torstai 25. kesäkuuta 2009

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäisyydestäOlen saanut 24.6.2009 sisäministeriön poliisiosaston vastauksen SMDno/2009/862, mikä on päivätty 12.6.2009. Postinkulku näyttää olevan varsin hidasta sisäministeriön poliisiosastolla. Kirjeestä kopio ylläolevassa kuvassa. Kuvan saa isommaksi napsauttamalla hiirtä kuva päällä.

Osoitan näiden asiakirjojen julkistamisella sen, että kansalaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä selvittää poliisiylitarkastaja Arto Hankilanojan, ylitarkastaja Niina Uskalin ja Jonne Lähteenmäen toimien lainmukaisuus. Kun veronmaksajien varoista maksetaan palkkaa poliiseille niin silloin heiltä edellytetään myös vastinetta palkanmaksulle. Edellä mainitsemieni poliisien toimet on otettava oikeuskanslerin toimesta tutkintaan ja saatettava heidät rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.
Julkisen sanan ja kansanedustajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi ja muun muassa rikollista toimintaa harjoittavien poliisimiesten vastuuseen saattamiseksi ja heidän aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi valtion varoista. Näyttää siltä, että eräs pahimmista rikospesäkkeistä on juuri sisäministeriön poliisiosasto.
Sähköpostit kiistattomasti osoittavat poliisien rikollisen toiminnan. Vaadin heille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollsta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Saamani vastaus on lähettämiini sähköposteihin 11.2.2009, 22.2.2009, 5.5.2009 ja 15.5.2009. Sähköpostit ovat tässä. Huom. alkuperäisessä sähköpostissa ovat kaikki oikeat nimet. Tässä netissä julkaistavassa versiossa olen jättänyt julkistamatta yhden nimen.

Sent: Friday, May 15, 2009 12:05 PM
Subject: Fw: Kantelu TUTKINTAPYYNTÖ
Keskusrikospoliisi
Olen saanut Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx sähköpostin liitteineen. Tämän perusteella pyydän keeskusrikospoliisia tutkimaan onko todistaja Kalervo Savolainen syyllistynyt Raahen käräjäoikeudessa asiani käsittelyn yhteydessä 19.9.2008 ja Espoo Käräjäoikeudessa Kaisa Suomalaisen asian yhteydessä viikolla 20/2009 eli tällä viikolla väärään valaan. Pyydän KRP.tä tutkimaan tarkemmin myös Raahen käräjäoikeuden istunnot asiassa, koska on syytä epäillä, että myös tutkinnanjohtaja poliisi Raimo Ollila ja syyttäjä Esa Mustonen sekä käräjätuomari Jyrki Määttä ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan asiani käsittelyssä.

Kalajoella 15.5.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tiedoksi Raahen käräjäoikeus, Rovaniemen hovioikeus, Espoon käräjäoikeus, KRP Tapio Kalliokoski , syyttäjä Johanna Hervonen, valtakunnansyyttäjävirasto, oikeuskanslerinvirasto, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta, kansanedustaja Esa Lahtela, oikeusministeri Tuija Brax, poliisiylijohtaja Mikko Paatero

----- Original Message -----
From: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
To: e.ahoky@kotinet.com
Sent: Friday, May 15, 2009 10:31 AM
Subject: Kantelu
Hei,
Kanteluni Rovaniemen hovioikeudella ja Raahen käräjäoikeudelle liitetiedostona.
Ystävällisin terveisin
Xxxx Xxxxxxxxxxxx


----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: jonne.lahteenmaki@poliisi.fi
Sent: Tuesday, May 05, 2009 11:35 AM
Subject: Kovalainen/Wikström
Jonne Lähteenmäelle
Lähetän Mikko Kovalaisen toimintaa koskevat tiedot, jotka ovat nyt Rovaneimen hovioikeuden käsittelyssä. Näistä asiakirjoista löytyy tiedot myös Heli Wikströmin toimittamista asiakirjoista, jotka nyt ovat todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa.

Todiste numero 8Helsinkiläinen Heli Wikström todistaa 22.7.2008 kirjallisesti, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt Heli Wikströmin nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. "Valtakirja on Kovalaisen väärentämä nimiini ja sisareni edunvalvojana hänenkin nimiinsä", kirjoittaa Heli Wikström. Todisteena esitin 1.12.2002 päiväyksellä avoimen asianajovaltakirjan, johon Heli Wikströmin nimi on väärennetty.Tämä todiste ei ollut valmisteluistunnossa mukana eikä myöskään minun tiedossani silloin kuin kirjoitin nettipäiväkirjaani jutun, jossa kerroin Mikko Kovalaisen väärentäneen nimiä avoimiin asianajovaltakirjoihin. Katson, että syytteen toisen kohdan perusteella minulla oli syytä epäillä, että Mikko Kovalainen käyttää luottamusmiesasemaan väärin. Minulla on oikeus todistaa pääkäsittelyssä epäilyni oikeaksi. Katson, että rikosasiassa minulla on oikeus tuoda vielä pääkäsittelyyn uutta todistusaineistoa.
Katso myös
Varatuomari Mikko Kovalaista suojellaan

Kaisa Suomalainen on tehnyt Espoon poliisille rikosilmoituksen varatuomari Mikko Kovalaisesta. Suomalainen on nimennyt 18 asiakirjaa, joihin tutkintapyynnön mukaan on väärennetty Kaisa Suomalaisen allekirjoitus. Nämä asiakirjat ovat seuraavat:
1. Espoon kihlakunnan rekisteritoimiston todistus 11.9.1996, sisältäen kopion hallituksen vakuutuksesta 2.3.1994 jota koskeva tilintarkastajan allekirjoitus samana päivänä.
2. Ostotarjous sopimuskaavake 22.6.1993.
3. Kaupparekisterin henkilötietojen täydennyslomake 2.3.1994.
4. Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.5.1994.
5. Postipankin kuitti 4.2.1994.
6. Helsingin puhelinyhdistys, jäsenliittymän tilaus 30.11.1971.
7. Myyntitoimeksianto 24.9.2987
8. Käsirahasopimus 19.1.1985.
9. Kauppakirja 29.6.1984.
10. Lainhuudatuspöytäkirja/kauppakirja 10.9.1984.
11. Lainhuudatuspöytäkirja/ yhtiökokouspöytäkirja 18.6.1985
12. Hallituksen kokouspöytäkrija 15.1.1985
13. Kaksi valtakirjaa 29.1.1988 ja valtakirja 27.1.1988
14. Hallituksen kokouspöytäkirja 18.6.1985.
15. Perustamiskokouksen pöytärkija 18.6.1985.
16. Vakuutushakemus 29.5.1986
17. Luovutussopimus 21.10.1987.
18. Vuokrasopimus 28.5.1986.Tutkimattajättämispäätöksen R/4131/03 mukaan tehdyn tutkintapyynnön sisältämästä ei löydy asianomistajan omien epäilyjen tueksi mitään.
Tutkimattajättämispäätöksen on allekirjoittanut Espoon poliisi Timo Seppälä.
Vaadin varatuomari Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä ja vangitssemisoikeudenkäynnin pikaista järjestämistä, koska hän jatkuvasti käyttää oikeislaitosta väärin ja aiheuttaa niin kanslaisille kuin yhteiskunnallekin valtavaa taloudellista vahinkoa.

Kalajoella 5.5.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mikko.paatero@poliisi.fi ; pev@eduskunta.fi
Sent: Sunday, February 22, 2009 12:19 PM
Subject: Selvitys- ja tutkintapyyntö
Selvitys- ja tutkintapyyntö poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

Tiedoksi perustuslakivaliokunta
Kalajoella 22.2.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

----- Original Message -----
From: Erkki Aho
To: mikko.paatero@poliisi.fi ; KIRJAAMO@okv.fi ; krp-kirjaamo@krp.poliisi.fi
Sent: Wednesday, February 11, 2009 8:47 PM
Subject: Ratkaiseva asiakirja
Tärkeä asiakirja Suomussalmen rikosvyyhden ratkaisussa
Liitteenä Lauri Heikkisen ja mahdollisesti Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntusen väärentämä asiakirja, jolla on syytä epäillä tehdyn vakuutuspetos. Asiakirjassa on Seppo Heikkisen nimi väärennetty. Asiakirjassa Lauri Heikkinen tunnustaa putkien väärinasennuksen. Sillä aiheutettiin suuri vahinko Seppo Heikkisen ja Lauri Heikkisen yritykselle. Toisaalta taas Vesa Juntusella ja Lauri Heikkisellä oli kilpailevaa yritystoimintaa Seppo Heikkisen ja Lauri Heikkisen yrityksen kanssa. Nimismies Vesa Juntusella ja Lauri Heikkisellä oli tarkoitus tuhota kilpailija pois markkinoilta.

Juttuun näyttää keskeisesti liittyvän varatuomari Mikko Kovalainen, joka haastoi Oulun käräjäoikeuteen kokonaan väärät vastaajat. Hänen olisi pitänyt haastaa Lauri Heikkinen oikeuteen, koska Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa putket väärin vakuutushakemuksessaan, johon on väärennetty Seppo Heikkisen nimi. Poliisit ovat suojelleet nimismies Vesa Juntusta. Keskeinen suojelija on ollut Jouni Välkki. Katso taustatiedot näistä linkeistä. Pyydän kiireellistä toimintaa, koska ulosottomies on vanhan Paavo Heikkisen ja tämän kotitalon kimpussa. Paavo ja Seppo Heikkinen ovat joutuneet törkeiden rikosten kohteeksi ja nyt on saatava asiat pikaiseen rikostutkintaan sekä valtio korvausvelvolliseksi. Todellisia syyllisiä ovat Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen.
Asioiden taustaa kohdassa
Vaarallinen alue

Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia
Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin
Erikoiset kalakaupat

Kalajoella 11.2.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

(Alkuperäisen sähköpostin liitteenä vakuutuskorvaushakemusasiakirja johon Lauri Heikkinen on väärentänyt Seppo Heikkisen nimen. Asiakirjan on laatinut nimismies Vesa Juntunen. Asiakirja osoittaa kiistattomasti vakuutuspetoksen tekemisen. Asiakirja liitteenä alkuperäisessä sähköpostissa.)

Ei kommentteja: