torstai 17. syyskuuta 2009

Saatanan tunarit!


Professori Veli Merikoski esitti julkisuudessa 7.5.1975 huolestumisensa siitä, että politiikka on syrjäyttämässä virkanimityksissä kokemuksen ja pätevyyden. Presidentti Urho Kekkonen lähetti seuraavana päivänä Merikoskelle kuuluisaksi tulleen "saatanan tunarit" -kirjeensä, jossa hän moitti Merikoskea Kymen läänin uuden maaherran nimityksen vaikeuttamisesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on tehnyt 9.9.2009 Dnro 100/42/09 päätöksen, mikä kuuluu seuraavasti:

Käytössäni on ollut seuraava selvitys: Sisäministeriön poliisiosaston esikunnan ratkaisu 14.1.2009, SM Dno/2008/79, Oulun poliisin lääninjohdon selvitys ja lausunto 20.10.2008 ja niiden käsittelyyn liittyviä erilaisia saateasiakirjoja, Kajaanin kihlakunnanviraston syyttäjäosaston kihlakunnansyyttäjän Ilpo Lehdon päätös 06/121/620, Asia nro 06/364/620 esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, Tenkuloiden samaa asiaa koskevia aikaisempia kirjoituksia muille viranomaisille ja lupa-asian käsittelyyn liittyvää materiaalia, Tenkuloiden asianomistajakuulustelut liittyen ilmoitukseen 6870/R/4396/06 ja valokuvaliite koskien tapahtumapaikkaa.

Ratkaisu: Asia ei aiheuta toimenpiteitä. En määrää asiassa esitutkintaa toimitettavaksi.


Ratkaisu on tehty tästä asiasta:

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Erkin kommentti: Olen haastanut jo aikaisemmin apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen oikeuteen ja vaatinut hänelle 10 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Tämä päätös on raskauttavaa aineistoa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta kohtaan.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten: tasavallan presidentti Tarja Halonen, oikeusministeri Tuija Brax, poliisiministeri Anne Holmlund, eduskunnan perustuslakivaliokunta, valtakunnansyyttäjäviraston johtaja Matti Kuusimäki, oikeuskansleri Jaakko Jonkka,

Ei kommentteja: