torstai 18. marraskuuta 2010

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi ; korkein.oikeus@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Sent: Thursday, November 18, 2010 8:12 AM
Subject: Lausuma asiassa K10/5019

Esitutkinta asiassa on ollut esitutkintalain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola. Kuulustelujen aluksi Rahkola totesi: ”Ja taas kunnianloukkaus”. Näillä sanoilla hän syyllisti kuulusteltavan jo ennen kuulustelujen alkua. Esitutkintalain 7 §:n mukaan esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Kuulustelujen lopuksi Harri Rahkola vaati minulta sormenjäljet ja valokuvasi minut sivulta ja edestä kuten suurrikollisen ainakin. Tämä menettely osoitti kiistatta sen, että Harri Rahkola syyllisti minut asiassa jo kuulusteluvaiheessa.

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Kuulustelu oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan vastainen.

Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kuulustelu oli Suomen perustuslain vastainen.

Kuulusteluissa meillä oli Harri Rahkolan kanssa kinaa todistusaineistosta. Sitä hän ei halunnut ymmärtää eikä hyväksyä. Kysymys oli avoimien asianajovaltakirjojen allekirjoitusten aitouden todistamisesta.

Kalajoen poliisilla Harri Rahkolalla on ennakkoasenne minua kohtaan johtuen PR-talojen konkurssivyyhden rikostutkinnoista sekä Kalajoen syrjinnästä tekemiini tutkintapyyntöihin. Syrjinnästä tekemäni tutkintapyynnön Harri Rahkola jätti kokonaan tutkimatta. Kun tiedustelin häneltä asiaa, niin hän sanoi, että tutkintapyyntö on alimmaisena hänen työpöytänsä alimmaisessa laatikossa. Hän jätti tutkintapyynnön tutkimatta.

Aikaisemmissa kuulusteluissa Harri Rahkola on uhkaillut minua pidättämisellä, jos en allekirjoita hänen laatimiaan kuulustelupöytäkirjoja. Kuulusteluissa hän on pitänyt näyttävästi asetta näkyvillä tai jopa pöydällä tehostaakseen kuulusteluja.

Esitutkintalain 16 §:ssä säädetään tutkinnanjohtajan ja tutkijan esteellisyydestä. Tutkija on esteellinen 16 § 5 kohdan perusteella: 5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai 6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
On täysin selvää, että luottamukseni Harri Rahkolan puolueettomuus oli vaarantunut jo siitä syystä, että hän oli jättänyt tutkinnat tutkintapyynnöstäni kokonaan tekemättä. Tämän seurauksena syrjintäni Kalajoella on saanut entistä suuremmat ja järkyttävämmät mittasuhteet.
Keskeinen asia on se, että olen Kalajoen kaupungin luotetuin kunnallispoliitikko, moninkertainen ääniharava ja olen konsultti, toimittaja sekä opettaja. Kaikille näille ammateille on tärkeää luottamus ja julkinen kuva. Minä olen joutunut järkyttävän syrjinnän ja muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi toimintaperiaatteideni takia. Keskeiset toimintaperiaatteeni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, avoimuus ja lainmukaisuus.

Olennaista on se, että olen ottanut ikävätkin yhteiskunnalliset asiat rohkeasti esille toimintaperiaatteideni mukaisesti ja erittäin tärkeää on se, että olen ollut oikeassa ja pystynyt myös aina todistamaan esittämäni asiat. Minut on tuomittu herjauksesta ja kunnianloukkauksista suuriin sakkoihin ja jopa ehdottomaan vankeuteen jutuissa, joissa ovat olleet esteelliset rikostutkijat, esteelliset tutkinnanjohtajat, esteelliset syyttäjät ja esteelliset tuomarit. Kuulusteluissa minua on uhkailtu, jos en allekirjoita kuulustelijan laatimaa totuudenvastaista kuulustelupöytäkirjaa ja kuulustelija on pitänyt kuulusteluissa asetta pöydällä tai muuten käden ulottuvilla.

Rikostutkintapyyntöni poliisille on jätetty systemaattisesti tutkimatta ja kanteluni laillisuusvalvojille sekä valtakunnansyyttäjävirastolle on jätetty myös systemaattisesti tutkimatta. Oikeudenistunnoissa todistusaineistojani ei ole otettu vastaan, todistajia ei ole kutsuttu oikeudenistuntoon, en ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa ja minulta on estetty oikeusavustajien käyttö. Olen joutunut olemaan maanpaossa viranomaisten minuun kohdistaman Ahojahdin johdosta. Minut on pakotettu oikeudenistuntoon ilman oikeusavustajaa ja terveydellinen tilani on ollut oikeudenistunnossa sellainen, etten ole ollut juridisesti läsnä oikeudenistunnossa. En ole saanut ylemmissä oikeusasteissa suullista käsittelyä. Syrjintäni on kestänyt lähes 30 vuotta. Oikeustaisteluni on kestänyt jo 15,5 vuotta. En ole vielä tähän päivään mennessä saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Minut pidätetty kahdesti, kun olen vaatinut esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Oikeus on tehnyt päätöksiä toimittamatta minulle edes haastetta tiedokseni. Minua on edustanut tietämättäni oikeudessa asianajajat ja varatuomari ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. En ole voinut valittaa päätöksistä, koska en ole saanut niitä tiedokseni. Suuressa talousrikosjutussa olen antanut asianajajalle valtakirjan valituksen tekemistä varten, mutta asianajaja on jättänyt valituksen tekemättä. Kansainväliseen rahanpesuun liittyvä rikostutkintapyyntö on jätetty käsitykseni mukaan tietoisesti tutkimatta.

Vapauteni on riistetty kahdesti ja minulle on aiheutettu vapauden riistoilla hengenvaarallinen tilanne, kuoleman vaara. Tästä on kahden lääkärin lausunto. Minulta on estetty työn tekeminen, minun yritystoimintaani on vaikeutettu kunnallisilla ja muilla päätöksillä systemaattisesti ja tarkoituksellisesti aiheuttaen suurta taloudellista vahinkoa ja minulta on estetty yrittäminen käytännössä kokonaan. Yritysideani on varastettu kunnallisen yrityksen käyttöön.

Konsulttitoimistoni toiminta on ollut jäädytettynä lähes 20 vuotta. Minulta on katkaistu työttömyyskorvaukset ja starttiraha yleisten hyväksyttyjen tapojen ja ohjeiden vastaisesti.
Minulta on estetty luottamustoimien hoitaminen. Minulta on estetty kaupungin ylivoimaisena ääniharavana tiettyjen luottamuspaikkojen saaminen kuten esim. kaupunginhallituksen jäsenyys ja elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenyys. Minulta on estetty Kalajoen kaupungin virkoihin pääsy. Kuntalain mukaiselle kyselytunnille tekemiini kysymyksiin on kieltäydytty vastaamasta (kirjallinen päätös 22.2.1999). Valtuustoaloitteeni on jätetty käsittelemättä niiden suuren määrän takia. Minulta on viety luottokelpoisuus ja estetty näin lainojen ja luottokorttien saaminen. Minulta on estetty eduskuntavaaliehdokkuus.

Minun nimeni ei ole saanut näkyä sanomalehtijutuissa, jotka olen laatinut paikallislehtiin. Minulta on estetty harrastustoiminnassa mukana oleminen. Kotirauhani on rikottu useita kertoja, kun poliisit ovat tunkeutuneet kotiini ilman asianomaisia lupia. Puhelimiani on kuunneltu, perheenjäsenet ja sukulaiset ovat joutuneet kärsimään minuun kohdistuneen syrjinnän ja muiden toimien johdosta. Oikeusistuimet ovat tehneet tarkoituksellisesti vääriä päätöksiä ja aiheuttaneet päätöksillään minulle ja läheisilleni valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Minun nettisivuni on poistettu netistä minulle syytä ilmoittamatta.

Muutoinkin Kalajoella syrjintärikosepäilyt ovat voimistuneet, mutta poliisi on jättänyt kaikki nämäkin tutkimatta: Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Myös kaikki nämä on jätetty tutkimatta Katso kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Talotehtaiden pudotuspeli
http://pankkikriisi.blogspot.com/2008/11/talotehtaiden-pudotuspeli.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Tutkinnanjohtajana PR-talojen konkurssivyyhdessä on ollut Raimo Ollila eli sama henkilö kuin tässäkin asiassa. Tutkintapyynnöt asioissa jätetty ajoissa. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.
Tässä yksityiskohtaiset perustelut asioille: DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat. Katso

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

On syytä epäillä, että tutkija ja tutkinnanjohtaja ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan. Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin: Syrjintä Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

15 luku 11 § (24.7.1998/563)Rikoksentekijän suojeleminen Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikoslaki 40 luku 7 § (12.7.2002/604)Virka-aseman väärinkäyttäminen Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslaki 40 luku 10 § (12.7.2002/604)Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

On syytä epäillä, että tutkija Harri Rahkola ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollila suojelivat syyttäjä Sulo Heiskaria, poliisipäällikkö Kaarlo Similää, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle, asianajaja Antti Latolaa, asianajaja Antti Kejoa, varatuomari Paavo M. Petäjää, asianajaja Asko Kerästä jne.

Syyttäjä Esa Mustonen on saanut oikeudenkäyntiin liittyen sähköpostitse aineistoa, mikä todisti tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ja syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden. Tässä todistusaineisto, mikä puuttui nyt minulle toimitetusta aineistosta ja mikä todistaa syyttäjä Esa Mustosen esteellisyyden:

Raahessa huomasin heti, että haasteeseen liittyvästä asiakirjamateriaalista ja esitutkintamateriaalista oikeuskäsittelyssä mukana on korkeintaan vain yksi prosentti koko asiakirjamateriaalista. Kotiin palattuani lähetin heti syyttäjä Esa Mustoselle seuraavan sähköpostin:

7.5.2008 klo 10:55
Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen
Olen saanut haasteen Raahen käräjäoikeuteen 6.5.2008. Oikeudenistunto on 2.9.2008 klo 9.00. Kävin Raahen käräjäoikeudessa tutustumassa haastehakemukseen liittyviin asiakirjoihin 7.5.2008. Tilasin Ylivieskan käräjäoikeudesta asiakirjat 7.5.2008. Valitettavasti asiakirjoista puuttuu minulle tuntemattomasta syystä noin 99 prosenttia asiakirjoista. Pyydän Teitä toimittamaan ko. puuttuvat asiakirjat Raahen käräjäoikeuteen tämän viikon (vko 19) kuluessa, koska minun on annettava oma vastaukseni asiassa
5.6.2008. Kalajoella 7.5.2008
Erkki Aho kaupunginvaltuutettu
Tiedoksi käräjätuomari Jyrki Määttä, lääninsyyttäjä Ilpo Virtanen ja valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki

Kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen vastasi sähköpostiini samana päivänä näin:
7.5.2008 klo 12:35
Syyte perustuu minulle toimitettuun esitutkintapöytäkirjaan. Muita asiakirjoja minulla ei ole toimittaa.
Esa Mustonen, kihlakunnansyyttäjä

Tarkastelu kihlakunnansyyttäjä Mustosen vastaukseen

Raahen käräjäoikeuden asiakirjamateriaalista puuttui muun muassa kokonaan molemmat loppulausuntoni, jotka olin tehnyt niin, että syyttäjä Esa Mustonen joutuu varmasti niiden perusteella ryhtymään toimenpiteisiin Ylivieskan poliisia Raimo Ollilaa ja Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskaria sekä muita rikoksista epäiltyjä kohtaan. Loppulausunto annetaan rikostutkinnan yhteydessä. Siis siinä vaiheessa kun kumpikin osapuoli on kuulusteltu. Sen jälkeen voi antaa loppulausunnon. Minun loppulausuntojani ei ole oikeudenkäyntimateriaalissa lainkaan.

Ensimmäinen loppulausuntoni on tehty 1.2.2008 ja se on lähetetty tiedoksi myös valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle ja sisäministeriön poliisiosastolle.

Toinen loppulausunto on tehty 4.3.2008. Lisäksi olen toimittanut syyttäjä Esa Mustoselle aineistoa muun muassa 14.2.2008, 19.2.2008, 20.2.2008 ja 11.4.2008. Syyttäjän olisi pitänyt ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Hän ei ole ryhtynyt, vaan on jättänyt lausuntoni kokonaan pois esitutkintamateriaalista, koska ne olivat liian hankalia asian käsittelyn kannalta. Koko juttua ei olisi voitu viedä syytteen tasolle minua vastaan, jos loppulausunnot olisi otettu mukaan esitutkintamateriaaliin.

Lähetin kihlakunnansyyttäjä Esa Mustoselle 7.5.2008 tekemäni tiedustelun tiedoksi myös Raahen käräjätuomari Jyrki Määtälle varmistaakseni sen, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustosen vastaus voidaan varmuudella tulkita oikeusprosessissa annetuksi vääräksi lausumaksi, mikä rikoslain 15 luvun 1-4 §:n mukaan on rikos. Teko täyttää myös rikoslain 16 luvun 9 § mukaisen viranomaiselle antamisen väärän todistuksen tunnusmerkistön. Toisen loppulausunnon olen antanut, koska syyttäjä Mustonen määräsi uudet kuulustelut. Raahen käräjäoikeuden asiakirja-aineistosta havaitsin, että kysymykset tuota kuulustelua varten oli laatinut oikeudenkäynnin vastapuoli eli varatuomari Mikko Kovalainen.

Minä vastasin kuulusteluissa kysymyksiin tyhjentävästi ja todistin väitteeni todeksi asiakirjanäytöin. Kaikki asiat, mitä olin nettipäiväkirjassani esittänyt ovat totta.Tästä huolimatta syyttäjä Esa Mustonen on nostanut syytteen minua vastaan tarkemmin erittelemättä, mikä on todellinen rikos eli mikä tieto ei pidä paikkaansa ja mikä asia voidaan tulkita kunnianloukkaukseksi.

Nyt minulla on perusteltu syy epäillä, että kihlakunnansyyttäjä Esa Mustonen on syyllistynyt väärän lausuman antamiseen oikeusprosessissa, kun hän on kirjallisesti todistanut, ettei hänellä ole muuta materiaalia oikeuskäsittelyyn. Näissä menettelyissä on vakavaa ristiriitaisuutta, minkä ihan tavallinenkin lainoppimaton pystyy tajuamaan. Lisäksi minun on syytä epäillä syyttäjä Mustosen syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen (rikoslaki 40 luku 9 §) sekä rikollisten suojeluun (15 luku 11 § ).Minulla on syytä epäillä, että menettely täyttää rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisen rikoksen. Myös rikoslain 15 luvun 9 §:n törkeä todistusaineiston vääristeleminen täyttyy raskaimman mukaan. Syyttäjän tehtävät on määritelty syyttäjistä annetun lain 1 §:ssä näin: Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Nyt joudutaankin tarkastelemaan, onko syyttäjä Esa Mustosen toiminut tässä oikeusprosessissa syyttäjistä annetun lain mukaista. Ei varmasti ole.

Katso syyttäjän esteellisyys

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Jura novit curia (oikeus tuntee lain).

Kansalaisen on voitava luottaa siihen, että oikeus tuntee lain. Käräjätuomari Jyrki Määttä oli tietoinen esitutkinnan lainvastaisuudesta sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisuudesta. Asia oli esillä oikeudenkäyntiväittämien yhteydessä, joista Jyrki Määttä totesi ykskantaan ettei niillä ole menestymisen mahdollisuutta. Kun otetaan huomioon, mitä olen esittänyt PR-talojen konkurssivyyhdestä, tutkijan ja tutkinnanjohtajan esteellisyydestä oikeudenkäyntiväitteissäni niin pidän käräjätuomari Jyrki Määtän menettelyä puolueellisena ja tarkoitushakuisena. Hän kieltäytyi ottamassa todistusaineistoa vastaan ja kieltäytyi kuuntelemasta vastinettani asiassa. Keskeinen asia on Seppo Heikkisen avoimen asiankirjan allekirjoittaminen. Sitä ei käsitelty lainkaan. Seppo Heikkinen ei ole koskaan antanut Mikko Kovalaiselle avointa asianajovaltakirjaa asioiden hoitamiseen. Sellaisen kuitenkin esitin Raahen käräjäoikeudelle sekä Seppo Heikkisen todistuksen asiassa. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole huomionut asiaa millään tavalla ikäänkuin aisaa ei olisi esitettykään käräjäoikeudelle ja esitutkinnassa. Mielestäni tämä osoittaa ennakkoasennetta minua kohtaan.

Käräjäoikeudenistunnossa käräjätuomari Jyrki Määttä esti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3d) kohdan vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista.

Asian voi todistaa kolme oikeudenistuntoa seuraamassa ollutta henkilöä.

Katso selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Vastustan jyrkästi Mikko Kovalaisen konkurssihakemusta johtuen siitä, että esitutkinta on tehty esitutkintalain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen sekä Suomen perustuslain vastaisesti. Rikostutkija Harri Rahkola on ollut esteellinen tutkimaan asioita. Myös tutkinnanjohtaja Raimo Ollila on ollut esteellinen samoin kuin syyttäjä Esa Mustonen on ollut esteellinen. Käräjätuomari Jyrki Määttä on ollut puolueellinen ja toiminut lainvastaisesti, kun ei ole puuttunut esitutkinnan lainvastaisuuksiin eikä esitutkinnan Ihmisoikeussopimuksen vastaisuuksiin ja syyttäjä esteellisyyteen. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin Raahen käräjäoikeuden väärän ja laittomasti syntyneen päätöksen purkamiseen. Lähetän tämän selvityksen asioista Korkeimmalle oikeudelle purkuhakemuksen täydennykseksi, kantelun täydennyksesi ja tutkintapyynnön täydennykseksi.

Kalajoella 17.11.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: