maanantai 13. huhtikuuta 2009

Verottaja tappaa yrityksiäKansainvälinen pankkikriisi ulottaa lonkeronsa myös Suomeen. Valtio on taannut suomalaispankkien luotonottoa 50 miljardin arvosta. Valtio on valmis tekemään suoria pääomasijoituksia neljän miljardin euron arvosta. Kaikki merkittävät suomalaiset pankit ovat kuitenkin arvioineet, etteivät ne tarvitse valtion tukea. Kansalaisia ihmetyttääkin, miksi pankkitukea pitää maksaa näin valtava määrä, jos pankit eivät sitä tarvitse.
Pankeilla on ollut mahdollisuus käyttää pankkitukea yritysten pelastamiseen. Näin ei ole kuitenkaan aina tehty. Yhdessä verottajan kanssa pankit ovat suorittaneet yritysten tappamisia. Siitä minulla on konkreettista näyttöä.

Kuorma-autoilijan yrityksen tappaminen

Eräs kuorma-autoilija pyysi apuani asioissaan. Huomasin, että avunpyyöntö tuli todella myöhään, mutta lupasin tehdä voitavani. Kuorma-autolijan yrityksellä oli mittava määrä veroja maksamatta. Verottaja oli laiminlyönyt verojen perinnän. Verottaja ei ollut vaatinut kuorma-autolijalta suunnitelmia erääntyneiden verojen maksamiseen. En voinut ymmärtää verottajan toimintaa, koska se mahdollisti kuormautoilijan yrityksen verojen maksujen laiminlyönnin.
Ryhdyin neuvottelemaan verottajan ja pankin kanssa tilanteen selvittämiseksi. Neuvottelut sujuivat asiallisesti ja hyvin. Pankin ja verottajan kanssa päästiin sopimukseen lainojen ja verojen maksamisesta. Ainoastaan maksuaikataulusta verottajan kanssa jouduttiin vääntämään kättä. Suunnitelmani oli yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoksella. Kuorma-autoilijan poika oli valmis jatkamaan isänsä yritystoimintaa. Kuorma-autolijan yritys näytti pelastuvan konkurssilta, mutta toisin kävi. Verottaja jätti konkurssihakemuksen, koska emme päässeet sopimukseen maksamattomien verojen 18 411 euron maksuaikataulusta. Koska tiesin taantuman syvyyden, niin en voinut tehdä epärealistista maksuaikataulua. Siksi aikataulu 18 411 euron verojen maksulle oli todelliset resurssit huomioonottava eli 400 euroa kuukaudessa. Verottaja jätti konkurssihakemuksen ja sen jälkeen asioiden hoitaminen tuli ylivoimaisen vaikeaksi. Minun mielestäni verottaja toiminnallaan tahallaan tappoi kuormautolijan yrityksen omien virheidensä peittelemiseksi.

Lainaus muistiinpanoistani
Tapaus autoilija X.Y.

Verottaja on puolittanut saatavansa kuten sovittiin. Erkki Aho on esittänyt summalle maksusuunnitelman. Verottaja ei vastustanut asiaa, vaan edellytti, että X:n Osuuspankki puolittaa saatavansa. Neuvottelun tuloksena pankki on puolittanut saatavansa. Yllätyksekseni verottaja Seppo Roiko-Jokela ei hyväksynytkään ratkaisua vaan vaatii verorästien maksamista kerralla.
Kun ajatellaan, että yritys on haettu konkurssiin, niin ajatus verorästien maksamisesta kerralla ei ole realistinen. Jos asia on realistinen, niin pyydän verottaja Seppo Roiko-Jokelaa ilmoittamaan minulle sen keinon, millä konkurssitilassa oleva yrittäjä saa pankista lainaa 36 823 euroa. Minä en vielä sellaista keinoa ole löytänyt, vaikka olen toiminut yrittäjänä ja yrityskouluttajana kymmeniä vuosia.
Mielestäni realistinen vaihtoehto tässä tilanteessa on se, että verorästeistä puolet maksetaan nyt ja toinen puoli esittämäni maksusuunnitelman mukaan eli 400 euroa kuukaudessa. Käsitykseni mukaan pankinjohtajalla on mahdollisuus antaa pienempiä lainoja omalla riskillä. Pankinjohtaja ottaisi silloin oman riskinsä ja verottaja oman riskinsä. Riskit olisi näin puolitettu. Käsitykseni mukaan tämä on se ratkaisu miten ongelma voidaan ratkaista. Konkurssihakemus on vedettävä pois välittömästi jotta vältytään suuremmilta vahingoilta. Jo nyt vahingot ovat lähes korvaamattomat.

Pankki lähetti kuolleelle kirjeitä

Aikanaan pankki oli jättänyt kuorma-autoilijan ulkomaiset lainat terminoimatta. Tästä johtui pitkälle kuorma-autoilijan suurehko lainamäärä. Siis jäljet johtavat pankkikriisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin, joiden vaikutusta ei vieläkään oltu pysty eliminoimaan. Valuuttalainojen hoitaminen oli keskeinen syy konkurssiin johtaneesssa kehityksessä. Pankin lainan takaajana oli myös kuorma-autolijan isä. Isä oli kuollut jo monta vuotta sitten, mutta pankki on lähestynyt kuollutta useita kertoja kirjeellä ja pyytänyt tältä vastausta erääntyneiden lainojen hoitamisesta, joista kuollut oli takaajana. Pankki on ilmoittanut vainajalle, että edellä mainitun luoton, jonka maksamisesta olette sitoutunut takaukseen, erääntyneet maksut ovat myöhässä. Jos haluatte asiasta lisätietoja, pyydämnme ottamaan yhteyttä pankkiin, puhelinumero 06-8788400. Kuollut ei kuitenkaan ollut vastannut pankille, mutta kuolleelle osoitetut kirjeet oli avattu ja toimitettu sen jälkeen omaisille. Menettely on aika erikoista toimintaa. Kuolleelta voidaan eduskunnan päätöksellä periä saatavia, mutta ne tulee osoittaa kuolinpesälle eikä vainajalle.

Yritys konkurssiin ja yrittäjästä rikollinen

Ylivoimaisten esteiden ylittämiseen kaatuneen yrittäjän mustamaalaamiseen kuuluu yrittäjän rikolliseksi tekeminen. Siihen konkurssipesienhoitajat ovat erikoistuneet maan tavan mukaisesti. Niinpä tässäkin tapauksessa konkurssipesänhoitaja on tehnyt kaikensa jotta yrittäjästä voidaan tehdä rikollinen. Tämä tapahtuu siten, että pyritään asiapapereita salaamalla yrittäjästä tekemään epärehellinen velallinen. Pankinjohtaja kieltäytyi antamasta tarvittavia asiapapereita, mutta ne saatiin pankista ilman pankinjohtajaakin. Nyt odotellan konkurssipesänhoitajan aloittamien rikostutkintojen alkua. Varsinainen konkurssipäätös on vielä tekemättä, koska yrittäjän mainetta ei ole vielä rikostutkinnalla pystytty mustaamaan.

Jos asian hoitamisessa olisi käytetty järkeä, niin verottaja olisi saanut saatavansa ja yritys olisi jatkanut toimintaansa sukupolvenvaihdoksen kautta. Konkurssilta olisi vältytty.Myöskin pankki olisi turvannut saatavansa paremmin. Henkiset kärsimykset konkurssitilanteessa ovat mittaamattomat, varsinkin silloin, kun joutuu tietoisen toiminnan kohteeksi. Verottajan järkevämpi toiminta ja pankin oikea resurssien käyttö valtion mahdollistamalla menettelyllä olisi pelastanut yrityksen konkurssilta. Mikä on verottajan vastuu? Nyt verottaja ei saa euroakaan yrityksen järjettömän tappamisen johdosta.

Ei kommentteja: