tiistai 1. helmikuuta 2011

”Mafian” rengin apurina?Suomen Asianajajaliitto
PL 194
00101 Helsinki

Erkki Aho
Plassintie 39 A 3
85100 KALAJOKI

Kantelu asianajaja Pirkko Braxin toiminnasta

1. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että konkurssioikeudenkäyntiin johtanut oikeustapaus perustui monen rikoksen avulla saatuun oikeuden päätöksen. On syytä epäillä, että kysymys on laajan rikosliigan toimintaa. Konkurssioikeudenkäyntiin johtaneessa jutussa oli esteellinen tutkija, esteellinen tutkinnanjohtaja ja esteellinen syyttäjä. Kaiken lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä teki Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisen päätöksen, koska käräjätuomari Jyrki Määttä ei ollut antanut Erkki Aho kuulustella vastapuolen todistajaa. Kolme oikeudenkäyntiä seuraamassa ollutta henkilöä todistaa asian kirjallisesti ja valaehtoisesti.

2. Rikokseksi epäiltävä oikeudenpäätös on Korkeimman oikeuden käsittelyssä purkupäätöksenä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa asian esittelijänä Vilja Hahto ja käsittelynumero on H/2010/211 ja Hahton puhelinnumero on 0103640190. Kaikki nämä asiat tuli asianajaja Pirkko Braxin tietoon.

3. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä valituksena ja vielä myös päämiehensä Mikko Kovalaisenkin pyynnöstä. Asia tuli kiistattomasti esille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa.

4. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että asia on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä.

5. Asianajaja Pirkko Brax tiesi, että käräjätuomari Timo Tammiketo toimi asiassa työtovereidensa Jyrki Määtän ja Jaakko Raittilan asialla. Sekä Määttää että Raittilaa on syytä epäillä vähintäänkin virkavirheistä asioiden käsittelyssä.

6. Asianajaja Pirkko Brax näki, ettei oikeudenkäynti ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari Timo Tammiketo esti perusteettomasti Erkki Ahon oikeudenkäyntiväittämien esittämisen Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivallasta asian käsittelyssä.

7. Asianajaja Pirkko Brax kertoi lukeneensa blogejani ja täten on selvää, että hän on silloin perehtynyt laajaan epäiltyyn asianajajien, poliisien, syyttäjien sekä tuomareiden "rikosliigan" toimintaan.

8. Asianajaja Pirkko Brax sai oikeudenkäynnin tauon aikana selvitystä oikeudenkäyntiä seuranneilta henkilöiltä siitä kuka on Mikko Kovalainen ja mitä Mikko Kovalainen on tehnyt. Lisäksi blogistani hän on varmasti päässyt selville minkälainen mies Mikko Kovalainen on ja mitä hän on tehnyt.

Tästä aineistosta selviää hyvin pitkälle rikosliigan toiminta: Katso DVD
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Pyydän Suomen Asianajajaliitoa toimimaan sääntöjensä ja Suomen lakien mukaisesti niin, että kaikki Suomen Asianajajaliiton jäsenet, jotka ovat esittämässäni aineistossa rikkoneet Suomen Asianajajaliiton sääntöjä saavat asian ja lain mukaisen rangaistuksen.
Pyydän Suomen Asianajajaliittoa ryhtymään lain vaatimiin toimenpiteisiin aineistossa esille tulleiden vakavien rikosten selvittämiseksi ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden vastuuseen saamiseen niin kuin rikoslaki edellyttää.

Vaadin, että saan antaa oman loppulausumani asianajaja Pirkko Braxin lausumaan.

Liiteaineisto + kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja selitykset kirjassa olevalle todistusaineistolle + Laman ja rahan pelurit- kirja, jossa selvitetään asioiden taustoja ja epäiltyjä rikoksia.

Kalajoella 31.01.2011

Erkki Aho, Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: