torstai 9. helmikuuta 2012

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)Kantelun vastauksessa Dnro 337/4/12 eduskunnan oikeusasiamies (eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja) lukee ”oikeusasiamiehellä ei ole lain mukaan oikeutta tutkia yksityishenkilöiden, mukaan lukien ykstyisten asianajajien tai muiden lakimiesten, menettelyä.” Minä olenkin valittanut konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta. On täysin selvää, että kun konkurssipesänhoitaja on yhteiskunnan määräämä, niin silloin yhteiskunta eli tässä tapauksessa konkurssiasiamies ja laillisuusvalvoja valvovat konkurssipesänhoitajan toimintaa. Laillisuusvalvojjan päätös on siis vuoren varmasti Suomen lain vastainen.

Katso kanteluni, siinä on kysymys nimenomaan konkurssipesänhoitajan toiminnasta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kantelu-konkurssipesanhoitaja-pasi.html

Minä olen myös vaatinut, että saan antaa vastineen Pasi Markus Leinosen vastaukseen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Nyt näyttää siltä, että eduskunnan oikeusasiamies ei ole edes pyytänyt vastinetta Pasi Maskus Leinoselta, vaan on peitellyt hänen rikolliseksi epäiltävää toimintaansa ja suojellut hänen toimintaansa. Teko on mielestäni törkeä virkavirhe eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeriltä muiden ensimmäisessä kantelussa esittämieni asoiden lisäksi. Siksi vaadin, että eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja jättää välittömästi tehtävänsä tai sitten hänet erotetaan muutoin tehtävästään. Tällainen toiminta ei voi jatkua eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa.

Toisessa vastauksessa Dnro 338/4/12 eduskunnan oikeusasiamies ( eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri Kristian Holma) haluaa suojella kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon rikolliseksi epäiltävää toimintaa.
Varatuomari Mikko Kovalainen tiesi, että hän tulee jäämään kiinni rikoksistaa. Katso Mikko Kovalaisen toiminta.
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/kihlakunnansyyttaja-sari-leppaluoto.html

Varatuomari Mikko Kovalainen ajatteli, että hyökkäys on paras puolustus. Siksi hän teki useita rikostutkintapyyntöjä minusta ja muista henkilöistä. Hän haastoi oikeuteen muun muassa Kaisa Suomalaisen, mutta Mikko Kovalainen kantajana ei uskaltanut itse tulla oikeuteen lainkaan, koska pelkäsi joutuvansa käpälälautaan. Varatuomari Mikko Kovalainen ei saapunut kantajana Helsingin hovoikeuden istuntoon 13.9.2011 kuten tästä näette

TI 13.09.2011
http://ahonblogi.blogspot.com/2011/09/ti-13092011.html

Varatuomari Mikko Kovalainen ei saapunut kantajana toiseenkaan Helsingin hovioikeuden istuntoon. Katso Helsingin hovoikeuden erikoinen menettely, jota on syytä epäillä lieävästi sanottuna erittäin poikkeukselliseksi. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/helsingin-hovioikeudelle.html

Varatuoamri Mikko Kovalainen tiesi, että hän tulee jäämään rikoksistaan kiinni, siksi hän päätti paljastaa suojelijansa, koska nämä eivät voi estää hänen kiinnijäämistään. Varatuomari Mikko Kovalainen teki tutkintapyynnön , jossa hään pyysi tutkimaan, minkä rikollisliigan bulvaani hän on.
Rikostutkijana asiassa oli esteellinen poliisi Jyrki Rajaniemi. Rajaniemen esteellisyys tulee ilmi kantelun ensimmäisessä osassa esittämistäni asioista, siis esitutkintalain perusteella. Myös tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen oli esteellinen, koska hän oli suojellut esimiehensä Jokilaaksojen poliisipäällikön Petri Oulasmaan vakavaa rikosta. Katso

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

Poliisilaki ja poliisin toimnta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/poliisilaki-ja-poliisin-toiminta.html

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/03/ylivieskan-poliisipaallikko-petri.html

Totuus asioissa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/totuus-asioissa.html

Jokilaaksojen poliisi jätti tutkimatta kaikki Markku Kosken teot mm. törkeän petoksen, josta Markku Koski itse ilmoitti PR-Teollisuus Oy:n kokouksen yhteydessä. Asian voivat todistaa minun lisäksi Heino Virta, Pentti Arhippainen ja Tapani Kääntä. Kaiken lisäksi Markku Koski tunnusti asian Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Siitä huolimatta Ylivieska-Raahen käräjäoikeus teki asiassa väärän tuomion ja syyttäjä Kati Alkula kertoi, että hän voi syyttää vaikka ei ole saanut poliisille toimitettua aineistoa. Järkyttävää toimintaa syyttäjältä. Jokilaaksojen poliisi jätti tutkimatta myös Markku Kosken ahdisteluasiat.

Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Saattohoitajien toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/11/saattohoitajien-toiminta.html

Kansanedustaja Markku Kosken kelkankääntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/09/kansanedustaja-markku-kosken.html

Koska väärennetyt pöytäkirjat ja rekisterimerkinnät ovat osa kahta törkeää petosta niin ne on katsottava rikosta edistäviksi toimenpiteiksi ja siten rikoksiksi osana törkeitä petoksia.

Rikostutkintapyyntö Markku Kosken toimista
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html

Mikä on se rikosliiga, jonka varatuomari Mikko Kovalainen halusi tutkintapyynnöllään paljastaa? Nimet ja teot ovat tässä:
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/valvonta-asia-dnro-00711.html

Esteellinen tutkija Jyrki Rajaniemi ja esteellinen tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen ovat halunneet salata asioita, koska heidän virkavelvollisuuksien laiminlyönnit olisivat paljastaneet. En saanut antaa asiassa loppuausuntoa, josta olin sopinut tutkija Jyrki Rajaniemen kanssa Kalajoen poliisilaitoksella todistajan läsnäollessa. On ymmärrettävää, että poliisi ei odottanut sovittua loppulausuntoa, jos asiaa ajatellaan poliisien ja heitä suojelevien syyttäjien ja laillisuusvalvojen kannalta. On kuitenkin otettava huomioon, että varatuomari Mikko Kovalaisellakin on oikeus tietää ja tutkituttaa, mikä on se rikosliiga, mistä minä olen blogissani kertonut. On ymmärrettävää, miksi kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen ja miksi hän kieltäytyy lähettämistä minulle sitä aineistoa, jolla päätös on tehty. Syyttämättäjättämispäätöksellä kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto suojelee rikosliigaa samoin kuin sillä, että kieltäytyy toimittamasta syyteharkintamateriaalia minulle. Minä pyysin eduskunnan oikeusasiamiestä hankkimaan minulle tuo syyteharkintamateriaalin, koska kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto kieltäytyy toimittamasta sitä minulle. Katson, että eduskunnan oikeusasiamies laiminlyö virkavelvollisuuteensa ja näin auttaa rikollisia ja peittelee rikollista toimintaa. Tämä ei ole Suomen kansan etujen mukaista toimintaa.

Olen lähettänyt korkeimpaan oikeuteen vaatimuksen kaikkien minua ja yritystoimintaani koskevien päätösten purkamiseksi, koska kaikki päätökset ovat syntyneet rikosten avulla ja kaikissa esitutinnoissa ja syyteharkinnoissa on ollut esteelliset tutkijat ja esteelliset henkilöt. Keskeiset tekijät asioissa ovat Ylivieskan poliisi Raimo Ollila ja Oulun poliisi Tapani Tasanto sekä kihlakunnan syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen. Keskeiset asiat selviävät näistä linkeistä

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html

Rovaniemen hovoikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html

Täten todistan, että
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/01/taten-todistan-etta.html

Vaadin, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä valvoo, että laillisuusvalvojat noudattavat Suomen lakia ja valvovat myös sen että korkein oikeus purkaa pikaisesti kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset ja suomen valtio sekä asianajajien vastuusvakuutus korvaavat minulle kaikki aiheutetut vahingot ja kärsimykset täysimääräisesti korkoineen ilman aiheetonta viivytystä. Olen valmis antamaan kaiken apuni rikosten selvittämisessä, koska hallitsen asiakokonaisuudet ja yksityiskohdat erittäin hyvin ja tosiasiat selviävät myös blogistani. Vaadin kanteluni asiallista, lainmukaista, perustellista ja nopeaa käsittelyä, sillä oikeustaisteluni on kestänyt kohta 17 vuotta ja Suomen perustuslain mukaan kansalaisen tulee saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Kalajoella 09.02.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948

Ei kommentteja: