maanantai 2. helmikuuta 2009

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
Kuvassa entinen Korkeimman oikeuden presidentti Olavi HeinonenKKO:2000:51
Diaarinumero: H99/390 Esittelypäivä: 22.3.2000 Antopäivä: 7.4.2000 Taltio: 608

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2000/20000051

Ote päätöksestä

Hovioikeus on yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 6 kohtaan nojautuen katsonut, että A:n esittämät väitteet ovat hovioikeuden päätöksessä mainituissa olosuhteissa voineet saada Rappen toiminnan näyttämään puolueelliselta ja siten objektiivisesti arvioiden olleet omiaan antamaan aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa syyttäjänä.
Syyttäjä on yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan esteellinen, jos jokin seikka on omiaan antamaan perustellun aiheen epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa.
Edellä mainitun säännöksen mukaan vasta perusteltu aihe epäillä puolueettomuutta perustaa esteellisyyden. Esteellisyyden toteamiseksi eivät siten riitä vain vastaajan omaan epäilykseen perustuvat väitteet tai hänen esittämänsä rikos-ilmoitus tai tutkintapyyntö, ellei niiden tueksi esitetä tai asiassa muuten tule ilmi sellaisia seikkoja, jotka objektiivisesti arvioiden ovat omiaan antamaan epäilyyn perustellun aiheen. Silloin, kun voidaan arvioida, että esteellisyysväitteelle saattaa olla perusteita, todistelun vastaanottaminen ennen väitteen ratkaisemista saattaa olla tarpeen.
Esteellisyysväitettä arvioidessaan tuomioistuimen on kiinnitettävä huomiota myös siihen, ettei esteellisyysväitettä käytetä epäasiallisesti esimerkiksi oikeudenkäynnin viivyttämiseksi tai asianosaiselle mieleisen henkilövaihdoksen aikaansaamiseksi ja ettei todistelua vastaanoteta tarpeettomasti eikä enemmän kuin on tarpeen esteellisyyden ratkaisemiseksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Olavi Heinonen sekä oikeusneuvokset Kari Raulos, Kati Hidén, Eeva Vuori ja Liisa Mansikkamäki. Esittelijä Jukka-Pekka Salonen.

Syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta

Katso Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Katso PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Korkerimman oikeuden päätökseen perustuen voidaan kiistattomasti todeta, että syyttäjä Sulo Heiskari ja syyttäjä Esa Mustonen ovat toimineet esteellisinä ja kaikki Erkki Ahoa ja hänen liikentoimintaansa koskevat päätökset ovat syntyneet rikosten avulla. Siksi Korkeimman oikeuden on purettava kaikki Erkki Ahoa ja hänen liiketoimintaansa koskevat alioikeuksien ja korkeimman oikeuden väärät päätökset.

1 kommentti:

Ernesti kirjoitti...

Hyvä Erkki Aho. Olet oiva esimerkki sitkeästä ja oikeudenmukaisesta perussuomalaisesta kaverista, joka ei vääryyden edessä taivu olipa vastassa minkalainen mafia (virka) tahansa. Hiekommallahan jo henki olisi lähtenyt. Tähän nämä ovat ehkä pyrkineetkin.

Sinä et taistele ainoastaan itsesi puolesta vaan koko suomalaisen yhteiskunnan, jossa virkaelätit meuhkaavat miten mielivät. Tässä on iin perusteellinen ja kiistaton esimerkki. Saa nähdä milloin tämä loppuu ja nuo virkavempoilijat joutuvat lainmukaiseen vastuuseen. Näyttää siltä, että se aika vääjäämättömästi lähestyy.

Olet kärsinyt taloudellista tappiota ja menetyksiä, mutta jos virkavempoilijat eivät kykene niitä korvaamaan niin Suomen valtio korvaa.

On tässä sinun kannalta hyväkin puolensa, josta osa kuuluu näille virkavempoilijoille. Sinä tulet saamaan valtavan äänivyöryn tulevissa eduskuntavaaleissa jos asetut ehdokkaaksi. Mahdollisesti tulet nämä vempoilijat muistamaan kukkasin ja ehkä pinin lahjoin.

Olet jo voiton puolella ollut pitemmän aikaa: onko tilanne eduksesi 8-2 ja se paranee koko ajan niin kauan kuin tämä piiri pyörii.

Kunnioittavat ja sinua tukevat terveiset, Hessulta.