keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Kantelu kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksestä 12/73 asia nro R11/2564
From: E.Aho
Sent: Wednesday, January 25, 2012 9:59 AM
To: jaana.romakkaniemi@eduskunta.fi
Subject: kantelu

Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksen 12773 sekä poliisien Jyrki Rajaniemi ja Ilkka Piispanen toiminnan asiassa R11/2564. Minä epäilen ko. henkilöitä rikollisten suojelusta, virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä sekä poliiseja esteellisyydestä asian tutkinnassa. Lähetän tämän kantelun suoraan päivystävän lakimiehen Jaana Romakkaniemen sähköpostiin, sillä jos laitan kantelun kirjaamon kautta niin linkit jätetään avaamatta ja silloin kantelu ei ole enää sama kantelun minkä olen lähettänyt. Pyydän kiireellistä asian käsittelyä. Poliisi Jyrki Rajaniemi on kieltäytynyt vastaanottamasta todistusaineistoa niin kirjallisessa kuin sähköisessä muodossa. Järjestin tiedotustilaisuuden, johon kutsuin poliisin, syyttäjän ja tiedotusvälineet. Olin varautunut julkisesti luovuttamaan poliisille ja syyttäjälle todistusaineistot sekä kertomaan rikokset ja juridisen argumentoinnin. Ainoastaan kaksi tiedotusvälinettä saapui paikalle. Katso

Poliisit ja syyttäjä jänistivät
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/poliisit-ja-syyttaja-janistivat.html

Asiat on mahdollisesti tutkittavana valtakunnansyyttäjävirastossa Mika Illmannilla ( sieltä en ole saanut minkäänlaista vastausta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § toisin määrittelee asian). Olen pyytänyt Mika Illmannilta ajanvarausta, jotta voisin selostaa hänelle asiat, mutta hän ei ole vastannut vaikka laki sitä edellyttää.

Katso
Ajanvarauspyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/ajanvarauspyynto.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Katson, että kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto ei ole perehtynyt asioihin ja hänen kielenkäyttönsä minua kohtaan äärettömän loukkaavaa ja havelksivaa. Todellisuudessa minun aineistoni on totta ja kihlakunnansyyttäjää on minun on syytä epäillä rikollisten suojelusta, rikosten peittelystä sekä virka-aseman väärinkäytöstä.

Esteellisyyden tarkistus ja täydennys valitukseen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/10/esteellisyyden-tarkistus-ja-taydennys.html

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/09/informaatio-ja-tiedotustilaisuus-seka.html

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmaisu-k111589.html

Tyytymättömyyden ilmaisu http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/08/tyytymattomyyden-ilmoitus.html

Rikollisten renkinä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/rikollisten-renkina.html

Kansalaisten oikeusturva oikeusvaltio Suomessa http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/kansalaisen-oikeusurva-oikeusvaltio.html

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Poliisipäällikkö Oulasmaan rikollinen toiminta http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Poliisilaki ja poliisin toiminta – Ilkka Piispasen esteellisyys http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/toimenpidekielto-ja-kiireelliseksi.html

Tuomionpurku ja valituslupahakemus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

Valvonta-asia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Vaadin, että saan antaa vastineen kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon vastineeseen sekä poliisien Jyrki Rajaniemi sekä Ilkka Piispanen vastineeseen. Olen pyytänyt syyttäjä Sari Leppäluodolta aineistoa, jonka perusteella hän on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen, mutta en ole saanut tuota aineistoa vieläkään.

Kalajoella 25.01.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: