perjantai 12. marraskuuta 2010

K10/5019Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

käräjäviskaali Ville Vuorialho, tiedoksi ja toimenpiteitä varten laamanni Ritva Pesonen-Ehrola

Olen saanut tiedoksi Mikko Kovalaisen esittämän konkurssihakemuksen. Olen pyytänyt korkeinta oikeutta purkamaan Raahen käräjäoikeuden tuomion 19.9.2008 nro 08/543 ja Rovaniemen hovioikeuden tuomion 30.9.2009. Olen tehnyt asiasta myös kiirehtimispyynnön. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/konkurssihakemus-kiirehtimispyynto.html

Yksi purkuperuste on Raahen käräjäoikeuden ihmisoikeussopimuksen vastainen toiminta, kun minun ei annettu kuulustella vastapuolen todistajaa. Lisäksi minua estettiin esittämästä vastine asiassa Raahen käräjäoikeudessa ja todistusaineistoa kieltäydyttiin ottamasta vastaan. Myöskin oikeudenkäyntiväittämäni jätettiin asiallisesti käsittelemättä, vaikka niin syyttäjälle kuin käräjätuomarillekin oli toimitettu tarkka ja riittävä aineisto todistusmateriaali asiassa.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html


Toinen purkuperuste on syyttäjä Esa Mustosen esteellinen toiminta. Sekä käräjätuomarilla, että syyttäjällä oli tiedossa nämä asiat, mitkä tekevät heidät esteelliseksi ja estävät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Katso Kiirehtimispyyntö http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html


Katso Valitus, kiirehtimispyyntö, kantelu ja tutkintapyynnön täydennys http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.htmlKatso valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Lähetän uudelleen tiedoksi ja toimenpiteitä varten laamannille aikaisemmin lähettämäni asian
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html


Asiakokonaisuus tulee EIT:n käsittelyyn. Toivon kuitenkin, että Suomen oikeuslaitos ryhtyy noudattamaan lakia ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus omatoimisesti pyytää korkeinta oikeutta purkamaan tekemänsä kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat oikeuden päätökset johtuen siitä, etteivät oikeudenkäynnit ole olleet oikeudenmukaisia tutkinnanjohtajien ja syyttäjien esteellisyyden takia ja tuomareiden tietoisten virheiden takia.

Pyydän, että Ylivieska- Raahen käräjäoikeus siirtää konkurssiasian käsittelyä niin kauaksi aikaa kunnes saadaan korkeimman oikeuden päätös purkuhakemuksiin. Jos korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä, niin maksan vaaditut summat ennen konkurssipäätöstä. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta pitämään minut ajan tasalla niin, ettei konkurssikäsittelyä suoriteta, vaan minä hoidan vaaditun maksun, vaikka se on saatu aikaan ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Asiat ovat viikonlopun aikana valmistelussa ja menossa EIT:n käsittelyyn.

Kalajoella 10.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948

Ei kommentteja: