maanantai 11. heinäkuuta 2011

Kansalaisen oikeusurva oikeusvaltio Suomessa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jakanut 15 viime vuoden aikana Suomelle enemmän tuomioita kuin kaikille muille Pohjoismaille yhteensä. Katso http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=186529&nodeid=31355&contentlan=1&culture=fi-FI

Katso Jyrki Virolaisen blogi
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2010/07/299-ihmisoikeustuomioistuimelta.html

Laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi. Laillisuusvalvojat eivät palvele asiakkaitaan, vaan tekevät tutkimatta ei anna aihetta päätöksiä. Laillisuusvalvonta on kansan pettämistä vervaroilla ja virkavastuulla. Kysymys on todella törkeästä virkavallan väärinkäytöstä. Suomen kansa ei voi olla niin väärässä kuin laillisuusvalvojien päätökset osoittavat. Laillisuusvalvojien toiminnan valvonta Suomessa ei toimi. Laillisuusvalvonnan toimintaa kuvaa hyvin esittelijäneuvos Jukka Okon kannanotto. Hän sanoi: ”On aivan sama mitä Te tänne laitatte, niillä ei ole mitään merkitystä”. Ystäväni pastori , entinen kansanedustaja, oli aikanaan perustuslakivaliokunnan varajäsen. Laillisuusvalvonta oli kutsunut perustuslakivaliokunnan jäsenet palaveriin ja jo kokouskutsussa oli mainittu, että baarikaappi avataan kello 15. Juhani Alaranta kertoi, ettei hän osallistunut kokoukseen.

Suomessa poliisin toiminta on korruptoinutta ja sen toiminnan keskeinen asia kollektiivinen suojelujärjestelmä. En ole vieläkään saanut poliisiylijohtaja Mikko Paaterolta vastausta allaolevaan kirjeeseeni.

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Paateron sihteeri kuitenkin lähetti minulle sähköpostin ja ilmoitti ettei tällaisia kirjeitä saa laittaa poliisiylijohtajalle. Poliisien rikokset suojelee valtakunnansyyttäjävirastossa kihlakunnansyyttäjä Heli Haapalehto. Häntä voidaan perustellusti tituleerata poliisirikosten hautasmaan hoitajaksi.

Korruption isä on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske Mikko Niskasaaren blogin mukaan. Katso
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96


Oikeuskansleri ei ole vastannut kanteluuni. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/02/kantelu-valtioneuvoston.html

Oikeusvaltio Suomi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Oikeus- ja asianajajamafia
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/10/oikeus-ja-asianajajamafia.html

Tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyys

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Kysymys on tästä rikosvyyhdestä sekä Kalajoen kaupungin syrjintärikoksista

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syrjinnän kohteena jo lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Sivistystoimen johtajan virkavaali Kalajoella
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/11/sivistystoimen-virkavaali-kalajoella.html

Kalajoen kaupungille 2300 euron oikeudenkäyntikulut
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2010/04/kalajoen-kaupungille-2300-euron.html

Kalajoen kaupunginhallitus menetteli lain vastaisesti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/02/kalajoen-kaupunginhallitus-menetteli.html

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/miksi-poliisi-ei-tutki-kalajoen.html

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html


Tutkimatta jätettiin Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similän väärä lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle Tapio Laholan kunnianloukkausjutussa.

Tutkimatta jätettiin Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan väärillä tiedoilla nostettu syyte minua ja vaimoani vastaan. Syyte oli nostettu Meritapankin nimissä lainamyäntäneen pankin pankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä ja minua syytettiin velallisen epärehellisyydestä saatavasta, jota todellisuudessa ei ollut olemassakaan, kun kaupat olipurettu niin takaukset olivat rauenneet. Asianajajani ei perehtynyt asiaan ja siksi minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen.

Muun muassa nämä asiat tekevät tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteelliseksi toimimaan tutkinnanjohtajana asioissani. Asia on määritelty esitutkintalaissa

Syyttäjä Esa Mustosen esteellisyys

Syyttäjä Esa Mustonen oli syyttäjä Sulo Heiskarin työtoveri ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan uskonveli. Syyttäjä Esa Mustonen oli tietoinen kaikista rikoksista, mutta jätti kaikki syytteet nostamatta. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Syyttäjän esteellisyys määritellään syyttäjistä annetussa laissa.

Raahen käräjäoikeus käsitteli asian siitä huolimatta vaikka tutkija, tutkinnanjohtaja ja syyttäjä olivat asiassa esteellisiä. Katso
http://www.promerit.net/ahojahti.htm

En saanut oikeuskäsittelyssä kuulustella vastapuolen todistajaa. Kolme henkilöä todistaa asian valaehtoisesti. Käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä menetteli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Syyttäjä Esa Mustonen jatkoi toimintaanssa esteellisenä syyttäjänä, mutta tutkinnanjohtajaksi valittiin Oulun poliisi Tapani Tasanto, joka jätti kaikki rikokset tutkimatta aivan kuten Ylivieskan poliisi Raimo Ollila.

Katso Tapani Tasannon toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/tapani-tasanto-teki-tutkimattajattamisp.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Katso blogistani http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/
4.7.2011 Keskustelun vahvistus esittelijä Auli Vähätörmälle

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Toimenpidekieltovaatimus, valituslupahakemus ja valitus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Kalajoella Armon Vuonna 2011 heinäkuun 11 päivänä

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Erkki Aho
Useamman kerran Kalajoen kaupunginvaltuuston ylivoimainen ääniharava, lukuisten oikeusmurhien uhri.

Ei kommentteja: