maanantai 15. elokuuta 2011

Pesänhoitajan vapauttamishakemus asiassa K 11/1589Vastustan asian ratkaisemista kansliapäätöksellä. Jos asia ratkaistaan kansliapäätöksellä, niin vaadin oikeuskansleria ja keskusrikospoliisia heti ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. On syytä epäillä, että konkurssipesänhoitaja varatuomari Pasi Markus Leinonen haluaa suojella rikollisia ja peitellä rikoksia rikoslain vastaisesti. Minulla on oikeus todistaa, että konkurssipäätös on syntynyt rikollisesti.
Viittaan aikaisempaan lausumaani asiassa
konkurssipesänhoitajan vapauttaminen tehtävästään
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Vaadin, että kaikki linkit ja linkkien linkit sähköpostitse lähettämässäni aineistossa avataan ja tulostetaan oikeudenkäyntiä varten.

Varatuomari Pasi Markus Leinonen on ollut tietoinen kaikista konkurssin aiheuttaneista tekijöistä. Se selviää muun muassa tästä seuraavasta sähköpostista ja siksi on syytä epäillä, että varatuomari Pasi Maskus Leinonen syyllistyy rikoslain vastaiseen tekoon vaatiessaan vaatimustani hylättäväksi käräjäoikeudessa. Tässä sähköposti varatuomari Pasi Markus Leinoselle:

Varatuomari Pasi Markus Leinonen, haluan Teidän tietävän, että toimiessanne minun, Erkki Ahon konkurssipesänhoitajana, toimitte samalla rikollisliigan renkinä. Minulle on saatu konkurssi aikaan rikollisin toimin ja hyvin merkittävältä osalta lestadiolaisten toimesta. Mikko Kovalainen, joka on aiheuttanut henkilökohtaisen konkurssini, on yksi maamme vaarallisimmista henkilöistä. Katso tamperelaisen henkilön todistus asioista

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Lukuisat ihmiset ( Paavo Heikkinen, Seppo Heikkinen, Kaisa Suomalainen, Heli Wikström jne.) ovat joutuneet kärsimään järkyttäviä taloudellisia vahinkoja ja hirivittäviä henkisiä
kärsimyksiä Mikko Kovalaisen toimien johdosta. Hitler ja Breivik eivät kiduttaneet uhrejaan kymmeniä vuosia niin kuin Mikko Kovalainen tekee.

Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan ovat mahdollistaneet muun muassa lestadiolaiset poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Heistä mainittakoon Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen. Minun osalta väärien oikeudenpäätösten aikaansaamiseen ovat vaikuttaneet myös lestadiolainen poliisipäällikö Kaarlo Similä, joka antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asioissani. Lisäksi merkittäviä tekijöitä asioissani ovat rikollisesta toiminnasta syyttämättä jäänyt syyttäjä Sulo Heiskari ja Oulun poliisi Tapani Tasanto sekä laaja varatuomareiden ja asianajajien kaarti, joita laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto suojelee. Katso
Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Toimenpidekieltovaatimus, valituslupahakemus ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vaikka oikeudenkäymiskaaren perusteella kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat päätökset olisi pitänyt purkaa.

Tästä on kysymys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kirottu-salaisuus_16.html

Vaadin Teitä varatuomari Pari Markus Leinonen ilmoittamaan käräjäoikeudelle, että luovutte pesänhoitajan tehtävästä ja vaaditte, että asioissa suoritetaan perusteellinen rikostutkintaa ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti sekä saatetaan todelliset rikolliset vastuuseen teoistaan ja korvataan rikosten uhrien taloudelliset vahingot ja henkiset kärsimykset täysimääräisesti. Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon.

Kalajoella 27.07.2011

Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Minä katson, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen asiassa, koska on syytä epäillä, että merkittävä osa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareista on mukana laajassa rikosvyyhdessä joko tietämättään, laiskuuttaan tai tietoisesti. Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari, jota on syytä epäillä keskeiseksi tekijäksi laajassa rikosvyyhdessä, jossa Kera Oy ja Arsenal Oy ovat päätekijät. Nämä instanssit toimivat asianajaja Antti Latolan ja asianajaja Hannu Maskosen päämiehinä mm.törkeässä petoksessa ja muissa rikoksissa. Maskonen ei kestänyt rikollisuuden paineita vaan kuoli pudottuaan parvekkeelta ulkomailla. (Mahdollisesti itsemurha).

Katso kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoverina on toiminut syyttäjä Esa Mustonen ja tutkinnanjohtajana asioissa on toiminut Mustosen uskonveli Raimo Ollila, jonka toimintaan hänen alaisensa rikoskomisario Veikko Tenkula pitää rikollisena. Katso

Raimo Ollilan toimet jälleen tutkinnan kohteeksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/raimo-ollilan-toimet-jlleen-tutkinnan.html

Katso, miten rikollisesti Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on päätöksiä tehnyt ja miten rikollisesti Raahen käräjäoikeus on asiassa menetellyt
Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Kalajoella 15.08.2011

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Esittämäni vastine on vastine tähän Pasi Markus Leinosen vastiineeseen:


Lähettäjä:
"Pasi Leinonen"
Vastaanottaja:

Päivämäärä:
10.08.2011 11:03
Aihe:
VS: Lausumapyyntö, K 11/1589

Käräjätuomari Jyrki Jylhä,

Katson, ettei Erkki Ahon vaatimus vapauttamisestani pesänhoitajantehtävästä ole perusteltu. Se tulee hylätä. Erkki Ahon konkurssi on vielä ainakin siten kesken, ettei Aho ole palauttanut allekirjoitettuna hänelle lähettämääni pesänluetteloehdotusta, eikä hän myöskään ole lausunut siitä tai laatimastani velallisselvityksestä.
Konkurssihallinnon lausuma rikosjutussa R 11/357 on tarkoittanut pelkästään sitä, että sillä ei ole vaatimuksia asiassa ja että se jättää asian oikeuden ratkaistavaksi sen selvityksen ja näytön varassa, jonka asian osapuolet ovat käräjäoikeudelle esittäneet.

Kunnioittavasti

Pasi Leinonen
varatuomari, Raahe
Erkki Ahon konkurssipesän pesänhoitaja

PS. En ole vielä asianajaja. Olen suorittanut hyväksytysti asianajajatutkinnon 6.5.2011, mutta siihen nykyisin liittyy vielä kaksi suoritettavaa luentojaksoa, minun kohdalla 22.- 23.9.2011 ja 10.-11.11.2011. Minua ei siis ole vielä merkitty asianajajaluetteloon.

T. Pasi Leinonen

Laki- ja Perintätoimisto
Pasi Markus Leinonen Oy
Kirkkokatu 43 B 1, 92100 Raahe
Tel: 08 – 222 700, Gsm: 044 – 3591 592
Fax. 08- 221 136
email: sjapoy@pmleinonen.com
Y- tunnus: 1572353- 5

Ei kommentteja: