keskiviikko 23. helmikuuta 2011

Tapani Tasannon toiminta


Eilen 22.02.2011 olin valmistautumassa Kalajoen valtuustonkokouksen asioiden läpikäymiseen, koska illalla oli valtuuston kokous. Meille tuli kolme poliisia kotiin hakemaan minut kuulusteluun joten en voinut valtuuston varapuheenjohtajana hoitaa luottamusmiestehtäviäni niin kuin asiaan kuuluu. Kuulusteluissa oli kysymys Mikko Kovalaisen tekemästä hänen kunniaansa loukkaavasta asiasta. Pidätysmääräyksen asiassa oli antanut Oulun poliisi Tapani Tasanto, joka on tutkinnanjohtajana asiassa. Kuulustelijana asiassa oli Ylivieskan poliisi Jyrki Rajaniemi. Kuulusteluihin en voinut hankkia kuulusteluavustajaa, koska Rajaniemi ei ilmoittanut minulle mitään kuulustelusta etukäteen. Ei puhelimitse eikä sähköpostilla. Poliisi Jyrki Rajaniemi kutsui kuulustelutodistajaksi toisen poliisin Riitta Häkkisen. Kuulustelija ei kirjoittanut kuulustelukertomukseen sellaisia asioita, mitä minä kerroin, vaan hän kirjoitti omia sepustuksiaan kuulustelukertomukseen. Minä en voinut allekirjoittaa kuulustelukertomuksia, koska kuulustelukertomukset eivät olleet totuudenmukaiset. Pyysin Rajaniemen tekemästä kuulustelukertomuksesta kopion ja kaikesta kuulusteluun liittyvästä aineistosta jotta olisin voinut lähettää aineiston Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen todistusaineistoksi, koska asiani on siellä parasta aikaa käsittelyssä. Poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi jyrkästi antamasta minulle mitään kuulusteluja koskevaa aineistoa.

1. On otettava huomioon, että kuulustelija Jyrki Rajaniemi oli esteellinen toimimaan kuulustelijana. Esteellisyys johtuu siitä, että hän on jättänyt tekemäni rikostutkintapyynnön tutkimatta eikä ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Kysymys on näistä asioista:

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottomassa todistusaineistoa asiassa 16.11.2010 klo 14 alkaneessa kuulustelussa. Poliisi Jyrki Rajaniemi toiminta oli poliisilain ja esitutkintalain vastaista.

2. Lisäksi on otettava huomioon, että Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on nostanut Erkki Ahoa vastaan syytteen Meritapankin nimissä pankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä ja täysin väärillä tiedoilla. Aho tuomittiin Petri Oulasmaan väärillä tiedoilla tehdyn ja pankinjohtajan tietämättä Meritapankin nimissä nostetun kanteen perustella 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Todellisuudessa lainassa oli vakuutena talon lisäksi kaksi velejäni henkilökohtaisin takauksin. Otin 100 000 markan lainan pankista, kun lähdin mukaan PR-Teollisuus Oy:öön. Pankille ei käynyt takaukseksi kesämökkini, koska se oli vuokratontilla. Siksi veljeni takasivat lainan ja saivat pantiksi kesämökkini. Pankinjohtaja yhdisti talolainan ja tuon 100 000 markan lainan yhdeksi lainaksi, johon veljeni tulivat takaajiksi. En siis missään tapauksessa voinut syyllistyä velallisen epärehellisyyteen. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo voi todistaa asian todellisen tilan. Syyttäjänä toiminut Petri Oulasmaa ei ole ollut missään yhteydessä asian johdosta pankinjohtaja Mauri Ylitaloon.
Jokilaaksojen poliisipäällikkö Petri Oulasmaa on koko ajan ollut tietoinen poliisin, syyttäjien, asianajajien ja varatuomareiden rikollisesta toiminnasta, mutta ei ole puuttunut rikolliseen toimintaan asian vaatimalla tavalla. Katso todistusaineisto:

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Petri Oulasmaan toiminta
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/01/la-01012011.html

Vastaus Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaalle
http://www.promerit.net/tiedoksi.asianomaisille.htm

Näkemysero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/nakemysero.html

Tässä prosessia tutkinnanjohtajana oleva Oulun poliisi Tapani Tasanto on varmasti esteellinen, koska hän on jättänyt kaikki tekemäni rikostutkintapyynnöt tutkimatta samoin kuin poliisi Jaakko Savilampi.

Katso

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Poliisi Jaakko Savilampi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/05/poliisi-jaakko-savilammelle.html

Kantelu oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Tässä on seurausta tutkimatta jättämisistä

Lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Esteellisyyden todistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/esteellisyyden-todistaminen.html

Ahojahti jatkui
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/ahojahti-jatkui-konkurssioikeudenkaynti.html

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html

Kantelu asianajajan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Täydennys lausumaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/taydennys-lausumaan.html

K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/k105019.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/valtakunnansyyttaja-matti-nissiselle-ja.html

Miksi en ole saanut vastausta, vaikka tutkintapyyntö on tehty jo 30.9.2010?

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

Miksi en ole saanut vastausta, vaikka kantelu on tehty jo 28.9.2010?

Todistusaineistot ovat tällä hetkellä Rovaniemen hovioikeudessa, Suomen Asianajajaliitossa sekä Kalajoen kaupungin arkistossa. Lähetän Kovalaisen toimintaa koskevaa todistusaineistoa lisää Rovaniemen hovioikeuteen ja Oulun poliisille Tapani Tasannolle, vaikka hän onkin esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asiassa. Tämä tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja oikeuskansleri Jaakko Jonkalle.Tämä todistusaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa, mistä sen saa hankittua. Rovaniemen hovioikeus vaati Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomaria Timo Tammiketoa toimittamaan aineiston hovoikeuteen. Tammiketo mielestäni tahallisesti viivytteli aineiston lähettämistä, koska se sisältää kiistattomat todistukset rikoksiin.Tämä todistsuaineisto on Rovaniemen hovioikeudessa ja paljastaa poliisi Tapani Tasannon, poliisi Jaakko Savilammen ja syyttäjä Esa Mustosen toiminnan. Aineisto on väärin tulostettu, sillä kaikkia linkkejä ei ole tulostettu eli keskeinen todistusaineisto on tietoisesti jätetty tulostamatta rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa. Sain aineiston lähettämällä usean virka-apupyynnön poliisihallitukselle.
Tämä todistusaineisto on Suomen Asianajajaliitossa.Tämä todistusaineisto on Kalajoen kaupunginarkistossa. Tämä todistusaineisto salattiin päättäjiltä.

Ei kommentteja: