keskiviikko 9. helmikuuta 2011

Kantelu oikeuskanslerille


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo@okv.fi ; Emma-Lotta Kinnunen
Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:09 AM
Subject: Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu oikeuskanslerille

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan Suomen Asianajoliiton toiminnan asianajaja Pirkko Braxia koskevassa kantelussani. Suomen Asianajajaliitossa se on valvonta-asiana numero 0711. Olen kantelussani väittänyt, että asianajaja on tiennyt, että oikeustapaus, joka on johtanut konkurssiasian vireille tuloon, on perustunut Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaiseen toimintaan sekä rikoksiin. Epäilen asianajajaa kiristykseestä yhdessä käräjätuomari Timo Tammikedon kanssa. Todistin kantelussani asiakokonaisuuden laajalla asiakirjamateriaalilla sekä kahden kirjan aineistoilla, joista toinen oli Olet Maamme Armahin Suomenmaa-kirja, jossa oli valokopiot todistusaineistosta, selostukset tapahtumista ja todistusaineistosta. Suomen Asianajajaliitto palautti minulle takaisin nuo kaksi kirjaa.

Koska kysymys on erittäin laajasta asianajajien, varatuomareiden, poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja muiden viranomaisten lainvastaisesta toiminnasta, jota on syytä epäillä rikolliseksi, niin en voi hyväksyä sitä, että todistusaineistoa ei oteta vastaan. Minä vaadin, että nyt asiat selvitetään perusteellisesti eikä Suomen Asianajajaliitto voi paeta vastuutaan asioissa. Vaadin, että Suomen Asianajajaliitto velvoitetaan vastuuvakuutuksestaan korvaamaan aiheutetut vahingot.

Suomen Asianajajaliitto kieltäytyi vastaanottamasta tätä sähköistä kantelua. Siksi tein kirjallisen kantelun, mikä on kuvassa.

Kantelu asianajajantoiminnasta:
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/kantelu-asianajajan-toiminnasta.html

Kysymys on näistä asioista:

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997.Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen.

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/lausuma-ylivieska-raahen.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/kiirehtimispyynto.html

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelun ja tutkintapyynnön täydennys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/10/valitus-purkuhakemus-kiirehtimispyynto.html

Avoin kirje poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Kalajoella 09.02.2011 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: