perjantai 17. heinäkuuta 2009

Mielipide ylittää Suomen lain


On syytä epäillä, että apulaisoikeuskansleri Puumalainen pelasti Kalajoen poliisin Harri Rahkolan virkarikossyytteiltä. Katso

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen Jarmo Rautakoski ja neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen ovat 10.7.2009 Dnro 60/42/09 todennut, ettei valtakunnansyyttäjä ole toimivaltainen ottamaan uudelleen ratkaistavaksi eikä saattamaan uuteen käsittelyyn oikeuskanslerinvirastossa asiaa, jonka apulaisoikeuskansleri on jo ratkaissut.

Päätöksessä ei kuitenkaan perustella mihin lakiin päätös perustuu. Suomen perustuslain mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua Suomen lakiin. Mielestäni perustuslakivaliokunnan on otettava käsittelyyn apulaisoikeuskansleri Puumalaisen toiminta. Mielipide ei voi ylittää Suomen lakia. Miksi Suomen lakia ei kunnioiteta?

Ei kommentteja: