sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Laamanni näki, vaan ei huomannut


Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola on antanut yllä olevan vastauksen minulle tähän selvityspyyntööni. Vastaus on päivätty 9.3.2010.

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/raahen-karajaoikeudenlaamanni-ritva.html

Laamanni Ritva Pesonen-Ehroralle on käynyt kuten vitsin mustalaispojalle, joka sanoi, että hai, kyllä näin, mutta en huomannut. Laamanni Ritva Pesonen-Ehrola ei ole huomannut sitä, mitä kolme valaehtoista todistajaa on huomannut. Katso Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Selvityspyynnössä on kolmen valaehtoisen todistajan lausunto kärjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta. Määttä toimi kiistatta puolueellisesti eikä ottanut huomioon sitä, että
1. tutkija Kalajoen poliisi Harri Rahkola oli esteellinen tutkimaan asioita,
2. tutkija Ylivieskan poliisi Raimo Ollila oli esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana
3. syyttäjä Esa Mustonen toimi puolueellisesti ja jätti toimittamatta suurimman osan hänelle toimitettua aineistoa Raahen käräjäoikeuden istuntoon. Tämä sama aineisto oli toimitettu käräjätuomari Jyrki Määtälle sen johdosta, että syyttäjä Esa Mustosen puolueellista toimintaa osattiin ennakoida.
4. Käräjätuomari Jyrki Määttä toimi kiistatta puolueellisesti, koska hän jätti huomioonottamatta kiistatonta todistusaineistoa erittäin paljon muun muassa tämän todistusaineiston, jossa Seppo Heikkinen todistaa, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt hänen nimensä avoimeen asianajovaltakirjaan. Myös todistusaineistona ollut nimikirjoitusnäyte todistaa kiistattomasti asian. KatsoVaratuomari Mikko Kovalaisen väärentämä avoin asianajovaltakirjaSeppo Heikkisen todistus, jossa on Seppo Heikkisen oma allekirjoitus

Tämä väärennetty avoin asianajovaltakirja on tehty Oulun käräjäoikeudenistuntoa varten, jossa käräjätuomarina toimi nykyinen Raahen-Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen-Ehrola, joka ei tarkistanut valtakirjojen aitoutta, vaikka olisi pitänyt, sillä varatuomari Mikko Kovalainen ei ollut Suomen Asianajajaliiton jäsen.
Varatuomari Mikko Kovalainen oli haastanut tuohon oikeudenkäyntiin väärät vastaajat, sillä todelliset syylliset olivat nimismies Vesa Juntunen ja hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen. Käräjätuomari Ritva Pesonen-Ehrola teki oikean päätöksen asiassa, mutta hän valitti samassa asiassa varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnasta Rovaniemen hovioikeuteen. Rovaniemen hovioikeus ei ainakaan minun tietämäni mukaan reagoinut valitukseen sen edellyttämällä tavalla. On syytä epäillä, että varatuomari Mikko Kovalainen valitti tietoisesti Oulun käräjäoikeuden oikeasta päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen saadakseen korvaukset päämiehensä vakuutuksesta. Hän varmasti tiesi, että todelliset syylliset olivat nimismies Vesa Juntunen, joka oli laatinut vakuutushakemuksen, johon hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen oli väärentänyt Seppo Heikkisen nimen. Vakuutuskorvauksesta Lauri Heikkinen käytti nimismiehen kanssa perustamansa yhtiön osakepääomaan puolet ja loput hän käytti omiin tarkoituksiinsa. Kaikki nämä asiat käyvät läpi kuulustelukertomuksista. Silloinen nimismies Vesa Juntunen juristina on keskeinen henkilö tässä rikosprosessissa, jossa toinen keskeinen henkilö on varatuomari Mikko Kovalainen.
Paavo Heikkinen ja hänen yhtiökumppaninsa ovat joutuneet erittäin törkeiden rikosten kohteeksi, koska poliisi ja laillisuusvalvojat suojelevat rikollisia. Tämä rikollisten suojelu on jatkunut yhä laajenevassa määrin tässä laamanni Ritva Pesonen-Ehrolan vastauksessa.

Raahen käräjoikeuden tietoisen ja tarkoituksellisen väärän päätöksen perusteena on käytetty Rovaniemen hovioikeuden päätöstä, jossa ei ole käsitelty Seppo Heikkisen nimen väärentämistä avoimeen asianajovaltakirjaan. Rovaniemen hovioikeus ei tietoisesti ja tarkoituksellisesti ole antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä suullistä käsittelyä, koska oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä olisi liian moni valtion rikollinen joutunut vastuuseen.

Laamanni vetoaa vastauksessaan myös Korkeimman oikeuden päätökseen 25.2.2010 nro 0394, diaarinumero R2009/900. On syytä epäillä, että juristina hän tarkasti tietoinen siitä, että Korkeimman oikeuden päätös on Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja EIT:n ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen vastainen ratkaisu, minkä ratkaisun esittelijä itse tunnustaa. Katso Kiitos Riikka Kaihovaaralle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kiitos-riikka-kaihovaaralle.html

Korkeimmalla oikeudella olisi purkaa päätökset OK 30 luvun 3 §:ssä mainitulla perusteella, eli a) ennakkopäätösperusteella, b) purku- tai kanteluperusteella tai c) ns. painavaan syyn perusteella.

Kysymykseen voisi tulla ns. yleinen esteellisyysperuste, jonka mukaan tuomari on esteellinen, jos sanotunlainen seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta (OK 13:7.3)

Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut minulle suullista käsittelyä eikä oikeudenmukaista oikeudenkäynti, koska on syytä epäillä, että Rovaniemen hovioikeuden presidentti on halunnut tietoisesti varmistaa Rovaniemen hovioikeuden väärät päätökset asioissani. Huomaa asioissani. Kaksi tietoisesta ja tarkoituksellisesti tehtyä väärää päätöstä.

On aika käsittämätöntä, että Raahen-Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni vastaa, että vastauksena totean, että syyttäjän toimenpiteiden tutkiminen kuuluu Valtakunnansyyttäjävirastolle. Hän ei siis ole kiinnostunut siitä, kuinka rikollisia hänen käräjäoikeudessaan työskentelevät syyttäjät ovat.

Asia selviää näistä linkeistä:
Avaintodistajan lausunto – Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä

Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Onko Torstilla puhdas omatunto?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/asianajaja-asko-keranen-jatti.htm

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/kihlakunnansyyttaja-ilpo-lehto.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Katson, että asiassa kansalaisten on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin kukin omalla tahollaan myös valtion rikollisten toiminnan lopettamiseksi. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita näkemään varatuomari Mikko Kovalaisen, niin hän saamani tiedon mukaan esiintyy Helsingin hovioikeudessa 7.4.2010 klo 9.15 alkavassa oikeudenistunnossa.

Kalajoella 14.03.2010 Erkki Aho Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: