keskiviikko 22. heinäkuuta 2009

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä


Rovaniemen hovioikeudelle

Valitus Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 19.5.2009 MR09/16

Olen saanut ko. päätöksen tiedokseni 21.7.2009 Oikeusrekisterikeskuksesta Irmeli Vahan postitse minulle toimittaman oikeaksi todistetun jäljennoöksen perusteella. Katso liite.
Suomen perustuslain 21 §:n mukaan jokisella on oikeus hakea muutosta päätökseen samoin kuin muut oikeusenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvä hallinnon takeet turvataan lailla. Katso Suomen perustuslaki 21 §.

21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Koska sama asia on käsittelyssä jo Rovaniemen hovioikeudessa oikeudenkäyntiväittämänä jutussa Aho/Kovalainen niin katson, että tämä valitukseni on käsiteltävä yhdessä oikeudenkäyntiväittämäni kanssa samanaikaisesti.

Katson kuitenkin, että Aho/Kovalainen asia on käsiteltävä oikeudenkäyntiväittämästä huolimatta niin pian kuin se käytännössä on mahdollista. Vetoan asiassa yhteiskunnan ja yleiseen etuun sekä kansalaisten turvallisuuteen, sillä kääntäjä Mikko Kovalainen on saatava niin pian kuin mahdollista vastaamaan oikeuteen teoistaan. Toimitan lisää todistusaineistoa Mikko Kovalaisen toimista viikon 32 aikana ja siksi pyydän, että Rovaniemen hovioikeus odottaa tämän tärkeän aineiston saamista ennenkuin asian varsinaista käsittelyä. Mikko Kovalainen on vastustanut suullisen käsittelyn järjestämistä. Oikeusvarmuuden ja asian suuren valtakunnallisen merkityksen takia katson välttämättömäksiasiassa suullinen käsittelyn järjestämsien. Jos Rovaniemen hovioikeus on vakuuttunut Mikko Kovalaisen syyllisyydestä annettujen kirjallisten näyttöjen perusteella niin silloin tietenkin suullinen käsittely yhteiskunnan varojen säästämiseksi ei ole välttämätöntä.

Valituksen perustelut

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös, mikä on ollut pohjana Rovaniemen hovioikeuden päätökselle 14.5.2007 on saatu aikaan monien rikosten avulla. Merkittävää on se, että Ylivieskan käräjäoikeuden käsittelyyn silloinen Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä antoi tietoisesti ja tarkoitusellisesti vääärn lasuman suojelleessaan syyttäjä Sulo Heiskarin, poliisi Raimo Ollilan sekä lukuisten asianjajajien sekä varatuomareiden ja muiden viranomaisten rikollista toimintaa.

Rovaniemen hovioikeus ei antanut asiassa suullista käsittelyä eikä myöskään ottanut huomioon kirjallista todistusaineistoa asiassa.

Todistusaineistot asiassa:

Katso
DVD-dokumentti Youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


sekä selostus syyttäjän esteellisyydestä
Syyttäjän esteellisyys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erikoinen isänpäivä - Erkki putkassa
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=19

Avaintodistajan lausunto - Sulo Heiskarin oudot kaupanvahvistukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=85

Kalajoen työvoimatoimiston ”laho” päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168
Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169
Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

Rienstrat paljastuivat rahanpesijöiksi
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=86

Paavo M.Petäjän väärä lausuma Korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/paavo-m-petajan-vaara-lausuma.html

Näin poliisiylijohtaja Mikko Paatero vastaa
----- Original Message -----
From: Paatero Mikko POL
To: Erkki Aho
Cc: SM_VP_HY_Kirjaamo
Sent: Thursday, June 25, 2009 8:34 AM
Subject: VS: Kantelu oikeuskanslerille

Pyydämme Teitä vastaisuudessa lähettämään viestinne henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijasta virkapostiosoitteeseen sm.kirjaamo@intermin.fi.
Sisäasiainministeriön kirjaamo toimittaa viestinne poliisiosastolle.
Ystävällisin terveisin
Paula Ahola
************************
Paula Ahola
poliisiylijohtajan sihteeri
Puh. (09) 160 42841
Fax. (09) 160 42210
e-mail: paula.ahola@poliisi.fi
Sisäasiainministeriö
(Kirkkokatu 12)
FI - PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: to 25. kesäkuuta 2009 6:51
Vastaanottaja: KIRJAAMO@okv.fi; vksv@oikeus.fi; Holmlund Anne SM; Paatero Mikko POL; tuija.brax@oikeus.fi; pev@eduskunta.fi; hav@eduskunta.fi; jyrki.katainen@eduskunta.fi; matti.vanhanen@eduskunta.fi
Kopio: UK_Lahtonen_Mika_Kuvalehdet; UK_Tiedotus_Iltalehti; uutiset@iltasanomat.fi; reeta.kivihalme@yle.fi; pasi.toivonen@yle.fi; juha.ristamaki@yle.fi
Aihe: Kantelu oikeuskanslerille

Pyydän oikeuskansleria ryhtymään kiireellisiin toimiiin tämän kantelun perusteella. Tässä kantelu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/todistusaineisto-suomalaisen-oikeus-ja.html

Kalajoella 25.6.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/vaatimus-oikeudenmukaisesta.html


Tässä selostus ja analysointi Rovaniemen hovioikeuden päätöksestä mikä löytyy myös nettipäiväkirjastani osoitteesta www.erkkiaho.com/blog

Rovaniemen hovioikeuden päätös - asiakokonaisuus Erkki Aho 17 05 2007, 17:31
Sisällysluettelo päiväkirjan esityksistä koskien Rovaniemen hovioikeuden päätöstä 14.5.2007 nro 418 diarinro R06/70
Rovaniemen hovioikeuden päätös – sivu sivulta
Rovaniemen hovioikeuden päätös – tuomiolauselma

Todistusaineistoon perustuen vaadin lain- ja oikeudenmuakista oikeudenkäyntiä sekä Raahen käräjäoikeuden päätöksen kumoamista eistettyjen näyttöjen perusteella. Vaadin, että valitukseni yhdistetään meneillään olev aan oikeudenkäyntiin Aho/Kovalainen ja siinä asiassa kohtaan oikeudenkäyntiväittämä, koska kysymys on täsmälleen samasta asiasta. Katson näin muodostuu riittävä perusta tuomoiden purkuhakemukselle Korkeimmassa oikeudessa.

Kalajoella 22.7.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: