keskiviikko 15. heinäkuuta 2009

Törkeä ihmisoikeusrikos


Subject: Lähetetään: törkeä ihmisoikeusrikos 001


Oikeusministeri Tuija Brax, oikeusrekisterikeskus, Raahen käräjäoikeus Ritva Pesonen-Ehrola, Rovaniemen hovioikeus

tiedoksi: oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjävirasto, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, poliisiministeri

Törkeä ihmisoikeusrikos

Olen saanut oikeusreksiterikeskukselta 6.7.2009 päivätyn ilmoituksen muuntorangaistuksesta, mikä perustuu Raahen käräjäoikeuden 19.5.2009 tekemään päätökseen numero 2009/16. Sain tiedon tästä päätöksestä oikeusrekisterikeskuksen ilmoituksesta. En ole saanut muuta tietoa päätöksestä.

Suomen perustuslain 21 § mukaan
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Minulla ei siis ole ollut mahdollisuutta käyttää lainsuomia oikeussuojakeinoja valittaa päätöksestä, koska en ole saanut päätöstä tiedokseni. Menettely on ollut Suomen perustuslain 21 §:n vastaista.
Prosessi täyttää myös törkeän ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön.
Näin sanoo Suomen laki:
11 luku
3 §
(11.4.2008/212)
Rikos ihmisyyttä vastaan
Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

4 §
(11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa"alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

Asia on nyt parasta aikaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä oikeudenkäyntiväittämänä Mikko Kovalaisen asian yhteydessä. Asia oli esillä myös Raahen käräjäoikeudessa, mutta käräjätuomari Jyrki Määttä jätti oikeudenkäyntiväittämän käsittelemättä. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerin virastoon, jossa asiaa käsittelee saamani tiedon mukaan Tom Smeds. Asia on ollut oikeuskanslerinvirastossa jo lähes vuoden samoinkuin Rovaniemen hovioikeudessa. Olen tehnyt asioissa rikostutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle ja poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle, koska asoissa on syytä epäillä myös poliisi- ja syyttäjärikoksia (poliisi Raimo Ollila, syyttäjä Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustonen). Luettelo on todella pitkä, mutta mainitsen tässä vain muutaman nimen.

Katson, että Rovaneimen hovioikeuden on nyt käsiteltävä oikeudenkäyntiväittämäni perusteellisesti sen takia, että en ole voinut valittaa Raahen käräjäoikeuden päätöksestä, koska en ole saanut tiedokseni aikaisemmin ko. päätöstä. Asioiden käsittely nopeutuu ja tehostuu, kun nyt meneillään olevassa oikeudenkäynnissä asia käsitellään lain- ja oikeudenmukaisesti.
Vaadin, että oikeusturvani kannalta asia käsitellään lain- ja oikeudenmukaisesti Rovaniemen hovioikeudessa ennen Raahen käräjäoikeuden salaisen päätöksen toimeenpanemista.
Totuus asioissa löytyy näistä linkeistä

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä

sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys

Tutkinnanjohtajan ja syyttäjän esteellisyyteen vaikuttavat nämä asiat
PR-talojen markkinoilta poistaminen

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys

Kaiken takana on syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta ja hänen kanssaan yhteistyössä toimii laaja oikeus- ja asianajajamafia kuten blogissani olen kiistattomasti todistanut kirjallsin näytöin.

Vastustan jyrkästi Raahen käräjäoikeuden salaisen päätöksen 2009/16 päivänäärä 19.5.2009 toimeenpanemista. Vaadin asian käsittelemistä meneillään olevassa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, koska olen sen sinne jo vienytkin tietämättä Raahen käräjäoikeuden salaisesta päätöksestä.

Kalajoella 13.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: