torstai 28. heinäkuuta 2011

Mitä Kalajoki-lehti ei kertonut?Kalajoki-lehden päätoimittaja on oulaistelainen Anne Mattila. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hän on ottanut elämäntehtäväkseen Erkki Ahon mustamaalaamisen ja mollaamisen. Koko sivun juttu on tehty minun tietämättäni ”selkäni takana”. Minuun ei ole oltu yhteydessä jutun tekemisen yhteydessä. Menettely osoittaa journalistista taitamattamuutta. Todellinen totuus on jätetty kertomatta, vaikka se olisi ollut helposti saatavilla. Siksi päätoimittaja Anne Mattilan koko sivun kirjoitus pääuutissivulla on mielestäni kiistaton teko minun maineeni mustamaalaamiseksi.

Kalajoki-lehti ei kerro, että Erkki Aho ja yhtiön muut osakkaat ovat joutuneet törkeän petoksen kohteeksi ostaessaan Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, kiinteistöt, koneet, laitteet, keskeneräisen tuotekannan. Asia on todistettu jo käräjäoikeudessakin.

Kalajoki-lehti ei kerro, että ko. kauppojen yhteydessä kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistajaksi merkittyä tulevaa syyttäjää Sulo Heiskaria. Kalajoki-lehti ei kerro, että kaupaunvahvistajan todistajaksi merkitty Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Asia on todistettu jo käräjäoikeudessankin.

Kalajoki-lehti ei kerro, että PR-Teollisuus Oy:n konkurssi on ollut laiton. Koska kaupat oli purettu, niin takaukset eivät ole voineet jäädä voimaan. Konkurssi on haettu väärillä tiedoilla ja saatu aikaan täysin rikollisesti. Asia on todistettu jo käräjäoikeudessakin.

Katso

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Kalajoki-lehti ei kerro, että syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä lukuisten tekojen johdosta. Katso Sulo Heiskarin toiminta

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
(kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä)
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970199

Kalajoki-lehti ei kerro, että Erkki Ahon ehdoton vankeustuomio velallisen epärehellisyydestä on saatu aikaan rikollisesti. Syytteen laatinut nykyinen Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on laatinut syytteen Merita-pankin nimissä lainanmyöntäneen pankin pankinjohtajan Mauri Ylitalon tietämättä. Koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet, niin ei ollut olemassa mitään takaussaatavaa. Siksi Erkki Aho on tuomittu täysin rikollisesti laaditun syytteen perusteella ja syyttäjänä on ollut Sulo Heiskari. Tämän oikeudenkäynnin todellinen tarkoitus oli syyttäjällä törkeän petoksen peittely ja yrittäjän tekeminen rikolliseksi sen jälkeen yritys oli saatu rikollisesti kaadettua. Tämä oli tyypillistä pankkikriisirikoksissa laman jälkeen.

Kalajoki-lehti ei kerro, että tutkinnanjohtaja Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.
Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Tutkinnanjohtajan esteellisyydestä säädetään esitutkintalaissa. Kaikki esitutkinnat Erkki Ahon ja hänen yritystoimintaansa koskevissa asioissa on tehty esitutkintalain vastaisesti 7 § ja 16 §.
Katso esitutkintalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870449

Kalajoki-lehti ei kerro, että syyttäjä Sulo Heiskari nosti syytteen Erkki Ahoa vastaan esteellisenä ja tutkinnanjohtajana toimi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila esteellisenä. Silloinen työvoimatoimiston johtaja Tapio Lahola kohteli Erkki Ahoa työnhakija täysin poikkeuksellisesti kun otetaan huomioon muut suomalaiset ja muut työvoimatoimistot. Asiasta on kiistaton todistusaineisto muun muassa Kalajoen kaupungille valtuuston pyytämässä selvityksessä, mikä esittäminen valtuutetuille estettiin silloisen valtuuston puheenjahtana Raili Myllylän toimesta. Selvityksen nimi on Rikollinen toiminta luottamustoiminnan ulkopuolella. Selvitys on julkinen on ja sitä säilytetään Kalajoen kaupungin arkistossa. Valtuuston pyytämän selvityksen salaaminen ja julkisen esittämisen estäminen on törkeiden rikosten salaamista ja rikosten peittelyä, jostä on säädetty rangaistus rikoslaissa. Kalajoki-lehti ei kerro, että Tapio Laholan kunnianloukkaus päätös saatiin muiden rikoksten lisäksi siten, että silloin Ylivieskan poliisipäällikkö Kaarlo Similä antoi väärän lausuman käräjäoikeudelle.

Kalajoki-lehti ei kerro, että Rahjan saaristo Natura Life-rahoitushakemus on tehty väärillä tiedoilla ja on syytä epäillä asiassa törkeää petosta ja Kallan karien itsehallinnon loukkausta. Katso
Törkeä petos, poliisirikokset ja muut rikosepäilyt
http://naturansalat.blogspot.com/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html

Syytteet kuitenkin jätettiin nostamatta. Kun otin asian esille, niin minua alettiin syyttämään kunnajohtaja Torsti Kalliokosken herjauksesta. Syyttäjänä tietenkin oli Sulo Heiskari ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollila, jotka molemmat olivat varmasti esteellisiä.

Katso Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi leimaamalla
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Olin ollut oikeassa, mutta minut leimattiin rikolliseksi rikollisin keinoin tekijöiden omien rikosten peittelemiseksi.

Kalajoki-lehti ei kerro, että syyttäjä Esa Mustonen on ollut tietoinen törkeistä rikoksista, mutta on on jättänyt syytteet nostamatta. Kalajoki-lehti ei kerro, että syyttäjä Esa Mustonen on toiminut esteellisenä syyttäjänä.

Kalajoki-lehti ei kerro, että tutkinnanjohtaja Tapani Tasanto on toiminut esteellisenä tutkinnajohtajana, koska on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja tuhonnut tutkinnanjohtajana tietoisesti Mikko Kovalaisen toimia koskevaa todistusaineistoa noin sata sivua.

Kalajoki-lehti ei kerro mitä todistajat kertovat Mikko Kovalaisen toiminnasta. Katso

Kantelu Mikko Kovalaisen toiminnasta
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/780.htm

Kalajoki-lehti ei kerro, että Raahen käräjäoikeuden päätös Mikko Kovalaisen kunnianloukkausesta on saatu aikaan esteellisen tutkijan, esteellisen tutkinnanjohtajan sekä esteellisen syyttäjän toimesta ja lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti, koska en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Asiassa syyttäjä Esa Mustonen antoi hovioikeudelle lausuman, jota on syytä epäillä vääräksi eli virkarikokseksi. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä antoi korkeimmalle oikeudelle vastaavan lausuman. Myös Mikko Kovalainen on antanut Rovaniemen hovioikeudelle asiassa vastaavan vääräksi epäiltävän lausuman. Käytän tässä sanaa epäiltävä, koska asiaa ei tutkittu, mutta asia on kiistaton.

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Kun vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

Kun toisen kerran vaadein oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, niin minut pidätettiin. Katso
Putkakertomus
http://ahonblogi.blogspot.com/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html

Konkurssipäätös on saatu aikaan laajan rikosketjun avulla, joista viimeinen osa on Rovaniemen hovioikeuden päätös. Sitä ennen Ylivieskan käräjäoikeudessa käräjätuomari Heikki Sneck jätti kokonaan käsittelemättä Kuulemisasiani oikeudessa. Menettely on inun oikeustajuni mukaan törkeä oikeudenkäyntirikos, katso Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/05/kuulemisasia.html

Rovaniemen hovioikeuden toiminta täyttää kiistatta törkeän rikoksen tunnusmerkistön.

Katso keskustelun vahvistus
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/07/keskustelun-vahvistus.html

Siitä huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki päätöksen 8.7.2011

Sain tänään Rovaniemen hovioikeuden päätöksen sähköpostitse. Pyysin välittömästi asiasta esittelymuistiota. Sellaista ei oltu tehty. Päätös S11/420 oli tehty huhupuheiden perusteella. Päätös oli merkitty tehdyksi tänään. Asian esittelijä Auli Vähätörmä oli ollut jo viikon kesälomalla eikä yksikään päätöksentekoon merkitty tuomari (Helinä Haataja ja Liisa Rintala) ole ollut tänään Rovanimen hovioikeudessa ainakaan tavoitettavissa. Tarkistin asian puhelinsoitolla Rovaniemen hovioikeuteen apulaiskirjaaja Sanna Halvarilta. Olin jo etukäteen varmistanut esittelijälle Auli Vähätörmälle sellaiset tiedot, ettei asiassa olisi voinut tehdä väärää päätöstä. Minä informoin esittelijää Auli Vähätörmää puhelimitse, niin esittelijä Auli Vähätörmä oli silloin kuin äimän käki, kun huomasi asian todellisen tilan. Asiakirjan linkit olivat kaikki avaamatta eli todistusaineistoa ei oltu käsitelty lainkaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa eikä Rovaniemen hovioikeudessakaan niitä oltu avattu. Se todettiin yhdessä esittelijän Auli Vähätörmän kanssa. Tästä kaikesta huolimatta Rovaniemen hovioikeus teki tietoisen väärän päätöksen. Tein asiasta välittömästi toimenpidekieltovaatimuksen korkeimpaan oikeuteen sekä tutkintapyynnön keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Laitoin asian tiedoksi ja valvottavaksi oikeusministerille Anna-Maja Henrikssonille ja poliisiministerille Päivi Räsäselle sekä eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Kuka on todellisuudessa tehnyt Rovaniemen hovioikeudessa asiassa päätöksen, kun esittelijä ei ole ollut paikalla, eikä esittelymuistiota ole tehty lainkaan ja päätöksen osallistuneet henkilöt eivät ole olleet tänään päätöksentekopäivänä Rovaniemen hovioikeudessa tavoitettavissa. Tämä on oikeusvaltio Suomi.
Tässä selostus Markku Kosken kunnianloukkausoikeudenkäynnistä. Ratkaisu on kiistatta saatu aikaan rikollisesti. Ote päiväkirjastani 27.07.2011

Sain tänään Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomion. Tuomion piti tulla huomenna 28.07.2011 klo 11.00, mutta jostain syystä tuomionantoa oli nopeutettu. Minulla oli tarkoitus tehdä tänään etukäteen tyytymättömyyden ilmaisu asiassa, mutta en ehtinyt sitä tekemään, koska tuomio annettiin jo päivää ilmoitettua aikaisemmin. Valitan asiasta Rovaniemen hovioikeuteen ja lähetän tuomionpurkuhakemuksen suoraan korkeimpaan oikeuteen heti kun ehdin sen tekemään. Pyrin tekemään sen mahdollisimman pian. Tuomio oli etukäteen odotettu, koska 95 prosenttia tuomioistuinten tuomioista on syyttäjän vaatimusten mukaisia. Oikeudenkäynnissä ja varsinkin asioiden esitutkinnassa sekä syyttäjä toiminnassa oli niin paljon virheitä, että asian kanssa varmasti mennään vaikka EU-tuomioistuimeen saakka.
Suoralta kädeltä voin nimetä oikeusprosesissa seuraava virheet sekä merkittävät asiat:
1. Esitutkinta tehtiin esitutkintalain vastaisesti. Laitoin asiassa aineistoa sähköpostitse tutkija Jyrki Rajaniemelle ja vein hänelle merkittävän määrän todistusaineistoa mukanani kuulusteluun. Tutkija Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa ja kieltäytyi myös kirjoittamasta sellaista kuulustelukertomusta kuin minä sanelin. En allekirjoittanut kuulustelukertomusta, koska se ei vastannut kuulustelun kulkua. Myöskään sähköpostitse lähettämääni aineistoa ei ollut esitutkintamateriaalissa mukana. Tämän perusteella minun on syytä epäillä tutkija Jyrki Rajaniemeä virkarikoksesta. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.
2. Lähetin todistusaineistot ja selvitykset sähköpostitse tutkinnanjohtaja Jonny Paanaselle. Jostain syystä myös tämä aineisto puuttui esitutkintamateriaalista. Minun on syytä epäillä tutkinnanjohtaja Jonny Paanasta virkarikoksesta.
3. Syyttäjä Esa Mustonen oli varmasti esteellinen toimimaan syyttäjänä, koska oli tietoinen vakavista rikoksista ja oli saanut todistusaineistot ja selvitykset asioista moneen kertaa, mutta oli jättänyt kaikki asiat syyttämättä. Ilmeisesti hän suojeli syyttäjä Sulo Heiskarin rikollista toimintaa ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan toimintaa. Saamani informaation perusteella Ollila ja Mustonen ovat uskonveljiä. Olin tehnyt syyttäjä Esa Mustosen esteellisyydestä oikeudenkäyntiväittämän, mutta oikeus jätti käsittelemättä oikeudenkäyntiväittämän syyttäjän esteellisyydestä, koska syyttäjäksi oli yhtäkkiä vaihtunut Kati Alkula.
4. Syyttäjän tulee lain mukaan valvoa oikeudenkäynnin lainmukaisuutta. Kysyin syyttäjä Kati Alkulalta, oliko hän saanut tutkijalle ja tutkinnanjohtalle lähettämäni aineiston. Hän tunnusti, ettei ole saanut aineistoa, mutta katsoi, että hän siitä huolimatta voi toimia syyttäjänä. Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan, jos syyttäjä ei ole perehtynyt esitutkintamateriaaliin, niin ei hän voi toimia syyttäjänä asiassa. Nyt syyttäjä Kati Alkula hyppäsi liikkuvan junan kyytiin ja jatkoi esteellisen syyttäjän tekemällä aineistolla. Minulla on perusteltu syy epäillä, että syyttäjä Kati Alkulaa virkavirheestä
5. Olin tehnyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle oikeudenkäyntiväittämän syyttäjä Esa Mustosen ja käräjätuomari Heikki Sneckin toiminnasta. Konkurssiasiassani käräjätuomari Heikki Sneck jätti kuulemisasiassa kokonaan käsittelemättä oikeuteen lähettämäni aineiston ja avaamatta siinä olevat linkit. Nyt käräjätuomari Heikki Sneck käsitteli samoja asioita toiseen kertaan ja jätti oikeudenkäyntiväittämäni tulostuksesta linkit avaamatta niin syyttäjälle kuin vastapuolelleni ja myös jätti itsekin niihin perehtymättä. Minulla on nyt perusteltu syy epäillä, että käräjätuomari Heikki Sneck menetteli lainvastaisesti jättäessään linkit avaamatta ja todistusaineistot tulostamatta myös syyttäjälle ja toimi esteellisenä, koska henkilökohtaisessa konkurssiasiassani jätti todistusaineistot tulostamatta ja linkit avaamatta. Asian käsittely ei siis ollut asiakirjani mukainen, koska linkit jätettiin avaamatta ja niihin perehtymättä. Päätös tehtiin kokonaan toisesta aineistosta minkä olin käräjäikeudelle lähettänyt. Erikoista oli se, että syyttäjä sai aineiston vasta oikeudenistunnossa.
6. Erikoista oikeudenkäynnisä oli se, että käräjätuomari Heikki Sneck valitsi syytetyn todistusaineistosta ne todisteet, joita syytetty sai esittää oikeudelle. Menettely on varmasti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastainen, sillä syytetyn olisi pitänyt saada itse esittää omat todistusaineistonsa ja oikeuden olisi pitänyt ottaa kantaa esitettyyn todistusaineistoon. Nyt syytetyltä estettiin todistusaineiston esittäminen ja näinollen oikeus ei voinut ottaa kantaa todistusaineistoon.
7. Markku Kosken asianajaja Timo Hautamäki oli vaihtanut puolta yllättäen. Hän oli minulla aikaisemmin asianajajana ja oli tarkasti perehtynyt mm. PR-talojen konkurssivyyhteen ja siinä ilmenneisiin rikoksiin. Hän oli kuitenkin jättänyt nämä vakavat rikokset edelleen hoitamatta, vaikka rikoslaki edellyttää vakavien rikosten osalla toimenpiteitä.
8. Ylivieska-Raahen käräjäoikkeuden istunnossa todistettiin Alavieskan Puurakenne Oy.n konkurssipesän törkeät petokset ja PR-Teollisuus Oy:n konkurssi laittomaksi. Tilaan välittömästi kaikki oikeudenkäynnin asiapaperit.
9. Markku Koski tunnusti oikeudeistunnossa, että hän on sanout, että Keran apuolaisjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa hänet ja Arponen oli moittinut häntä voimakkaasti siitä, että Koski meni mukaan yritykseen, joka oli markkinoilta poistettavien listalla. Saman asian voi todistaa Heino Virta, P.A., ja Tapani Kääntä minun lisäkseni. Tämä on äärettömän tärkeä asia, koska sen avulla rikostutkinnat on saatava uudelleen käyntiin.
10. Jokilaaksojen poliisilaitos on varmasti esteellinen tutkimaan asioitani johtuen entisen poliisipäälikkö Kaarlo Similän väärästä lausumasta asioissani Ylivieskan käräjäoikeudelle, poliisipäällikkö Petri Oulasmaan todella törkeästä teosta, jolla hän on aihettanut minulle ehdottoman tuomion väärillä tiedoilla tehdyllä syytteellä. Lisäksi on otettava huomioon Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan todella törkeät virkarikokseksi epäiltävät teot asioissani.
11. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivaltaisuutta asioissani on syytä epäillä johtuen käräjätuomareiden toiminnasta asioissani. Heitä on syytä epäillä monista virkarikoksista, koska kaikki ovat olleet tietoisia tutkijoiden ja syyttäjien esteellisyydestä sekä PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista, muun muassa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeästä petoksesta sekä PR-Teollisuus Oy:n laittomasta konkursista sekä muista siihen liittyvistä rikoksista.
12. Ylivieskan käräjäoikeuden luotettavuutta heikentää se, että Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana on toiminut syyttäjä Sulo Heiskari, jonka rikokset on jätetty tutkimatta, vaikka näytöt ovat kiistattomat.

Ei kommentteja: