sunnuntai 21. kesäkuuta 2009

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle


Mikko Kovalainen
KIIREELLINEN !

Kääntäjä Mikko Kovalainen on tehnyt rikostutkintapyynnön helsinkiläisestä Heli Wikströmistä, kun tämä toimitti Erkki Aholle todistusaineistoksi Raahen käräjäoikeuden istuntoa varten kääntäjä Mikko Kovalaisen väärentämän asiakirjan. Katso Raahen käräjäoikeuden todistusainesto 2.9.2008 todiste numero 8.

Todiste numero 8
Helsinkiläinen Heli Wikström todistaa 22.7.2008 kirjallisesti, että varatuomari Mikko Kovalainen on väärentänyt Heli Wikströmin nimen avoimeen asianajovaltakirjaan. "Valtakirja on Kovalaisen väärentämä nimiini ja sisareni edunvalvojana hänenkin nimiinsä", kirjoittaa Heli Wikström. Todisteena esitin 1.12.2002 päiväyksellä avoimen asianajovaltakirjan, johon Heli Wikströmin nimi on väärennetty.

Tämä todiste ei ollut valmisteluistunnossa mukana eikä myöskään minun tiedossani silloin kuin kirjoitin nettipäiväkirjaani jutun, jossa kerroin Mikko Kovalaisen väärentäneen nimiä avoimiin asianajovaltakirjoihin. Katson, että syytteen toisen kohdan perusteella, että minulla oli syytä epäillä, että Mikko Kovalainen käyttää luottamusmiesasemaan väärin. Minulla on oikeus todistaa pääkäsittelyssä epäilyni oikeaksi. Katson, että rikosasiassa minulla on oikeus tuoda vielä pääkäsittelyyn uutta todistusaineistoa.

Kovalaisen tutkintapyyntö Jonne Lähteenmäelle

Tämä todistusainesto, jossa kääntäjä Mikko Kovalaisella on todistustaakka on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Suomen lain mukaan samaa asiaa ei voida käsitellä useampaan kertaan eikä varsinkaan samanaikaisesti kahdessa eri oikeusasteessa.

Kääntäjä Mikko Kovalainen on tehnyt tutkintapyyntönsä todennäköisesti Sisäministeriön poliisiosaston poliisille Jonne Lähteenmäelle, koska poliisi Jonne Lähteenmäki soitti Erkki Aholle ja kysyi, että onko Heli Wikström laittanut ko. aineiston Erkki Aholle. Aho laittoi sähköpostilla ko. asiapaperit Jonne Lähteenmäelle.

Aho on tavannut henkilökohtaisesti Jonne Lähteenmäen vain kerran. Tapaaminen tapahtui Sisäministeriön poliisiosaston tiloissa. Aho oli sopinut tapaamisen Jouni Välkin kanssa. Jostain syystä Jouni Välkki ei voinut tavata Erkki Ahoa sovittuna aikana. Jonne Lähteenmäki tuli ja ilmoitti asiasta henkilökohtaisesti Erkki Aholle Sisäministeriön poliisiosasolla ja jatkoi, että jos Erkki Aho ei heti poistu Sisäministeriön poliisiosastolta niin hänet pidätetään. Aho oli järkyttynyt Jonne Lähteenmäen toiminnan johdosta.

Jonne Lähteenmäki on ollut mukana myös PR-talojen rikostutkinnoissa ja hän on tehnyt tutkimattajättämispäätökset asiassa. Päätöksien numerot ovat 10.8.1998 84/662/98 ja 28.6.2000 SM-2000-1060/Ri-2. On syytä epäillä, että kysymys on Jonne Lähteenmäen kiistattomista virkarikosista. On myös syytä epäillä, että rikostensa peittelemiseksi Jonne Lähteenmäki haluaa kostaa Erkki Aholle uusilla rikostutkintapyynnöillä. On syytä epäillä, että menettely täyttää virkarikoksen tunnusmerkistön. Tässä todistusaineisto epäilyilleni asiassa Jonne Lähteenmäen toiminnasta. Asia on myös Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä oikeudenkäyntiväittämänä.

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-26T09%3A52%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

DVD-dokumentti Youtubessa todistaa suullisen selvityksen ja asiakirjanäytöin asiat.Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Tutkijana Risto Lähteenmäki ja tutkinnanjohtajana Pekka Seppälä

Seuraava havainto Mikko Kovalaisen käynnistämästä ajojahdista Heli Wikströmiä vastaan rikollisesta menettelystä epäillyn Jonne Lähteenmäen avulla on se, että Erkki Aho sai sähköpostitse tiedon tutkija Risto Lähteenmäeltä. Katso sähköposti:

TERVEHDYS!
Olet todistajana ko. asiassa ja Heli Wikström rikoksesta epäitynä, et siis voi olla mukana hänen kuulustelussa,
terveisin R. Lähteenmäki. p. 071 877 4443.


Onko poliisi Risto Lähteenmäki sukua poliisi Jonne Lähteenmäelle?

Aho selvitti Wikströmin asiaa ja sai tietää, että tutkinnanjohtajana asiassa on Pekka Seppälä. Aho soitti Pekka Seppälälle. Katso todistusaineistona Pekka Seppälän sähköposti:

----- Original Message -----
From: Seppälä Pekka POL HPL
To: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 18, 2009 1:49 PM
Subject: VS: Todistajalausunto
Pyuydän Teitä tekemään yksilöidyn, jäsennellyn tutkintapyynnön lähimmälle poliisiasemalle, sillä tämä tutkintapyyntö ei välity eteenpäin. Teidän asemanne täällä tutkittavassa asiassa on todistaja.
tervesin,
pekka seppälä
komisario, tutkinnanjohtaja


Pekka Seppälä on tietoinen siitä, että asia on jo Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Saamani suullisen informaation perusteella minulla on syytä epäillä Malmin poliisia Heli Wikströmin asiassa Suomen perustuslain ja EU:n Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta.
Erkki Aholle jäi sähköpostivaihdon ja puhelinkeskustelun perusteella tutkinnajohtaja Pekka Seppälän kanssa Seppälän toiminnasta sellainen mielikuva, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Onko Pekka Seppälä sukua Timo Seppälälle?

Espoossa kääntäjä Mikko Kovalaisen käynnistämissä asioissa Kaisa Suomalaista vastaan tutkinnanjohtajana on lähes aina ollut Timo Seppälä. On syytä epäillä, että Espoon poliisi on sotkeutunut merkittävällä tavalla Mikko Kovalaisen rikosprosesseihin ostamalla esimerkiksi Kaisa Suomelaiselle kuuluvaa omaisuutta, mikä on rikollisesti joutunut kääntäjä Mikko Kovalaisen toimien kohteeksi. Kysymys on poliisi Terho Mäen ostamasta asunnosta.

Herää kysymys onko tutkinnajohtaja Pekka Seppälä sukua Espoo poliisille Timo Seppälälle? Onko kysymyksessä poliisien rikosliiga, joka työskentelee yhdessä kääntäjä Mikko Kovalaisen kanssa?

Asioiden nopeaksi ratkaisemiseksi Erkki Aho toivoo Rovaniemen hovioikeudelta kiireellistä asioiden käsittelyä niin oikeudenkäyntiväitteen kuin Mikko Kovalaisen toiminnan osalta.

Kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti ja vapaasti

Kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti vapaasti, koska poliisi ei tutki Mikko Kovalaisen toimista tehtyjä rikostutkintapyyntöjä asiallisesti. Tällaisesta toiminnasta on syytä epäillä KRP:n Tapio Kalliokoskea, KRP:n Oulun johtajaa Leila Melanderia ja Kajaanin poliisia sekä luonnollisesti myös Ylivieskan, Espoon ja Helsingin poliisia.

Kaiken lisäksi Mikko Kovalaisen toiminnasta tehtyä kantelua, mihin sisältyi Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminta, syyttäjä Esa Mustosen toiminta sekä Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän toiminta, ei laillisuusvalvoja Tom Smeds ole käsitellyt asianmukaisesta, koska Smeds ei ole toimittanut kantelun tehneelle Erkki Aholle asianosaisilta pyydettyjä vastineita kommentoitavaksi. On syytä epäillä, että laillisuusvalvoja Tom Smeds on laiminlynyt virkavelvollisuutensa. Kanteluun Aho ei ole saanut minkäänlaista vastausta lähes vuoden aikana.

Näistä seikoista johtuen kääntäjä Mikko Kovalainen saa toimia villisti ja vapaasti poliisien ja laillisuusvalvojien erityissuojeluksessa. Katso

Epävirallinen oikeuden päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/epavirallinen-oikeuden-paatos.html

Kääntäjä MikkoKovalainen hävisi juttunsa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/05/kovalainen-havisi-juttunsa.html

Kovalainen hävisi jälleen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/kaantaja-kovalainen-havisi-jalleen.html

Kantelu Mikko Kovalaisen toimista
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=780

Todistusaineisto Raahen käräjäoikeudessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/kiirehtimispyynto-keskusrikospoliisille.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/01/poliisi-suojelee-rikollisia.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalainen-lain-yl-ja.html

Vaatimukset valtakunnansyyttäjävirastolle

Vaadin valtakunnansyyttäjävirastoa ryhtymään kiirellisiin toimenpiteisiin poliisin ja muidenkin viranomaisten mahdollistenn rikollisten toimien suhteen. Vaadin tässä tutkintapyynnössä esiintulleisiin rikoksiin ja tutkinnassa esiin tuleviin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista.

Vaadin, että Mikko Kovalaisen toiminnan uhrien kuten Heli Wikströmin ajojahti lopetetaan valtakunnansyyttäjäviraston toimesta. Asioissahan todistustaakkaa on kääntäjä Mikko Kovalaisella. Vaadin kääntäjä Mikko Kovalaisen toimien kiireellistä tutkimista ja kääntäjä Mikko Kovalaisen välitöntä pidättämistä vangitsemista varten. Katson, että kääntäjä Mikko Kovalainen yhdessä poliisien kanssa aiheuttaa kansalaisten oikeusturvan merkittävää heikentämistä ja on suureksi vaaraksi koko yhteiskunnalle.

Kalajoella 21.6.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: