oikeudenistunnossa. En ole saanut ylemmissä oikeusasteissa suullista käsittelyä. Syrjintäni on kestänyt lähes 30 vuotta. Oikeustaisteluni on kestänyt jo 15,5 vuotta. En ole vielä tähän päivään mennessä saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minut pidätetty kahdesti, kun olen vaatinut esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Oikeus on tehnyt päätöksiä toimittamatta minulle edes haastetta tiedokseni. Minua on edustanut tietämättäni oikeudessa asianajajat ja varatuomari ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. En ole voinut valittaa päätöksistä, koska en ole saanut niitä tiedokseni. Suuressa talousrikosjutussa olen antanut asianajajalle valtakirjan valituksen tekemistä varten, mutta asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä. Kansainväliseen rahanpesuun liittyvä rikostutkintapyyntö on jätetty käsitykseni mukaan tietoisesti tutkimatta.

Vapauteni on riistetty kahdesti ja minulle on aiheutettu vapauden riistoilla hengenvaarallinen tilanne, kuoleman vaara. Tästä on kahden lääkärin lausunto. Minulta on estetty työn tekeminen, minun yritystoimintaani on vaikeutettu kunnallisilla ja muilla päätöksillä systemaattisesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaen suurta taloudellista vahinkoa ja minulta on estetty yrittäminen käytännössä kokonaan. Yritysideani on varastettu kunnallisen yrityksen käyttöön.

Konsulttitoimistoni toiminta on ollut jäädytettynä lähes 20 vuotta. Minulta on katkaistu työttömyyskorvaukset ja starttiraha yleisten hyväksyttyjen tapojen ja ohjeiden vastaisesti.
Minulta on estetty luottamustoimien hoitaminen. Minulta on estetty kaupungin ylivoimaisena ääniharavana tiettyjen luottamuspaikkojen saaminen kuten esim. kaupunginhallituksen jäsenyys ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys. Minulta on estetty Kalajoen kaupungin virkoihin pääsy. Kuntalain mukaiselle kyselytunnille tekemiini kysymyksiin on kieltäydytty vastaamasta (kirjallinen päätös 22.2.1999). Valtuustoaloitteeni on jätetty käsittelemättä niiden suuren määrän takia. Minulta on viety luottokelpoisuus ja estetty näin lainojen ja luottokorttien saaminen. Minulta on estetty eduskuntavaaliehdokkuus.

Minun nimeni ei ole saanut näkyä sanomalehtijutuissa, jotka olen laatinut paikallislehtiin. Minulta on estetty harrastustoiminnassa mukana oleminen. Kotirauhani on rikottu useita kertoja, kun poliisit ovat tunkeutuneet kotiini ilman asianomaisia lupia. Puhelimiani on kuunneltu, perheenjäsenet ja sukulaiset ovat joutuneet kärsimään minuun kohdistuneen syrjinnän ja muiden toimien johdosta. Oikeusistuimet ovat tehneet tarkoituksellisesti vääriä päätöksiä ja aiheuttaneet päätöksillään minulle ja läheisilleni valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Minun nettisivuni on poistettu netistä minulle syytä ilmoittamatta.

Kansanedustajat, oikeus- ja poliisiministerit ja poliisiylijohtaja eivät vastaa esittämiini avunpyyntöihini. Lehdissä kerrotaan vain virallista totuutta, mikä on kaukana oikeasta totuudesta. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana toimii syyttäjä, joka näin käy myös mediaoikeutta ja toimillaan varmistaa haluamansa tiedon tiedotusvälineille. Korkein oikeus ei ole antanut valituslupia eikä ole perustellut kielteisiä päätöksiään, vaikka EU:n ihmisoikeussopimus, EIT:n päätökset ja Suomen laki edellyttävät perusteltuja päätöksiä.

EIT:lle valitus on tehtävä englanninkielellä jotta asia tulee esille oikealla kielellä ja oikein käännettynä. Tällä tavalla estetään suomalaisten asioiden sabotointi EIT:ssä. Kohtelussani on rikottu EU:n ihmisoikeussopimuksen artikloja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ja 17. Valitus on tehtävä 10.12.2010 mennessä. Haluan, että maineeni puhdistetaan. Se on erittäin tärkeää myös lapsilleni ja muille läheisilleni.

Syrjinnän kohteena lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html

Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html

Törkeä petos ja muut rikosepäilyt
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Hotelli asiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Onko Torstilla puhdas omatunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/tarkoitushakuinen-oikeudenkynti-tapio.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=278

Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Jukka Davidsson: Political Risk inFinland

http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=8176

(->klikkaa kohtaan: Fulltext)

Human Rights Violations in Finland 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=Xg8K3CeU8Cc&feature=related

Human Rights Violations in Finland 2/5
http://www.youtube.com/watch?v=VBOshCVZels&feature=related

Human Rights Violations in Finland 3/5
http://www.youtube.com/watch?v=DcjSrSzSJWg&feature=related

Human Rights Violations in Finland 4/5
http://www.youtube.com/watch?v=PUx9ylIgJSA&feature=related

Human Rights Violations in Finland 5/5
http://www.youtube.com/watch?v=gewOtYZ4LlI&feature=related

Kirja: The economic crisis in Finland Down from the heavens, up from the ashes, The Research Programme of the Academy of Finland ISBN 951-561-381-7

Kalajoella 15.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tämän jälkeen olen valmis allekirjoittamaan kuulustelupöytäkirjan ja haluan antaa asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 16.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: