keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta


















From: E.Aho
Sent: Wednesday, January 25, 2012 10:24 AM
To: jaana.romakkaniemi@eduskunta.fi
Subject: kantelu

Katson, että varatuomari Pasi Markus Leinonen on varmasti tietoinen varatuomari Mikko Kovalaisen rikollisen toiminnan aiheuttamasta konkurssista. Katson, että teko on ollut mahdollinen poliisien, syyttäjien ja oikeudentuomareiden rikollisen toiminnan avulla. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-kihlakunnansyyttaja-sari.html

Katson, että varatuomari Pasi Markus Leinonen on tietoinen rikollisesta toiminnasta, mutta hän laiminlyö tehtävänsä minua kohtaan antamalla väärän lausunnon oikeudelle sekä suosimalla rikollisten toimintaa minun vahingokseni. Tässä todistusaineisto siitä, että varatuomari Pasi Markus Leinonen on varmasti tietoinen asioiden todellisesta tilasta ja toimii minua vastaan rikollisten apurina. Minä katson, että konkurssi on saatu aikaan pääasiassa Mikko Kovalaisen, poliisi Raimo Ollilan sekä syyttäjä Esa Mustosen rikollisen toiminnan johdosta.

Lähetän tämän kantelun suoraan eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen sähköpostiin. Jos lähettäisin kantelun eduskunnan oikeusasiamiehen kirjaamoon niin silloin linkit jätettäisiin avaamatta ja kantelu ei olisi enää sama kantelun minkä olen lähettänyt.

From: Pasi Leinonen

Sent: Wednesday, January 25, 2012 7:19 AM

To: 'E.Aho'

Subject: VS: oikeudensaannin nopeuttaminen

Arvoisa Erkki Aho,

Ylivieska- Raahen käräjäoikeus on määrännyt minut pesänhoitajaksi ja Rovaniemen hovioikeus on pysyttänyt tuon päätöksen. Vaikka minä eroaisin tästä tehtävästä, siihen määrättäisiin joku toinen tilalle, mahdollisesti minua vielä epäsopivampi henkilö, vaikka se eri tahoille toimittamienne minua koskevien kirjoitustenne perusteella näyttää mahdottomalta. Oikea ja lainmukainen tapa olisi, että palautatte mahdollisimman pian allekirjoitettuna ja mahdollisen huomautus- ja varaumakirjoituksenne kanssa lähettämäni pesänluettelon, jonka olen laatinut pääosin antamienne tietojen perusteella. Sen jälkeen toimitan sen Ylivieska- Raahen KO:een ja pyydän, että konkurssi määrätään raukeamaan, koska pesässä ei ole varoja täysimittaiseen konkurssimenettelyyn. Siihen päättyy minun konkurssipesänhoitajan tehtävät ja samalla päättyy myös konkurssimenettely kaikkineen.

Liitteenä vielä pesäluettelo.

Kunnioittavasti

Pasi Leinonen
varatuomari, Raahe

Pasi Markus Leinonen

Vastaus Pasi Markus Leinoselle

Vaadin, että saan antaa vastineeni tähän kanteluun varatuomari, konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta ja vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin mahdollisimman kiireellisesti niin, että oikeus ja kansalaisten oikeusturva toteutuu lain mukaisesti.

Kalajoella 25.01.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: